Den katolske kyrkja
Download
1 / 13

Den katolske kyrkja - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Den katolske kyrkja. Universell kyrkje. Katolsk – tyder universell , for alle menneske Over 1 milliard katolikkar i verda . 3. Øvste leiar er paven i Roma. 4 kjenneteikn – felles for alle katolikkar. 1. Bibelen og trua på den treeinige Gud. (Felles med andre kristne).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Den katolske kyrkja' - ranit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Universell kyrkje
Universell kyrkje

 • Katolsk – tyderuniversell, for allemenneske

 • Over 1 milliard katolikkariverda.

  3. Øvsteleiarerpaveni Roma


4 kjenneteikn felles for alle katolikkar
4 kjenneteikn – felles for allekatolikkar

 • 1. Bibelen og trua på den treeinige Gud. (Felles med andre kristne).

 • 2. Oppbygginga av kyrkja. Uansett kvar i verda, blir den leidd av biskopar. Den fremste er paven.

 • 3. Dei 7 sakramenta. Sakrament tyder heilag handling.

 • 4. Messa – den katolske gudstenesta.Oppbygginga til den katolske kyrkja
Oppbygginga til den katolske kyrkja

 • Oppgåve:

 • Les s. 34 – 35. Lag ein figur som viser korleis den katolske kyrkja er oppbygd, med paven på toppen. Skriv forklaring til figuren.


Dei 7 sakramenta
Dei 7 sakramenta.

 • Dåp

 • Konfirmasjon

 • Nattverd

 • Skriftemålet

 • Ekteskapet

 • Presteinnviinga

 • Salvinga av sjuke


Messa den katolske gudstenesta
Messa – den katolske gudstenesta

 • Alltidnattverd. Handling isentrum.

 • Aktivgudsteneste, bøyerkne.

 • Lovsongersentralt. (song somuttrykkjergledeogtakktilgud).

 • Kyrkjerommaervakkertutsmykka. Gudstenestaskalengasjereallesansar. Prosesjonar, røykjelse.


Jomfru maria og helgenane
Jomfru Maria og helgenane

 • Heilage menn og kvinner er sentralt i den katolske kyrkja.

 • Jomfru Maria og apostlane er dei fremste.

 • Byar i katolske land er kall opp etter helgenar, bilete og statuar er vanlege. Folk feirar dei, ber dei gå i forbøn for dei hos Gud, og verna dei mot ulykker.


Korleis bli ein helgen
Korleis bli ein helgen?

 • Gjennom sitt liv og døden har dei framheva Jesus på ein god måte.

  1. Martyrdøden: Å bli drepen på grunn av trua si. Har gjennom historia våre ein viktig grunn til å bli æra som helgen.

  2. Å leva eitheilagt liv: Som Frank av Assisi.

  3. Ein person som har gjort eit mirakel.


Jomfru maria
Jomfru Maria

 • Blant dei heilage menneska er ho i ei særstilling.

 • Lovprisingar og bøner til Maria er vanleg.

 • Mari ahar fleire gongar vist seg for truande mennesker. Bl.anna i Guadelope i Mexico i 1531, Loudres i Frankrike i 1858. Dette er populære pilgrimsmål for katolikkar.


Munkar og nonner
Munkar og nonner

 • Munkeordenar og nonneordenar.

 • Folk som vel å gå i kloster må lova:

 • 1. Leva i livsvarig fattigdom, utan privat eigedom eller inntekt.

 • 2. Leve i sølibat.

 • 3. Leve i absolutt lynad overfor leiinga i klosteret.


Kva driv ein med i klosteret
Kva driv ein med i klosteret?

 • 1. Bøn, stille og ro.

 • 2. Studiar, undervisning og vitskap

 • 3. Sosialt arbeid eller misjon

 • Kjenner du til kloster i Noreg?


Fornyinga av kyrkja
Fornyinga av kyrkja

 • Det andre Vatikankonsilet.

 • Den katolske kyrkja møttest og vedtok fornyingar for kyrkja. Modernisera kyrkja.


ad