ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ « ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ » ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ - PowerPoint PPT Presentation

ԼՂՀ
Download
1 / 12

 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ « ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ » ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ. ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ. Մինչ օրս շահագործվում է 1993թ.-ին FoxBASE ծրագրավորման լեզվով ստեղծված համակարգ , որը աշխատում է DOS միջավայրում : Համակարգի հիմնական թերություններն են ` 1. համակարգը աշխատում է լոկալ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ « ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ » ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6756276

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ»

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ


6756276

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Մինչօրսշահագործվում է 1993թ.-ին FoxBASE ծրագրավորմանլեզվովստեղծվածհամակարգ, որըաշխատում է DOS միջավայրում:

Համակարգիհիմնականթերություններնեն`

1.համակարգը աշխատում է լոկալ

2.տվյալների առցանցփոխանակումըանհնարին է

3.ինտերֆեյս լուծումներըշահագործողիհամարհարմաչեն

4.համակարգի անվտանգությունը և անխափանաշխատանքըմիանշանակապահովվածչէ

5. և այլն:


6756276

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ» ՏՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ


6756276

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ» ՏՀ-Ի ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հնարավորություններ`

1. վեբ տեխնոլոգիաների կիրառում

2.տվյալների փոխանակումայլհամակարգերիհետ

3.տեղեկատվության կենտրոնացված և հուսալի պահպանում

4.հարակից տվյալների առցանցկիրառում

5.փաստաթղթաշրջանառության ավտոմատացում

6.տվյալների կրկնակիգրանցման, սխալներիհավանականությանբացառում

7.ընդլայնված որոնմանիրականացում

8.ճկուն հաշվետվությունների և վերլուծություններիստացում


6756276

ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ


6756276

ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՏՀ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերի վերաբերյալ տեղեկատվության մուտքագրումը հնարավորկլինիկազմակերպելերկուեղանակով`

 • Տվյալների«գրանցում»

  «Գրանցված» գործերում ցանկացած խմբագրում կդիտվի որպես փոփոխություն և կենթադրի ներդիրի տրամադրում:

 • Նախնական«տվյալների պահպանում»

  «Պահված» գործերում խմբագրումը չի դիտվի որպես փոփոխություն` այսինքն չի առաջացնում ներդիր տպելու անհրաժեշտություն: Պահված տվյալները կամրագրվեն տվյալների շտեմարանում:


6756276

ԻԱ-Ի և ԱՁ-ԻՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄ


6756276

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


6756276

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏՀ-ումառկահաշվետվություններնեն`

Առաջինհաշվետվությունըկազմվում է ըստ`

 • կազմակերպաիրավականձևի

 • շրջանների` գործունեությանհասցեի

  Երկրորդ հաշվետվությունըկազմվում է ըստ`

 • ժամանակահատվածի

 • տարածքային ստորաբաժանումների

 • գրանցումստացածիրավաբանականանձանց

 • ԻԱ-ի առանձնացվածստորաբաժանումների

 • հիմնարկների


6756276

ԱՌԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿ

«Պետական ռեգիստրի» արդի ՏՀ-ը այսօր տեղակայված է ԼՂՀ Արդարադատության նախարարության համակարգում գործող իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի բաժինում:

Շահագործումը սկսված է:

Մուտքագրման աշխատանքները ընթացքի մեջ են:


6756276

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

«Նորք»տեղեկատվավերլուծականկենտրոն ՓԲԸ Ստեփանակերտի մ-ղ

ք.Ստեփանակերտ փ. Ա.Մկրտչյանի 1/6

հեռ. 047970205


 • Login