ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต
Download
1 / 5

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 - PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6. ประธาน ผอ.ทรงพล ธรรมครองอาตม์ เลขาฯ ผอ.บุษกร อรรถโกมล. ประเด็นยุทธศาสตร์กรม พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในคดี ยาเสพติด. เป้าหมายการให้บริการกรม. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6' - ranger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6

ประธานผอ.ทรงพล ธรรมครองอาตม์

เลขาฯ ผอ.บุษกร อรรถโกมล


ประเด็นยุทธศาสตร์กรม

พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

เป้าหมายการให้บริการกรม

เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน


แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลผลิต เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ

วัตถุประสงค์ผลผลิต

เพื่อป้องกัน บำบัด แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด


1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชน

ที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด (งบดำเนินงาน)


2. โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด

(งบดำเนินงาน)


ad