slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ELEMENTLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ELEMENTLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

ELEMENTLER. VE. BİLEŞİKLER. Demir elementi. Demir atomları. ELEMENT VE BİLEŞİKLER. ELEMENT : Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir. ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar. Demir elementinin yapısında başka atomlar bulunursa o bir karışım olur. Fe. Co.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ELEMENTLER' - rama-davidson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ELEMENTLER

VE

BİLEŞİKLER

slide2

Demir elementi

Demir atomları

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT: Aynı cins atomlardan meydana gelmiş saf maddelere denir.

ÖZELLİKLERİ:1.Yapılarında aynı cins atom bulundururlar.

Demir elementinin yapısında başka atomlar bulunursa o bir karışım olur.

Fe

Co

slide3

2.Saf maddelerdir.

Aynı cins atom yada molekül içeren maddelere saf madde denildiğini biliyoruz. Elementlerde aynı tür atomlardan oluştuklarına göre elementlerde saf maddelerdir.

S

Cu

slide4

3.Belli erime ve kaynama noktaları vardır.

Tüm saf maddelerin belli erime ve kaynama noktaları vardır. Ayrıca erime ve kaynama süresince sıcaklıkları sabittir.

Grafikte ilgili yerlere, istenilen elementlere ait erime ve kaynama noktaları yazılarak, gerekli grafik oluşturulur.

slide5

4.Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle atomlarından daha basit birimlerine ayrıştırılamazlar.

Ancak, atomlar nükleer yöntemlerle parçalana bilirler.

slide6

5.Sembollerle gösterilirler.

Elementlerin sembolleri Latince ismine bakılarak belirlenir. Latince isimlerinin ilk harfi büyük harfle gerekiyorsa diğer harflerden birisi küçük harfle yazılarak belirlenir.

Diğer elementlerde benzer şekilde sembolize edilmişlerdir.

slide7

6.Elementler;

-Metaller

-A metaller

-Yarı metaller

-Soygazlar olmak üzere; 4 bölümde incelenirler.

Mg

Cl

Rn

slide8

METALLER:

Periyodik tabloda; 1A (H hariç), 2A, Tüm B grubu elementleri, 3A (B, Hariç), 4A’da Sn ve Pb, 5A’da Bi metaller sınıfında incelenirler.

METALLERİN ÖZELLİKLERİ:

1. Cıva hariç hepsi, oda şarlarında (25 0C) katı halde bulunurlar. (Hg’nın EN:-39 0C)

2. Metalik parlaklık gösterirler.

3. İşlene bilirler. (Tel ve levha haline getirilirler.)

4. Isı ve elektrik akımını iletirler. (Metallerde elektrik iletkenliği serbest elektronları sayesine gerçekleşir. Sıcaklığın artırılması metalik iletkenliği azaltır.)

6. Elektron almazlar. (Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ancak homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.)

7. Asitlerle tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkartırlar. (Cu, Hg, Ag, Pt, Au hariç)

slide9

AMETALLER:

Periyodik tabloda; 1A ‘da H, 4A’da C, 5A’da N ve P, 6A’da O,S ve Se , 7A’da F, Cl, Br, I Ametaller sınıfında incelenirler

A METALLERİN ÖZELLİKLERİ:

1. Oda şarlarında (25 0C) katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunurlar.

Örnek: (KATI: C,P,S,I; SIVI: Br; GAZ: N2, O2, F2,Cl2 )

2. Mattırlar.

3. Erime ve kaynama noktaları düşüktür.

4. Kırılgandırlar.

5. Elektrik akımını iletmezler. ( Grafit hariç )

6.Metallerle tepkimelerinde, elektron alarak - yükle yüklenirler, indirgenirler, yükseltgendirler.

7. Kendi aralarında, kovalent bağlı bileşik oluştururlar.

8. Ametallerin oksitleri genellikle asidik özellik gösterirler.

slide10

YARI METALLER:

Periyodik tabloda; 3A ‘da B, 4A’da Si ve Ge, 5A’da As ve Sb, 6A’da Te ve Po , 7A’da At yarı metaller sınıfında incelenirler.

ÖZELLİKLERİ:

Bu elementlere yarı metaller denilmesinin sebebi; metalik özelliklerle beraber a metalik özelliklerde göstermelerindendir.

Si

B

slide11

SOYGAZLAR:

Periyodik tabloda; 8A grubu elementlerine denir. Bu elementler; He, Ne, Ar,Kr,Xe, Rn dur.

