Pro jakost software
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Proč jakost software ? PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Proč jakost software ?. Ochrana investic do SW po IS a jiné rozsáhlé aplikace SW se stal spotřebním zbožím a zákazníci chtějí být chráněni před nekvalitním SW Zvýšit bezpečnost aplikací v oblasti reálného času, kde chyba v SW může mít katastrofální následky. Jakost software – ISO/IEC 9126.

Download Presentation

Proč jakost software ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proč jakost software ?

 • Ochrana investic do SW po IS a jiné rozsáhlé aplikace

 • SW se stal spotřebním zbožím a zákazníci chtějí být chráněni před nekvalitním SW

 • Zvýšit bezpečnost aplikací v oblasti reálného času, kde chyba v SW může mít katastrofální následky


Jakost software – ISO/IEC 9126

 • funkčnost

 • bezporuchovost

 • použitelnost

 • efektivnost (účinnost)

 • udržovatelnost

 • přenositelnost


Jak ověřujeme jakost SW?

 • Dokazováním správnosti programu - provedeme exaktní důkaz, že program je správný prostřednictvím matematické logiky

 • Testováním programu - prokazujeme chyby v programu prostřednictvím testovacích výpočtů


Testování software

Testováním rozumíme opakovaný proces provádění a vyhodnocování testovacích výpočtů, kterým se snažíme odhalit chyby v programu. Testování ukončujeme tehdy, když po dostatečně velkém počtu reprezentačních testovacích výpočtů usuzujeme, že je vysoká pravděpodobnost pro bezchybnou práci testovaného programu.


Testováním lze prokázat přítomnost chyb v programu.Nelze však prokázat, že program chyby NEMÁ!!!


Jakost testování závisí na:

 • množství a kvalitě testovacích dat

 • úrovni použitých testovacích prostředků

 • použitých metodách testování


Jakost testování závisí na:

 • množství a kvalitě testovacích dat

 • úrovni použitých testovacích prostředků

 • použitých metodách testování


Testování

 • cíl testování

 • jednotka testování

 • integrace testování

 • postup testování

 • prostředky pro testování

 • záznam testování

 • převzetí výsledků testování


Plánování testů

 • testovací kritéria

 • testovací prostředí

 • specifikace testů má být zařízena

 • zdroje požadavků

 • rozvrh testovaných aktivit

 • zpráva o problémech

 • přepracování/opakování strategie


Požadavky testování

 • Co testovat

 • - uspořádání položek k testování

 • Jak testovat

 • - nástroje a techniky

 • - úroveň testujících požadavků

 • Přijetí kritérií


Plánování testů

 • testovací kritéria

 • testovací prostředí

 • specifikace testů má být zařízena

 • zdroje požadavků

 • rozvrh testovaných aktivit

 • zpráva o problémech

 • přepracování/opakování strategie


Požadavky testování

 • Co testovat

 • - uspořádání položek k testování

 • Jak testovat

 • - nástroje a techniky

 • - úroveň testujících požadavků

 • Přijetí kritérií


Algoritmus hledání řešení :


V-model

Plán akceptačních testů

Požadavky

Akceptační testy

Funkce (návrh)

Funkční testy

Plán funkčních testů

Systém (návrh)

Integrační testy

Plán integračních testů

Plán testu

pro testování

programu

Def. programu

Test programu

Program (kód)


Specifikace software

 • zajišťuje dobrou dohodu a kontakt se zákazníkem

 • je podkladem pro plánování

 • umožňuje pořádné testování a předání SW

 • může posloužit při zdokonalování SW produktu


Jakost je schopnost produktu uspokojit vyslovené i předpokládané požadavky zákazníkaZásada TQM obsažená v normách řady ISO 9000


Vlastnosti dobré specifikace SW

 • jednoznačná

 • úplná

 • modifikovatelná

 • její splnění je ověřitelné

 • musí v ní být viditelné vnitřní souvislosti a původ požadavků

 • je použitelná i ve fázi využívání a údržby produktu


Obsah specifikace

 • požadavky na funkčnost SW

 • požadavky na provozní parametry

 • omezení kladená na vývoj

 • styková rozhraní

 • specifické požadavky


SW-Capability Maturity ModelSoftware Engineering InstitutCarnegie Mellon Univesity Pittsburg

 • 1. Nahodilé procesy-Jednou se zadaří, podruhé se nazadaří. Děj se vůle páně!

 • 2. Statisticky stabilní opakované procesy - Počet chyb se nám ustálil na hodnotě cca 50 na středně velký produkt

 • 3. Popsané a definované procesy - Procesy máme definované, odchylky monitorujeme, příčiny stanovujeme

 • 4. Řízené procesy - Stanovené cíle a kritéria jakosti splňujeme

 • 5. Optimalizované procesy - Jakost SW dosahujeme s optimalizovaným úsilím


Další normy o jakosti SW

 • ČSN/ISO/IEC 12 119 Softwarové balíky - požadavky na jakost a zkoušení

 • ČSN ISO/IEC 12207 Procesy v živostním cyklu software

 • ISO/IEC 15 846 Configuration management


 • Login