קשרים והמשכיות בהוראת המתמטיקה מבית הספר היסודי אל חטיבות הביניים - PowerPoint PPT Presentation

קשרים והמשכיות בהוראת המתמטיקה מבית הספר היסודי אל חטי...
Download
1 / 12

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

קשרים והמשכיות בהוראת המתמטיקה מבית הספר היסודי אל חטיבות הביניים. התפיסה הרעיונית של ת"ל - יסודי. תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית. שליטה במיומנויות מתמטיות. שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות. ייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

קשרים והמשכיות בהוראת המתמטיקה מבית הספר היסודי אל חטיבות הביניים

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6489887

קשרים והמשכיות בהוראת המתמטיקה מבית הספר היסודי אל חטיבות הביניים


6489887

התפיסה הרעיונית של ת"ל - יסודי

 • תובנה מספרית ותובנה גיאומטרית.

 • שליטה במיומנויות מתמטיות.

 • שימוש בכלים מתמטיים לפתירת שאלות מילוליות.

 • ייצוג מצבים בעזרת המחשות וייצוג מתמטי של מצבים.

 • הכרת מושגים מתמטיים מהאינטואיטיבי למופשט ולפורמאלי, הבנת תכונות של המושגים והקשרים ביניהם.

 • הכרה ראשונית של השפה המתמטית.


6489887

גאומטרייה ומדידות- הדגשים העיקריים

פיתוח תפיסה חזותית במישור ובמרחב:

 • פיתוח כשרים גאומטריים:

  יכולת זיהוי צורות ויכולת לדמיין שינוים שעשויים בעקבות טרנספורמציה או פעולה כלשהי על הצורה.

 • פיתוח יכולת חקירת צורות וגופים.

 • עידוד יצירת דימויים חזותיים עשירים של מושגים גאומטריים.

 • פיתוח יכולת הזיהוי של קשרים לוגיים. ( עדיין לא הכרת הקשרים או המבנה הדדוקטיבי שלהם)

 • טיפוח חקירת הקשר בין הצורות והגופים הנלמדים לבין העצמים והתופעות שבסביבה.


6489887

גאומטרייה ומדידות- הדגשים העיקריים

 • כל הלמידה מבוססת על התנסות מוחשית באמצעי המחשה קונקרטיים, קיפולי נייר, סרטוטים סכמטיים ושימוש ביישומונים אינטראקטיביים.

 • ההנחה היא שמגוון ייצוגים של מושג יוצרים בדמיון של הלומד דימוי מושג עשיר ורחב.

 • בבית הספר היסודי לא עוסקים בהגדרות – גם אם הן מילוליות.


6489887

פיתוח תובנה גיאומטרית

מתוך מבחן מיצ"ב תשס"ט לכיתה ה'


6489887

פיתוח תובנה גיאומטרית

 • בבית הספר היסודי מושם דגש על פיתוח אסטרטגיות חישוביות לחישוב שטחים מורכבים, תוך מתן דגש על עיקרון הפירוק וההרכבה של השטחים, ועל הבנת מושג השטח תוך כדי פיתוח היכולת של ראייה חזותית.


6489887

קישוריות בין תחומים שונים במתמטיקה

 • קחו דף ניר בצורת ריבוע וקפלו אותו לאורך שני האלכסונים.

 • קפלו כעת את הנייר כך שכל קדקוד של הריבוע יגע בנקודת החיתוך של האלכסונים (מרכז הריבוע).

 • התבוננו בקווי הקיפולים שנוצרו ומצאו מצולעים שונים.

  סמנו את המצולעים , רשמו בתוך כל מצולע את החלק שהוא מהווה .

  קישור לסרט


6489887

מהאינטואיטיבי לפורמאלי

 • איך בונים אלגוריתם של חילוק שברים?

 • תרגילי חשיבה המבוססים על הבנת משמעות הפעולה ומשמעות השבר ללא כוונה לכוון לאלגוריתם:

  א. תרגילים עם תוצאה שלמה.

  ב. תרגילים עם תוצאה שאינה שלמה.

 • תרגילים עם הכוונה לאלגוריתם.

 • קישור ליישומון שברים

 • קישור לסרטון

המחשה קונקרטית ואינטראקטיבית


6489887

פיתוח תובנה מספרית ושליטה במיומנויות מתמטיות

 • פיתוח יכולת חישוב במגוון אסטרטגיות.

 • העיסוק בחוקים הוא לצורך ייעול חישובים ואיננו פורמלי.

  דוגמאות לשימוש בחוק הפילוג:


6489887

שימוש בכלים מתמטיים לפתירת משוואות ושאלות מילוליות

 • השלמת המספר התבססה על הבנת השוויון, הבנת הפיכות הפעולות ויכולת פירוק.

 • במשוואות שהכירו יש פעולת חשבון אחת או שתיים.

 • רק בכיתות הגבוהות הכירו התלמידים גם משוואות שבכל אחד מצדי השוויון הוצג ביטוי.


6489887

תובנה מספרית ושליטה במיומנויות מתמטיות

 • פתרו כל תרגיל בדרך הנוחה לכם.


6489887

תודה על ההקשבה

מצוות ההדרכה בבתי הספר היסודיים- הפיקוח על המתמטיקה


 • Login