Kurs i terminologi og terminologiarbeid
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011. Riktige termer gir godt fagspråk. ... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet. … har som mål at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtida.

Download Presentation

Kurs i terminologi og terminologiarbeid Tromsø, 21. november 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kurs i terminologi og terminologiarbeid troms 21 november 2011

Kurs i terminologi og terminologiarbeid

Tromsø, 21. november 2011

Riktige termer gir godt fagspråk


Spr kr det

... er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.

… har som mål at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtida.

”Oppgavene” er beskrevet i ”Språkmeldingen”,

dvs.: St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og

meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Språkrådet …

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Arrang rer av kurset

Standard Norge

Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk – ”fagråd 4”

Språkrådets terminologitjeneste

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Arrangører av kurset

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Litt mer om de tre arrang rene

Standard Norge

medlemsorganisasjon

opprettet 2003 og tok da opp i seg:

Norges standardiseringsforbund

Norsk allmennstandardisering

Norsk teknologistandardisering

Norges Byggstandardiseringsråd

Standardiseringen i Norge omfatter i dag ellers tre organisasjoner:

Standard Online AS – salgsselskap under SN

Norsk Elektroteknisk Komite – ”NEK” (elektroteknikk)

Post- og teletilsynet – ”PT” (teleteknikk og posttjenester)

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Litt mer om de tre arrang rene1

Språkrådets fagråd 4

Tove Bjørneset, prosjektleiar ved UniComputing, Bergen, leiar

Sylvi Dysvik, seniorrådgjevar i Utanriksdepartementet

Sigbjørn Hjelmbrekke, forskar ved Telemarkforsking

Håvard Hjulstad, prosjektleiar i Standard Norge

Jan Hoel, seniorrådgjevar og koordinator i Språkrådet, fagrådssekretær

Knut Jonassen, prosjektleiar i Standard Norge

Ellen Ravna, lærer i Tana kommune

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Litt mer om de tre arrang rene2

Kurs i terminologi og terminologiarbeid.Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Språkrådets terminologitjeneste: http://www.sprakradet.no/nb-no/Tema/Terminologi-og-fagspraak/Terminologitenesta-/

Opprettet høsten 2009

Består av tre hele stillinger:

 • Marianne Aasgaard

 • Jan Hoel

 • Ole Våge (fra 1.4.2011)

  Oppdrag:være nasjonalt samordningsorgan for utvikling og tilgjengeliggjøring av norsk fagterminologi

  Hovedmål:bidra til at mer norsk terminologi blir tilgjengelig for flest mulig

Litt mer om de tre arrangørene

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Form let med kurset

gi innføring i grunnleggende prinsipper og metoder i arbeidet med termer, begreper og definisjoner

vise eksempler på utarbeiding og bruk av terminologiske ressurser

vise erfaringer fra praktisk terminologiarbeid

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Om kurset

Formålet med kurset?

Opplegg

 • kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


Vellykket fag kommunikasjon

Kurs i terminologi og terminologiarbeid. Tromsø, 21. november 2011

Vellykket(fag)kommunikasjon?

Språkrådets terminologitjeneste, Jan Hoel


 • Login