luento 6
Download
Skip this Video
Download Presentation
Luento 6

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Luento 6 - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Luento 6. Aluksi: Kertaus ja täydennys. 13. Tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen (s. 84->). 13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen 13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät 13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät 13.1.3. Johto 13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Luento 6' - rania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
luento 6

Luento 6

Aluksi: Kertaus ja täydennys

ITK 211-Luento 6

13 tietoj rjestelm n kehitt miseen osallistuminen s 84
13. Tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuminen (s. 84->)
 • 13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen
  • 13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät
  • 13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät
  • 13.1.3. Johto
 • 13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio
 • 13.3. Kehitysryhmän sisäiset tekijät

ITK 211-Luento 6

13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen
 • Miksi järjestelmien kehittämiseen tulisi osallistua muitakin kuin ATK-ammattilaisia?
  • Vastuukysymykset
  • Eettiset syyt
  • Valtasyyt
  • Taloudelliset syyt

ITK 211-Luento 6

13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 1 tietoj rjestelm n kehitt j t
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen13.1.1. Tietojärjestelmän kehittäjät
 • TJ-kehittäjät voidaan jakaa
  • määrittelijöihin
  • suunnittelijoihin
  • ohjelmoijiin
 • On mahdollista, että sama henkilö hoitaa kaikkia rooleja.

ITK 211-Luento 6

13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 2 tietoj rjestelm n k ytt j t s 85
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen13.1.2. Tietojärjestelmän käyttäjät (s. 85 ->)
 • pieni organisaatio vastaan iso
 • toimenkuvan ja kokemuksen mukaan jaottelu
  • Operationaaliset käyttäjät
  • Esimies-käyttäjät
  • Johtajatason käyttäjät
 • käyttäjien jaottelu kokemuksensa perusteella
  • amatöörit, (innokkaat) noviisit, ammattilaiset
 • käyttäjien valinta kehityshankkeeseen (s. 86)

ITK 211-Luento 6

13 1 systeemity n roolit ja osallistuminen 13 1 3 johto
13.1. Systeemityön roolit ja osallistuminen13.1.3. Johto
 • Johdolla omia intressejä
  • Operationaalinen johto
  • Tietohallinnon johto
  • Yleisjohto

ITK 211-Luento 6

13 2 k ytt jien ja kehitt jien v linen kommunikaatio s 86
13.2. Käyttäjien ja kehittäjien välinen kommunikaatio (s. 86 ->)
 • syitä vastarintaan (s. 87)
 • ongelmiin ajaantumiseen syyt
 • mitä voidaan tehdä ongelmien ratkaisemiseksi? (s. 88)

ITK 211-Luento 6

13 3 kehitysryhm n sis iset tekij t s 88
13.3. Kehitysryhmän sisäiset tekijät(s. -> 88)
 • Mihin aika menee tietojärjestelmätyössä?
  • johtopäätökset tästä
 • Miten työntekijät voidaan jaotella heidän työntekomotiivinsa mukaan?
  • kolme ryhmää
  • kaikkia tyyppejä pitää saada projektiryhmään (s. 89)
  • ryhmän päällikkö tehtäväorientoitunut

ITK 211-Luento 6

14 tietoj rjestelm n kehitt misprojektit s 90
14. Tietojärjestelmän kehittämisprojektit (s. 90 ->)
 • 14.1. Yleistä projektityöstä
 • 14.2. Projektiorganisaatio
 • 14.3. Projektin vaiheet
  • 14.3.1. Projektin suunnittelu
  • 14.3.2. Projektin käynnistäminen
  • 14.3.3. Projektin toteutus
  • 14.3.4. Projektin päättäminen

ITK 211-Luento 6

14 1 yleist projektity st s 90
14.1. Yleistä projektityöstä (s. 90)
 • Projektityölle ominaisia piirteitä
 • pienet hankkeet vastaan suuret
 • projekti voidaan keskeyttää, jos tulevat tuotot pienemmät kuin tulevat kulut
  • ns. uponneita kuluja ei huomioida

ITK 211-Luento 6

14 3 projektin vaiheet 14 3 1 projektin suunnittelu s 92
14.3. Projektin vaiheet14.3.1. Projektin suunnittelu (s. 92)
 • täsmennetään ja analysoidaan
 • 17 suunnitelmaa
  • mallia tulee soveltaa tilannekohtaisesti (s. 93)
 • metasuunnitelma
 • suunnitelmien seuraaminen (s. 94)
 • aikataulu ja seuranta

ITK 211-Luento 6

14 3 projektin vaiheet 14 3 2 14 3 3 14 3 4
14.3. Projektin vaiheet14.3.2, 14.3.3, 14.3.4
 • 14.3.2. Projektin käynnistäminen
  • ei saa käynnistyä vaivihkaa
   • käynnistys esim. käynnistämisestä päättävän johtoryhmä kokouksen jälkeen
 • 14.3.3. Projektin toteutus (s. 95)
  • suoritus- ja ohjaustehtävät
  • tilan seuranta ja tarkistuspisteet
 • 14.3.4. Projektin päättäminen
  • johtoryhmä hyväksyy
  • projektihistoria

ITK 211-Luento 6

15 systeemity menetelm t ja tietokoneavusteinen systeemity
15. Systeemityömenetelmät ja tietokoneavusteinen systeemityö
 • 15.1. Systeemityömenetelmät
  • 15.1.1. Systeemityömenetelmien historiaa
  • 15.1.2. Systeemityömenetelmien käyttö ja käyttöönotto
 • 15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö
  • 15.2.1. CASE-ympäristön arkkitehtuuri
  • 15.2.2. CASE-välineiden historiaa
  • 15.2.3. CASE-välineiden käyttö ja käyttöönotto

ITK 211-Luento 6

15 1 systeemity menetelm t
15.1. Systeemityömenetelmät
 • kuvaustapa eli notaatio
  • muodostaa kielen miten asioita voidaan kuvata
 • ohjeistus
  • miten kuvaustapoja voidaan käyttää?

