Rie enie probl mov v aurus ekopacket
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 173

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET. Bc. Jarmila Lenková. MODUL SKLADY. Účtovanie pohybov – zostava, číselník Kontrola náväznosti na UCT – zostavy Doklady Nahrávanie nákupu Cenové rozdiely Obstarávacie náklady Zostavy – pohyby podľa poradia. MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV.

Download Presentation

RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RIEŠENIE PROBLÉMOV V AURUS EKOPACKET

Bc. Jarmila Lenková


MODUL SKLADY

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Doklady

  • Nahrávanie nákupu

  • Cenové rozdiely

  • Obstarávacie náklady

 • Zostavy – pohyby podľa poradia


MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV

Sklad – kmeňové údaje

 • Sklad – skladové účtovanie

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL SKLADY – ÚČTOVANIE POHYBOV


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Sklad – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Sklad - Zostava Stav zásob podľa účtov

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Zostavy pre účtovníctvo (SKL)


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


SKLADY – DOKLADY

 • Nákup – vyúčtovaný, nevyúčtovaný

 • Hodnota nákupu – fakturovaná a skladová cena

 • Cenové rozdiely

 • Obstarávacie náklady – v cene /mimo ceny materiálu


SKLADY – DOKLADY


SKLADY – DOKLADY


SKLADY – DOKLADY


SKLADY – DOKLADY


SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA

Kedy použiť túto zostavu?

 • Potrebujem opraviť príjem

  • Zlá cena, množstvo

 • Potrebujem opraviť výdaj

  • Záporný stav na sklade v mesiaci


SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


SKLADY – POHYBY PODĽA PORADIA


MODUL DLHODOBÝ MAJETOK

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy

 • Podklad pre výpočet dane

  • Daňové a účtovné odpisy

  • Kontrola na UCT

  • Prenos do daňového priznania


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV

Majetok – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

 • Pohyby – účtovanie na doklade

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MODUL MAJETOK – ÚČTOVANIE POHYBOV


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Majetok – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Majetok –Univerzál stavov dlh. majetku

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzál zaúčtovania pohybov (Majetok)


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


MAJETOK – PODKLAD PRE VÝPOČET DANE


MODUL ZVIERATÁ

 • Číselník pohybov – ceny pohybov

 • Účtovanie pohybov – zostava, číselník

 • Kontrola náväznosti na UCT – zostavy


MODUL ZVIERATÁ - ÚČTOVANIE POHYBOV

Zvieratá – štandard

 • Číselníky - číselník pohybov, účtovných predpisov, materiálov

 • Výstupy – číselník účtovných predpisov

  Doplnenie/oprava účtovania

 • Číselníky – číselník účtovných predpisov


ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


ZVIERATÁ – CENY POHYBOV


ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK POHYBOV


ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


ZVIERATÁ – ČÍSELNÍK MATERIÁLOV


ZVIERATÁ – ÚČTOVANIE POHYBOV


ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT

 • Zvieratá – Príprava údajov pre Účto

  • skontrolovať Číselník Účtovania pohybov

 • Zvieratá –Univerzálna zostava stavov zvierat

  • Možný výber zo šablóny

 • Účtovníctvo – komplexná uzávierka

 • Účtovníctvo – Zostava Hlavná kniha

 • Ak sa nerovnajú zostatky - skontrolovať Obratová predvaha (UCT), Univerzálna zostava súvahového zaúčtovania (Zvieratá)


ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


ZVIERATÁ – KONTROLA NÁVÄZNOSTI NA UCT


MODUL MZDY

 • Kontrola na konci roka

  • zostatky v Hlavnej knihe/Saldo - konte

  • Zostatky v rekapitulácii miezd

 • Tvorba a rozpustenie rezervy

  • Tvorba vždy na konci roka – ČM, skontrolovať zostatky dovoleniek, výpočet PPP zo zápisom do kmeňa, uzávierka za december

  • Rozpustenie rezervy – každý mesiac podľa čerpania

 • Výkazy – SP, ZP, DÚ – výber zo šablón


MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


MZDY – REZERVA NA NEVYČ.DOVOLENKU


MODUL FAKTURÁCIA

 • Zahraničné faktúry

  • DOD/OD – naplnenie IČ DPH

  • Typ dokladu – FDE, FDZ, FOE, FOZ

  • Mena faktúry – EUR, CZK, HUF,....

  • Kurz – priamo na doklade, z kurzového lístka

 • DPH

  • DPH na faktúre – vstup/výstup

  • Výkaz DPH

  • Súhrnný výkaz – export, PDF

 • Kurzové rozdiely – VŽDY cez modul banka

  • KR k uhradeným FA

  • KR na konci roka


FAKTURÁCIA – ČÍSELNÍK DOD/OD


FAKTURÁCIA – ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY


FAKTURÁCIA – ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ZAHRANIČNÉ FAKTÚRY - DPH


ÚHRADA FAKTÚRY V CUDZEJ MENE - POKLADŇA


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – ZAHR. FAKTÚRY


KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


KURZOVÉ ROZDIELY – POKLADŇA


KURZOVÉ ROZDIELY – BANKA


KURZOVÉ ROZDIELY – BANKA


FAKTURAČNÉ SALDO - KONTO

 • Párovanie VS

  • Automatické/ručné priradenie úhrad

  • Automatické storno úhrad

 • Nepriradené úhrady a ich priradenie

 • Súvisejúce doklady – predfaktúry, faktúry, dobropisy

 • Fakturačné saldo a mzdové záväzky


PÁROVANIE VS - BANKA - VÝPOČTY


PÁROVANIE VS - FAKTURÁCIA


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROVNAKÝ VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


NEPRIRADENÉ ÚHRADY – ROZDIELNY VS


NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


NASTAVENIE SÚVISLOSTI – PFA,FA, DOBROPIS


FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER


FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER


FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER MZDY


FAKTURAČNÉ SALDO – FILTER BEZ MIEZD


ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Číselník účtov – nastavenie účtu

  • Saldokontný

  • Dodávateľský

  • Odberateľský

  • Zahraničný

 • Kde sa má nahrať doklad s preúčtovaním, opravou VS?