ÖZELLİKLERİ:

1. Oda şartlarında hepsi tek atomlu tanecikler halinde bulunurlar

2. Değerlik elektron sayıları 8’dir. (He:2)

3. Elektron dizilişleri, nS2nP6 ile biter. (He:1S2)

4. İyonlaşma enerjileri yüksektir.

5. Elektron ilgileri yok kabul edilir.

6. Kimyasal aktiflikleri olmadıklarından soy yada asal gazlar diye bilinirler.

Ne

Ar

He

slide12

BİLEŞİKLERİki ya da daha fazla maddenin belli oranda kimyasal olarak birleşmeleri sonucu oluşturdukları yeni, saf maddeye bileşik denir.

slide13

ÖZELLİKLERİ:

1. Yapılarında iki ya da daha fazla madde bulundururlar.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, Karbon monoksit iki maddeden, karbon dioksit üç maddeden oluşmuştur.

Örnek:

Co ve CO arasındaki farkları açıklayınız?

Co = Kobalt elementini ifade eder. Tek bir atomdan oluştuğu için, elementtir. Co bir sembol dür.

CO= Karbon monoksit bileşiğini ifade ediyor. C ve O2 elementlerinden meydana gelmiştir. Yani yapısında iki farklı madde bulundurduğu için, bilşiktir. CO bir formüldür.

slide14

2. Belli oranda birleşirler.

Yine yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi bire bir birleşseler CO oluşması için, 1 C ve 1O atomu tepkimeye girmelidir. Bir CO2 molekülü oluşabilmesi için 1 C ve 2 O atomu gereklidir.

Kısaca anlaşılacağı gibi bileşikleri oluşturan elementlerin kütleleri arasında belli bir oran olmak zorundadır.

slide15

3. Kimyasal olarak birleşirler.

 • Bir bileşik oluşurken atomlar ya elektron alırlar ya verirler ya da ortaklaşa kullanırlar.
 • Metal-ametal bileşiklerinde, metaller elektron verir, ametaller elektron alır.
 • Ametal-ametal bileşiklerinde elektronlar ortaklaşa kullanılır.
 • Metal-metal bileşik oluşturmazlar. Homojen olarak karışarak alaşımları oluştururlar.
 • Kısaca bileşikler oluşurken kimyasal olay olmak zorundadır.
slide16

4.Kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımazlar.

Bileşikler kendini oluşturan elementlerden farklı özelliklere sahiptirler.

Bunu hepimizin bildiği bir örnekle açıklayalım:

Tepkimesinde; H2:Yanıcı O2:Yakıcı H2O: söndürücü özelliği gösterirler. Yani su elementlerinden farklı bir özellik gösterir.

slide17

5. Kendini oluşturan maddelere ancak kimyasal yöntemlerle ayrıştırıla bilirler.

-Zayıf bağlı bileşikler ısı enerjisi yöntemiyle atomlarına ayrıştırıla bilirler.

-Kuvvetli bağlı bileşikler ise ancak elektrolizle bileşenlerine ayrıştırıla bilirler.

-Bazı bileşiklerde geri dönüşüm mümkün değildir.

slide18

6. Saftırlar.

Tüm elementler olduğu gibi, tüm bileşiklerde saf maddelerdir.

7. Belli erime ve kaynama noktaları vardır.

Tüm saf maddelerin belli bir erime ve kaynama noktaları vardır.

slide19

8.İyonik yapılı maddeler iyonlardan, kovalent yapılı maddeler moleküllerden oluşmuşlardır.

Bu konu ileriki derslerde anlatılacaktır.

slide20

9. Formüllerle gösterilirler.

Tüm bileşikler, oluştuğu sembollerin yan yana yazılmasıyla, oluşturulan formüllerle gösterilirler.

Mesela:

X ve Y elementlerinden oluşmuş bir bileşiği XmYngibi bir formülle gösterirsek.

Burada;

m=X’in mol sayısı Ya da sayısı.

n= Y’nin mol sayısı ya da sayısıdır.

Benzer biçimde;

H2SO4 bileşiği: 2 tane H atomu, 1 tane S atomu,4 tane O atomundan oluşmuştur.

slide21

Kütlenin Korunumu:

Bileşiklerin, kimyasal bir olay sonucu oluştuğunu öğrenmiştik.

Kimyasal tepkimelerde, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu kurala; Kütlenin Korunumu Kanunu denir.