ITK 211-Luento 6

15 1 systeemity menetelm t 15 1 1 systeemity menetelmien historiaa
15.1. Systeemityömenetelmät15.1.1. Systeemityömenetelmien historiaa
 • lyhyt
 • uudet menetelmät laajenevat osa-alueelta toiselle

ITK 211-Luento 6

15 1 systeemity menetelm t 15 1 2 systeemity menetelmien k ytt ja k ytt notto
15.1. Systeemityömenetelmät15.1.2. Systeemityömenetelmien käyttö ja käyttöönotto
 • eri vaiheissa sovellettavia menetelmiä (s. 98)
 • menetelmien ja käytön vaatimukset
 • kritiikkiä
 • menetelmien käytön etuja (s. 99)
 • menetelmäkehitys (s. 100)

ITK 211-Luento 6

15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 1 case ymp rist n arkkitehtuuri
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö15.2.1. CASE-ympäristön arkkitehtuuri

ITK 211-Luento 6

15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 2 case v lineiden historiaa
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö15.2.2. CASE-välineiden historiaa
 • sukupolvet
 • tukevat jokaista vaihetta tietojärj. kehittämistä tietohallinnon suunnittelusta ohjelmakoodiin
 • nykyään alettu puhumaan myös metacase-välineistä

ITK 211-Luento 6

15 2 tietokoneavusteinen systeemity 15 2 3 case v lineiden k ytt ja k ytt notto
15.2. Tietokoneavusteinen systeemityö15.2.3. CASE-välineiden käyttö ja käyttöönotto
 • ETUJA (s. 103)
  • ·helpottavat ja nopeuttavat mallinnusta, organisoivat ja hallitsevat kuvauksia ja niiden päivityksiä automaattisesti
  • ·vähentävät tarvittavia rutiinitoimintoja manuaaliseen menetelmien käyttöön verrattuna
  • ·tarkistavat kuvausten syntaksin ja johdonmukaisuuden automaattisesti
  • · parantavat dokumentoinnin laatua
  • ·voivat tuottaa kuvausten perusteella ohjelmakoodia tai toisia kuvauksia
  • tehostavat uudelleenkäyttöä

ITK 211-Luento 6

16 tietoj rjestelmien kehitt misen erityiskysymyksi s 105
16. Tietojärjestelmien kehittämisen erityiskysymyksiä (s. 105)
 • 16.1. Vaatimustenhallinta
 • 16.2. Laatu ja laadunvarmistus
 • 16.3. Dokumentaatio
 • 16.4. Riskienhallinta
 • 16.5. Uudelleenkäyttö

ITK 211-Luento 6

16 1 vaatimustenhallinta
16.1. Vaatimustenhallinta
 • varmistetaan asiakkaan haluamat ominaisuudet
 • muutospyyntökäytäntö
 • jäljitettävyys

ITK 211-Luento 6

16 2 laatu ja laadunvarmistus
16.2. Laatu ja laadunvarmistus
 • toiminnan laatu ja tuotteen laatu (s. 106)
 • pöytäkirjat yms. todisteena
 • laadunvarmistus
  • toiminnalliset vaatimukset
  • ei-toiminnalliset vaatimukset

ITK 211-Luento 6

16 3 dokumentaatio
16.3. Dokumentaatio
 • laatukäsikirjaan liittyvät dokumentit
 • projektinhallintaan liittyvät dokumentit
 • tuotedokumentit

ITK 211-Luento 6

16 4 riskienhallinta
16.4. Riskienhallinta
 • Lähestymistapa
  • tunnista ja arvioi riskit
  • tee päätökset riskien ratkaisemiseksi
  • toteuta riskien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset

ITK 211-Luento 6

16 5 uudelleenk ytt
16.5. Uudelleenkäyttö
 • vertaa asiakirjapohjat
 • suunnittelun osalta hyväksihavaitut toimintatavat kierrätettävä
 • ohjelmien osalta aliohjelmat eli voi olla aliohjelmakirjastoja
 • komponentti
 • sovelluskehykset (erppijärjestelmät)
 • oliolähestymistapa tukee uudelleenkäyttöä

ITK 211-Luento 6

yhteenvetoa
Yhteenvetoa
 • Tietohallinnon kokonaissuunnittelu
  • johtaminen
  • teknologia
  • järjestelmän kehittämisen kokonaisuus
 • Yksittäisten tietojärjestelmien kehittäminen
  • vaihejakomalli ja muut mallit
 • Hankkeiden onnistuminen
  • ryhmätyö ja oppiminen

ITK 211-Luento 6

jatkoluennot
Jatkoluennot
 • Syvennetään tiettyjä aihealueita
 • Asiantuntijaluennoitsijoita (suurinosa)
  • lihaa luiden ympärille (esim. 27.9 luennolla tietohallinnon ja tietojenkäs. kokonaissuunnittelun esimerkkejä by projektipäällikkö Petri Maaranen (Jyväskylän teknologiakeskus)
 • Pekka pitää ke 29.9 ja ma 4.10 luennot, jonka jälkeen voidaan kahtoo nettitehtävää ja harkkaa

ITK 211-Luento 6

ad