A tanulm nyi adminisztr ci egyes k rd seir l magyar llami szt nd j s nta gyula
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 13

A tanulmányi adminisztráció egyes kérdéseiről - Magyar állami ösztöndíj Sánta Gyula PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ETR konferencia - 2014. május 19. A tanulmányi adminisztráció egyes kérdéseiről - Magyar állami ösztöndíj Sánta Gyula. Helyzetkép Tanulmányi egyenlegközlő (TEK) kiadása. igen. nem. jogerő. igen. nem. jogerő. Helyzetkép Tanulmányi egyenlegközlő (TEK) kiadása.

Download Presentation

A tanulmányi adminisztráció egyes kérdéseiről - Magyar állami ösztöndíj Sánta Gyula

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A tanulm nyi adminisztr ci egyes k rd seir l magyar llami szt nd j s nta gyula

ETR konferencia - 2014. május 19.

A tanulmányi adminisztráció egyes kérdéseiről - Magyar állami ösztöndíjSánta Gyula

.


Helyzetk p tanulm nyi egyenlegk zl tek kiad sa

HelyzetképTanulmányi egyenlegközlő (TEK) kiadása

igen

nem

jogerő

igen

nem

jogerő


Helyzetk p tanulm nyi egyenlegk zl tek kiad sa1

HelyzetképTanulmányi egyenlegközlő (TEK) kiadása

Nftv. 48/I. § (2) bek. szerinti tanulmányi egyenlegközlők:

Az OH 2014 január – februárban 42.701 db tanulmányi egyenlegközlőt küldött ki a 2012 A és P-ben képzésüket megkezdett magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatóknak a FIR-ben tárolt képzési adatok alapján a FIR-ben tárolt állandó lakcímre.

Nyomdai előkészítés alatt további: 2.069 db tanulmányi egyenlegközlő.

(ebből képzésváltók, átvételesek: 450 fő)


Tek kik ld s tapasztalatok a k pz si adatok tekintet ben 1

TEK kiküldés tapasztalatok a képzési adatok tekintetében 1.


A tanulm nyi adminisztr ci egyes k rd seir l magyar llami szt nd j s nta gyula

TEK kiküldés tapasztalatok a képzési adatok tekintetében 2.


Int zm nyen bel li k pz sv lt s s tv tel

Intézményen belüli képzésváltás és átvétel

1) Intézményen belüli képzésváltás

1.1.) Kezdő és vég indokok számossága

A két kapott előfordulási számnak azonos értéket kellene mutatnia, ha igaz lenne az, hogy minden megszűnt képzést pontosan egy keletkezett képzés követ. Az eltérés 11.723 képzés.


Int zm nyen bel li k pz sv lt s s tv tel1

Intézményen belüli képzésváltás és átvétel

1.2.) Adatellenőrzési szabályok kezdő- és végindokra

Az intézményen belüli képzésváltás esetét a H0306 és H0296 adatellenőrzési szabályok ellenőrzik (1 nap eltéréssel új képzés kell hogy induljon, régi záruljon)


Int zm nyen bel li k pz sv lt s s tv tel2

Intézményen belüli képzésváltás és átvétel

2) Átvétel FOI-k között

2.1.) Kezdő és vég indokok számossága

A két kapott előfordulási számnak azonos értéket kellene mutatnia. Az eltérés 16.128 képzés. Az eltérés irányából jól látszik, hogy a problémát a megfelelő képzési végindok megadása jelenti azon intézmény által, ahol a hallgató a képzését befejezte.


K r s 1 k pz si adatok

Kérés – 1 – Képzési adatok

- A képzési adatok változásának, oklevél adatoknak a jogszabályban rögzített 15 napon belüli lejelentése (nem csak a statisztikai adatközlés előtt!)

 • Intézményen belüli képzésváltás esetén a képzésváltás indokának pontos lejelentése, váltás időpontjának egyezősége

 • Átvétel esetén a fogadó felsőoktatási intézmény az átvételi határozat 3. példányának megküldésével hivatalosan értesítse az átadó intézményt az átvétel tényéről

 • Az első félévben ne automatikusan állítsák aktívra a Gólyából átvett felvettek adatait, csak akkor jelentség le aktívra, ha beiratkozott

 • 2 passzív félév után Nftv. 59. § alapján a FOI szüntesse meg a jogviszonyt


Oh feladatok llami szt nd jas adminisztr ci tekintet ben m jus folyam n

OH feladatok állami ösztöndíjas adminisztráció tekintetében május folyamán

1) Munkavállalási egyenlegközlő 2013-ban oklevelet szerzetteknek

2) A 2012. őszén kezdett két féléves képzések esetén a KKK szerinti másfélszeres idő lejárt 2014. február 28-án (március 31-i határnapot vizsgálunk a 30 napos oklevél kibocsátás miatt).


K r s 2 k t f l ves szakok z r vizsg k

Kérés – 2 – Két féléves szakok, záróvizsgák

 • Záróvizsga szervezése minden félévben!

 • Művészeti tanárszakoknál előfordulhat, hogy párhuzamosan folyik a tanárszak és a mester, amire a tanár épül. A tanáron nem kaphat oklevelet a hallgató, amíg a mestert be nem fejezi. A FOI jelezze hivatalosan levélben az OH-nakezen hallgatók listáját, és az alap mesterszak kezdetének időpontját.

 • Hallgatók tájékoztatása: kérheti a KKK másfélszeres határidejének felfüggesztését nyelvvizsga megszerzése érdekében folytatott felnőttképzési tanfolyamra vagy külföldi tanulmányokra hivatkozással. (Nftv. 48/N. § (1)-(2).) Éljenek vele a hallgatók, kérjék a felfüggesztést!


Hallgat k t j koztat sa

Hallgatók tájékoztatása

Volt hallgatói – hallgatói fellebbezések, visszajelzések alapján tapasztaljuk, hogy előfordult, hogy nem az Nftv.-vel összhangban álló tájékoztatást kaptak a hallgatók a TO-kon.

Kérjük, a hallgatói tájékoztatásra fokozottan figyeljenek, bizonytalan helyzetben irányítsák a hallgatót az Oktatási Hivatalhoz.


K sz n m a figyelmet

Köszönöm a figyelmet!


 • Login