  • Kedy banka – ak JE nahratý predpis vo fakturácii

  • Kedy len účtovníctvo – ak NIE je nahratý predpis vo fakturácii


ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS


ÚČTOVNÍCTVO – PÁROVANIE VS

 • Účet saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS

 • Účet dodávateľský/odberateľský

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS a kódu podniku

 • Účet zahraničný a saldokontný

  • napočíta sa do účtovného saldokonta

  • Párovanie podľa VS, kódu podnikua meny


ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET SALDOKONTNÝ


ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET DOD/ODBERATEĽSKÝ


ÚČTOVNÍCTVO – ÚČET DOD/ODB, ZAHRANIČNÝ


POUŽITIE VSTUPNO-VÝSTUPNEJ FUKCIE

 • Export zostavy do - pdf, excelu, grafu, xml, txt, csv

 • Šablóny:

  • Výber z AURUS šablón

  • Tvorba vlastných šablón

 • Použitie univerzálnych zostáv – Aurus, vlastné


EXPORT ZOSTAVY DO PDF

 • Výber z vytvorených šablón

  • výkazy DPH, Súvaha, Zisky a straty

 • Vlastná tvorba/úprava šablóny

  • Export faktúr – logo Aurus/vlastné logo

  • Hlavná kniha, saldo, Stav zásob,...


ÚČTOVNÍCTVO - VÝKAZYDO PDF


ÚČTOVNÍCTVO - VÝKAZY DO PDF


ODOSIELANIE VÝKAZOV MAILOM

Súvaha

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod1-c.fdf

  • Uvpod1-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod1-07-print.pdf (od roku 2007)

   Výkaz ziskov a strát

 • Adresár – c:\box\

 • Súbory na odoslanie

  • Uvpod2-c.fdf

  • Uvpod2-09-print.pdf (od roku 2009)

  • Uvpod2-07-print.pdf (od roku 2007)


EXPORT ZOSTAVY DO PDF


EXPORT ZOSTAVY DO PDF


EXPORT ZOSTAVY DO EXCELU


EXPORT ZOSTAVY DO EXCELU


EXPORT ZOSTAVY DO GRAFU


EXPORT ZOSTAVY DO GRAFU


MZDY – VÝKAZY - ZP


MZDY – VÝKAZY ZP


MZDY – VÝKAZY - FED


MZDY – VÝKAZY - INTERNET


MZDY – VÝKAZY - PDF


BANKA - INTERNETBANKING

Banka – štandard

 • Číselníky

  • Konfigurácia prepojenia na HB

  • Definícia importu bank. výpisu

  • Definícia exportu bank. Výpisu

 • Doklady

  • Prevodný príkaz - Generovanie súboru pre HB

  • Doklad Banka – Spracovanie súboru pre HB

 • Výpočty – Kontrola súborov z HB


BANKA - ČÍSELNÍKY


BANKA - ČÍSELNÍKY


BANKA - ČÍSELNÍKY– DEFINÍCIA IMPORTU


INTERNETBANKING – EXPORT PP


INTERNETBANKING – EXPORT PP


INTERNETBANKING – IMPORT PP


INTERNETBANKING – IMPORT PP


UNIVERZÁLNE ZOSTAVY- ŠABLÓNY


UNIVERZÁLNE ZOSTAVY - VLASTNÉ


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


TVORBA VÝKAZOV PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


ZOSTAVY PRE MANAŽMENT


POUŽÍVANIE MANUÁLU

 • Vojsť do ktoréhokoľvek modulu

 • Pomocník – užívateľský manuál

 • Voľba – novinky

  • Zadať príslušnú verziu (Od:Do)

  • Zvoliť si modul

 • Voľba – užívateľský manuál

  • Zadať si modul

  • Možnosť voľby kapitoly

 • Voľba – úvodné kapitoly

  • Prepínačom zvoliť príslušnú časť


POUŽÍVANIE MANUÁLU - NOVINKY


POUŽÍVANIE MANUÁLU – UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL


POUŽÍVANIE MANUÁLU – ÚVODNÉ KAPITOLY


POMOCNÍK - PRAKTICKÉ RADY


POMOCNÍK - PRAKTICKÉ RADY


POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY

 • Výber zo šablón, ktoré sa v danom module najčastejšie používajú

  Postup:

 • V šablónach nastaviť prepínač „Obľ“ [X]

 • Prejsť do časti Pomocník

 • Nastaviť sa na obľúbené výstupy


POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


POMOCNÍK – OBĽÚBENÉ VÝSTUPY


Ďakujem za pozornosť


 • Login