RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET - PowerPoint PPT Presentation

Rie enie probl mov v aurus ekopacket
Download
1 / 173

 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET. Bc. Jarmila Lenková. MODUL SKLADY. Účtovanie pohybov – zostava, číselník Kontrola náväznosti na UCT – zostavy Doklady Nahrávanie nákupu Cenové rozdiely Obstarávacie náklady Zostavy – pohyby podľa poradia. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rie enie probl mov v aurus ekopacket

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

Bc. Jarmila Lenková


Modul sklady

MODUL SKLADY

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Doklady

  • Nahrávanie nákupu

  • Cenové rozdiely

  • Obstarávacie náklady

 • Zostavy – pohyby podľa poradia


Modul sklady tovanie pohybov

MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

Sklad – kmeňové údaje

 • Sklad – skladové účtovanie

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


Modul sklady tovanie pohybov1

MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul sklady tovanie pohybov2

MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul sklady tovanie pohybov3

MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


Sklady kontrola n v znosti na uct

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Sklad – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Sklad - Zostava Stav zásob podľa účtov

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Zostavy pre účtovníctvo (SKL)


Sklady kontrola n v znosti na uct1

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct2

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct3

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct4

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct5

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct6

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct7

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct8

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady kontrola n v znosti na uct9

SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Sklady doklady

SKLADY – DOKLADY

 • Nákup – vyúčtovaný, nevyúčtovaný

 • Hodnota nákupu – fakturovaná a skladová cena

 • Cenové rozdiely

 • Obstarávacie náklady – v cene /mimo ceny materiálu


Sklady doklady1

SKLADY – DOKLADY


Sklady doklady2

SKLADY – DOKLADY


Sklady doklady3

SKLADY – DOKLADY


Sklady doklady4

SKLADY – DOKLADY


Sklady pohyby pod a poradia

SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

Kedy použiť túto zostavu?

 • Potrebujem opraviť príjem

  • Zlá cena, množstvo

 • Potrebujem opraviť výdaj

  • Záporný stav na sklade v mesiaci


Sklady pohyby pod a poradia1

SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


Sklady pohyby pod a poradia2

SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


Sklady pohyby pod a poradia3

SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


Modul dlhodob majetok

MODUL DLHODOBÝ MAJETOK

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Podklad pre výpočet dane

  • Daňové a účtovné odpisy

  • Kontrola na UCT

  • Prenos do daňového priznania


Modul majetok tovanie pohybov

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

Majetok – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

 • Pohyby – účtovanie na doklade

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


Modul majetok tovanie pohybov1

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov2

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov3

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov4

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov5

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov6

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov7

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Modul majetok tovanie pohybov8

MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


Majetok kontrola n v znosti na uct

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Majetok – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Majetok –Univerzál stavov dlh. majetku

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzál zaúčtovania pohybov (Majetok)


Majetok kontrola n v znosti na uct1

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct2

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct3

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct4

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct5

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct6

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok kontrola n v znosti na uct7

MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Majetok podklad pre v po et dane

MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


Majetok podklad pre v po et dane1

MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


Majetok podklad pre v po et dane2

MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


Majetok podklad pre v po et dane3

MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


Modul zvierat

MODUL ZVIERATÁ

 • Číselník pohybov – ceny pohybov

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy


Modul zvierat tovanie pohybov

MODUL ZVIERATÁ - ÚČTOVANIE POHYBOV

Zvieratá – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov, materiálov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


Zvierat seln k pohybov

ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


Zvierat seln k pohybov1

ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


Zvierat ceny pohybov

ZVIERATÁ – CENY POHYBOV


Zvierat seln k pohybov2

ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


Zvierat tovanie pohybov

ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


Zvierat tovanie pohybov1

ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


Zvierat tovanie pohybov2

ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


Zvierat seln k materi lov

ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK MATERIÁLOV


Zvierat tovanie pohybov3

ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


Zvierat kontrola n v znosti na uct

ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Zvieratá – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Zvieratá –Univerzálna zostava stavov zvierat

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzálna zostava súvahového zaúčtovania (Zvieratá)


Zvierat kontrola n v znosti na uct1

ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Zvierat kontrola n v znosti na uct2

ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Zvierat kontrola n v znosti na uct3

ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


Modul mzdy

MODUL MZDY

 • Kontrola na konci roka

  • zostatky v Hlavnej knihe/Saldo - konte

  • Zostatky v rekapitulácii miezd

 • Tvorba a rozpustenie rezervy

  • Tvorba vždy na konci roka – ČM, skontrolovať zostatky dovoleniek, výpočet PPP zo zápisom do kmeňa, uzávierka za december

  • Rozpustenie rezervy – každý mesiac podľa čerpania

 • Výkazy – SP, ZP, DÚ – výber zo šablón


Mzdy rezerva na nevy dovolenku

MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


Mzdy rezerva na nevy dovolenku1

MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


Mzdy rezerva na nevy dovolenku2

MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


Mzdy rezerva na nevy dovolenku3

MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


Modul faktur cia

MODUL FAKTURÁCIA

 • Zahraničné faktúry

  • DOD/OD – naplnenie IČ DPH

  • Typ dokladu – FDE, FDZ, FOE, FOZ

  • Mena faktúry – EUR, CZK, HUF,....