Örnek:

18 g 2 g 16g

Örnekten de anlaşıldığı gibi, 18 gram suyu analiz ettiğimizde, 2 g hidrojenle, 16 g oksijen elde ederiz. Yani tepkimeye giren ve çıkan maddelerin kütleleri eşit olacaktır.

slide22

=

=

Sabit Oranlar Korunumu:

Bir bileşik hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan atomların kütleleri arasında basit tam sayılarla ifade edilen sabit bir oran vardır. Bu orana Sabit Oranlar ya da Belirli Ağırlık Oranı Kanunu denir.

Örnek:

H2O bileşiğinde sabit oranları nedir ? H:1 O:16

ÇÖZÜM:

Yani su bileşiği oluşurken, 1 g H2 ile 8 g O2 tepkimeye girmektedir.

slide23

Katlı Oranlar Kanunu:

İki element bir biriyle birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarına karşılık gelen diğer elementin değişen kütleleri arasında bait tam sayılarla ifade edilen sabit bir ora vardır. Bu orana Katlı Oranlar Kanunu denir.

slide24

Formül :

 • Bileşikleri kısaca ifade eden şekle, formül denir. Bileşiği oluşturan atomların sembollerinin yan yana yazılması ve kaçar tane atomdan oluştuğunu da, sağ alt köşesine yazılmasıyla oluşur.
 • ÖRNEK:
 • C6H12O6formülüyle gösterilen, çay şekeri;
 • C,H ve O atomlarından oluşmuştur.
 • 1 molekülü, 6 tane C, 12 tane H ve 6 tane O atomu içerir.
 • C/H =1/2 H/O=2
slide26

ÇAPRAZLAMA KURALI

Bileşiği oluşturan katyon ve anyonlar yan yana yazılır. Katyon ve anyonların yükleri diğerinin sağ alt köşesine gelecek şekilde çaprazlanır.

NOT: Bu kural, ametal-ametal bileşikleri için uygun değildir.

slide27

Bileşiklerin İsimlendirilmesi:

1.METAL-AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

METALİN ADI + AMETALİN ADI + ÜR

ÖRNEK:

CaF2 : Kalsiyum Florür

NaCl : Sodyum Klorür

AlBr3 : Alüminyum Bromür

MgI2 : Magnezyum İyodür.

CaO : Kalsiyum Oksit

CaS : Kalsiyum Sülfür

Eğer metal değişik değerlik alabiliyorsa;

METALİN ADI +METALİN YÜKÜ+ AMETALİN ADI + ÜR

CuCl : Bakır –I-klorür

CuCl2 : Bakır –II-klorür

FeO :Demir –II-oksit

Fe2O3 :Demir –III-oksit

slide28

2.METAL-KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

METALİN ADI + KÖKÜN ADI

ÖRNEK:

CaSO4 : Kalsiyum Sülfat

NaNO3 : Sodyum Nitrat

AlPO4 : Alüminyum Fosfat

Mg(ClO3)2 : Magnezyum KloratCaCr2O7 : Kalsiyum di Kromat

CaCO3 : Kalsiyum Karbonat

FeSO4 : Demir-II- Sülfat

Fe2(SO4)3 : Demir-III- Sülfat

slide29

3. KÖK–KÖK BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

KÖKÜN ADI+ KÖKÜN ADI

ÖRNEK:

NH4NO3 : Amonyum Nitrat

(NH4)3 PO4 : Amonyum Fosfat

(NH4)2SO4 : Amonyum Sülfat

NH4ClO3 : Amonyum klorat

4. KÖK - AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

KÖKÜN ADI + AMETAL ADI

ÖRNEK:

NH4Cl : Amonyum Klorür

(NH4 )2S : Amonyum Sülfür

(NH4)3N : Amonyum Nitrür

(NH4)3P : Amonyum Fosfür

slide30

5. AMETAL -AMETAL BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

SAYI EKİ + ELEMENT ADI + SAYI EKİ + ELEMENT ADI + ÜR

ÖRNEK:

NO :Azot Monoksit

N2O :Di Azot Monoksit

NO2 : Azot Di Oksit

N2O4 : Di Azot Tetra Oksit

N2O5 : Di Azot Penta Oksit

OF2 : Oksijen Di Florür

SF6 : Kükürt Hekza Florür

ClF7 : Klor Hepta Florür

1: Mono 2:Di 3:Tiri 4:Tetra 5:Penta 6:Hekza 7:Hepta 8:Okta 9: Nona 10:Deka