Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä
Download
1 / 13

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä Samuel Juntunen Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä Samuel Juntunen Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö. S. Taustoitusta ja perusteluja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä Samuel Juntunen Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö' - rayya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Opinnollistamistyö Työvoimalasäätiössä

Samuel Juntunen

Toiminnanjohtaja Tornion työvoimalasäätiö

S


Taustoitusta ja perusteluja

 • Kaikki tieto elinikäisestä oppimisesta osoittaa, että korkein pätevyys saavutetaan formaalisen peruskoulutuksen ja (vähintään) ammatillisen peruskoulutuksen yhdistelmällä

 • Matalan koulutustason maissa 90% ihmisistä jotka aloittavat koulutuksen eivät vie sitä tutkintoon asti. Tästä seuraa, että työelämässä tai muussa toiminnassa hankitut tiedot, taidot ja osaaminen jäävät näkymättömiin

 • Sertifioitu koulutus edustaa ja antaa muodollisen suojan tiedoille, taidoille ja osaamiselle (Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.)


 • Taloudelliset edut: aika, joka pätevyyden hankkimiseen menee on lyhyempi, se mahdollistaa inhimillisen pääoman hyödyntämisen tuottavammin ja antaa paremmat mahdollisuudet sijoittua työelämään ihmisen tosiasiallisia taitoja vastaaviin tehtäviin

 • Koulutukselliset edut: tunnistaminen tukee ihmisen elinikäistä oppimista ja itsetuntemusta

 • Sosiaaliset edut: parantaa epäedullisessa asemassa olevien ihmisryhmien pääsyä jatko-opintoihin ja työmarkkinoille

 • Psykologiset edut: tunnistaminen toimii psykologisena kannustimena, koska se tekee ihmiset tietoisiksi heidän kyvyistään ja tarjoaa ulkopuolelta annettua tunnustusta heidän kyvyistään

  (Recognising Non-formal and Informal Learning: Outcomes, Policies and Practicies, OECD 2010.)


 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa:

 • Työryhmä esittää, että korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla tulee olla mahdollisuus hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu

 • Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä näkyväksi aiemmin hankkimaansa osaamista, saada arvio osaamisestaan sekä saada päätös osaamisen tunnustamisesta. Opiskelijan velvollisuutena on osoittaa hankkimansa osaaminen (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:4.)


 • Työpajoissa tapahtuvan oppimisen tulee olla tukemassa virallista koulutusjärjestelmää (Hallitusohjelma 2011.)

 • Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ensimmäiseksi strategiseksi päämääräksi on kirjattu työpajojen tai muiden työvaltaisten ympäristöjen, tässä yhteydessä oppimisympäristöjen ja ammatillisen koulutusjärjestelmän, sopimuksellinen ja valtakunnallinen yhteistyö

 • ”Opinnollistamistyö on työpajakentän merkittävin innovaatio vuosiin” (Markku Hassinen, TPY 2011).


 • Ajantasainen koulutus työelämään hakeuduttaessa ja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

 • Pajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen (perustehtävää unohtamatta)

 • Työpajatyön yleisen imagon nostaminen (perustuen todellisiin laatukriteereihin)


Lähestymistavat tilanteen mukaan jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

• Case lähestyminen: Pajaopiskelijalle laaditun hopsin mukainen töiden tarkastelu

• OPS edellä: Työpajaympäristön tutkiminen ao. alan opsin pohjalta, vastaavuus työpajalla tehtävien töiden ja opsin välillä

• Työt edellä: Työpajan kaikki työtehtävät kirjataan ja etsitään OPSista vastaavuus


Uusi Väylä Ammattiin jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

 • UVA 2 / 1.1.2012 – 31.12.2013 (30.6.2014)

 • Hallinnoijana Tornion Työvoimalasäätiö

 • Kumppanit: Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Seita-säätiö, Romotke, Kokkotyö-säätiö, Simon ja Tervolan työpajat

 • Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Bovallius ammattiopisto.

 • Meri-Lapin Te-toimisto ja Työvoiman palvelukeskus


 • Laajemmalla rintamalla pureudutaan asian ytimeen jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

 • Toiveena uudet avaukset ja tietojen monipuolinen vaihto

 • Ns. seinätön paja ja opinnollistamistyön ulottaminen yrityksiin luonteva seuraava vaihe

 • Kokeiluista käytännöksi ja laajempi hyödynnettävyys


Työvalmentaja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

• Oman pajan työtoiminnan tarkastelu oppimismahdollisuuksien näkökulmasta

• Oman pajan työtoimintaa vastaavan alan/alojen tutkintoperusteisiin tutustuminen

• Työtoimintojen tunnistaminen suhteessa ammatillisen koulutuksen ammattitaito-vaatimuksiin

• Oppimisympäristön tunnistaminen yhteistyössä oppilaitoksen ammattiopettajan kanssa

• Suunnitelman laatiminen yhdessä yksilövalmentajan (ja opettajan kanssa)

• Pajaopiskelijan oppimisen kirjaaminen ja arviointi


Yksilövalmentaja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

• Oikea-aikaisuudesta huolehtiminen

• Oppimistavoitteiden selvittäminen ja suunnitelman laatiminen yhdessä työvalmentajan (ja opettajan kanssa)

• Esteiden poistaminen ja etenemismahdollisuuksien selvittäminen

• Motivointi ja kannustaminen


Opettaja jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti

• Oppimisympäristön tunnistaminen

• Opitun tunnustaminen

• Opiskelijan tuki ja ohjaus


 • Kiitos! jatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämän päivän reaaliteetti


ad