Logopedie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Logopedie PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Logopedie. Presentatie Phoenix 5 maart 2013 Tanja de Gelder Logopedist De Praatmaat Groep. Wat is logopedie Taalontwikkeling van 0-6 jarigen Filmpje Stimuleren van de taalontwikkeling Voorwaarden om tot lezen te komen Werkwijze aanmelding logopedie Ruimte voor vragen.

Download Presentation

Logopedie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Logopedie

Logopedie

Presentatie Phoenix 5 maart 2013

Tanja de Gelder

Logopedist De Praatmaat Groep


Onderwerpen presentatie

 • Wat is logopedie

 • Taalontwikkeling van 0-6 jarigen

 • Filmpje

 • Stimuleren van de taalontwikkeling

 • Voorwaarden om tot lezen te komen

 • Werkwijze aanmelding logopedie

 • Ruimte voor vragen

Onderwerpenpresentatie


Wat is logopedie

 • Stoornisgebieden

  • Spraak

  • Taal

  • Adem en stem

  • Gehoor

  • Eet- en drinkproblemen

  • Communicatie

 • Van baby tot oudere

Wat is logopedie


Waarom extra aandacht voor taal

 • Eén op de vijf kleuters heeft een grote taalachterstand.

 • Twee op de vijf kinderen tussen 0-6 jaar heeft een zwakke taalontwikkeling.

 • Taalachterstand betekent onderwijsachterstand.

 • Een eenmaal opgelopen achterstand haal je moeilijk in.

Waarom extra aandacht voor taal?


Taalontwikkeling 0 6 jaar

 • Wat een kind écht moet kunnen op een bepaalde leeftijd!

Taalontwikkeling 0-6 jaar


Filmpje jaimy linn 5 8 jaar

 • Op welke manieren probeert de moeder in het filmpje de taal te stimuleren van haar dochter?

 • Wat zou deze moeder nog meer/anders kunnen doen?

FilmpjeJaimylinn5;8 jaar


Taalontwikkeling

 • Kinderen leren praten door taal te horen en na te doen, door wat ze horen te herhalen, te praten tijdens activiteiten, te luisteren naar anderen maar vooral als ze iets leuk vinden; plezier staat voorop!

 • Meer informatie: www.kindentaal.nl

taalontwikkeling


Taal aanbieden

 • Praten over wat je ziet en hoort

 • Verbazing uitspreken

 • Herhalen van wat je zelf hebt gezegd

 • Tempo vertragen

 • Aanpassen van taal aan het niveau van je kind

 • Overdrijven van mimiek

 • Praten buiten hier en nu

Taal aanbieden


Overnemen en goed terug geven

 • Volgen

 • Modelleren

 • Expanderen

 • Commentaar geven op wat het kind zegt

 • Verbreden van het gesprek

 • Accentueren van het goede

 • Vertalen van wat het kind zegt naar volwassen niveau

 • Belonen

Overnemen en goed terug geven


Luisteren

 • Vragen stellen

 • Oogcontact zoeken

 • Bemoedigen

 • Samenvatten van wat uw kind zegt

 • Om de beurt praten en luisteren

 • Laten merken dat je het hebt begrepen

 • Herhalen wat je wel begrepen hebt

 • Iets totaal verkeerds terugzeggen zodat uw kind extra wordt aangespoord om het goed te zeggen

luisteren


Kijken

 • Verwijzen naar eigenschappen

 • Kijken en vergelijken

 • Samen bekijken van boeken/televisie en hier over praten

 • Uitleggen

 • Voorspellen aan de hand van wat je ziet Met beweging en gebaar voordoen hoe het gaat

Kijken


Voorlezen

 • Voorlezen is van groot belang.

 • Lees prentenboeken meerdere keren voor.

 • Kies samen boeken uit, bijvoorbeeld in de bibliotheek.

 • Verwijs naar bekende situaties bij nieuwe woorden.

Voorlezen


Fonologisch bewustzijn

Onderdelen:

 • Het kunnen nazeggen van een zin

 • Het herkennen van afzonderlijke woorden in een gesproken zin.

 • Het bewustzijn dat sommige woorden op elkaar rijmen.

 • De ontdekking dat woorden verdeeld kunnen worden in klankgroepen.

 • Het kunnen horen dat een woord uit meerdere fonemen bestaat.

 • Het kunnen verbinden van afzonderlijke fonemen tot een woord.

 • Het manipuleren van fonemen (klanken weglaten of toevoegen of vervangen).

FonologischBewustzijn


De logopedische behandeling

 • De behandeling is individueel.

 • De behandeling is een half uur per week waarbij wij ernaar streven dat er thuis minimaal 3 keer per week wordt geoefend.

 • De ouders mogen aanwezig zijn tijdens de behandeling, maar dit hoeft niet.

 • Indien de ouders niet aanwezig zijn, wordt er telefonisch of per mail regelmatig geëvalueerd.

 • Het behandelplan wordt in overleg met ouders opgesteld.

De logopedische behandeling


Vergoeding

 • De Praatmaat Groep heeft met alle zorgverzekeraars contracten.

 • Logopedie wordt 100% vergoed door alle zorgverzekeraars.

 • U kunt een verwijzing ophalen bij de huisarts.

vergoeding


Aanmelding

 • Aanmelding kan door het invullen van het aanmeldingsformulier, via de juffen/meesters/Ib-er of contact met de logopedist.

 • Na aanmelding komt er een logopedisch onderzoek en intake.

 • De behandeling kan starten.

 • Er wordt na goedkeuring van ouders contact opgenomen met de leerkracht om zo de behandeling op thema’s en werkwijzes in de klas af te kunnen stemmen.

aanmelding


Ruimte voor vragen

 • Zijn er nog vragen?

 • U kunt voor vragen altijd telefonisch of per mail contact opnemen met ons.

  De Praatmaat Groep

  Logopedisch Centrum Zwolle

  Forelkolk 43

  8017 PM Zwolle

  T 06-22808129

  F 0578-690095

  Einfo@depraatmaatgroep.nl

  Wwww.depraatmaatgroep.nl

Ruimte voor vragen


 • Login