To undersøkelser: - PowerPoint PPT Presentation

To unders kelser
Download
1 / 26

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

To undersøkelser:. Registeranalyse: En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010): Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene? Hvor mye tjener de? Hvor lang utdanning oppnår de?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

To undersøkelser:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


To unders kelser

To undersøkelser:

 • Registeranalyse:

  • En sammenligning av utvalg med fysisk funksjonsnedsettelse og tilfeldig befolkningsutvalg i samme alder (25-45 år i 2010):

  • Hvor mange er yrkesaktive i de to gruppene?

  • Hvor mye tjener de?

  • Hvor lang utdanning oppnår de?

  • Hvilken sammenheng er det mellom yrkesaktivitet/inntekt og utdanningsnivå?

 • Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder


Registeranalyse noen hovedresultater

Registeranalyse, noen hovedresultater:

 • Yrkesaktivitet:

 • I 2010: 36% i utvalget med fysisk funksjons- nedsettelse var yrkesaktive, mot 87% i det tilfeldige utvalget.

 • Inntekt:

 • Inntektsnivået er i gjennomsnitt 2/3 av det tilfeldige utvalget. Inntektsnivået for funksjonsnedsatte er ikke påvirket av alder, men øker med stigende alder for det tilfeldige utvalget.

 • Utdanning:

  • I alt 64 % blir stående med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, mot 17% i det tilfeldige utvalget.

  • Halvparten av forskjellen i yrkesaktivitet og inntektsnivå mellom funksjonsnedsatte og det tilfeldige utvalget skyldes forskjeller i utdanningsnivå


To unders kelser

Høyeste fullførte utdanning 2010. Tilfeldig utvalg (referansepopulasjon) og utvalg med fysisk funksjonshemming. Prosent. (N)


Andel som er yrkesaktive etter h yeste fullf rte utdanning 2010

Andel som er yrkesaktive etter høyeste fullførte utdanning 2010


Kommende generasjoner vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta

Kommende generasjoner: Vil avstanden mellom funksjonsnedsatte og andre avta?


To unders kelser

Spørreskjemaundersøkelse til foreldre som har barn med fysisk funksjonsnedsettelse i grunnskolealder:

 • Integrering i skolen,

 • Skoleerfaringer (trivsel, samarbeid, vurdering av kompetanse, mobbing, deltakelse i aktiviteter, forventinger)

 • sosial deltakelse og sosiale nettverk,

 • funksjonsevne m.m


Tabell 1 n kkeltall for unders kelsen

Tabell 1. Nøkkeltall for undersøkelsen

Bruttoutvalg/populasjonen .......................................... 804 100%

Frafall .......................................................................... 313 39%

Nettoutvalg (personer som svarte) .............................. 491 61%

Innsamlingsmetode: Postalt spørreskjema

Innsamlingsperiode: 31. mars – 4. juni 2012


Klasserommet er alle med

Klasserommet, er alle med?


Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg

Konsekvenser av variasjoner i segregerte undervisningsopplegg:

 • Spesialskolene: Både positivt og negativt

 • Segregering i klasserommet: Negative konsekvenser for :

  • Vennenettverk

  • Sosial deltagelse utenfor skolen

  • Forventninger til skoleprestasjoner


Spesialskolen foreldrenes vurdering

Spesialskolen, foreldrenes vurdering:

 • Elevene på spesialskolene har den høyeste trivselen,

 • Foreldrene opplever at lærerne er mer kompetente

 • Foreldrene opplever samarbeidet med skolen som bedre


Hvordan tror du barnet trives i klassen sin

Hvordan tror du barnet trives i klassen sin?


Operasjonalisering organisert og uorganisert fritid

Operasjonalisering: organisert og uorganisert fritid

 • ”Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?”

 • ”Hvor ofte er barnet med venner hjem?”

  • Hver dag,

  • flere dager i uka,

  • en dag i uka,

  • sjeldnere enn en dag i uka,

  • aldri

 • ”Deltar barnet på organiserte gruppeaktiviteter utenom skoletid? Vi tenker her på idrett, spill, musikk eller lignende”

  • Nei

  • Ja


 • Hvorfor variasjoner i deltakelse

  Hvorfor variasjoner i deltakelse?

  • Integrasjon i skolen påvirker hva som skjer i fritiden.

  • Alder

  • Deltakelse koster tid og penger. Om betydningen av sosio- demografiske faktorer

  • Grad av funksjonsnedsettelse og hjelpebehov


  Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter

  Andel som ikke deltar i organiserte fritidsaktiviteter:

  1-4 klasse……….33%

  5-7 klasse……….38%

  8-10 klasse……..43%

  • Referanse: NOVA undersøkelse fra 2003 viset at 12% av barn 10-12 år ikke deltok


  Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv

  Hvor ofte har barnet venner hjemme hos seg selv?


  Hvor ofte er barnet med venner hjem

  Hvor ofte er barnet med venner hjem?


  Hva p virker deltagelse

  Hva påvirker deltagelse?

  • I alle analysene er det en klar sammenheng mellom integrasjon i skolen og deltagelse.

  • Deltakelse i organiserte gruppeaktiviteter er betinget av foreldrenes utdanningslengde, og spesielt inntekt.

  • Nedsatt funksjonsevne begrenser mulighetene til å bli med noen hjem (men ikke til å ha besøk).

  • Barn som mottar relativt små grunn/hjelpestønadsbeløp er oftere med venner hjem eller har besøk.

  • Alder: Å være med andre barn hjem er mindre vanlig for ungdomsskoleelever.


  Andel som har venner hjemme hos seg selv minst en dag i uka etter integrasjon i skole prosent

  Andel som har venner hjemme hos seg selv minst en dag i uka. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka etter integrasjon i skole prosent

  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  Andel som deltar p organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid etter integrasjon i skole prosent

  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter integrasjon i skole. Prosent.


  To unders kelser

  Andel som deltar på organiserte gruppeaktiviteter etter skoletid. Etter foreldrenes samlede inntektsnivå. Prosent.


  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka etter fysisk funksjonsevne prosent

  Andel som er med venner hjem minst en dag i uka. Etter fysisk funksjonsevne. Prosent.


  Utdanningsforventninger alder og segregering

  Utdanningsforventninger, alder og segregering:


 • Login