Mezopot mie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Mezopotámie PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mezopotámie. Mapa Oblast Mezopotámie. Mapa Městské státy Akkadská říše. Mapa Městské státy. Babylon. Znáš příběh o babylonské věži? Co znamená, když se řekne: „Tady je úplný babylón.“. Babylon. Ištařina brána. Rekonstrukce v muzeu v Berlíně. Architektura Zikkurat.

Download Presentation

Mezopotámie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mezopotámie


MapaOblast Mezopotámie


MapaMěstské státyAkkadská říše


MapaMěstské státy


Babylon

 • Znáš příběh o babylonské věži?

 • Co znamená, když se řekne:

  „Tady je úplný babylón.“


Babylon

Ištařina brána

Rekonstrukce v muzeu v Berlíně


ArchitekturaZikkurat

Stupňovitý chrám z cihel


Zikkuraty


Bydlení

domy bez oken

patrové domy

čtvercový dvůr

(kuchyně)

rovná střecha

záchod

Jaké další využití

mohla mít střecha?

…ke spaní


Klínové písmo


Klínové písmo

Hliněné destičky a rákosové pisátko


Klínové písmo


Starověké počítání

1 předmět = 1 oblázek


Pečetní válečky a prsteny


Epos o Gilgamešovi

 • vznik v 2.tisíciletí p.K.

 • nejstarší literární dílo – epické vyprávění

 • téma – nesmrtelnost

 • zmiňuje potopu světa


Chammurapiho zákoník

 • nejstarší dochovaný

 • 18.st.p.K.

 • právo rodinné, dědické, trestní, občanské...

 • kruté tresty – často smrt nebo zmrzačení

 • zásada – „oko za oko, smrt za smrt“

 • nespravedlivý – mírnější tresty pro bohaté, přísnější pro chudé


Chammurapiho zákoník

 • Falešná obvinění a křivé přísahy:

 • Jestliže někdo někoho obvinil a udal jej z vraždy, avšak neprokázal mu to, ten, kdo jej obvinil, bude potrestán smrtí.

 • Jestliže někdo vystoupil u soudu s křivým svědectvím, bude, pokud šlo o hrdelní spor, potrestán smrtí.


Chammurapiho zákoník

 • Ublížní na zdraví, vraždy

 • Jestliže něčí manželka dala usmrtit svého manžela kvůli jinému muži, tuto ženu narazí na kůl.

 • Jestliže dítě udeřilo svého otce, utnou mu ruku

 • Jestliže plnoprávný občan vyrazil oko plnoprávnému občanu, vyrazí mu oko

 • Jestliže plnoprávný občan vyrazil zub plnoprávného občana, sobě rovného, vyrazí mu zub.

 • Jestliže něčí otrok udeří udeřil ve tvář plnoprávného občana, uříznou mu ucho.


MezopotámiePolitický přehled

 • Sumerové (městské státy – Ur, Uruk, Lagaš, Eridu...) – 3500 p.K.

 • Asyrská říše (sever) – 2000 p.K.

 • Babylonská říše (jih) – 2000 p.K.

  Často vzájemně válčili a dobývali svá i cizí území


Slavní panovníciAsýrie

 • Aššurbanipal (7.st.p.K.) – dobyl Babylon, Sýrii a Egypt

 • vybudoval knihovnu (23000 hliněných tabulek) ve městě Ninive


Slavní panovníciBabylonie

 • Chammurapi (18.st.p.K.) – nejstarší zákoník (oko za oko)


Slavní panovníciBabylonie

 • Nabukadnezar II. (6.st.p.K.) – dobyl Palestinu a Jeruzalém – nechal odvléct místní obyvatele do zajetí – babylonské zajetí (popsáno v Bibli)

 • po jeho smrti úpadek státu a dobytí Peršany


Náboženství

 • mnoho bohů – přísní a krutí

 • trestají lid katastrofami – potopy (záplavy)

 • centrum město Nippur

 • nejvýznamnější bohové: Marduk, An, Enlil,Enki, bohyně Ištar


Bohové

Ištar

Marduk

Enkidu


Sumerské vynálezy

Kolo, vůz


Sumerské vynálezy

Hrnčířský kruh


ZemědělstvíHák s nálevkou


Další vědy

 • matematika

 • geometrie

 • astronomie

 • lékařství

 • chemie (vynález kvašení – chléb, pivo)


 • Login