strategi til forebyggelse af gr smarksparasitter og salmonella m m
Download
Skip this Video
Download Presentation
Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m. Grovfoderseminar 2002. V/ dyrlæge Astrid Mikél Jensen Dansk Kvæg. S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt. Strategi til forebyggelse af. Græsmarksparasitter Hvilke parasitter? Parasitternes livscyklus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m.' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategi til forebyggelse af gr smarksparasitter og salmonella m m

Strategi til forebyggelse af græsmarksparasitter og Salmonella m.m.

Grovfoderseminar 2002

V/ dyrlæge Astrid Mikél Jensen

Dansk Kvæg

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

strategi til forebyggelse af
Strategi til forebyggelse af
 • Græsmarksparasitter
  • Hvilke parasitter?
  • Parasitternes livscyklus
  • Parasitternes overlevelse i græsset
  • Sådan forebygger man
  • 2 eksempler, hvor det gik galt
 • Salmonella

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

parasitter p gr s
Parasitter på græs

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

indvoldsorm er vanddyr
Indvoldsorm er vanddyr
 • Æg larve (L3) er afhængig af temperaturen (optimum 20-25° C)
 • Jo højere luftfugtighed – jo længere overlevelse

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

larver af l betarmorm spredes med regndr ber til gr sset
Larver af løbetarmorm spredes med regndråber til græsset

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

l be tarmorms livscyklus
Løbe-tarmorms livscyklus

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

indvoldsorm
Indvoldsorm

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

forl b af lungeormudbrud
Forløb af lungeormudbrud

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

coccidiers livscyklus
Coccidiers livscyklus

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

driftsforhold som fremmer opformering og smitte med coccidier p gr s
Driftsforhold, som fremmer opformering og smitte medcoccidier på græs
 • Permanent kalvefold
 • Brat foderskifte fra mælk til græs
 • Manglende energiindhold i græsset

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

ikke medicinske metoder til at forebygge indvoldsorm
Ikke-medicinske metoder til at forebygge indvoldsorm
 • Sen udbinding
 • Nedsætte belægningsgraden
 • Foldskifte til ren mark i juli
 • 1. årsgræssere sammen med 2. årsgræssere eller goldkøer (NB! De skal bindes ud samtidig)
 • Tilskudsfodring på græs i august
 • (Små kalve på efterårsgræs)

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

forebyg mod l be tarmorm ved foldskifte midt i juli
Forebyg mod løbe-tarmorm ved foldskifte midt i juli

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

forebyg mod l be tarmorm ved fold skifte midt i juli til k ernes gr sareal
Forebyg mod løbe-tarmorm ved fold- skifte midt i juli til køernes græsareal

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

strategisk program mod l betarmorm
Strategisk program mod løbetarmorm
 • Kvierne må ikke være behandlet med ormemiddel ved udbinding
 • 4-6 uger efter udbinding indsamles frisk afsat gødning fra 5 kvier
 • Gødning skal
  • være fra 1.årsgræssende kvier
  • opsamles i hvert sit bæger
  • køles ned og sendes til laboratorium samme dag

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

ydelsestab
Ydelsestab

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

afgr sningstiden har v ret for lang i forhold til gr soptagelsen
Afgræsningstiden har været for lang i forhold til græsoptagelsen

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

risiko for lungeorm hos malkek er reduceres ved
Risiko for lungeorm hos malkekøer reduceres ved:
 • At have et tilstrækkeligt stort græsareal
  • Minimum 0,30 ha pr. ko ved afgræsning dag og nat
  • Minimum 0,15 ha pr. ko ved afgræsning dag eller nat
 • At veksle mellem afgræsning og slæt
 • At afpasse afgræsningstiden til græsoptagelsen

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

afgr sningssystemet har ikke forebygget mod l be tarmorm
Afgræsningssystemet har ikke forebygget mod løbe-tarmorm

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

gylle til afgr sningsgr s en n dl sning p grund af smitterisiko
Gylle til afgræsningsgræsEn nødløsning på grund af smitterisiko

Hvis følgende karenstider overholdes, er smitterisikoen minimal:

 • Ikke lagret gylle (frisk gylle) – enten slæt efter udbringning eller mindst 60 dage inden afgræsning.
 • Lagret eller afgasset gylle (fra biogasanlæg) mindst 30 dage inden afgræsning.
 • Kun voksne dyr på de gyllegødede marker.
 • Brug kun gylle fra egen besætning.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

decimeringstider for nogle sygdomsfremkaldende bakterier i gylle
Decimeringstider* for nogle sygdomsfremkaldende bakterier i gylle

Decimeringstid = T-90 = Den tid, der gpr indtil 90% af bakterierne er dræbt.

S:\Mejeriforening\Amj\Overheads\Grovfoderseminar 2002.ppt

ad