Zesp szk im komisji edukacji narodowej gimnazjum w skoroszycach
Download
1 / 15

Aktywność obywatelska w ostatnim dwudziestoleciu - PowerPoint PPT Presentation


  • 126 Views
  • Uploaded on

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ- GIMNAZJUM W SKOROSZYCACH. Aktywność obywatelska w ostatnim dwudziestoleciu. Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy. Słów kilka o prezentacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aktywność obywatelska w ostatnim dwudziestoleciu' - ratana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zesp szk im komisji edukacji narodowej gimnazjum w skoroszycach

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ- GIMNAZJUM W SKOROSZYCACH

Aktywność obywatelska

w ostatnim dwudziestoleciu

Tu wpiszcie nazwę samorządu, którego ta prezentacja dotyczy


S w kilka o prezentacji
Słów kilka o prezentacji IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ- GIMNAZJUM W SKOROSZYCACH

Wszystkim naszym rozmówcom zadawaliśmy tylko jedno pytanie: „Czy mogą wymienić jakieś osiągnięcia z ostatnich 20 lat, z których są dumni ?” Przepytywaliśmy przedstawicieli różnych środowisk i wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze odpowiedzi.


Organizacja IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ- GIMNAZJUM W SKOROSZYCACHPowiatowego Festiwalu Kolęd i PastorałekDyrektor Zespołu Szkół w Skoroszycach i Gminnego Ośrodka Kultury

To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…


Przywr cenie obchod w wi ta plon w pani alina baran w jt gminy skoroszyce so tysi dyrektor gok
Przywrócenie obchodów Święta Plonów- Pani Alina Baran- Wójt Gminy Skoroszyce , sołtysi, dyrektor GOK


Pomys na integracj gminnej spo eczno ci wi to kiszenia kapusty ko o gospody wiejskich z makowic
Pomysł na integrację gminnej społeczności- Święto kiszenia kapustyKoło Gospodyń Wiejskich z Makowic


Rozpropagowanie idei OSP poprzez gminne zawody strażackiePan Marek Bryła-dowódca OSP Chróścina


Wybudowanie nowej remizy stra ackiej we wsi czarnolas w 1995 roku
Wybudowanie nowej remizy strażackiej poprzez we wsi Czarnolas w 1995 roku

„W 1995 roku wybudowaliśmy remizę strażacką, gmina przekazał nam tylko środki na zakup materiałów, a wykonanie przypisuje się ciężkiej pracy mieszkańców wsi.”

Zdzisław Ojak- dowódca OSP Czarnolas


Wybudowanie szatni dla pi karzy ogrodzenie i unowocze nienie boiska j zef ku by y so tys czarnolasu
Wybudowanie szatni dla piłkarzy, ogrodzenie i unowocześnienie boiska Józef Kuś- były sołtysCzarnolasu


Odbudowa parku wiejskiego unowocześnienie boiska

„Mamy piękny park, który sami odtworzyliśmy jak i również dużą wiatę festynową. Ogólnie wioska rozkwita, mieszkańcy o nią dbają”

(Fragmenty wywiadu z Panią Anną Słowiak- radną Gminy Skoroszyce, Przewodniczącą KGW Makowice i liderem Programu Odnowy Wsi Makowice )


"W ostatnich latach udało nam się utworzyć park rekreacyjno- wypoczynkowy i wyposażyć go plac zabaw dla dzieci i młodzieży.”

Założenie parku rekreacyjno- wypoczynkowego z placem zabaw

Mieczysław Kocierz- sołtys wsi Czarnolas


Po raz 10 zorganizujemy p koloni dla dzieci gdy by mo e dla niekt rych jest to jedyny wypoczynek

Zorganizowanie półkolonii dla dzieci rekreacyjno- wypoczynkowy i wyposażyć go plac zabaw dla dzieci i młodzieży.”

„Po raz 10 zorganizujemy półkolonię dla dzieci, gdyż być może dla niektórych jest to jedyny wypoczynek”

(Z wywiadu z Panią Anną Słowiak- radną Gminy Skoroszyce, Przewodniczącą KGW Makowice i liderem Programu Odnowy Wsi Makowice )


Przywrócenie świetności wiejskim świetlicom rekreacyjno- wypoczynkowy i wyposażyć go plac zabaw dla dzieci i młodzieży.”

Przywróciliśmy świetność naszej wiejskiej świetlicy i remizie strażackiej.Ryszard Czajkowski -obecny radny ze wsi Stary Grodków


Odnowiliśmy elewację naszej szkoły rekreacyjno- wypoczynkowy i wyposażyć go plac zabaw dla dzieci i młodzieży.”dzięki zaangażowaniu rodziców, sponsorów i lokalnych władz Edmund Owczar- radny pierwszej kadencji, wieloletni dyrektor szkoły

Odnowienie elewacji Zespołu Szkół w Skoroszycach


„Pozyskujemy środki na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i informatyki z funduszy unijnych z przeznaczeniem dla uczniów mających trudności w nauce lub posiadających niskie dochody.”Dyrektorzy Zespołu Szkół w Skoroszycach i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chróścinie


W sk ad zespo u projektowego wchodz
W skład Zespołu Projektowego wchodzą… angielskiego i informatyki z funduszy unijnych z przeznaczeniem dla uczniów mających trudności w nauce lub posiadających niskie dochody.”

Kinga Madejrok urodzenia 1994, [email protected], klasa III b

Karolina Biegunrok urodzenia 1994, [email protected], klasa III b

Anna Czajkowska

rok urodzenia 1994, [email protected], klasa III a

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Skoroszycach

Ewa Cichońska [email protected]

Zdjęcia: Anna Czajkowska, Kinga Madej, Czesław Cichoński

Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


ad