Db ir dbvs
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

DB ir DBVS PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DB ir DBVS. Duomenų baze galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė yra panaši į elektroninę kartoteką. Atliekamos operacijos. Naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas Esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas

Download Presentation

DB ir DBVS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Db ir dbvs

DB ir DBVS

Duomenų baze galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė yra panaši į elektroninę kartoteką.


Atliekamos operacijos

Atliekamos operacijos

 • Naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas

 • Esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas

 • Esamo įrašo (kortelės) šalinimas

 • Duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje)


Db strukt ra

DB struktūra


Duomen bazi valdymo sistem funkcijos

Duomenų bazių valdymo sistemų funkcijos

 • Minimizuoti duomenų perteklių

 • Užtikrinti efektyvų bendrą DB vartojimą

 • Duomenų vientisumas (integralumas)

 • Duomenų neprieštaringumas

 • Saugumas

 • Efektyvus planuotų ir neplanuotų užklausų atlikimas


Duomen vientisumo s lygos

Duomenų vientisumo sąlygos

Reliacinėje teorijoje yra keletas reikalavimų, kuriuos turi atitikti duomenų bazės duomenys:

 • Kategorijų vientisumas

 • Nuorodų vientisumas

 • Funkciniai sąryšiai


Kategorijos vientisumo reikalavimai

Kategorijos vientisumo reikalavimai

Realaus pasaulio objektai, kurie vaizduojami lentelės eilutėmis, reliacinėje teorijoje vadinami kategorijomis. Lentelės raktas vienareikšmiškai nusako lentelės eilutę, tuo pačių ir kategorija. Nordamas rasti duomenis apie konkrečią kategoriją (objektą), vartotojas privalo žinoti rakto reikšmes. Kategorija neturi prasmės db, jei bent vieno rakto atributo reikšmė yra nežinoma. Kategorijos vientisumo reikalavimas – joks lentelės rakto atributas nė vienoje eilutėje negali turėti NULL reikšmės.


Nuorod vientisumo reikalavimai

Nuorodų vientisumo reikalavimai

Kiekvieno išorinio rakto reikšmė db turi būti arba tuščia, arba sutapti su viena pirminio rakto reikšmę lentelėje, į kurią išorinis raktas nurodo.


Funkciniai s ry iai

Funkciniai sąryšiai

Vienų atributų reikšmės eilutėje gali vienareikšmiškai apibrėžti kitų atributų reikšmes.

Jei atributų aibės A reikšmės eilutėje vienareikšmiškai apibrėžia atributų aibės B reikšmes eilutėje, tai sąryšį A ir B vadiname funkciniu. Užrašą A→B galima skaityti dvejopai: B funkciškai priklauso nuo A, taip pat A funkciškai apibrėžia B.


Reliacin s ir kitokios duomen baz s

Reliacinės ir kitokios duomenų bazės

 • Reliaciniai duomenų modeliai (E.F. Codd, IBM 1970)

 • Pagrindinė reliacinio modelio sąvoka – lentelė

 • Lentelė – eilutės (row) – stulpeliai (column)


Reliacin s sistemos principai

Reliacinės sistemos principai

 • Visi duomenys pateikiami lentelėmis

 • Vartotojui pateikiami operatoriai generuojantys naujas lenteles iš senų, pvz. pateikiamas operatorius, leidžiantis gauti turimos lentelės eilučių poaibį, bei operatorius, įgalinantis gauti lentelės stulpelių poaibį.


Reliacin s sistemos principai1

Reliacinės sistemos principai

 • Lentelė = Santykis

 • Eilutė = Kortežas (tuple) = Įrašas (record)

 • Stulpelis = Laukas (field)

  Kiekviena db lentelė turi savo vardą. Kiekviena lentelės eilutė aprašo vieną objektą – žmogų, firmą ir pan. Kiekvienas stulpelis aprašo objekto charakteristiką – žmogaus pavardę, adresą ir pan.


Reliacin s sistemos principai2

Reliacinės sistemos principai

Duomenų elementas arba reikšmė (value), nusakoma lentelės eilutės ir stulpelio susikirtimų. Stulpeliui yra priskiriama galimų reikšmių aibė, vadinama domenu (domain).


Kitos duomen bazi sistemos

Kitos duomenų bazių sistemos

 • Hierarchinės. Duomenys vaizduojami medžio struktūromis, o tarp operacijų yra judėjimo hierarchinėmis struktūromis į viršų ir žemyn operacijos.

 • Tinklinės. Tai yra hierarchinių sistemų apibendrinimas, duomenys vaizduojami orientuotais grafais.


Hierarchin strukt ra

Hierarchinė struktūra


Tinklin strukt ra

Tinklinė struktūra


Reliacin s db esyb s studentas atributai

Reliacinės db esybės studentas atributai


Kitos duomen bazi sistemos1

Kitos duomenų bazių sistemos

Tiek hierarchinės tiek ir tinklinės sistemos priskiriamos ikireliacinėms sistemoms. Šiandien tinklinės sistemos efektyviai taikomos specifiniams uždaviniams spręsti (geografijos informacinės sistemos).


Reliacini sistem istorija

Reliacinių sistemų istorija

 • Atsiradimas 1970 pabaiga – 1980 pradžia.

 • DBVS DB2 (IBM), ORACLE (Oracle), SYBASE (SYBASE), DBVS SQL Server (Microsoft) ir t.t.


Reliacini sistem istorija1

Reliacinių sistemų istorija

 • Patogus bet neidealus

 • Deduktyvios, ekspertinės, objektinės


Duomen modeliai ir savokos

Duomenų modeliai ir savokos


 • Login