Voorlichting examenklassen 2
Download
1 / 16

Voorlichting examenklassen (2) - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Voorlichting examenklassen (2). VOORLICHTING OVER HET EXAMENJAAR 2013-2014. Nog geen 18 jaar ? . Word je pas 18 jaar als je al studeert ? Je bent dan nog minderjarig en hebt geen tekenbevoegdheid voor contracten e.d .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Voorlichting examenklassen (2)' - rashad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Voorlichting examenklassen 2

Voorlichtingexamenklassen (2)

VOORLICHTING OVER

HET EXAMENJAAR 2013-2014

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Nog geen 18 jaar
Noggeen 18 jaar?

 • Word je pas 18 jaarals je al studeert?

 • Je bent dannogminderjarig en hebtgeentekenbevoegdheidvoorcontractene.d.

 • Je hebtdanvoor die periodeeenVoogdnodig, bv. eenfamilielid of goedevriend van je ouders die in Nederland woont.

 • Om vast teleggendatiemandVoogd is moeteenverklaring door eennotariswordenopgemaakt.

 • Voorverdere info: Afd. Studiebegeleiding.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Jij en je ouders
Jij en je ouders

 • oudersgescheiden: 2 formulieren SIA

 • ouderoverleden: overlijdensaktesturen

 • Inkomenbuitenbeschouwinglaten: speciaalformulier* tekrijgen.

 • Benodigdeverklaringen:

  1) verklaring van de student

  2) verklaring van de andereouder

  3) verklaring van onafhankelijkederdepartij.

  *Formulierverkrijgbaarbij het Decanaat.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Studeren in nederland
Studeren in Nederland

 • HBO: AaneenHogeschool (toegankelijk met eenHavo-diploma) is de opleidingpraktischgericht.

 • Studentenwordenopgeleidvoorleidendefunctie in eenbedrijf (manager) of leraar, accountant, sociaalwerker etc.

 • Het voorlaatstejaar is eenstagejaar.

 • Na behalenBachelordiplomakanverderwordengestudeerdaan de Universiteit (WO) waar de Mastertitelkanwordenbehaald.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


W o wetenschappelijk onderwijs
W.O.: Wetenschappelijk Onderwijs

 • WO: Een universitaire opleiding is theoretisch:

  De student(e) moet veel aan zelfstudie doen. Hij/zij moet heel veel stof zelfstandig doornemen. Kortom: zelfdiscipline en een duidelijk doel voor ogen zijn vereisten om aan een universiteit te slagen, naast een groot doorzettingsvermogen.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Loting
Loting

 • ‘Numerusfixus’: teveelaanmeldingeneerstejaarsvoorbepaalde studies.

 • ‘Gewogen’ loting: gem. eindcijfersbepalenkansomingelootteworden.

 • Belangrijkomtweedekeustehebben.

 • Opgeven: uiterlijk 15 mei.

 • Check studies met loting: www.duo.nl


Andere vormen toelating
Anderevormentoelating

 • Decentraleselectie: eigenselectie van bepaaldeopleidingen, soms 100 %

 • Vereist: opgevenvoorcentraleselectie (loting) via www.studielink.nl

 • Check deadline vooraanmelding.

 • Toelatingscriteriaverschillen per school.

 • Check studies met decentraleselectie: www.duo.nl


Andere vormen toelating1
Anderevormentoelating

 • ‘Selectieaan de poort’: toelatingstestvoorbepaaldeopleidingen.

 • Voorbeelden: fysiotherapie, logopedie, alleopleidingen in sector ‘Kunst’.

 • Vereist: opgeven via www.studielink.nl

 • Toelatingscriteriaverschillen per school.

 • Check studies met selectie: www.duo.nl


Matching
Matching

 • Steeds meerscholenroepenaankomendestudenten op vooreen ‘studiekeuzecheck’.

 • Datgebeurtom vast testellen of de studie past bijjou, de student, of jullie ‘matchen’.

 • Het vindtplaats in juni, voorons in augustus.

 • Het matchinggesprek is verplicht, het kanwordengevolgd door eenstudiekeuzeadvies.

 • Het advieskanzijn: kieseenanderestudie.

 • Kijk op de website van je school voor info.

ww.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Studies in english toefl sat
Studies in English: TOEFL/SAT

 • VooralleEngelstalige studies in US, NL, Aruba etc.: TOEFL en SAT tests nodig.

 • TOEFL tests: 2x per jaar op Colegio

 • SAT tests: 2x op Colegio, 2x op ISA

 • Reminder: inschrijven online en op tijd!

 • Betalen (op tijd) per creditcard, deadline!

 • Check schedule 2013-’14; TOEFL: 12 april.


Aruba
ARUBA

Universiteit van Arubabiedtaan:

 • (1) ArubaansRechten-opleiding (WO, ofwelalleentoegankelijkvoorvwo-ers).

 • (2) Bedrijfseconomie, BE (HBO) en

  Commercieleeconomie, CE (HBO).

  (Opm.: In het eerstejaar van de FEFvolg je zowel BE- als CE colleges. Aan het eind van datjaarkies je jouwdefinitieverichting.)

 • (3) Hospitality and Tourism Management, toegankelijk met voldoende TOEFL en SAT tests.

 • (4) Social Work & Development; Organization, Governance & Management. (vold. TOEFL-test)

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Academic experience
Academic Experience

Het Decanaat en de Universiteit van Aruba organiserenna de 3e SE-periodebezoekaan de volgende studies:

 • V-6klassengaanproefstuderen (‘mock college’ ) bij de FaculteitderRechtsgeleerdheid.

 • H-5leerlingengaanhetzelfdedoenbij

 • a) de FEF (Financieel-EconomischeFaculteit)

 • b) de HTMS(Hospitality and Tourism Management)

 • c) de FAS (Social Work & Development; Organization, Governance & Management)

 • de IPA (InstitutoPedagogicoArubano)

 • het HoracioOduber Hospital en de RietveldAcademie

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Onderwijsinstituut i p a
Onderwijsinstituut I.P.A.

 • De I.P.A. is verantwoordelijkvoor de opleiding van studenten die voor het Onderwijs op Aruba hebbengekozen.

 • Je kuntopgeleidworden tot kleuterleid(st)er, basisschool-onderwijzer(es) en leerkracht van sommigevakken van de mavo/havo (onderbouw)

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Introductie bij je school
Introductie bij je ‘school’

 • Elke onderwijsinstelling (je ‘school’’) en studentenvereniging (gezelligheids- of sport-) organiseert een introductieweek voor eerstejaars studenten.

 • Om elkaar, dus de mede-eerstejaars studenten, ouderejaars studenten en jouw docenten te leren kennen en zodoende met een prettig gevoel aan de studie te beginnen.

 • Ook al is deze introductieweek misschien niet verplicht, is het dringend aan te raden eraan deel te nemen.

 • Bezoek de website van je onderwijsinstelling en stuur emails als je vragen hebt!

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Wijziging studie voor aanvang
Wijziging studie voor aanvang

 • doorgevenaanDirectieOnderwijs, afdelingStudiefinanciering:

  met formulier WA

 • doorgevenaan DUO/IB-Groep: via website Studielink.nl;

  Hoe? Eerstnieuweinschrijvingstudiemaken, daarnaeerdereinschrijvingstudieannuleren.

www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


Belangrijke websites
Belangrijke websites

 • www.duo.nl

 • www.ea.aw

 • www.studielink.nl

 • www.studiekeuze123.nl

 • www.studierichting.startpagina.nl

 • www.colegioarubano.aw/leerlingen/decanaat


ad