slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
To undersøkelser:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

To undersøkelser: - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

To undersøkelser:. Registeranalyse: En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010): Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene? Hvor mye tjener de? Hvor lang utdanning oppnår de?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' To undersøkelser:' - ramya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
to unders kelser
To undersøkelser:
 • Registeranalyse:
  • En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010):
  • Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene?
  • Hvor mye tjener de?
  • Hvor lang utdanning oppnår de?
  • Hvilken sammenheng er det mellom yrkesaktivitet/inntekt og utdanningsnivå?
 • Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder
registeranalyse noen hovedresultater
Registeranalyse, noen hovedresultater:
 • Yrkesaktivitet:
 • I 2010: 36% i utvalget med fysisk funksjons- nedsettelse var yrkesaktive, mot 87% i det tilfeldige utvalget.
 • Inntekt:
 • Inntektsnivået er i gjennomsnitt 2/3 av det tilfeldige utvalget. Inntektsnivået for funksjonsnedsatte er ikke påvirket av alder, men øker med stigende alder for det tilfeldige utvalget.
 • Utdanning:
  • I alt 64 % blir stående med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mot 17% i det tilfeldige utvalget.
  • Halvparten av forskjellen i yrkesaktivitet og inntektsnivå mellom funksjonsnedsatte og det tilfeldige utvalget skyldes forskjeller i utdanningsnivå
slide4
Høyeste fullførte utdanning 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)
kommende generasjoner vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta
Kommende generasjoner: Vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta?
slide7
Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:
 • Integrering i skolen,
 • Skoleerfaringer (trivsel, samarbeid, vurdering av kompetanse, mobbing, deltakelse i aktiviteter, forventinger)
 • sosial deltakelse og sosiale nettverk,
 • funksjonsevne m.m
tabell 1 n kkeltall for unders kelsen
Tabell 1. Nøkkeltall for undersøkelsen

Bruttoutvalg/populasjonen .......................................... 804 100%

Frafall .......................................................................... 313 39%

Nettoutvalg (personer som svarte) .............................. 491 61%

Innsamlingsmetode: Postalt spørreskjema

Innsamlingsperiode: 31. mars – 4. juni 2012

konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg
Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg:
 • Spesialskolene: Både positivt og negativt
 • Segregering i klasserommet: Negative konsekvenser for :
  • Vennenettverk
  • Sosial deltagelse utenfor skolen
  • Forventninger til skoleprestasjoner
spesialskolen foreldrenes vurdering
Spesialskolen, foreldrenes vurdering:
 • Elevene på spesialskolene har den høyeste trivselen,
 • Foreldrene opplever at lærerne er mer kompetente
 • Foreldrene opplever samarbeidet med skolen som bedre
operasjonalisering organisert og uorganisert fritid
Operasjonalisering: organisert og uorganisert fritid
 • ”Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?”
 • ”Hvor ofte er barnet med venner hjem?”
   • Hver dag,
   • flere dager i uka,
   • en dag i uka,
   • sjeldnere enn en dag i uka,
   • aldri
 • ”Deltar barnet på organiserte gruppeaktiviteter utenom skoletid? Vi tenker her på idrett, spill, musikk eller lignende”
   • Nei
   • Ja
hvorfor variasjoner i deltakelse
Hvorfor variasjoner i deltakelse?
 • Integrasjon i skolen påvirker hva som skjer i fritiden.
 • Alder
 • Deltakelse koster tid og penger. Om betydningen av sosio- demografiske faktorer
 • Grad av funksjonsnedsettelse og hjelpebehov
andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter
Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter:

1-4 klasse………. 33%

5-7 klasse………. 38%

8-10 klasse…….. 43%

 • Referanse: NOVA undersøkelse fra 2003 viset at 12% av barn 10-12 år ikke deltok
hva p virker deltagelse
Hva påvirker deltagelse?
 • I alle analysene er det en klar sammenheng mellom integrasjon i skolen og deltagelse.
 • Deltakelse i organiserte gruppeaktiviteter er betinget av foreldrenes utdanningslengde, og spesielt inntekt.
 • Nedsatt funksjonsevne begrenser mulighetene til å bli med noen hjem (men ikke til å ha besøk).
 • Barn som mottar relativt små grunn/hjelpestønadsbeløp er oftere med venner hjem eller har besøk.
 • Alder: Å være med andre barn hjem er mindre vanlig for ungdomsskoleelever.
andel som deltar p organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid etter integrasjon i skole prosent
Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter integrasjon i skole. Prosent.
slide23
Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter foreldrenes samlede inntektsnivå. Prosent.
ad