E ppe v imalused
Download
1 / 32

E-õppe võimalused - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E-õppe võimalused. Karin Ruul Eesti e-Ülikooli koolituse projektijuht Karin.Ruul@eitsa.ee. Esimene e-õppe kogemus 1997 Esimene e-kursus 1998 Alates 1999 – õpikeskkonna WebCT admin Alates 2002 - Eesti e-Ülikool projektijuht TÜ MIT doktorand. E-õpe. Paarkümmend erinevat definitsiooni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

E-õppe võimalused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E-õppe võimalused

Karin Ruul

Eesti e-Ülikooli koolituse projektijuht

Karin.Ruul@eitsa.ee


 • Esimene e-õppe kogemus 1997

 • Esimene e-kursus 1998

 • Alates 1999 – õpikeskkonna WebCT admin

 • Alates 2002 - Eesti e-Ülikool projektijuht

 • TÜ MIT doktorand


E-õpe

 • Paarkümmend erinevat definitsiooni

 • E-õpe on selline kursuse läbiviimise vorm, infotehnoloogial on oluline roll.


Terminid

E-õpe (e-learning)

IKT-abil õppimine (ICT-based learning)

E, IKT

Sidusõpe (on-line learning)

S

Paindlik õpe (flexible learning

ka blended learning)

V

Veebipõhine õpe (WBI)

K

Kaugkoolitus (distance education)

P


Hetkeseis: E-kursuste arv


Hetkeseis: Õppijate arv e-kursustel


7 e-õppe mudelit algajale

Anne Villems

Lehti Pilt

Reelyka Läheb

Karin Ruul


Seitse mudelit

 • Suhtlusmudel

 • Portfoolio

 • Rühmatöö vahend

 • Õppematerjalide mudel

 • Hindamise mudel

 • Haldamise mudel

 • Kogukonna tugevdamise mudel


Lähenemine

 • Mul on kursused, mida ma juba õpetan

 • Mis on minu kursuse probleem?

  • mis takistab minul ja õppijatel paremaid tulemusi saavutamast?

 • Kas e-õpe saab mind aidata?


Kuidas rakendada?

 • Analüüsige oma olemasolevat kursust

 • Kust king pigistab – mis on teie probleem?

 • Arutage oma naabriga 5 min, mis on teie probleemid?


Rakendamine

 • Õppijad ei saa reflekteerida arutleda –suhtlusmudel, rühmatöömudel

 • Õppijate poolt loodud tööd pole kättesaadavad – portfooliomudel

 • Puudujad ei saa materjale kätte – õppematerjalide mudel

 • Vajata formatiivseid hindamisvahendeid – hindamismudel

 • Õppegrupp vajab õppeväliseid suhtlusvahendeid – kogukonna mudel

 • Ei suuda õppegruppi hallata, kes mida teinud on, rühmadesse jagada jne - haldusmudel


Mudelite esitlus

 • Probleemi lahendamise soovitus

 • Eelised – ohud

 • WebCT ja IVA vahendid selle mudeli elluviimiseks


Suhtlusmudel

 • Aitab luua suhtlust väljaspool klassiruumi

 • Tuutorid aitavad

 • Organiseerige õppeprotsess, et sellest tõuseks tulu – ülesanded, mis nõuavad suhtlust, hindamiskriteeriumid jne

 • Palju pedagoogilisi mudeleid: erinevad ekspertarvamused, intervjuud, pressikonverentsid, rollimängud, rühmadiskussioonid…


Isiklik suhe materjali

Terminite kasutamine

Suhtluse laiendamine

Täiskasvanud – toovad oma kogemuse

Suhtlus ei teki iseenesest

Teemast kõrvalekaldumine

Osa jääb passiivseks

Suhtlusmudel


IVA

Teadmuspada

Wiki

postkast

Moodle

Foorum

Jututuba

Postkast

wiki

Vahendid


Portfoolio mudel

 • Vahend õpitulemuste dokumenteerimiseks

 • Elektrooniliselt juurdepääsetav

 • Üks alus hindamiseks

 • Alus kaasõppijate retsensioonideks


Ühes kohas

Juurdepääsetav

Süstematiseeritud

Metaandmetega varustatud

Alus analüüsiks

Teadlikuks õppijaks!

