DORPEN IN VERANDERING Naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven - PowerPoint PPT Presentation

Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven
Download
1 / 26

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DORPEN IN VERANDERING Naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven. Workshop Hefbomen voor dorpenbeleid, Mensen of stenen? Bern Paret – Provincie West-Vlaanderen. SITUERING WEST-VLAANDEREN WESTHOEK. VERLOOP WORKSHOP.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DORPEN IN VERANDERING Naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

DORPEN IN VERANDERINGNaar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

Workshop

Hefbomen voor dorpenbeleid,

Mensen of stenen?

Bern Paret – Provincie West-Vlaanderen


Situering west vlaanderen westhoek

SITUERINGWEST-VLAANDERENWESTHOEK


Verloop workshop

VERLOOP WORKSHOP

 • Vraag: Hoe kan een overheid sturen/ingrijpen op leefbaarheid/sociale vitaliteit van dorpen?

 • Ons Verhaal:Dorpenaanpak in West-Vlaanderen 1997-nu

  • Leefbaarheidsstrategie Westhoek 1997-2005

  • Aanpak West-Vlaanderen

  • Integrale dorpenstrategie Westhoek 2009-nu

 • DEBAT


Leefbaarheidsaanpak westhoek 1997 nu

LEEFBAARHEIDSAANPAK WESTHOEK 1997 - NU


Onderzoek universiteit amsterdam 1997

ONDERZOEK UNIVERSITEIT AMSTERDAM (1997)

 • 59 kleinste kernen

 • Bewoners

 • Voorzieningen

 • Dorpen

Leefbaarheidsonderzoek


Beoordeling bewoners schaal

BEOORDELING BEWONERS: SCHAAL!

 • Schaalvergroting: de regio als referentie

  - Werk en voorzieningen:Voldoende, kwalitatief aanbod op regioniveau, <->Vervoersafhankelijken!

 • Schaalverkleining: het eigen dorp

  - Woonomgeving: woondorp <-> autonoom dorpStijgend belang omgevingskwaliteit (rust, groen, authenticiteit…) <-> kwaliteiten onder druk

  - Samenleven (het sociaal klimaat):‘Nieuwe dorpsbinding <-> afwezigheid voorzieningen

  - Politiek (greep op de eigen omgeving):Belang van bewonersbetrokkenheid!

Leefbaarheidsonderzoek


Strategie 1997 2006

STRATEGIE 1997 – 2006

 • Opportuniteiten tijdens onderzoek

 • Europese middelen!

 • Hefbomen:

  • Dorpsversterking; investeren in publieke ruimte

  • Acties rond voorzieningen en doelgroepen

  • Wonen in de Westhoek

  • Imago: ‘Op weg naar nieuwe tijden’

 • Vanaf 2001: - nadruk op ruimtelijkekwaliteit: kwaliteitskamer- nadruk op betrokkenheidbewoners!


Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

1. Dorpsversterking

Leefbaarheidsprojecten


Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

Leefbaarheidsprojecten


Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

Leefbaarheidsprojecten


B voorzieningen en doelgroepenbeleid

b)Voorzieningen en Doelgroepenbeleid

 • Zorgnetwerken/dorpsdiensten

 • 3 Regionale sociale verhuurkantoren

 • Ankerpunt Mobiliteit

 • Dorpswinkels


Dorpen in verandering naar nieuwe onderzoeksvragen en beleidsperspectieven

2005

Evaluatie


Aanpak provincie west vlaanderen

AANPAK PROVINCIE WEST-VLAANDEREN


Aanpak west vlaanderen

AANPAK WEST-VLAANDEREN

 • Onderzoek 2001: Leefbaarheid dorpen tussen Leie en Schelde

 • Ervaring Westhoek wordt gedeeld

 • Dorpenaanpak strategisch project in eerste Plattelandsbeleidsplan

 • Investeringen publieke ruimte in Europese programma’s

 • Kwaliteitskamer provinciaal

 • Opzet Provinciaal dorpenteam


Aanpak west vlaanderen1

AANPAK WEST-VLAANDEREN

 • Structureel sinds 2006

 • Gebaseerd op aanpak Westhoek

 • Steun voor een kwalitatief voortraject:

  • Opmaak van een projectdefinitie: Ambitie

  • Selectie goede ontwerper/architect

  • Kwaliteitskamer

  • Betrokkenheid inwoners/gebruikers!

 • 20 dorpen betrokken, met 140.000 €

 • Financiële ondersteuning uitvoering via PDPO (POP) - LEADER


 • Integrale dorpenstrategie westhoek 2009

  INTEGRALE DORPENSTRATEGIE WESTHOEK 2009 -


  Westhoek integrale dorpenstrategie

  WESTHOEK: INTEGRALE DORPENSTRATEGIE

  • Naast kwetsbare dorpen opnieuw ook aandacht voor mooiere dorpen ifv versterking streekidentiteit

  • Meer nadruk op ruimtelijke uitdagingen, naast leefbaarheid

   • Dorpsin- en uitbreidingen – duurzaam wonen

   • dorpspatrimonium

 • Focus op grensgebied met Noord-Frankrijk

 • Ook doelgroepenbeleid (jeugdinfrastructuur, kinderopvang, zorgnetwerken)

 • Responsabiliseren inwoners: bewonersplatforms – dorpsbudgetten

 • Responsabiliseren besturen: light formule

  Balans: 16 Dorpskernvernieuwingen, 13 dorpszalen


 • Onderzoeksvragen

  ONDERZOEKSVRAGEN


  Onderzoeksvragen dorpen in verandering

  ONDERZOEKSVRAGEN Dorpen in Verandering?

  • Demografische veranderingen; zorg, braindrain, jobs…

  • (Toegenomen) mobiliteit was hefboom, maar wordt achillespees?

   • Gevolgen naar Ruimtelijke Planning!

  • Stimuleren zelfvoorzienigheid – coöperatieve gedachte?

  • Toekomst Parochiekerken?


  Debat

  DEBAT


  Debat1

  DEBAT

  • Mensen of stenen?

   Investeren in stenen is grote hefboom, maar makkelijk voor overheid. Hoe investeren in mensen als hefboom?


  Debat2

  DEBAT

  • Mensen of stenen?

   Mensen (politici EN inwoners) blijven denken in termen van autonoom dorp ipv woondorpen die functioneren in een regionale schaal. Hoe kunnen we dit wijzigen?

  Dus, jonge gezinnen aantrekken in de dorpen is een grote noodzaak. Het aanmoedigen om bestaande huizen in de dorpskommen te renoveren of het creëren van nieuwe betaalbare bouwgronden vindt … belangrijk. Alle slapende bouwgronden moeten in kaart worden gebracht en correct belast worden. Het sociale leven in de dorpen zal er wel bij varen en de kinderen kunnen schoollopen in hun eigen dorp. 


  Debat3

  DEBAT

  • Steden of dorpen?

   De toekomst is aan de stad! Welke toekomst voor dorpen gezien de vele uitdagingen: demografische veranderingen, energie, mobiliteit…

  ‘De Vlaamse bouwmeester Bob Van Reeth vindt het onderhand welletjes. De stad is er voor de mensen, het platteland is er voor de koeien.’


 • Login