Pivo cigarety marihuana a spol
Download
1 / 22

„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“. Příspěvek na konferenci AŘG 26. 3. 2014. Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1. RNDr. Štěpánka Selingerová Absolvent PřF UK v r. 1986 – obor biologie – chemie - učitelství Metodik prevence rizikového chování od roku 1996

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Pivo, cigarety, marihuana a spol.“' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pivo cigarety marihuana a spol

„Pivo, cigarety, marihuana a spol.“

Příspěvek na konferenci AŘG

26. 3. 2014


Gymn zium praha 7 nad tolou 1
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

 • RNDr. Štěpánka Selingerová

 • Absolvent PřF UK v r. 1986 – obor biologie – chemie - učitelství

 • Metodik prevence rizikového chování od roku 1996

 • 2002 –2004 - „Kurz pro metodiky prevence na školách (CŽV 630316) FF UK“


Osnova p sp vku
Osnova příspěvku

 • „Co víme“ - situace na škole v posledních letech (fakta vyplývající z evaluačního dotazníku a monitoringu rizikových jevů)

 • „Co děláme“ - prevence na naší škole (hlavní pilíře MPP)

 • „Co nás trápí a co potřebujeme“  snad i otázky do diskuse


Situace na kole
Situace na škole

Evaluační dotazník

 • Školní evaluační dotazník vychází ze studie ESPAD, upraven byl pro potřeby školy ve spolupráci s o.s. Prev-Centrum v roce 2003

 • Od roku 2003 je každý rok zadáván na začátku primy (adaptační kurz v září) a na konci kvarty (zážitkový kurz v červnu)

 • Dotazník dlouhodobě hodnotí efektivitu školního MPP a mapuje změny vědomostí, dovedností a postojů našich studentů v průběhu prvních čtyř let (doba, kdy je prevence na škole nejintenzivnější)


Situace na kole1
Situace na škole

Monitoring rizikových jevů

 • Výskyt sociálně-patologických jevů monitoruje na škole každé dva roky také o.s. Pyramidas

 • Na základě výsledků (s kterými jsou seznámeni třídní učitelé, preventivní tým a vedení školy) je ve spolupráci s o.s. Pyramidas připravován základní preventivní program na nižším gymnáziu

 • Výsledky jsou srovnávány se situací v ČR a v Praze a také s výsledky na SŠ i ZŠ


Situace na kole2
Situace na škole

Některá zjištění, která vyplývají z evaluačního dotazníku a monitoringu SPJ

 • Na osmiletém a šestiletém gymnáziu kouří cigarety jen málo žáků (výrazně méně ve srovnání s gymnáziem čtyřletým) – alespoň do věku 15 – 16 let.


Situace na kole3
Situace na škole

 • Počet kuřáků výrazně stoupne v posledních dvou ročnících, kdy studenti začnou chodit po klubech a restauracích a konzumovat alkohol (většinou nekouří pravidelně).

 • V posledních dvou letech téměř úplně klesl zájem o vodní dýmky (ještě před několika lety byly hodně „v módě“).


Situace na kole4
Situace na škole

 • S marihuanou má ve věku 15 – 16 let zkušenost zhruba třetina žáků (většinou jde o jednorázové experimentální nebo rekreační užívání).

 • Během studia na střední škole vyzkouší marihuanu nejméně dvě třetiny studentů.


Situace na kole5
Situace na škole

 • Naprostá většina žáků nevyzkoušela žádnou z nelegálních návykových látek (s výjimkou marihuany).

 • Povědomí žáků o návykových látkách a rizicích jejich užívání se podstatně zlepšilo (ve srovnání s předchozími lety).

 • Častěji se objevuje pouze užívání sedativ bez doporučení lékaře (občas i v kombinaci s alkoholem).


Situace na kole6
Situace na škole

 • Naprostá většina žáků má v 15 letech zkušenost s alkoholem a nejméně čtvrtina z nich byla už alespoň jednou opilá.

 • Alkohol většinou poprvé pili s rodiči nebo sourozenci.

 • Mezi studenty ve věku 17 – 19 let přibývají ti, kteří konzumují alkohol každý den.


Situace na kole7
Situace na škole

 • První zkušenosti jsou v poslední době spojené hlavně s pitím tvrdého alkoholu.

