I K E A - PowerPoint PPT Presentation

I K E A
Download
1 / 46

 • 179 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I K E A. Uczący się łańcuch dostaw (od drzewa w lesie do kasy w sklepie). Profesor Marek Ciesielski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

I K E A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


I k e a

I K E A

Uczcy si acuch dostaw(od drzewa w lesie do kasy w sklepie)

Profesor Marek Ciesielski


I k e a

Pocztki koncernu datuje si na 1943 r., kiedy to zostaa zarejestrowana firma handlowa IKEA, jej wacicielem i zaoycielem by Ingvar Kamprad. W 1943r., kiedy Ingvar ukoczy 17 lat, jego ojciec ofiarowa mu urodzinowy prezent, ktry posuy Ingvarowi do zaoenia wasnego przedsibiorstwa. Nazwa IKEA wymylona przez modego zaoyciela, pochodzi od pierwszych liter jego imienia i nazwiska (I.K.) oraz nazwy farmy i parafii, w ktrych dorasta (Elmtaryd i Agunnaryd).


I k e a

I K E A

 • Okoo 200 sklepw w 30 krajach (okoo 20% - franchising )

 • Okoo 2 400 dostawcw z 66 krajw

 • 27 centrw dystrybucji

 • 12 tys. produktw (16 mln m3)


I k e a

W 2005 r. IKEA kupia w Polsce towary o wartoci 1,7 mld z, co stanowi 10% wszystkich jej wiatowych zakupw. Dla szwedzkiej firmy pracuje 130 polskich przedsibiorstw.


I k e a

W 2006 r. polscy producenci do sieci IKEA zajli drugie miejsce w wiecie, z udziaem 12% oglnej wartoci. Natomiast pod wzgldem wyrobw o duej objtoci, np. mebli tapicerowanych, sof, foteli, produkcja polska stanowi 31% caego wolumenu IKEA, co plasuje nasz kraj na pierwszym miejscu w wiecie. Drugie miejsce zajmuj Chiny, z udziaem 13%.


Grupa ikea w polsce to

GRUPA IKEA W POLSCE TO:

 • Siedem domw meblowych, o powierzchni od

  14 000 do 24 000 m2 kady: w Warszawie, Jankach koo Warszawy, Poznaniu, Wrocawiu, Gdasku, Krakowie i Katowicach. Co roku polskie sklepy IKEA odwiedza okoo 13 mln osb.

 • Regionalne Centrum Dystrybucji, o powierzchni cakowitej 100 tys. m2, ktre znajduje si w Jarostach koo Piotrkowa Trybunalskiego. CD obsuguje domy meblowe IKEA w centralnej i wschodniej Europie: w Polsce, Czechach, Rosji, na Sowacji i Wgrzech.


I k e a

 • Korzystna dla obu stron wsppraca z 90 polskimi przedsibiorstwami, dostawcami mebli i artykuw wyposaenia domu do sieci sklepw IKEA na caym wiecie. W 1998 roku warto exportu z Polski do sieci IKEA wyniosa 925 mln z, w 1999 1 250 milionw z, w 2004 ponad 3 000 milionw z. Polska jest drugim co do wielkoci dostawca do sieci IKEA na wiecie.

 • Parki Handlowe usytuowane obok domw meblowych IKEA w Warszawie, Jankach koo Warszawy, Poznaniu, Gdasku i Wrocawiu. Parki Handlowe to specjalistyczne centra oferujce przedmioty wyposaenia wntrz, ktre uzupeniaj i wzbogacaj ofert sklepw IKEA


I k e a

 • IKEA jest take, poprzez grup Swedwood, wacicielem fabryk produkujcych meble i komponenty dla przemysu meblarskiego. Nalece do grupy Swedwood zakady produkcyjne wytwarzaj lakierowane i fornirowane meble z pyty komrkowej, meble z litego drewna oraz elementy z drewna klejonego. Produkcja w 97% jest przeznaczona na eksport.


