Lr nodok u sist mas aktualit tes skol nu zin tniski p tniecisko darbu rakst anas kontekst
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

LR Nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LR Nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā. Mg.oec., lektore Līga Leitāne MOB+371 29476933. Nodokļi. Mikrouzņēmumu nodoklis Nekustamā īpašuma nodoklis Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas

Download Presentation

LR Nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lr nodok u sist mas aktualit tes skol nu zin tniski p tniecisko darbu rakst anas kontekst

LR Nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā

Mg.oec., lektore Līga Leitāne

MOB+371 29476933


Nodok i

Nodokļi

 • Mikrouzņēmumu nodoklis

 • Nekustamā īpašuma nodoklis

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 • Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas

 • Dabas resursu nodoklis


Mikrouz muma nodoklis

Mikrouzņēmuma nodoklis

 • Darbinieku sociālās garantijas

 • Uzņēmumi, kuriem visefektīvāk izmantot šo statusu

 • Darbinieku intereses

 • Komercdarbības attīstībaš iespējas


Piem rs

Piemērs


Piem ra turpin jums

Piemēra turpinājums


Nekustam pa uma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis

 • Izmaiņas kadastrālajās vērtībās

 • Apliekamās bāzes paplašināšana

 • Maksimālā nodokļa pieauguma atcelšana

 • Pašvaldību atlaides

 • Atlaides dažādām nodokļu maksātāju grupām.


Piem rs1

Piemērs

 • Fiziskai personai pieder zeme 1200m2, kadastrālā vērtība 2007.gadā =10 Ls/m2

  2008.gadā =25Ls/m2, 2009.gadā 25Ls/m2,

  2010un 2011 gadā 25 Ls/ m2.

  Aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli laikam no 2007-2012.gadam .


Atrisin jums

Atrisinājums


Lr nodok u sist mas aktualit tes skol nu zin tniski p tniecisko darbu rakst anas kontekst

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes ,sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2011.gadā


Lr nodok u sist mas aktualit tes skol nu zin tniski p tniecisko darbu rakst anas kontekst

Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes ,sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā


Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodoklis

 • Dabas resursu nodokļa likmju kāpums

 • Dabas resursu un videsjautājumu mijiedarbība

 • Ilgtspējīga ekonomika un komercdarbība


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


 • Login