 • Pití tvrdého alkoholu (především drahého nebo míchaných nápojů) je spojené se společenským (sociálním) postavením.


Prevence na kole
Prevence na škole

Preventivní bloky

 • Nižší gymnázium (první čtyři ročníky osmiletého a první dva ročníky šestiletého gymnázia)

 • Dlouholetá spolupráce s o.s. Prev-Centrum a o.s. Život bez závislostí

 • V současné době třetím rokem spolupráce s o.s. Pyramidas

 • Základní informace o legálních a nelegálních drogách + související legislativě


Prevence na kole1
Prevence na škole

Interaktivní programy, besedy, semináře

 • První čtyři ročníky osmiletého, první dva ročníky šestiletého gymnázia a první ročník čtyřletého gymnázia

 • Česká koalice proti tabáku – interaktivní programy o (ne)kouření - tabák, marihuana, vodní dýmka, elektronická cigareta

 • o.s. Alma Femina - interaktivní programy zaměřené na prevenci alkoholu

 • o.s. Pyramidas – nelegální drogy + legislativa

 • Další programy podle aktuální nabídky


Prevence na kole2
Prevence na škole

Výchova ke zdraví

 • Předmět vyučovaný ve čtvrtém ročníku osmiletého a v druhém ročníku šestiletého gymnázia (součást ŠVP a MPP)

 • Jedno pololetí vyučuje předmět metodik prevence, jedno pololetí školní psycholog

 • Prevence legálních a nelegálních návykových látek

 • Forma – pracovní listy, hry, diskuse, prezentace, filmy atd.


Prevence na kole3
Prevence na škole

Adaptační kurzy

 • Usnadňují vstup do nové školy a mezi nové spolužáky

 • Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)

 • Informace o práci preventivního týmu a o možnostech pomoci, které nabízí

 • Do programu zařazeny preventivní prvky

 • Evaluační dotazník


Prevence na kole4
Prevence na škole

Komunikační kurzy

 • Zařazeny v polovině studia na osmiletém gymnáziu, zaměřeny na vztahy ve třídách, vzájemnou komunikaci, řešení problémů

 • Završení preventivních aktivit předchozích čtyř let

 • Kurzy vede preventivní tým (školní psycholog, metodik prevence, výchovný poradce)

 • Do programu zařazeny preventivní prvky

 • Evaluační dotazník


Prevence na kole5
Prevence na škole

Programy pro rodiče

 • Besedy dvakrát do roka před třídními schůzkami

 • Aktuální témata zaměřená na rizikové chování dnešních dětí a mládeže

 • Soutěž „Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách“


Prevence na kole6
Prevence na škole

Programy pro pedagogy

 • Průběžné vzdělávání preventivního týmu

 • Programy pro pedagogický sbor podle aktuálních potřeb a nabídek

 • Práce preventivního týmu s třídními učiteli


Probl my co n s tr p
Problémy– „co nás trápí“

ALKOHOL !!!

 • Běžná součást čehokoliv (oslav, večírků, plesů, výletů, trávení volného času …)

 • Tolerantní přístup rodičů a širší veřejnosti

 • Dostupnost alkoholu bez jakéhokoliv problému (dostatek financí, podpora rodičů, žádná kontrola - především asijských prodejců)

 • S konzumací alkoholu narůstá počet kuřáků


Probl my co n s tr p1
Problémy– „co nás trápí“

MALÝ ZÁJEM A TOLERANTNÍ PŘÍSTUP RODIČŮ !

 • Malá účast na preventivních programech pro rodiče

 • V pití alkoholu většinou nevidí problém („vždyť jsme to také dělávali …“)

 • Kázeňské tresty v souvislosti s konzumací alkoholu na školních akcích nepovažují rodiče za důležité či znepokojující


Probl my co n s tr p2
Problémy– „co nás trápí“

MÁLO ČASU !

 • Na prevenci užívání návykových látek není potřebné množství času a prostoru

 • Důvod: v současné době je potřeba řešit především rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí (kyberšikana)

 • Důvod: ve třídách nižšího gymnázia se velmi často věnujeme problémům v souvislosti s narůstající agresivitou a intolerancíad