Schemat organizacyjny sklep w ikea

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SKLEPW IKEA


I k e a

Obecnie koncern kooperuje na zasadach partnerskich z blisko 150 polskimi producentami, gwnie mebli z pyty wirowej i litego drewna oraz artykuw wyposaenia wntrz, nazywanych w nomenklaturze IKEA artykuami satelickimi. Wsppraca ta polega na wymienionych wczeniej kontraktach produkcyjnych. IKEA dostarcza producentowi gotowy wzr, opracowan dokumentacj techniczn, opis technologii, specyfikacje jakociowe, normy zawartoci poszczeglnych szkodliwych zwizkw, parametry dotyczce materiaw i elementw zakupywanych u poddostawcw. Producent musi speni te wymagania w 100%. IKEA akceptuje minimalne zmiany w wyjtkowych sytuacjach, np. jeli s one niewielkie i dotycz elementw niewidocznych oraz gdy nie maj wpywu na ostateczny ksztat przedmiotu i na jego funkcjonalno.


I k e a

Wybr waciwego producenta naley do zada strategicznych w IKEA. Poddany jest cile okrelonej procedurze, przez ktr przechodz wszystkie polskie przedsibiorstwa. Cay proces przeprowadzany jest przez firm-matk i sterowany centralnie ze Szwecji. Pierwszy krok, czyli decyzja o uplasowaniu produkcji zaley od rodzaju wyrobu, gdy poszczeglne kraje czy regiony posiadaj swoje specjalizacje. Po ich sprecyzowaniu poszukuje si na wybranym obszarze dostawcw mogcych sprosta wysokim wymaganiom koncernu. Wiele zapyta kierowanych jest do polskich producentw ze wzgldu na szeroki asortyment towarw. IKEA zwraca si z zapytaniami przede wszystkim do staych partnerw. Taka polityka argumentowana jest dobr znajomoci moliwoci i potencjau produkcyjnego partnera, oferowanego przez niego poziomu cen, jakoci wyrobw itp. Gdy stali kooperanci nie mog podj si produkcji, poszukiwani s nowi dostawcy. Kontakty najczciej nawizuje si na targach mebli, poprzez reklamy, ogoszenia, informatory branowe czy w wyniku ofert zgaszanych do IKEA.


G wne kryteria rozpatrywane na pierwszym etapie selekcji dostawc w

Gwne kryteria rozpatrywane na pierwszym etapie selekcji dostawcw.

 • Jakoci produktw,

 • Oferowane ceny,

 • Wiarygodno przedsibiorstwa,

 • Pynno finansowa,

 • Reputacja,

 • Potencja produkcyjny,

 • Elastyczno reagowania na potrzeby firmy IKEA,

 • Terminowo realizacji zamwie,

 • Nowoczesno technologii.


I k e a

Producentowi, ktry pozytywnie przeszed pierwszy etap selekcji powierza si wykonanie prbnych wzorw lub krtkiej partii towarw. W specjalnych laboratoriach w Szwecji wyroby te poddawane s testom i badaniom na wytrzymao konstrukcji, niepalno tkaniny, bezpieczestwo elektryczne, zawarto formaldehydu w stosowanych lakierach itp. Producent, ktry pomylnie przejdzie wszystkie testy otrzymuje zapytanie ofertowe z dokadnymi danymi dotyczcymi wielkoci produkcji, specyfikacji technicznej, technologii produkcji. Po przeanalizowaniu tych informacji dane przedsibiorstwo zawiadamia IKEA, czy jest w stanie wyprodukowa okrelony wyrb, jakim potencjaem dysponuje i jak cz zamwienia moe zrealizowa.


I k e a

Pierwsze partie towarw s dokadnie sprawdzane przez specjalistw z IKEA z przygotowaniem technicznym na miejscu w przedsibiorstwie. Dokadnej inspekcji podlegaj nie tylko towary, ale take sposb pakowania i przygotowania do transportu. W miar rozwijania si wsppracy i budowania wzajemnego zaufania oraz partnerstwa kontrole takie bd eliminowane.


I k e a

Generaln zasad IKEA jest wykorzystywanie w jak najwikszym stopniu, tzn. gdzie tylko si da, transportu kolejowego lub wodnego zamiast samochodowego. W rzeczywistoci stosuje si transport kombinowany. Na terenie Polski na og wykorzystuje si transport kolejowy, tym bardziej, e towary s dobrze zabezpieczone przed ewentualnymi zniszczeniami czy kradzie, a panele uatwiaj przeadunek. Transport samochodowy jest stosowany w sytuacjach kryzysowych, np. w przypadku duych opnie w realizacji zamwie lub nagego wzrostu popytu na okrelone wyroby.


