Proč jakost software ? - PowerPoint PPT Presentation

Pro jakost software
Download
1 / 21

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proč jakost software ?. Ochrana investic do SW po IS a jiné rozsáhlé aplikace SW se stal spotřebním zbožím a zákazníci chtějí být chráněni před nekvalitním SW Zvýšit bezpečnost aplikací v oblasti reálného času, kde chyba v SW může mít katastrofální následky. Jakost software – ISO/IEC 9126.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Proč jakost software ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pro jakost software

Proč jakost software ?

 • Ochrana investic do SW po IS a jiné rozsáhlé aplikace

 • SW se stal spotřebním zbožím a zákazníci chtějí být chráněni před nekvalitním SW

 • Zvýšit bezpečnost aplikací v oblasti reálného času, kde chyba v SW může mít katastrofální následky


Jakost software iso iec 9126

Jakost software – ISO/IEC 9126

 • funkčnost

 • bezporuchovost

 • použitelnost

 • efektivnost (účinnost)

 • udržovatelnost

 • přenositelnost


Jak ov ujeme jakost sw

Jak ověřujeme jakost SW?

 • Dokazováním správnosti programu - provedeme exaktní důkaz, že program je správný prostřednictvím matematické logiky

 • Testováním programu - prokazujeme chyby v programu prostřednictvím testovacích výpočtů


Testov n software

Testování software

Testováním rozumíme opakovaný proces provádění a vyhodnocování testovacích výpočtů, kterým se snažíme odhalit chyby v programu. Testování ukončujeme tehdy, když po dostatečně velkém počtu reprezentačních testovacích výpočtů usuzujeme, že je vysoká pravděpodobnost pro bezchybnou práci testovaného programu.


Testov n m lze prok zat p tomnost chyb v programu nelze v ak prok zat e program chyby nem

Testováním lze prokázat přítomnost chyb v programu.Nelze však prokázat, že program chyby NEMÁ!!!


Pro jakost software

Jakost testování závisí na:

 • množství a kvalitě testovacích dat

 • úrovni použitých testovacích prostředků

 • použitých metodách testování


Jakost testov n z vis na

Jakost testování závisí na:

 • množství a kvalitě testovacích dat

 • úrovni použitých testovacích prostředků

 • použitých metodách testování


Testov n

Testování

 • cíl testování

 • jednotka testování

 • integrace testování

 • postup testování

 • prostředky pro testování

 • záznam testování

 • převzetí výsledků testování


Pl nov n test

Plánování testů

 • testovací kritéria

 • testovací prostředí

 • specifikace testů má být zařízena

 • zdroje požadavků

 • rozvrh testovaných aktivit

 • zpráva o problémech

 • přepracování/opakování strategie


Po adavky testov n

Požadavky testování

 • Co testovat

 • - uspořádání položek k testování

 • Jak testovat

 • - nástroje a techniky

 • - úroveň testujících požadavků

 • Přijetí kritérií


Pl nov n test1

Plánování testů

 • testovací kritéria

 • testovací prostředí

 • specifikace testů má být zařízena

 • zdroje požadavků

 • rozvrh testovaných aktivit

 • zpráva o problémech

 • přepracování/opakování strategie


Po adavky testov n1

Požadavky testování

 • Co testovat

 • - uspořádání položek k testování

 • Jak testovat

 • - nástroje a techniky

 • - úroveň testujících požadavků

 • Přijetí kritérií


Algoritmus hled n e en

Algoritmus hledání řešení :


V model

V-model

Plán akceptačních testů

Požadavky

Akceptační testy

Funkce (návrh)

Funkční testy

Plán funkčních testů

Systém (návrh)

Integrační testy

Plán integračních testů

Plán testu

pro testování

programu

Def. programu

Test programu

Program (kód)


Pro jakost software

Specifikace software

 • zajišťuje dobrou dohodu a kontakt se zákazníkem

 • je podkladem pro plánování

 • umožňuje pořádné testování a předání SW

 • může posloužit při zdokonalování SW produktu


Pro jakost software

Jakost je schopnost produktu uspokojit vyslovené i předpokládané požadavky zákazníkaZásada TQM obsažená v normách řady ISO 9000


Vlastnosti dobr specifikace sw

Vlastnosti dobré specifikace SW

 • jednoznačná

 • úplná

 • modifikovatelná

 • její splnění je ověřitelné

 • musí v ní být viditelné vnitřní souvislosti a původ požadavků

 • je použitelná i ve fázi využívání a údržby produktu


Obsah specifikace

Obsah specifikace

 • požadavky na funkčnost SW

 • požadavky na provozní parametry

 • omezení kladená na vývoj

 • styková rozhraní

 • specifické požadavky


Sw capability maturity model software engineering institut carnegie mellon univesity pittsburg

SW-Capability Maturity ModelSoftware Engineering InstitutCarnegie Mellon Univesity Pittsburg

 • 1. Nahodilé procesy-Jednou se zadaří, podruhé se nazadaří. Děj se vůle páně!

 • 2. Statisticky stabilní opakované procesy - Počet chyb se nám ustálil na hodnotě cca 50 na středně velký produkt

 • 3. Popsané a definované procesy - Procesy máme definované, odchylky monitorujeme, příčiny stanovujeme

 • 4. Řízené procesy - Stanovené cíle a kritéria jakosti splňujeme

 • 5. Optimalizované procesy - Jakost SW dosahujeme s optimalizovaným úsilím


Dal normy o jakosti sw

Další normy o jakosti SW

 • ČSN/ISO/IEC 12 119 Softwarové balíky - požadavky na jakost a zkoušení

 • ČSN ISO/IEC 12207 Procesy v živostním cyklu software

 • ISO/IEC 15 846 Configuration management


 • Login