P edstaven gener ln ch sekret a gener ln ho zmocn nce aktu ln stav p pravy 2014 2020
Download
1 / 18

Představení Generálních sekretářů a generálního zmocněnce Aktuální stav přípravy 2014 – 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Představení Generálních sekretářů a generálního zmocněnce Aktuální stav přípravy 2014 – 2020. Generální sekretáři a generální zmocněnec. Dle statutu Rady pro fondy: navrhují strategické vize pro programové období 2014–2020 ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Představení Generálních sekretářů a generálního zmocněnce Aktuální stav přípravy 2014 – 2020 ' - razi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edstaven gener ln ch sekret a gener ln ho zmocn nce aktu ln stav p pravy 2014 2020

Představení Generálních sekretářů a generálního zmocněnceAktuální stav přípravy 2014 – 2020


Gener ln sekret i a gener ln zmocn nec
Generální sekretáři a generální zmocněnec

 • Dle statutu Rady pro fondy:

 • navrhují strategické vize pro programové období 2014–2020,

 • navrhují hlavní strategické směry a odborně koordinují práce na daných tématech,

 • komunikují strategické cíle a záměry pro programové období 2014–2020 a nalézají konsenzus.


Gener ln sekret i a gener ln zmocn nec1
Generální sekretáři a generální zmocněnec

David Sventek - vedoucí GS, GS pro integrovaný rozvoj území;Miroslava Kopicová – GS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání;Jan Vitula – GS pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou;Petr Moos - GS pro páteřní infrastrukturu;

Martin Hanzlík – GZ pro inovativní finanční nástroje.


Na e posl n
Naše poslání

 • přispějemek rozvoji a růstuČeskérepubliky,

 • dodáme strategický nadresortní pohled,

 • ovlivnímesprávnécílenífondů a správné obsahové zaměření investic,

 • budeme spojujícímičlánky, které vytvářejípartnerstvía spolupráci.


Hlavn posuny pro nov obdob 2014 2020
Hlavní posuny pro nové období 2014 - 2020

 • od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti

 • od podpory všeho ke koncentraci na priority

 • od dotací k návratným finančním nástrojům

 • od plošné podpory k respektování území

 • od izolovaných projektů k integrovaným plánůmPracovn skupiny rady pro fondy ssr
Pracovní skupiny Rady pro fondy SSR

PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání,

PS pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou,

PS pro páteřní infrastrukturu,

PS pro integrovaný rozvoj území,

PS pro inovativní finanční nástroje.Koncept Dohody o partnerství


Postup p pravy obdob 2014 2020 na n rodn rovni
Postup přípravy období 2014–2020 na národní úrovni

23. 10. 2013 – vládě předložena „Informace o postupu přípravy programového období 2014–2020 na národní úrovni“

současně schválen Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek

Termín předložení Dohody o partnerství vládě: do 31. března 2014

Termín předložení programů vládě: do 31. března 2014

ŘO pověřeny ve spolupráci s členy vyjednávacích týmů vyjednáváním příslušných programů s Evropskou komisí


Seznam programů

Programové období 2014-2020

EFRR+ESF+FS

ENRF

EZFRV

Program rozvoje venkova

OP Rybářství

Cíl Investice pro růst a zaměstnanost

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP Výzkum,vývoj a vzdělávání

OP Doprava

OP Životní prostředí

OP Zaměstnanost

Integrovaný regionální operační program

OP Praha - pól růstu ČR

OP Technická pomoc

Cíl EÚS

OP ČR - Polsko

OP Svobodný stát Sasko - ČR

OP Svobodný stát Bavorsko - ČR

OP Rakousko - ČR

OP Slovensko - ČR

OP Nadnárodní spolupráce

OP Meziregionální spolupráce


Jednotn metodick prost ed
Jednotné metodické prostředí

 • Nové principy:

  • Tematická koncentrace

  • Předběžné podmínky

Zkušenosti z období 2004–2006 a současného období 2007–2013:

Široké vymezení strategií a velký počet aktivit – nepropojení intervencí

Obtížné hodnocení efektů

Složitý implementační systém

Nejednotná pravidla poskytování dotací a nedodržování stanovených postupů

Časté změny pravidel a jejich nejednotný výklad

Dlouhé lhůty při proplácení podpory

 • Orientace na výsledky

 • Výkonnostní rezerva

 • nutné zajistit řízení Dohody o partnerství

 • nutná příprava jednotného metodického prostředí


Shrnut p pravy programov ho obdob 2014 2020
Shrnutí přípravy programového období 2014–2020

dopracování Dohody o partnerství (analýza, územní dimenze, integrované přístupy)

vypořádání připomínek EK k Návrhu Dohody

pokračování neformálního dialogu (další jednání 6. prosince 2013)

3. fáze přípravy, programy jsou vysokém stádiu finalizace

zpracování metodických dokumentů

příprava nastavení monitorovacího systému

Dohoda o partnerství

Evropská komise

Programy

Metodické prostředí

Monitorovací systém


Těšíme se na spolupráciTým GS... v zájmu rozvoje a růstu České republiky


ad