atlas ti wy sza szko a jazdy
Download
Skip this Video
Download Presentation
ATLAS.ti WYŻSZA SZKOŁA JAZDY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

ATLAS.ti WYŻSZA SZKOŁA JAZDY - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

ATLAS.ti WYŻSZA SZKOŁA JAZDY. Specjalne narzędzia. Przeszukiwanie tekstu (Text Search Tool) Auto-kodowanie (Auto Coding Tool) „Przegryzacz” słów (The Word Cruncher) Wyszukiwarka obiektów (The Object Crawler) Kwerenda (The Querry Tool) Eksplorator (The Object Explorer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ATLAS.ti WYŻSZA SZKOŁA JAZDY' - ramla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
atlas ti wy sza szko a jazdy
ATLAS.ti

WYŻSZA SZKOŁA JAZDY

specjalne narz dzia
Specjalne narzędzia
 • Przeszukiwanie tekstu (Text Search Tool)
 • Auto-kodowanie (Auto Coding Tool)
 • „Przegryzacz” słów (The Word Cruncher)
 • Wyszukiwarka obiektów (The Object Crawler)
 • Kwerenda (The Querry Tool)
 • Eksplorator (The Object Explorer)
 • Analiza zbędnych kodów (Redundant Coding Analyzer)
przegryzacz s w
Przegryzacz słów
 • Narzędzie do liczenia słów w PD i HU
  • Documents/Miscellaneous/Word Cruncher
 • W oknie dialogowym mamy do wyboru kilka funkcji:
  • Tylko wybrany PD – jak chcemy konkretny PD
  • Użyj wbudowanego narzędzia – tylko dla wybranego PD
  • Użyj przecinka do oddzielenia pól – dla plików Excel
  • Stop-lista – wyklucza wybrane znaki z liczenia
  • Ignoruj w tekście (np. „”) - pozwala zliczać bez względu na znaki
  • Ignoruj wielkość liter – zlicza bez względu na wielkość liter
czas na zabaw
Czas na zabawę
 • Proszę wyświetlić raport dotyczący frekwencji występowania wszystkich słów w danym PD
  • Przy użyciu wbudowanego narzędzia
  • Przy użyciu raportu Excel
 • Proszę wyświetlić raport dotyczący frekwencji występowania wszystkich słów w całej HU
  • W podziale ze względu na wielkość liter (z wielkiej i małą literą)
  • Bez względu na wielkość liter
przeszukiwanie tekstu
Przeszukiwanie tekstu
 • Jest to funkcja umożliwiająca przeczesywanie PD w poszukiwaniu specyficznych sformułowań, wyrażeń, zwrotów itp., które odpowiadają zadanemu wzorcowi
  • Najlepiej: Ctrl+F (ewentualnie lewy pasek)
 • Udostępnione są trzy tryby:
  • Standardowe przeszukiwanie
  • Przeszukiwanie wg kategorii
  • GREP
standardowe przeszukiwanie tekstu
Standardowe przeszukiwanie tekstu
 • Jeżeli w oknie dialogowym nie jest zaznaczona opcja GREP, to przeszukiwanie odbywa się wg standardowej procedury
 • Użycie * przed poszukiwanego sformułowania nie domyka go z przodu (cała sekwencja DO sformułowania włącznie)
 • Użycie * po poszukiwanym sformułowaniu nie domyka go z tyłu (cała sekwencja OD sformułowania włącznie)
 • Użycie | pozwala oddzielić poszukiwane sformułowania od siebie (poszukiwanie wg „lub”)
 • Możliwe jest łączenie * i |
czas na zabaw1
Czas na zabawę
 • Proszę znaleźć wybrane słowo w PD
  • Z zaznaczoną opcją „dokładnie”
  • Bez zaznaczonej opcji „dokładnie”
 • Proszę znaleźć wybrane słowo z uwzględnieniem znaku *:
  • Przed wskazanym słowem
  • Po wskazanym słowie
 • Proszę znaleźć sekwencję słów przy użyciu opcji „lub” - czyli znak |
przeszukiwanie wg kategorii
Przeszukiwanie wg kategorii
 • Dość złożona i wydajna technika przeszukiwania tekstu i odnajdywania specyficznych ciągów zwrotów, słów, zdań
 • Np.: „KATEGORIA:=zwrot1*|zwrot2|*zwrot3”
 • Tak zdefiniowana kategoria może następnie być w całości wprowadzona w kolejną sekwencję poszukiwania – wystarczy poprzedzić ją znakiem $ (oczywiście definiowanie polega także na zapisaniu tej kategorii)
 • Np. „zwrot4|$KATEGORIA|zwrot5”
roje kategorii
„Roje” kategorii
 • Warto jeszcze na wstępie przeszukiwania wg kategorii zastanowić się nad potencjalnym układem hierarchicznym poszczególnych kategorii:
  • MIŁOŚĆ:=miłość|kochać|kochan*
  • PRZYJAŹŃ:=przyjaci*|przyjaźń
  • GNIEW:=krzyk*|złoś*|nerwy
  • POZEMOC:=$MIŁOŚĆ|$PRZYJAŹŃ
  • NEGEMOC:=$GNIEW|...
  • EMOCJE:=$POZEMOC|$NEGEMOC
czas na zabaw2
Czas na zabawę
 • Proszę określić pierwszy poziom roju kategorii
 • Proszę zapisać nowe kategorie do zbioru, tak aby była ona dostępna w kolejnych uruchomieniach programu
 • Proszę określić drugi poziom roju przy użyciu wcześniej wprowadzonych kategorii
 • Proszę zapisać nową kategorię do zbioru
 • Proszę usunąć ze zbioru wprowadzone podczas ćwiczenia kategorie
kwerenda
Kwerenda
 • Kwerenda służy do wyszukiwania CYTATÓW (fragmentów tekstu) według KODÓW, jakie zostały do nich przypisane w procesie kodowania. Jest to zatem narzędzie pracy na kodach, a nie na tekście samym w sobie
 • W najprostszym wydaniu kwerenda ma miejsce wtedy, gdy w Menedżerze Kodów dwukrotnie klikniemy na wybranym kodzie – wyświetlą się wszystkie cytaty do niego przypisane
kwerenda1
Kwerenda
 • Oczywiście, to najprostsza forma kwerendy, a w Atlas.ti dostępne są dużo bardziej złożone formy wyszukiwania fragmentów tekstów wg wybranych KODÓW I RELACJI MIĘDZY NIMI
  • Codes/Output/Querry Tool
  • Tools/Querry Tool
  • Lub ikonka „lornetka”
okno narz dzia kwerendy
Okno Narzędzia Kwerendy
 • Składa się z 6 podstawowych elementów:
  • 1. - to pasek operatorów (lewy margines)
  • 2. - to okno rodzin kodów (lewe górne okno)
  • 3. - to okno wszystkich kodów (lewe dolne okno)
  • 4. - to okno działania (prawe górne okno)
  • 5. - to okno listy rezultatów (prawe dolne okno)
  • 6. - to okno „wsparcia” (prawe środkowe okno)
  • Dodatkowo w oknie znaleźć można:
   • Ikonę umożliwiającą usuwanie kodów z listy
   • Ikonę umożliwiającą generowanie raportu (drukarka)
zasada korzystania z kwerendy
Zasada korzystania z Kwerendy
 • Generalna zasada korzystania z opcji kwerendy nie pokrywa się z powszechnie przyjętą kolejnością działania, np. na kalkulatorze (aby zsumować 2 i 3, działamy tak: wpisujemy „2”, naciskamy „+”, wpisujemy „3”)
 • W przypadku Kwerendy w Atlas.ti kolejność jest następująca:
  • Najpierw wybieramy kody/rodziny kodów
  • Dopiero później określamy rodzaj relacji między nimi (po to w sumie jest okno wsparcia ;)
zasada w dzia aniu
Zasada w działaniu
 • Suma 3 i 4 – zapisujemy: 34+
 • Suma 3 i iloczynu 4 i 5 – 345*+
 • Iloczyn sumy 3 i 4 oraz 5 – 34+5*

