Opakujeme pravěk (doba kovů) - PowerPoint PPT Presentation

Opakujeme prav k doba kov
Download
1 / 15

  • 236 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Opakujeme pravěk (doba kovů). Dějepis 2. stupeň. Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. VY_32_INOVACE_10_Opakujeme pravěk (doba kovů). Rozdělení pravěku. doba kamenná. paleolit. neolit. doba kovů. bronz. železo. Únětická kultura.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Opakujeme pravěk (doba kovů)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opakujeme prav k doba kov

Opakujeme pravěk(doba kovů)

Dějepis

2. stupeň

Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy

VY_32_INOVACE_10_Opakujeme pravěk (doba kovů)


Rozd len prav ku

Rozdělení pravěku

doba kamenná

paleolit

neolit

doba kovů

bronz

železo


N tick kultura

Únětická kultura

Pohřebiště Únětice u Prahy - starší doba bronzová

Keramika kvalitní, dobře vypálená, málokdy zdobená.


Mohylov kultura

Mohylová kultura

Které naleziště je nejblíže Klatov?


Hus n u tajanova

Husín u Tajanova

mohylové pohřebiště

doba bronzová

naučná stezka


Dr karel hosta

Dr. Karel Hostaš

zakladatel muzea

archeologické práce v lokalitách Tajanov- Husín, Poleňka, Ostřetice, Kamýk a Točník

zajišťoval a dokumentoval náhodné nálezy při stavebních akcích (Janovice, Čínovatd) a průzkumem okolí Klatov aktivně vyhledával nové lokality


Lid popelnicov ch pol

Lid popelnicových polí

pozdní doba bronzová

meče 

spony

kovové koňské postroje


Kter obdob zobrazuje tato mapa

Které období zobrazuje tato mapa?


Doba elezn

Doba železná


Doba elezn lat nsk obdob

Doba železná – laténské období

Skleněný náramek

Co je na obrázku?


Oppidum

Oppidum

Slovo oppidum z latinského „ob pedes“ = obydlené místo, které se musí kvůli hradbám obejít

mohutné opevnění - důležitý vojenský význam

  • Obří hrad u Sušice


Pr ily na umav

Prášily na Šumavě

Rekonstrukce staveb

např. roubený srub, brány oppida s kamennou zdí a obrannou věží, panský dům, pece na tavbu železa, výpal keramiky a další. 


Opakujeme prav k doba kov

Naše země v době bronzové:

kultura únětická

mohylová kultura (Tajanov)

lid popelnicových polí

Doba železná u nás

700 př. Kr. – přelom letopočtu

(halštatská, laténská)

Keltové

Bójové

Vynikající úroveň řemeslných výrobků

Oppida


Pobav me se

Pobavíme se

Doba kovů

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230003/video/

Keltové

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230004/video/


Zdroje

Zdroje:

http://boiohaemum.cz/gallery/pravek/bronz/113_374_1.jpg

http://www.boiohaemum.cz/gallery/pravek/bronz/113_211_1.jpg

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/49997833.jpg

http://www.archeo-klatovy.webz.cz/picture/toc_spit.jpg

https://pf.ujep.cz/~velimskyt/pravek/06d_bronzova/db84.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Hallstatt_LaTene.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Bracelet_verre_5%C3%A8me_si%C3%A8cle_-_JC_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_130208.jpg/220px-Bracelet_verre_5%C3%A8me_si%C3%A8cle_-_JC_Mus%C3%A9e_Saint-Remi_130208.jpg

http://blog.idnes.cz/blog/3438/127731/obrihrad.jpg

http://www.stopypredku.cz/gallery/vylety/plzensky/prasily/pribyl_048.jpg

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230004/video/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230003/video/


  • Login