To unders kelser
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

To undersøkelser: PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

To undersøkelser:. Registeranalyse: En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010): Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene? Hvor mye tjener de? Hvor lang utdanning oppnår de?

Download Presentation

To undersøkelser:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


To undersøkelser:

 • Registeranalyse:

  • En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010):

  • Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene?

  • Hvor mye tjener de?

  • Hvor lang utdanning oppnår de?

  • Hvilken sammenheng er det mellom yrkesaktivitet/inntekt og utdanningsnivå?

 • Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder


Registeranalyse, noen hovedresultater:

 • Yrkesaktivitet:

 • I 2010: 36% i utvalget med fysisk funksjons- nedsettelse var yrkesaktive, mot 87% i det tilfeldige utvalget.

 • Inntekt:

 • Inntektsnivået er i gjennomsnitt 2/3 av det tilfeldige utvalget. Inntektsnivået for funksjonsnedsatte er ikke påvirket av alder, men øker med stigende alder for det tilfeldige utvalget.

 • Utdanning:

  • I alt 64 % blir stående med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mot 17% i det tilfeldige utvalget.

  • Halvparten av forskjellen i yrkesaktivitet og inntektsnivå mellom funksjonsnedsatte og det tilfeldige utvalget skyldes forskjeller i utdanningsnivå


Høyeste fullførte utdanning 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)


Andel som er yrkesaktive etter høyeste fullførte utdanning 2010


Kommende generasjoner: Vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta?


Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:

 • Integrering i skolen,

 • Skoleerfaringer (trivsel, samarbeid, vurdering av kompetanse, mobbing, deltakelse i aktiviteter, forventinger)

 • sosial deltakelse og sosiale nettverk,

 • funksjonsevne m.m


Tabell 1. Nøkkeltall for undersøkelsen

Bruttoutvalg/populasjonen .......................................... 804 100%

Frafall .......................................................................... 313 39%

Nettoutvalg (personer som svarte) .............................. 491 61%

Innsamlingsmetode: Postalt spørreskjema

Innsamlingsperiode: 31. mars – 4. juni 2012


Klasserommet, er alle med?


Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg:

 • Spesialskolene: Både positivt og negativt

 • Segregering i klasserommet: Negative konsekvenser for :

  • Vennenettverk

  • Sosial deltagelse utenfor skolen

  • Forventninger til skoleprestasjoner


Spesialskolen, foreldrenes vurdering:

 • Elevene på spesialskolene har den høyeste trivselen,

 • Foreldrene opplever at lærerne er mer kompetente

 • Foreldrene opplever samarbeidet med skolen som bedre


Hvordan tror du barnet trives i klassen sin?


Operasjonalisering: organisert og uorganisert fritid

 • ”Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?”

 • ”Hvor ofte er barnet med venner hjem?”

  • Hver dag,

  • flere dager i uka,

  • en dag i uka,

  • sjeldnere enn en dag i uka,

  • aldri

 • ”Deltar barnet på organiserte gruppeaktiviteter utenom skoletid? Vi tenker her på idrett, spill, musikk eller lignende”

  • Nei

  • Ja


 • Hvorfor variasjoner i deltakelse?

  • Integrasjon i skolen påvirker hva som skjer i fritiden.

  • Alder

  • Deltakelse koster tid og penger. Om betydningen av sosio- demografiske faktorer

  • Grad av funksjonsnedsettelse og hjelpebehov


  Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter:

  1-4 klasse……….33%

  5-7 klasse……….38%

  8-10 klasse……..43%

  • Referanse: NOVA undersøkelse fra 2003 viset at 12% av barn 10-12 år ikke deltok


  Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?


  Hvor ofte er barnet med venner hjem?


  Hva påvirker deltagelse?

  • I alle analysene er det en klar sammenheng mellom integrasjon i skolen og deltagelse.

  • Deltakelse i organiserte gruppeaktiviteter er betinget av foreldrenes utdanningslengde, og spesielt inntekt.

  • Nedsatt funksjonsevne begrenser mulighetene til å bli med noen hjem (men ikke til å ha besøk).

  • Barn som mottar relativt små grunn/hjelpestønadsbeløp er oftere med venner hjem eller har besøk.

  • Alder: Å være med andre barn hjem er mindre vanlig for ungdomsskoleelever.


  Andel som har venner hjemme hos seg selv minst en dag i uka. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter foreldrenes samlede inntektsnivå. Prosent.


  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka. Etter fysisk funksjonsevne. Prosent.


  Utdanningsforventninger, alder og segregering:


 • Login