trendy v oblasti investi n ho ivotn ho poistenia ubom r dorociak mana r vzdel vania
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trendy v oblasti investičného životného poistenia Ľubomír Dorociak, manažér vzdelávania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Trendy v oblasti investičného životného poistenia Ľubomír Dorociak, manažér vzdelávania - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Trendy v oblasti investičného životného poistenia Ľubomír Dorociak, manažér vzdelávania. Niektoré faktory určujúce súčasné trendy v IŽP. Zvyšuje sa informovanosť klienta Zvyšuje sa erudovanosť poradcov Klienti získavajú skúsenosti s investičnými produktmi na vlastných peniazoch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trendy v oblasti investičného životného poistenia Ľubomír Dorociak, manažér vzdelávania' - rance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trendy v oblasti investi n ho ivotn ho poistenia ubom r dorociak mana r vzdel vania

Trendy v oblasti investičného životného poisteniaĽubomír Dorociak, manažér vzdelávania

niektor faktory ur uj ce s asn trendy v i p
Niektoré faktory určujúce súčasné trendy v IŽP
 • Zvyšuje sa informovanosť klienta
 • Zvyšuje sa erudovanosť poradcov
 • Klienti získavajú skúsenosti s investičnými produktmi na vlastných peniazoch
 • IŽP sa stalo „normálnym“ produktom životného poistenia
 • IŽP získava významný podiel na celkovej produkcii ŽP
nov trendy v i p
Nové trendy v IŽP
 • Prelínanie s klasickým ŽP
 • Širší rozsah poistenia
 • Vyššia variabilita pri-poistení
 • Jednorazové produkty
 • Tlak na transparentnosť
 • Nové distribučné kanály
  • EDK
  • Bankopoistenie
nov trendy v i p1
Nové trendy v IŽP
 • Požiadavka bezpečnejších investičných stratégií
 • Aktívne riadené investičné stratégie
 • Otvorená fondová platforma
 • Garantované fondy
 • Indexové certifikáty
garantovan fondy
Garantované fondy
 • Požiadavka bezpečnejších investičných stratégií
 • Investičné stratégie navrhnuté na dosiahnutie konkrétneho investičného cieľa v konkrétnom čase
 • Klasické garantované fondy
 • CPPI zaistené fondy
garantovan fondy1
Garantované fondy

Statická garantovaná schéma

 • Jednoduchosť
 • Priehľadnosť
 • Vysoká cena
 • Nízka likvidita

Opcie

Opcie

Dlhopisy

Dlhopisy

Doba zaistenia

garantovan fondy2
Garantované fondy

Dynamické garantované schémy CPPI

 • Vyššia likvidita – open end architektúra
 • Aktívne riadenie – prínos PTF manažéra
 • Vyššie náklady na správu - TER

Základné nastavenie

CPPI nastavenie

V čase rastu akcií

V čase poklesu akcií

Akcie

Akcie

Akcie

Akcie

Dlhopisy

Akcie

Akcie

Akcie

Dlhopisy

Dlhopisy

Dlhopisy

garantovan fondy3
Garantované fondy
 • Porovnanie TAM Conservative Fund a TAM Zaistený Fond I.
 • 28.2.2007 – 29.1.2008
 • TER TAM CSF 0,60% TAM ZFI. 0,90% (+0,30%)
 • PERF TAM CSF -1,66% TAM ZFI. +1,84% (+3,50%)

Zdroj: Tatra Asset Management, spr.s.p.f; a.s.

flexibilita i p
Flexibilita IŽP

Je dôležité ponúkať klientom možnosť zmien poistiek, mimoriadne vklady a výbery, či prerušenie platenia poistného?

 • Obchodník – ÁNO
 • Aktuár – RADŠEJ NIE
 • CFO – ÁNO, ale len vklady
 • Zmeny vs. Ciele?

Zníženie platby, čiastočný odkup ohrozujú ciele klienta

Zvýšenie platby, mimoriadny vklad reflektujú zvýšené ciele

 • Zmeny vs. Zrušenie?

Zhoršenie finančnej situácie nemusí znamenať zrušenie zmluvy

transparentnos produktov i p
Transparentnosť produktov IŽP

Transparentnosť v oblasti finančných produktov je základnou hodnotou zodpovedných poskytovateľov

 • Legislatíva zatiaľ nepožaduje
 • Etický kódex čiastočne požaduje
 • Finančný poradca by mal požadovať
 • Klient má právo

Čo skrýva ten, kto nie je transparentný?

transparentnos produktov i p1
Transparentnosť produktov IŽP

Charakteristika transparentného IŽP?

 • Zrozumiteľné VPP a OPP
 • Jasne definované výluky
 • Prehľadne definovaná štruktúra poplatkov
 • Jasne a prístupne komunikovaná výška poplatkov
 • Pravidelné a zrozumiteľné informovanie počas trvania zmluvy
aegon z kladn finan n produkty
AEGON Základné finančné produkty

Univerzal

Invest = IŽP

Kapitalizácia

Sporenie

Poistenie

 • Premium
 • Premium MOVE
 • Partner
 • 3D
 • Tretí dôchodok
 • Benefit
 • Penzia +
 • ZFP Renta
 • Garant
 • Profi Invest
 • Juventus
 • Invest
 • SDS
 • DDS
produkty i p aegon p slovensko
Produkty IŽP AEGON ŽP Slovensko
 • Osobné konto = vysoká transparentnosť a flexibilita
 • Každý produkt so sporivou zložkou môže byť IŽP
 • Vysoký podiel IŽP – 85%+
 • Variabilný rozsah a šírka poistnej ochrany
 • Otvorená architektúra fondov
 • Vlastné portfóliá
 • Priame nákupy OPF
aegon invest
AEGON INVEST
 • Jednorazovo platené
 • Úplná transparentnosť
 • Priamy nákup OPF
 • Daňové výhody
 • Mimoriadne poistné
 • Čiastočné odkupy
aegon invest1
AEGON INVEST
 • Dožitie
  • Hodnota podielových jednotiek
 • Úmrtie
  • Garancia vložených prostriedkov
  • Hodnota podielových jednotiek alebo čistá hodnota investície
aegon invest2
AEGON INVEST
 • Min. platba 100.000 Sk
 • Poplatky jednorazové
  • 0% – 3% počiatočný
  • 2% administratívny
  • 300 Sk za odkup
 • Poplatky pravidelné
  • 0,108% p.m. správa
aegon invest3
AEGON INVEST
 • OPF – otvorená architektúra
 • Tatra Asset Management
  • Conservative Fund
  • Harmonic Fund
  • Strategic Fund
 • Pioneer Investments
  • Euro Strategic Bond SKK
  • Core European Equity SKK
  • U.S. Pioneer Fund EUR
 • 12 x switch v cene správy
aegon invest4
AEGON INVEST

Výhody a benefity

 • Daňové výhody
  • Odpočet 12.000 Sk
  • Zdanenie výnosov na konci poistenia*
  • V prípade úmrtia sa výnos nezdaní
 • Žiadne upisovanie rizika
 • Rozširovanie ponuky fondov
 • Investičné poradenstvo
ad