Chov n chitosanu ve form film
Download
1 / 19

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ. Vypracovaly: Hana Ivanišová Bohumila Nová Vedoucí práce: Ing. Lenka Martinová, CSc. Cíl práce.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CHOVÁNÍ CHITOSANU VE FORMĚ FILMŮ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


CHOVN CHITOSANU VE FORM FILM

Vypracovaly: Hana Ivaniov

Bohumila Nov

Vedouc prce: Ing. Lenka Martinov, CSc.


Cl prce

 • najt vhodn rozpoutdlo pro chitosan, kter je biodegradabiln a zdrav nekodliv a pedevm, kter by bylo zrove sovacm inidlem


 • vdnen dob jsou polymery stle

  vce vyuvny vkadodenn praxi

 • jednm zobor, kter tyto polymery denn potebuj, je zdravotnictv

  • oeten velkch porann, it ran, pe o inkontinentn pacienty, pouvn jednorzovch obleen na operanm sle i jednorzov steriln povleen

 • vlkastv zaujmaj velkou st vyuvanch polymer, polymery biodegradabiln, kter se vyznauj svoj rozloitelnost za uritch, pedem stanovench podmnek


 • jednou ztchto ltek, kter je hodn dan ve zdravotnictv je chitosan, kter se vyuv nap. jako obvazov materil

 • chitosan je vuritch fzch hojiv a m hemostatick inky

 • vodorozpustn vodn systmy odebraj tekutiny zrny tzv. exudt nebo krev


Pouit sloky

 • Chitosan MH 100.000

 • Kyselina citrnov trojfunkn kyselina, MH 210,14

 • Kyselina octov monofunkn kyselina, MH 60,05

 • Kyselina polyakrylov polyfunkn kyselina, MH 100.000

 • Kyselina fosforen katalyztor esterifikace, MH 98, koncentrace 98 %

 • Polyethylenoxid MH 100.000


Chitosan

 • zskv se deacetylac chitinu, kter je hlavn komponentou koster moskch kor

 • chitin byl objeven tak v houbch a ve hmyzu

 • je to podn houba, doke absorbovat ty a estinsobek sv vhy


Kyselina citrnov

 • 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylov kyselina

 • kyselina citrnov je pi pokojov teplot bl, krystalick ltka, lidskmu organismu pirozen

 • v dnen dob pevauje prmyslov vroba pomoc kultury Aspergillus niger


Kyselina octov

 • kyselina methankarboxylov

 • kyselina octov je jednm z pirozench metabolit v ivch organismech, vyskytuje se bn v rostlinch, a to jak jako voln kyselina, tak ve form sol (octan), ve vtm mnostv je obsaen v kvascm ovoci, jako nsledn fermentan produkt pemny sacharid


Kyselina polyakrylov

 • neda se zvlknit ist chitosan, proto byla vyuita kyselina polyakrylov

 • prop-2-enov kyselina

 • je nejjednodnu nenasycen organick kyselina

 • ist je bezbrav kapalina s charakteristickm tiplavm zpachem.

 • rozpout se ve vod


Experiment


 • bylo pipraveno nkolik film srznmi recepturami

 • po rozputn chitosanu se filmy zasuily v silikonov form pi teplot 60 oC

 • silikonov forma byla pouita zdvodu antiadheze, bylo nutn zasuen filmy jednodue zmatrice vyjmout

 • po zasuen byly vzorky sovny pi teplot 100 oC, 110 oC, 120 oC, 130 oC a 140 oC, po dobu 15, 30 a 60 minut


 • Pipraven vzorky film:

 • A3 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov

 • B4 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov a kyseliny octov vpomru 1 : 1

 • 13 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov + 5% roztok kyseliny polyakrylov

 • 23 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov + 10 % roztok kyseliny polyakrylov

 • 33 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov + 15 % roztok kyseliny polyakrylov

 • 44 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov a kyseliny octov vpomru 1 : 1 + 5 % roztok kyseliny polyakrylov

 • 54 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov a kyseliny octov vpomru 1 : 1 + 10 % roztok kyseliny polyakrylov

 • 64 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov a kyseliny octov vpomru 1 : 1 + 15 % roztok kyseliny polyakrylov

 • 75 % chitosan + 5 % roztok kyseliny polyakrylov + 5 % roztok polyetylenoxidu

 • A13 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov se stopou kyseliny fosforen

 • B14 % chitosan + 30 % roztok kyseliny citrnov a kyseliny octov vpomru 1 : 1 se stopou kyseliny fosforen


 • po zestn byly vzorky dny do deionizovan vody a byla pozorovna spnost zestn

 • rozpustnost vzork byla hodnocena po 5, 10, 15, 30 a 60 minutch a po 1 dni a 1 tdnu

 • byla pozorovna rozpustnost i nerozpustnost vzork a jejich zbotnn

 • Stupn hodnocen zesovanch vzork

  • 0 okamit rozpustnost hned po styku sdeionizovanou vodou

  • 1 rozpustil se do doby 1 hodina

  • 2 rozpustil se po dob 1 den

  • 3 nezozpustil se, stle dr po dob rozpoutn 7 dn

  • 4 rozpadl se pi dotyku po dob rozpoutn 7 dn


Vzorek B 4 % roztok chitosanu vpomru 1:1 kyseliny citrnov skyselinou octovou


Zvr


 • chitosan nen ve vod rozpustn, proto mus bt rozputn napklad vnjak zkyselin

 • byly hledny takov kyseliny, kter chitosan rozpust a nsledn jej mohou i zesovat

 • zrov mus bt zdravotn nezvadn

 • za jednu ztakovch kyselin je povaovna kyselina citrnov

 • filmy zchitosanu a tto kyseliny sovan pi teplot 100C po dobu 15 60 minut jsou dobe zesovan test rozpustnosti


 • stabilita film, vyrobench zchitosanu,kyseliny citrnov a kyseliny octov, je vy pi teplotch sovn 110 C a 120C

 • filmy, kter se vizuln jev nejlpe, jsou filmy sobsahem polyfunkn kyseliny polyakrylov, kter byla pidvna pro monost zvlkovn, vkoncentraci 5 % nebo 10 %

 • na rozdl od vzork skyselinou citrnovou nebo kyselinou citrnovou aoctovou, nezvtily svj objem a jejich tvar zstal zachovn, vzorky jsou pevn a elastick


Doporuen pro dal prce

 • kyselina citrnov je lidskmu organismu pirozen, proto by se dal prce mly zamit na monost zvlkovn chitosanu s vyuitm kyseliny citronv jako rozpoutdla a zrove i sovadla


Dkujeme za pozornost.


ad
 • Login