Slovesa s předponami - PowerPoint PPT Presentation

Slovesa s p edponami l.jpg
Download
1 / 10

 • 64 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Slovesa s předponami. Vypracovala: Jarmila Málková. a) neodlučitelnými. be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-. Neodlučitelné předpony -. jsou nepřízvučné při časování se od sloves nikdy neoddělují

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Slovesa s předponami

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slovesa s p edponami l.jpg

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

Slovesa s předponami

Vypracovala: Jarmila Málková


A neodlu iteln mi l.jpg

a) neodlučitelnými

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-,

ver-, zer-


Neodlu iteln p edpony l.jpg

Neodlučitelné předpony -

 • jsou nepřízvučné

 • při časování se od sloves nikdy neoddělují

 • příčestí minulé tvoří bez ge-


P klady sloves s neodlu itelnou p edponou l.jpg

Příklady sloves s neodlučitelnou předponou

be – bekommen,besuchen, bestellen,bedienen

emp – empfehlen,empfangen

ent – entscheiden,entdecken, entschuldigen

er – erzählen,erziehen,

ge – gefallen, gestatten, genießen

miss- misstrauen

ver – verkaufen, verdienen,verstehen

zer – zerstören,


B odlu iteln mi l.jpg

b) odlučitelnými

ab-. an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, weg-, zu-


Rozd l tato slovesa podle p edpon na neodlu iteln a odlu iteln l.jpg

Rozděl tato slovesa podle předpon na neodlučitelné a odlučitelné:

ablegen,bedienen, einpacken, aufmachen,verstehen,empfehlen,gefallen, bezahlen,aussuchen,anbieten,

Řešení:


P klady sloves s odlu itelnou p edponou l.jpg

Příklady sloves s odlučitelnou předponou

ab – abfahren, abholen, ablegen

an – anrufen, anziehen

auf – aufnehmen,aufschreiben,aufmachen

aus – ausruhen, aussuchen,

ein – einkaufen,einladen

mit – mitbringen, mitkommen

vor – vorstellen, vorziehen

weg – weggehen

zu – zumachen, zuhören


Odlu iteln p edpony l.jpg

Odlučitelné předpony -

 • jsou přízvučné

 • při časování v přítomném čase a v préteritu se od slovesa odlučují a stojí za slovesemnebo až na konci věty

 • v příčestí minulém se ge- vkládá mezi odlučitelnou předponu a slovesný kmen


Slide9 l.jpg

 • aufmachen

  ich mache auf

  du machst auf

  er,sie,es macht auf

  wir machen auf

  ihr macht auf

  sie, Sie machen auf


Nau ili jsme se l.jpg

Naučili jsme se:

 • Rozlišovat odlučitelné a neodlučitelné předpony

 • Časovat slovesa s těmito předponami

 • Používat slovesa s předponami ve větách


 • Login