T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau. PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau. - Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.  Con hươu, thức ăn của nó là lá cây. 1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

Download Presentation

Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1

Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Con hươu, thức ăn của nó là lá cây.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Con bò, thức ăn của nó là cỏ, lá mía, lángô …


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Con hổ, thức ăn của nó là thịt của các loài động vật.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Gà, thức ăn của nó là rau, lá cỏ, thóc, ngô, gạo, cào cào, nhái con, côn trùng, sâu bọ ….


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Chim gõ kiến, thức ăn của nó là sâu, côn trùng.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Sóc, thức ăn của nó là hạt dẻ.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Rắn, thức ăn của nó là côn trùng các con vật khác.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

 Cá mập, thức ăn của nó là thịt các loài vật khác, các loài cá.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

1. Tìm hiểu nhu cầu thức ăn của các loài động vật khác nhau.

- Hãy nói tên loại thức ăn của từng con vật có trong hình.

Con nai thức ăn của nó là cỏ.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Kết luận:

Các loài động vật khác

nhau sẽ có nhu cầu về

thức ăn khác nhau.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Phân loại động vật theo các nhóm thức ăn khác nhau.

2

Nối tên các con vật với thức ăn mà chúng sử dụng.

Nhóm ăn thịt.

Cá mập

Hổ

Nhóm ăn cỏ, lá cây.

Hươu

Nhóm ăn hạt.

Rắn

Nhóm ăn sâu bọ.

sóc

Chim gõ kiến

Nhóm ăn tạp.

Nai


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Đố bạn con gì


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Con gì mà có bốn chân

Miệng kêu ộp ộp toàn thân xanh màu

Bắt sâu hại lúa xung quanh

Giúp cho các bác các anh vụ mùa.

Thức ăn của ếch là gì?

Thức ăn của ếch là sâu bọ, côn trùng nhỏ.


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Con gì có cánh,

Mà lại biết bơi,

Ngày xuống ao chơi,

Đêm về đẻ trứng.

  • Thøc ¨n cña vÞt lµ g× ?

  • Thøc ¨n cña vÞt lµ c¸ nhá, rong rªu, lóa, ng«,...


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Con gì nhảy nhót leo trèoMình đầy lông lá, nhăn nheo làm trò

Thức ăn của khỉ là gì ?

Thức ăn của khỉ là quả ...


T m hi u nhu c u th c n c a c c lo i ng v t kh c nhau

Bốn cột đình rung rinh cục đáHai ông thượng tá, hai bà quạt mo.

Thức ăn của voi là gì ?

Thức ăn của voi là mía, cỏ, ngô, chuối ...


  • Login