  • Kurz – priamo na doklade, z kurzového lístka

 • DPH

  • DPH na faktúre – vstup/výstup

  • Výkaz DPH

  • Súhrnný výkaz – export, PDF

 • Kurzové rozdiely – VŽDY cez modul banka

  • KR k uhradeným FA

  • KR na konci roka


Faktur cia seln k dod od

FAKTURÁCIA – ČÍSELNÍK DOD/OD


Faktur cia zahrani n fakt ry

FAKTURÁCIA – ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY


Faktur cia zahrani n fakt ry1

FAKTURÁCIA – ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY


Zahrani n fakt ry dph

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Zahrani n fakt ry dph1

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Zahrani n fakt ry dph2

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Zahrani n fakt ry dph3

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Zahrani n fakt ry dph4

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Zahrani n fakt ry dph5

ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


Hrada fakt ry v cudzej mene poklad a

ÚHRADA FAKTÚRY V CUDZEJ MENE - POKLADŇA


Kurzov rozdiely zahr fakt ry

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry1

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry2

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry3

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry4

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry5

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry6

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry7

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry8

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry9

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely zahr fakt ry10

KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


Kurzov rozdiely poklad a

KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


Kurzov rozdiely poklad a1

KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


Kurzov rozdiely poklad a2

KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


Kurzov rozdiely poklad a3

KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


Kurzov rozdiely banka

KURZOVÉ ROZDIELY – BANKA


Kurzov rozdiely banka1

KURZOVÉ ROZDIELY – BANKA


Faktura n saldo konto

FAKTURAČNÉ SALDO - KONTO

 • Párovanie VS

  • Automatické/ručné priradenie úhrad

  • Automatické storno úhrad

 • Nepriradené úhrady a ich priradenie

 • Súvisejúce doklady – predfaktúry, faktúry, dobropisy

 • Fakturačné saldo a mzdové záväzky


P rovanie vs banka v po ty

PÁROVANIE VS - BANKA - VÝPOČTY


P rovanie vs faktur cia

PÁROVANIE VS - FAKTURÁCIA


Nepriraden hrady rovnak vs

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


Nepriraden hrady rovnak vs1

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


Nepriraden hrady rovnak vs2

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


Nepriraden hrady rovnak vs3

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


Nepriraden hrady rovnak vs4

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


Nepriraden hrady rozdielny vs

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


Nepriraden hrady rozdielny vs1

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


Nepriraden hrady rozdielny vs2

NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


Nastavenie s vislosti pfa fa dobropis

NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


Nastavenie s vislosti pfa fa dobropis1

NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


Nastavenie s vislosti pfa fa dobropis2

NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


Nastavenie s vislosti pfa fa dobropis3

NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


Nastavenie s vislosti pfa fa dobropis4

NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


Faktura n saldo filter

FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER


Faktura n saldo filter1

FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER


Faktura n saldo filter mzdy

FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER MZDY


Faktura n saldo filter bez miezd

FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER BEZ MIEZD


Tovn ctvo p rovanie vs

ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Číselník účtov – nastavenie účtu

  • Saldokontný

  • Dodávateľský

  • Odberateľský

  • Zahraničný

 • Kde sa má nahrať doklad s preúčtovaním, opravou VS?

  • Kedy banka – ak JE nahratý predpis vo fakturácii

  • Kedy len účtovníctvo – ak NIE je nahratý predpis vo fakturácii


Tovn ctvo p rovanie vs1

ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS


Tovn ctvo p rovanie vs2

ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Účet saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS

 • Účet dodávateľský/odberateľský

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS a kódu podniku

 • Účet zahraničný a saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS, kódu podnikua meny


Tovn ctvo et saldokontn

ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET SALDOKONTNÝ


Tovn ctvo et dod odberate sk

ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET DOD/ODBERATEĽSKÝ


Tovn ctvo et dod odb zahrani n

ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET DOD/ODB, ZAHRANIČNÝ


Pou itie vstupno v stupnej fukcie

POUŽITIE VSTUPNO-VÝSTUPNEJ FUKCIE

 • Export zostavy do - pdf, excelu, grafu, xml, txt, csv

 • Šablóny:

  • Výber z AURUS šablón

  • Tvorba vlastných šablón

 • Použitie univerzálnych zostáv – Aurus, vlastné


Export zostavy do pdf

EXPORT ZOSTAVY DO PDF

 • Výber z vytvorených šablón

  • výkazy DPH, Súvaha, Zisky a straty

 • Vlastná tvorba/úprava šablóny

  • Export faktúr – logo Aurus/vlastné logo

  • Hlavná kniha, saldo, Stav zásob,...