Nõuab lisaoskusi

Nõuab lisaaega

Kõiki asju ei saa koguda

Oht - kaootiline

Portfoolio mudel


IVA

Personaalne portfoolio

Wiki vahend

Rühmaportfoolio (juurdepääsu saab reguleerida)

Moodle

Ülesannete vahend

õpipäevik

Rühmatöö vahend

Portfoolio mudel


Rühmatöö mudel

 • Meeskonnas töötamise oskus on üks tähtsamaid oskusi


Arendab suhtlemisoskusi

Sügav õppimine

Arendab kriitilist mõtlemist

Kontseptuaalset arusaamist

Suurte gruppide puhul õppeprotsessi haldamine

Üks õppija teeb kogu rühma töö ära

Rühmaliikmed annavad erineva panuse

Lisaaeg, lisaoskused

Õppejõud vajab lisaaega rühmatööde juhenditele.

Rühmatöö mudel


IVA

Rühmatöö vahend

postkast

Moodle

Rühmatöö vahend

Foorum

postkast

Rühmatöö mudel


Õppematerjalide mudel

 • Õpetaja teeb seda mida ikka – loengud, praktikumid seminarid

 • Materjalid on elektroonselt


Materjalid kättesaadavad

Abiks neile, kes pole saanud osaleda loengutel

Lihtsaim võimalus algust teha e-õppega

Kõik materjalid on ühes kohas

Lisamaterjalid on ühe hiireklõpsu kaugusel

Võimalus kasutada multimeedia vahendeid

Toetab õppijate erinevaid õpistiile

Õppijad võivad valesti aru saada – materjalid asendavad loengut

õppijatel kehv juurdepääs materjalile

Kui materjalid on spetsiaalses formaadis, ei pruugi õppijad neid lahti saada.

Õppematerjalide mudel


IVA

Raamaturiiulis olevad vahendid

Moodle

Tund

Õppetükk

Päevik

Sõnastik

Õppematerjalide mudel


Hindamise mudel

 • Testid

 • Küsimustikud – õppijate arvamuse kogumiseks

 • Enesetestid – kas õppija on materjalist aru saanud


Testi tulemusi saab automaatselt hinnata

Statistika luuakse automaatselt

Saab kasutada õppeprotsessi toetuseks

Pidev õppimine

Õppija fokuseerib rohkem faktidele ja testiga seotud materjalidele

Arvatakse, et testide koostamine on lihtne

Kõiki teadmisi ei saa hinnata testidega

Spikerdamine

Hindamise mudel


IVA

Testid

Küsimustikud

enesetestid

Moodle

Testid

Küsimustikud

Enesetestid

pollid

Hindamise mudel


Haldamise mudel

 • Õppijate haldamine

 • Rühmadesse jagamine

 • Tulemuste hoidmine


Efektiivne kombineeritult teiste mudelitega

Ülevaatlik

Osaliselt automaatne

Õppijal on ülevaade

Õpetajale ajakulukas

Erioskused

Hindamise mudel


IVA

Kursuse infoleht

Õppijate haldus

Moodle

Õppijate haldus

Hinnete vahend

Rühmade loomine

Hindamise mudel


Õppijad kasutavad sama keskkonda õppimiseks ja suhtlemiseks

Kõik suhtlusvahendid on ühes keskkonnas

Kursusega seotud ülesanded “tapavad” õppija

Kogukonna tugevdamise mudel


Kokkuvõtteks

 • Models of e-learning courses:http://www.e-uni.ee/Minerva/doc/Models_of_e_learning_ver2.pdf

 • Esitlus:http://www.e-uni.ee/karin/7mudelit.ppt

  Tänan!


ad
 • Login