MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR. ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ. PROGRAMLAR VE DERSLER. Ortak Dersler Seçmeli Dersler. PUAN DÜZENİ. Puan                      Derece 85-100                    Pekiyi 70-84,99                 İyi

Download Presentation

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

PROGRAMLAR VE DERSLER

Ortak Dersler

Seçmeli Dersler


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

PUAN DÜZENİ

Puan                      Derece

85-100                    Pekiyi

70-84,99                 İyi

60-69,99                Orta

50-59,99                 Geçer

0-49,99                  Geçmez


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

BİR DERSİN DÖNEM PUANI

 • Yazılı sınav puanlarının

 • Performans çalışması puanlarının

 • Varsa proje puanının

 • aritmetik ortalamasıdır.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA

 • Bir dersten başarılı olmak için,

 • İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50

 • olması

 • İki dönem ortalamasının 50 olmaması durumunda ise ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir.


A irlikli puan bir dersin a rl o dersin haftal k ders saati say s na e ittir

AĞIRLIKLI PUANBir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.

o dersin haftalık

ders saati sayısı

o dersin

ağırlıklı puanı

Bir dersin yıl sonu puanı

Derslerin ağırlıklı puan toplamı

Yıl sonu başarı puanı

Haftalık ders saatleri toplamı


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

DOĞRUDAN SINIF GEÇME

 • Tüm derslerden başarılı olan (puanı 50 olan) öğrenciler

 • Bir veya daha fazla dersten başarısız olan, ancak yıl sonu başarı puanı 50 olanöğrenciler

 • doğrudan sınıfını geçer.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME

 • Yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olanlar

 • (Dil ve Anlatım dersi)

 • Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı

 • en fazla 3 ders olanlar (alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten başarısız olanlar)

 • sorumlu olarak sınıflarını geçerler.

Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması (50 puan alınması) halinde kalkar.

Sorumluluk sınavları her yıl Kasım ve Nisan aylarında yapılır.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

SINIF TEKRARI

 • Doğrudan geçemeyenler

 • Yıl sonu başarı puanı ile geçemeyenler

 • Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler

 • Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar

 • sınıf tekrar ederler.

 • Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılabilir.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

Her dersten başarılı olma

Yıl Sonu ağırlıklı puan ortalaması 51,öğrenci doğrudan sınıfını geçer.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

Bir veya daha fazla dersten başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı puanının 50’ nin üstünde olması

Yıl sonu başarı ortalaması 54,87,öğrenci ortalama ile sınıfını geçer.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

Üç dersten başarısız olanlar bu derslerden sorumlu olarak üst sınıfa geçerler

Yıl sonu başarı ortalaması 49,47,öğrenci sorumlu olarak üst sınıfa geçer.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

Yıl sonu başarı ortalaması 50’ nin altında olup, üç dersten fazla başarısız dersi olanlar sınıf tekrar ederler

Yıl sonu başarı ortalaması 49,21, öğrenci sınıf tekrar eder.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

ÖDÜL SİSTEMİ

Tüm derslerden başarılı olan,

Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan,

Davranış puanı yüz olan öğrencilerden ortalamaları,

a) 70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi

b) 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi

Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler üstün başarı belgesi ile

ödüllendirilirler.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

DEVAM - DEVAMSIZLIK

Okula devam zorunludur. Devamsızlık durumunda;

e-posta ya da telefonla müdür yardımcısı bilgilendirilir.

Özürsüz olarak ard arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin işlemi yapılır.

Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilşkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.

İlk derse girmeyen ya da ilk derse girdiği halde ara derslere girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü,toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.

Sınav günlerinde okuldan izin alarak ayrılabilmek için yarım günün tamamlanması gerekmektedir.

Özürleri nedeniyle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciler, özürleri okul idaresince uygun görülürse bir defaya mahsus mazeret sınavına alınırlar.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

İZİN DURUMU

Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek Okul Müdürlüğünden ve/veya ilgili Müdür yardımcısından izin istemesi gerekir.

Acil sağlık durumları dışında özellikle, sınav haftalarında öğrencilerin okuldan ayrılmalarına izin verilmez. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda, öğrencinin velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiş olması gerekmektedir.

Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenciye izin verilir.


Meb orta ret m kurumlari y netmel le lg l a iklamalar

BAŞARILAR…


 • Login