บูรณาการ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 58

  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. พื้นที่. เกษตรกร. เป้าหมาย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. 3. คน. 1. งาน. 2. เงิน. Law of nature. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. 3. มีสมรรถนะ. 1 ผลสัมฤทธิ์. 2. คุ้มค่า. 1. 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บูรณาการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6054949


6054949

3.

1.

2.


6054949

Law of nature

3.

1

2.


6054949

1.

2.

?

2552

2553

?


6054949

1.

?

2552

1. 2552

( 0212/ 63 . 7 .52)

2.


6054949

1.

?

2552

1. 2552

( 0212/ 63 . 7 .52)

2552 3


6054949

1.

2.

3.

1.

40-50 /

/

/

///

/.

..

1 1 ()


6054949

1.

2.

3.

1.

:

/

/

///

/.

.

.

..()


6054949

  • GAP

1.

2.

2.

MOAC TEAM

.

.

.

.


6054949

1.

2.

2.

MOAC TEAM

.

.

.

.


6054949

3.

1.Area approach

2.Participatory Approach


6054949

1.

2.

3.

1.Area approach

/ .

..


6054949

1.

2.

3.

2.Participatory Approach

/ .

/ /..


6054949

1.

?

2552

1. 2552

( 0212/ 63 . 7 .52)

2.


6054949

.0212/9582

.19.51

2.


6054949

3. . ..

.0212/9582

.19.51

2. / 2552

1. ( 749/2551 . 14 . 2551)


6054949

4. /

.0212/9582

.19.51

2. / 2552

1. ( 749/2551 . 14 . 2551)


6054949

4.. .

.

3.

2.

1.


6054949

5..

3.

2.

1.


6054949

0212/ 9582 .19.51

/ 52

0212/ 63 . 7 .52


6054949

1.

2.

?

2552

2553

?


6054949

2.

2553

2553

?


6054949

2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


6054949

New Public Management :

GSMS :KPIs : PMQA

HR:CBM:PBM:

PART:VFM:SPBB:


6054949

New Public Management :

GSMS :KPIs : PMQA

HR:CBM:PBM:

PART:VFM:SPBB:


6054949

1.

2.

.

2 2552

..

..2553


6054949

?

General Framework

.. 2550

Broad guidelines

Government Strategic Plan

76

Function

Area

1. 2534 ( 7) .. 2550

2. .2551


6054949

General Framework

.. 2550

Broad guidelines

Government Strategic Plan

76

1. 2534 ( 7) .. 2550

2. .2551


6054949

1.

2.

2553( Function)

18

2553( Area)


6054949

1.

2.

2553( Function)

Think

Act

Get

2553( Area)


6054949

( 749/2551 . 14 . 2551

2553 (Function Area)


6054949

( 749/2551 . 14 . 2551

2553

..


6054949

2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


6054949

3

4

Vision

1

2

1.

SWOT Analysis

TOWS Matrix

Position

Strategy

Map

Value Chain Process

BSC.

Deming Cycle Model

Strategic Alignment

/


6054949

3

4

Vision

1

2

1.

/

Position

1.

2.

Strategic Alignment

/


6054949

3

4

Vision

1

2

1.

/

/

/

Position

/

/

/

1.

2.

/

Strategic Alignment

/


6054949

2./

/

/

/

Position

/

/

/

/

/


6054949

2.

1.

3.

4.

3.

/

/

/

/

/

/

/


6054949

4.

7.

7. /

/ //

6.

///

5.

///

4.

///

3.

///

2.

///

1.

///


6054949

1.

2.

3.

/

2553 (Function Area)


6054949

1.

2.

3.

/

Area

/

()

Function

Area

2553 (Function Area)


6054949

1.

7. /

()

Function

6.

5.

4.

3.

2.

1.


6054949

2.

7. /

/

Area

6.

5.

4.

3.

2.

1.


6054949

3.

7. /

Area

6.

5.

4.

3.

2.

1.


6054949

2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


6054949

2553

2.Process

1.Input

3.Out put

4.Out come


6054949

2553

2.Process

1.Input

3.Out put

4.Out come

Think

Act

Get


6054949

2553

1.People

2.Process

3.Out put

4.Out come

Think

Act

Get


6054949

2553

1.People

3.Out put

4.Out come

Behavior

Competency Base

Think

Act

Get


6054949

( 749/2551 . 14 . 2551)

2.Process

1.Input

3.Out put

4.Out come


6054949

Package Project

Package Project

Package Project


6054949

GAP Grain

/

GAP Seed

1

3

2

3

2

1

/


6054949

Function

Area


6054949

()

Function

()

()

Area


6054949

Internal Benchmarking

()

()

Benchmark

()

Best PracticesModel


6054949

2553

5.

4.

3.

2.

1.

Think

Act

Get


6054949

Key word : / /

Simple and linear

Complex System

..

1)

1)

2)

2) Multi Skill


6054949

C

E

M

A

O

T

A

M

Working System

Team Spirit

Can do

Want to do


  • Login