Avrupa birli i e itim ve gen lik programlar merkezi ulusal ajans
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 36

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans). SOCRATES. COMENIUS. COMENIUS (Okul Eğitimi). NEDİR?. Ü lkeler arası işbirliği. Kalite nin artırılması;. EĞİTİMDE. Avrupa boyutu nun güçlendirilmesi;. Dil öğrenimi nin teşvik edilmesi;.

Download Presentation

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avrupa BirliğiEğitim ve Gençlik Programları Merkezi(Ulusal Ajans)


SOCRATES

COMENIUS


COMENIUS

(Okul Eğitimi)

NEDİR?

Ülkeler arası işbirliği

Kalitenin artırılması;

EĞİTİMDE

Avrupa boyutunun güçlendirilmesi;

Dil öğreniminin teşvik edilmesi;

Kültürler arası diyalog kurulması.


Comenius

(Okul Eğitimi)

Comenius 2

Eğitim Personelinin

Eğitimi

Comenius 3

Ağlar

Comenius 1

Okul Ortaklıkları

1.1 Okul Projeleri

1.2 Dil Projeleri

1.3 Okul Gelişim Projeleri


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

KİM?

ÖRGÜN EĞİTİM KURUMLARI


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

NEDEN?

YABANCI DİL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

FARKLI KÜLTÜR & DÜŞÜNCE YAPILARINI TANIMAK

YENİ YÖNETİM ANLAYIŞLARI & ÖĞRETİM METOTLARI GELİŞTİRMEK ve

PAYLAŞMAK

FARKLI EĞİTİM SİSTEMLERİ &

METOTLARI ÖĞRENMEK

KİŞİSEL BECERİLERİ GELİŞTİRMEK

MOTİVASYONU ARTIRMAK


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

PROJE TÜRLERİ

1.1 OKUL PROJELERİ

 • Öğrenci merkezli

 • Çok katılımlı ortaklıklar

  (en az 3 ülke / en az 1 AB üyesi)

 • Müfredatla birleşim

 • Farklı müfredat programları ile uyumluluk

Destek süresi: 1-3 yıl


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

1.1Okul Projesi

(örnek)


YEŞİL OKUL PROJESİ

Proje Ortakları

BELÇİKA

ESTONYA

İTALYA

MALTA

ROMANYA

İSPANYA

Süre: 2001-2004


Bilgi ve iletişim

teknolojisi

Çevremiz ve doğa hakkında bilgi edinmek

Farklı kültürler

tanımak

Takım çalışması

ve işbirliği yapmayı

öğrenmek

Okulun tanınmasını sağlamak

Öğrenme materyalleri

geliştirmek ve paylaşmak

Projenin Amaçları


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

PROJE TÜRLERİ

1.2 DİL PROJELERİ

 • Öğrenci merkezli

 • İki ülke ortaklığı

  (sadece 2 ülke / en az 1 AB üyesi)

 • Yabancı dil ağırlıklı

 • Müfredatla birleşim

 • Farklı müfredat programları

Destek süresi: 1 yıl


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

1.2Dil Projesi

(örnek)


BELPOL

Proje Ortakları

BELÇİKA

POLONYA

Süre: 2002-2003


Bilgi ve iletişim

teknolojisi

Farklı kültürler

tanımak

Öğrencilerin

dil becerilerini

geliştirmek

Kendi ülkelerinin tanıtımı

(turist rehberi hazırlamak)

Projenin Amaçları


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

PROJE TÜRLERİ

1.3 OKUL GELİŞİM PROJELERİ

 • Okul merkezli

 • Çok katılımlı ortaklıklar

  (en az 3 ülke / en az 1 AB üyesi)

Süre: 1-3 yıl arası destek


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

1.3 Okul Gelişim Projesi

(örnek)


Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar

Proje Ortakları

AVUSTURYA

DANİMARKA

NORVEÇ

Süre: 2002-2005


Bilgi ve iletişim

teknolojisi

Farklı kültürler

tanımak

Öğrencilerin bağımsız araştırma yapmasını ve kendi kendine öğrenmesini sağlamak

Projenin Amaçları


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

NASIL?

Koordinatör

Ortak

 • Projenin konusunu,

 • Projenin detaylarını belirlemek

  (görev alacak personel ve

  öğrenciler, bütçelendirme,

  yöntemler ve okula faydaları...)

 • amacını,

 • detaylarını belirlemek

  (görev alacak personel ve

  öğrenciler, bütçelendirme,

  yöntemler ve okula faydaları...)


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

NASIL?

 • Ortak bulmak

 • Kişisel bağlantılar

 • İnternet

  http://partbase.programkontoret.se/

  http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects

  http://comenius.eun.org/eun.org2/eun/index_comenius.cfm

 • Proje Hazırlık Seminerleri


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

NASIL?

 • Başvuru formu doldurmak

www.ulusalajans.gov.trveyawww.ua.gov.tr

EKSİKSİZ ve DOĞRU

 • Önemli noktalar:

A – B ve C bölümleri

Koordinatör okul

D ve E bölümleri

Tüm okullar (bireysel)


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

KOORDİNATÖR OKUL

 • A ve B bölümleri

A : Proje bilgileri

B : Koordinatör ve ortak okulların bilgileri

 • C bölümü

C: Projenin içeriği ve faaliyetlerin planlanması


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

TÜM OKULLAR (bireysel)

 • D bölümü

D:Comenius planı

 • E bölümü

E1: Standart bütçe

E2: Değişken bütçe


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

 • E1 bölümü

 • STANDART BÜTÇE

KOORDİNATÖR OKUL: 2000 € (yıllık)

ORTAK OKUL: 1500 € (yıllık)


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

 • E2 bölümü

 • DEĞİŞKEN BÜTÇE

1.1 okul projeleri

&

1.3 okul gelişim projeleri

4-6 öğretmen

2-4 öğrenci

Maks. 1 hafta

1.2 dil projeleri

Min. 10 öğrenci / Min. 14 gün

(5 öğrenciye 1 öğretmen)


COMENIUS 1 OKUL ORTAKLIKLARI

NASIL?

 • Başvuru yapmak

 • Başvuru formunu zamanında Ulusal Ajans’a ulaştırmak

(1 MART 2005)


 • Login