Proste! Prawda?!

Wbrew pozorom dość szybko można się do tej zasady przyzwyczaić, poza tym nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy

poprawnie korzystać z kwerendy

w Atlas.ti ;)

b d w podr czniku atlas ti
Błąd w podręczniku Atlas.ti
 • Autorzy rozpisują się nad tym, jak prosta jest wspomniana wcześniej zasada zapisu poszczególnych zmiennych (kodów i rodzin kodów) oraz operatorów. Problem w tym, że popełniają błąd w jej stosowaniu!!!
 • Na str. 168 działanie (3+4)*5 zapisują jako 34+5* (niezależnie od zapisu – wynik to 35). To dlaczego w takim razie na str. 169 podają wynik 60? 3*4=12, a 12*5=60.

[:-7

dost pne operatory
Dostępne operatory
 • Logiczne (wg kolejności):
  • LUB – podaje wyniki przypisane przynajmniej do jednego z zadanych kodów
  • ALBO – podaje wyniki przypisane do jednego z zadanych kodów (ale nigdy do obu)
  • I – podaje wyniki przypisane do jednocześnie obu zadanych kodów
  • NIE – podaje wyniki, które nie są przypisane do zadanego kodu (wszystkie tylko nie ten kod)
dost pne operatory1
Dostępne operatory
 • Semantyczne (wg kolejności):

Są możliwe do użycia wyłącznie w sieci kodów, ponieważ konieczne jest wcześniejsze określenie zasad nadrzędności i podrzędności poszczególnych kodów

  • POD(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów od nadrzędnych w kierunku podrzędnych
  • NAD(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów od podrzędnych w kierunku nadrzędnych
  • WSPÓŁ(rzędność) – podaje cytaty przypisane do kodów o tej samej pozycji znaczeniowej
dost pne operatory2
Dostępne operatory
 • Przestrzenne/Bliskości (wg kolejności):

Pierwszy z wprowadzonych kodów to ten, który jest w centrum zainteresowania!

  • WEWNĄTRZ
  • ZAWIERA
  • POKRYTY (częściowo przez)/przechodzący w
  • POKRYWAJĄCY (częściowo)/przechodzący z
  • NASTĘPUJĄCY
  • POPRZEDZAJĄCY
  • WSPÓŁWYSTĘPUJĄCY – obejmuje wyżej wymienione funkcje bez poprzedzania i następowania
czas na zabaw3
Czas na zabawę

Nie mamy sieci, więc nie jest możliwe ćwiczenie z operatorami semantycznymi. Niemniej jednak:

 • Proszę wyświetlić kwerendę cytatów dla kodu X przy wykorzystaniu operatora NIE
 • Proszę wyświetlić kwerendę cytatów dla operatorów:
  • Zawiera
  • Poprzedza
  • Przechodzi w
lu ne
Luźne
 • Wydaje się, że pierwsze próby generowania kwerendy w ramach projektu analizy w Atlas.ti sprowadzać się będą jednak do operatorów przestrzennych.
 • Ich wykorzystanie kojarzy się z próbą uchwycenia wątków istotnych i mniej ważnych w toku wypowiedzi respondenta, ale wg znaczenia, jakie on sam im nadaje – czyli w którym momencie wywiadu uruchamia się który wątek.
ad