Tovn ctvo v kazy do pdf

ÚČTOVNÍCTVO - VÝKAZYDO PDF


Tovn ctvo v kazy do pdf1

ÚČTOVNÍCTVO - VÝKAZY DO PDF


Odosielanie v kazov mailom

ODOSIELANIE VÝKAZOV MAILOM

Súvaha

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod1-c.fdf

  • Uvpod1-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod1-07-print.pdf (od roku 2007)

   Výkaz ziskov a strát

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod2-c.fdf

  • Uvpod2-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod2-07-print.pdf (od roku 2007)


Export zostavy do pdf1

EXPORT ZOSTAVY DO PDF


Export zostavy do pdf2

EXPORT ZOSTAVY DO PDF


Export zostavy do excelu

EXPORT ZOSTAVY DO EXCELU


Export zostavy do excelu1

EXPORT ZOSTAVY DO EXCELU


Export zostavy do grafu

EXPORT ZOSTAVY DO GRAFU


Export zostavy do grafu1

EXPORT ZOSTAVY DO GRAFU


Mzdy v kazy zp

MZDY – VÝKAZY - ZP


Mzdy v kazy zp1

MZDY – VÝKAZY ZP


Mzdy v kazy fed

MZDY – VÝKAZY - FED


Mzdy v kazy internet

MZDY – VÝKAZY - INTERNET


Mzdy v kazy pdf

MZDY – VÝKAZY - PDF


Banka internetbanking

BANKA - INTERNETBANKING

Banka – štandard

 • Číselníky

  • Konfigurácia prepojenia na HB

  • Definícia importu bank. výpisu

  • Definícia exportu bank. Výpisu

 • Doklady

  • Prevodný príkaz - Generovanie súboru pre HB

  • Doklad Banka – Spracovanie súboru pre HB

 • Výpočty – Kontrola súborov z HB


Banka seln ky

BANKA - ČÍSELNÍKY


Banka seln ky1

BANKA - ČÍSELNÍKY


Banka seln ky defin cia importu

BANKA - ČÍSELNÍKY– DEFINÍCIA IMPORTU


Internetbanking export pp

INTERNETBANKING – EXPORT PP


Internetbanking export pp1

INTERNETBANKING – EXPORT PP


Internetbanking import pp

INTERNETBANKING – IMPORT PP


Internetbanking import pp1

INTERNETBANKING – IMPORT PP


Univerz lne zostavy abl ny

UNIVERZÁLNE ZOSTAVY- ŠABLÓNY


Univerz lne zostavy vlastn

UNIVERZÁLNE ZOSTAVY - VLASTNÉ


Zostavy pre mana ment

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment1

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment2

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment3

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment4

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment5

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Tvorba v kazov pre mana ment6

TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment1

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment2

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment3

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment4

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment5

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Zostavy pre mana ment6

ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


Pou vanie manu lu

POUŽÍVANIE MANUÁLU

 • Vojsť do ktoréhokoľvek modulu

 • Pomocník – užívateľský manuál

 • Voľba – novinky

  • Zadať príslušnú verziu (Od:Do)

  • Zvoliť si modul

 • Voľba – užívateľský manuál

  • Zadať si modul

  • Možnosť voľby kapitoly

 • Voľba – úvodné kapitoly

  • Prepínačom zvoliť príslušnú časť


Pou vanie manu lu novinky

POUŽÍVANIE MANUÁLU - NOVINKY


Pou vanie manu lu u vate sk manu l

POUŽÍVANIE MANUÁLU – UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL


Pou vanie manu lu vodn kapitoly

POUŽÍVANIE MANUÁLU – ÚVODNÉ KAPITOLY


Pomocn k praktick rady

POMOCNÍK - PRAKTICKÉ RADY


Pomocn k praktick rady1

POMOCNÍK - PRAKTICKÉ RADY


Pomocn k ob ben v stupy

POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY

 • Výber zo šablón, ktoré sa v danom module najčastejšie používajú

  Postup:

 • V šablónach nastaviť prepínač „Obľ“ [X]

 • Prejsť do časti Pomocník

 • Nastaviť sa na obľúbené výstupy


Pomocn k ob ben v stupy1

POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


Pomocn k ob ben v stupy2

POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


Pomocn k ob ben v stupy3

POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


Pomocn k ob ben v stupy4

POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


Rie enie probl mov v aurus ekopacket

Ďakujem za pozornosť


 • Login