Mezopotámie - PowerPoint PPT Presentation

Mezopot mie
Download
1 / 28

 • 264 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mezopotámie. Mapa Oblast Mezopotámie. Mapa Městské státy Akkadská říše. Mapa Městské státy. Babylon. Znáš příběh o babylonské věži? Co znamená, když se řekne: „Tady je úplný babylón.“. Babylon. Ištařina brána. Rekonstrukce v muzeu v Berlíně. Architektura Zikkurat.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mezopotámie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mezopot mie

Mezopotámie


Mapa oblast mezopot mie

MapaOblast Mezopotámie


Mapa m stsk st ty akkadsk e

MapaMěstské státyAkkadská říše


Mapa m stsk st ty

MapaMěstské státy


Babylon

Babylon

 • Znáš příběh o babylonské věži?

 • Co znamená, když se řekne:

  „Tady je úplný babylón.“


Babylon1

Babylon

Ištařina brána

Rekonstrukce v muzeu v Berlíně


Architektura zikkurat

ArchitekturaZikkurat

Stupňovitý chrám z cihel


Zikkuraty

Zikkuraty


Mezopot mie

Bydlení

domy bez oken

patrové domy

čtvercový dvůr

(kuchyně)

rovná střecha

záchod

Jaké další využití

mohla mít střecha?

…ke spaní


Kl nov p smo

Klínové písmo


Kl nov p smo1

Klínové písmo

Hliněné destičky a rákosové pisátko


Kl nov p smo2

Klínové písmo


Starov k po t n

Starověké počítání

1 předmět = 1 oblázek


Pe etn v le ky a prsteny

Pečetní válečky a prsteny


Epos o gilgame ovi

Epos o Gilgamešovi

 • vznik v 2.tisíciletí p.K.

 • nejstarší literární dílo – epické vyprávění

 • téma – nesmrtelnost

 • zmiňuje potopu světa


Chammurapiho z kon k

Chammurapiho zákoník

 • nejstarší dochovaný

 • 18.st.p.K.

 • právo rodinné, dědické, trestní, občanské...

 • kruté tresty – často smrt nebo zmrzačení

 • zásada – „oko za oko, smrt za smrt“

 • nespravedlivý – mírnější tresty pro bohaté, přísnější pro chudé


Chammurapiho z kon k1

Chammurapiho zákoník

 • Falešná obvinění a křivé přísahy:

 • Jestliže někdo někoho obvinil a udal jej z vraždy, avšak neprokázal mu to, ten, kdo jej obvinil, bude potrestán smrtí.

 • Jestliže někdo vystoupil u soudu s křivým svědectvím, bude, pokud šlo o hrdelní spor, potrestán smrtí.


Chammurapiho z kon k2

Chammurapiho zákoník

 • Ublížní na zdraví, vraždy

 • Jestliže něčí manželka dala usmrtit svého manžela kvůli jinému muži, tuto ženu narazí na kůl.

 • Jestliže dítě udeřilo svého otce, utnou mu ruku

 • Jestliže plnoprávný občan vyrazil oko plnoprávnému občanu, vyrazí mu oko

 • Jestliže plnoprávný občan vyrazil zub plnoprávného občana, sobě rovného, vyrazí mu zub.

 • Jestliže něčí otrok udeří udeřil ve tvář plnoprávného občana, uříznou mu ucho.


Mezopot mie politick p ehled

MezopotámiePolitický přehled

 • Sumerové (městské státy – Ur, Uruk, Lagaš, Eridu...) – 3500 p.K.

 • Asyrská říše (sever) – 2000 p.K.

 • Babylonská říše (jih) – 2000 p.K.

  Často vzájemně válčili a dobývali svá i cizí území


Slavn panovn ci as rie

Slavní panovníciAsýrie

 • Aššurbanipal (7.st.p.K.) – dobyl Babylon, Sýrii a Egypt

 • vybudoval knihovnu (23000 hliněných tabulek) ve městě Ninive


Slavn panovn ci babylonie

Slavní panovníciBabylonie

 • Chammurapi (18.st.p.K.) – nejstarší zákoník (oko za oko)


Slavn panovn ci babylonie1

Slavní panovníciBabylonie

 • Nabukadnezar II. (6.st.p.K.) – dobyl Palestinu a Jeruzalém – nechal odvléct místní obyvatele do zajetí – babylonské zajetí (popsáno v Bibli)

 • po jeho smrti úpadek státu a dobytí Peršany


N bo enstv

Náboženství

 • mnoho bohů – přísní a krutí

 • trestají lid katastrofami – potopy (záplavy)

 • centrum město Nippur

 • nejvýznamnější bohové: Marduk, An, Enlil,Enki, bohyně Ištar


Bohov

Bohové

Ištar

Marduk

Enkidu


Sumersk vyn lezy

Sumerské vynálezy

Kolo, vůz


Sumersk vyn lezy1

Sumerské vynálezy

Hrnčířský kruh


Zem d lstv h k s n levkou

ZemědělstvíHák s nálevkou


Dal v dy

Další vědy

 • matematika

 • geometrie

 • astronomie

 • lékařství

 • chemie (vynález kvašení – chléb, pivo)


 • Login