Opakujeme prav k doba kov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Opakujeme pravěk (doba kovů) PowerPoint PPT Presentation


  • 226 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Opakujeme pravěk (doba kovů). Dějepis 2. stupeň. Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. VY_32_INOVACE_10_Opakujeme pravěk (doba kovů). Rozdělení pravěku. doba kamenná. paleolit. neolit. doba kovů. bronz. železo. Únětická kultura.

Download Presentation

Opakujeme pravěk (doba kovů)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opakujeme pravěk(doba kovů)

Dějepis

2. stupeň

Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy

VY_32_INOVACE_10_Opakujeme pravěk (doba kovů)


Rozdělení pravěku

doba kamenná

paleolit

neolit

doba kovů

bronz

železo


Únětická kultura

Pohřebiště Únětice u Prahy - starší doba bronzová

Keramika kvalitní, dobře vypálená, málokdy zdobená.


Mohylová kultura

Které naleziště je nejblíže Klatov?


Husín u Tajanova

mohylové pohřebiště

doba bronzová

naučná stezka


Dr. Karel Hostaš

zakladatel muzea

archeologické práce v lokalitách Tajanov- Husín, Poleňka, Ostřetice, Kamýk a Točník

zajišťoval a dokumentoval náhodné nálezy při stavebních akcích (Janovice, Čínovatd) a průzkumem okolí Klatov aktivně vyhledával nové lokality


Lid popelnicových polí

pozdní doba bronzová

meče 

spony

kovové koňské postroje


Které období zobrazuje tato mapa?


Doba železná


Doba železná – laténské období

Skleněný náramek

Co je na obrázku?


Oppidum

Slovo oppidum z latinského „ob pedes“ = obydlené místo, které se musí kvůli hradbám obejít

mohutné opevnění - důležitý vojenský význam

  • Obří hrad u Sušice


Prášily na Šumavě

Rekonstrukce staveb

např. roubený srub, brány oppida s kamennou zdí a obrannou věží, panský dům, pece na tavbu železa, výpal keramiky a další. 


Naše země v době bronzové:

kultura únětická

mohylová kultura (Tajanov)

lid popelnicových polí

Doba železná u nás

700 př. Kr. – přelom letopočtu

(halštatská, laténská)

Keltové

Bójové

Vynikající úroveň řemeslných výrobků

Oppida


Pobavíme se

Doba kovů

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230003/video/

Keltové

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230004/video/


Zdroje:

http://boiohaemum.cz/gallery/pravek/bronz/113_374_1.jpg

http://www.boiohaemum.cz/gallery/pravek/bronz/113_211_1.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49997833.jpg

http://www.archeo-klatovy.webz.cz/picture/toc_spit.jpg

https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/06d_bronzova/db84.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Hallstatt_LaTene.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bracelet_verre_5%C3%A8me_si%C3%A8cle_-_JC_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_130208.jpg/220px-Bracelet_verre_5%C3%A8me_si%C3%A8cle_-_JC_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_130208.jpg

http://blog.idnes.cz/blog/3438/127731/obrihrad.jpg

http://www.stopypredku.cz/gallery/vylety/plzensky/prasily/pribyl_048.jpg

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230004/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230003/video/


  • Login