Tr ningsschema
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Träningsschema PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Träningsschema. Fyspass HSK damer. Sommarfys. Syfte : Bibehålla styrka och kondition under sommaren .

Download Presentation

Träningsschema

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Träningsschema

Fyspass HSK damer


Sommarfys

Syfte:Bibehållastyrkaochkondition under sommaren.

Utförande:Börjavarje pass med uppvärmning. Väljdärefterett block, varierahelstmellanvarje pass. Kännsdetförlättsåkanniutföratvå block per pass. Klickagärnapålänkarnaföratt se hurutförandetska se ut.


Uppvärmning

  • Valfriuppvärmningi 10 min (löpning, rodd, cross-trainer osv.)

  • Stretch i 5 min som vi brukargörainförpassen. Se till attstretchahöften, axlar, hand&fotlederordentligt.

  • 10 stKnäböj

  • 10 stArmhävningar

  • 10 stFältknivar


Amrap 12 min (såmångavarvsommöjligt, skrivnerantaletvarvniutför)

4Armhävningar

12 Knäböj

6 Fältknivar

10 Utfall

20 Mountain Climbers

60 Meter löpning


Pyramiden(Ta tid med mobilenochdokumentera)

10 Armhävningar

20 Utfall30Fältknivar

40 Box-jumps50 Knäböj

60 Mountain Climbers70 Jumping Jacks80 Burpees


On the minute (8 minuter)

Varjeminutkör du allaövningar (3 st) däreftervilar du tills nästaminut. Ni skahållaettså pass högt tempo attnifår lite vilavarjeminut. Dettagörni sedan i 8 minuterdvs. 8 varvtotalt.

5 Burpees

8 Fältknivar

11 Knäböj

Väljettutavblockennedan.

4Burpees

8Utfall

12 Fältknivar

6 Armhävningar

8 Utfall

12 Jumping jacks


  • Login