I k e a

Z pocztkiem 2001 roku IKEA zaoya IKEA Rail AB. Koleje zawsze byy wan czci strategii transportowej firmy od pocztku jej istnienia. Obecnie IKEA stara si poczy wczesne tradycje i sposb mylenia charakterystyczny dla dnia dzisiejszego bardziej zaawansowany logistycznie i skierowany na ochron rodowiska. IKEA Rail dostarcza materiay i meble IKEA bezporednio od dostawcw do magazynw centralnych w Niemczech, Belgii, Holandii i Szwecji, przez wiksz cz drogi wykorzystujc do przewozu towarw pocigi IKEA. Wykorzystanie kolei w szerszym zakresie stanowi innowacyjne podejcie do zarzdzania towarami, ktre ju zaczo przynosi korzyci dla rodowiska.


W przypadku towar w wytwarzanych w polsce

W PRZYPADKU TOWARW WYTWARZANYCH W POLSCE:

 • Wyroby zamwione przez polskie centra handlowe s dostarczane bezporednio od producentw;

 • Produkty przeznaczone na eksport transportowane s do centralnego magazynu w Szwecji, a czasami bezporednio do zagranicznych placwek IKEA.


I k e a

Meble i artykuy produkowane w Europie Zachodniej czy Azji przewanie najpierw s dystrybuowane do magazynu w Szwecji, a nastpnie transportowane do Polski na indywidualne zamwienia poszczeglnych sklepw sieci IKEA (stanowi one 60% wszystkich wyrobw IKEA sprzedawanych w Polsce). Taka forma dystrybucji umoliwia zamawianie niewielkich partii towarw czy nawet pojedynczych sztuk, a nie caych palet.


I k e a

Inne rozwizanie przyjto dla dystrybucji wyrobw od dostawcw z Europy rodkowej i Wschodniej. Poniewa s one transportowane do magazynu w Szwecji przez polskie terytorium, towary przeznaczone na nasz rynek trafiaj bezporednio do sklepu w Jankach, gdzie nastpuje ich dekonsolidacja oraz dystrybucja do pozostaych polskich centrw handlowych zgodnie z zamwieniami. Dom w Jankach zajmuje si take zbieraniem zamwie na te towary. Spenia on funkcje, terminalu.


I k e a

W IKEA efekty logistyki traktuje si czsto na rwni z zapewnieniami dostpnoci do oferowanych produktw (mebli). W ocenie poziomu wiadczonych usug dostawczych (dostawa i monta mebli) najczciej bierze si pod uwag nastpujce cechy:

 • czas dostaw (szybko realizacji zamwie),

 • terminowo dostaw,

 • niezawodno dostaw,

 • elastyczno dostaw,

 • jako dostaw.


Zintegrowany a cuch dostaw ikea

ZINTEGROWANY ACUCH DOSTAW IKEA

rdo: Opracowano na podstawie danych z firmy IKEA.


I k e a

W przypadku IKEA mamy do czynienia z tzw. dualnym systemem dystrybucji, co oznacza, e towary od producentw trafiaj bezporednio do domw handlowych lub centrw dystrybucji. IKEA ma kilka centralnych magazynw obsugujcych placwki pooone w rnych krajach (system wielokrajowy). Oprcz tego posiada terminale (punkty przeadunkowe), ktre su do koordynacji dostaw od wielu dostawcw do sklepw. IKEA planuje w przyszoci rozwija ten typ dystrybucji, wykorzystujc magazyny w charakterze terminali.


