การจำลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC Motor Simulation - PowerPoint PPT Presentation

Dc motor simulation
Download
1 / 20

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การจำลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC Motor Simulation. อ . มนตรี สุขเลื่อง. การจำลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC Motor Simulation. อุปกรณ์ แม่เหล็กถาวร สายไฟ ลวดเบอร์ PEW No. 1 รางถ่าย มีดคัทเตอร์ ถ่านไฟฉายเบอร์ 2 A แผ่น โฟม หนา 1 นิ้ว ขนาด 15 cm x 15 cm. สาระการเรียนรู้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การจำลองมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง DC Motor Simulation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dc motor simulation

DC Motor Simulation

.


Dc motor simulation1

DC Motor Simulation

 • PEW No. 1

 • 2A

 • 1 15 cmx 15 cm


Dc motor simulation

 • 1. 2. 3. 4. 5.


Dc motor simulation

 • 1.2. 3. 4. 5. 6.


Dc motor simulation

 • (Magnet) (Leading Stone) 2 (North Pole) N (South Pole) S


Dc motor simulation

 • (Magnetic Field) (N) (S) (Magnetic Line of Force)


Dc motor simulation

 • (Hans Christian Oersted)


Dc motor simulation


Dc motor simulation

 • (Electormechanical Energy) (Electric Energy) (Mechanical Energy) 80-90% (Electric Motor)


Dc motor simulation

 • 2 (DC Motor) (DC Source) (AC Motor) (AC Source)


Dc motor simulation

 • 2 2


Dc motor simulation

 • F= ILB

 • F(N) =

 • I (A) =

 • B (T) =

 • L (m) =


D c motor

(D.C. Motor)

 • 2 (Field coil) (Flemingsleft hand rule)


Dc motor simulation

 • 1. PEW No.1 2 cm


Dc motor simulation

 • 2.


Dc motor simulation

 • 3.


Dc motor simulation

 • 4.


Dc motor simulation

 • 5. A B


 • Login