I k e a

Wykrelanie systemw czynnoci

Mapy systemw czynnoci (jak przedstawiona mapa Ikei) pokazuj, w jaki sposb strategiczna pozycja firmy mieci si w zbiorze odpowiednio dostosowanych do niej czynnoci, zaprojektowanych tak, eby j zapewni. W firmacho wyranie okrelonej pozycji strategicznej mona wyrni pewn liczb zaoe strategicznych (w zacienionych kkach), ktre wdraa si poprzez zbir cile z nimi powizanych czynnoci (w jasnych kkach)


Funkcje wspierania grupy ikea

FUNKCJE WSPIERANIA GRUPY IKEA


I k e a

IoS, czyli IKEA of Sweden

Do jej zada naley:

 • Koncepcja i dobr asortymentu wynikajce z misji i filozofii IKEA

 • Projektowanie asortymentu

 • Rozwj i wdraanie asortymentu

 • Decyzje o zmianach asortymentu

 • Decyzje o zakoczeniu sprzeday artykuw

 • Decyzje o nowych/innych artykuach

 • Strategia zakupw

 • Kontrola zaopatrzenia oraz dostpnoci artykuw w sklepach IKEA

 • Koordynacja i przepyw informacji midzy biurami zakupu a jednostkami odpowiedzialnymi za dystrybucj


I k e a

Funkcje w acuchu dostaw IKEA


I k e a

Procesy w acuchu dostaw IKEA


I k e a

TSO, czyli Biuro Zakupw(Trading Service Office)

Odpowiedzialne za zakup towarw, czyli:

 • Wspprac z dostawcami w danym regionie

 • Wyszukiwanie nowych dostawcw (nowy producent)

 • Wdraanie nowych artykuw

 • Nadzr jakociowy nad kupowanymi artykuami

 • Przepyw informacji midzy dostawcami a IKEA od Sweden (IoS) oraz odbiorcami artykuw IKEA


I k e a

34 biura zakupw IKEA

Biuro zakupw w Polsce wsppracuje z blisko 200 dostawcami z Europy, Dalekiego Wschodu i Australii.

Dostawy z Polski przewaaj.


I k e a

Distribution Area

Obszar, w ktrym wszystkie sklepy s zaopatrywane przez jeden do czterech magazynw pooonych na tym obszarze

Liczba DA = Liczba acuchw dostaw (elementy niepowtarzalne acucha: sklepy i Distribution Service, dostawcy mog uczestniczy w wielu acuchach)

Np.: DA Distribution Service: IKEA Hanim S.A. (Janki) i sklepy w Polsce, Czechach oraz na Sowacji i na Wgrzech.


I k e a

Dostawca

Niskie mare, ale:

 • due zamwienia = dua wielko zysku,

 • pewno zapaty w cigu 30 dni,

 • cykl ycia produktu jest wyduany (3-20 lat),

 • pomoc IKEA w uzyskiwaniu kredytw inwestycyjnych,

 • moliwo korzystania z systemu informatycznego IKEA,

 • wsparcie logistyczne.


I k e a

System tradycyjny a zintegrowany acuch dostaw IKEA


I k e a

Systemy dystrybucji IKEA


I k e a

CALL OFF

Ikea of Sweden co cztery tygodniewysya zamwienia do dostawcw.

Czas dostawy:

CALL OFF 4+4

- 4 tygodnie

CALL OFF 4+4+

- wicej ni 4 tygodnie (stay)


I k e a

Model staego punktu zamawiania


I k e a

OPDC Order Point Distribution Center

Zamwienia s generowane przez

komputerowy system zamwie.

S generowane przez Distribution Service codziennie lub raz w tygodniu.

Czas realizacji 5-15 dni


I k e a

Quick Response

Sklep skada zamwienie.

Dostawy bezporednio do sklepu.

Czstotliwo zamwie dzienna.

Czas dostawy 5-10 dni.


I k e a

Transit

Tak jak QR, lecz dostawa poprzez

magazyn, w ktrym dokonuje si

przeadunku bezporedniego.


I k e a

Sklepy - Producenci

 • System Quick Response

  • Sklep zamawia na podstawie:

   • danych o sprzeday,

   • prognoz,

   • aktualnych zapasw,

   • potwierdzonych zamwie,

   • zapasw w drodze,

   • (znanego) czasu realizacji.

 • System VMI

  • Producent wysya na podstawie informacji ze sklepu o:

   • dziennej sprzeday,

   • prognozy tygodniowej,

   • prognozy dla duszego okresu,

   • zapasw w drodze.


 • Login