Sammanfattning av utgångspunkter och frågeställningar koppade till aktuella uppsatser. - PowerPoint PPT Presentation

Sammanfattning av utg ngspunkter och fr gest llningar koppade till aktuella uppsatser
Download
1 / 14

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sammanfattning av utgångspunkter och frågeställningar koppade till aktuella uppsatser. Bakgrund och nuläge inom aktuellt område. Historiska IT trender. Vad händer. Redan för 10 år sedan sa vi: “We must Shift IT Focus from Managing Servers and Systems to Enabling Services”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sammanfattning av utgångspunkter och frågeställningar koppade till aktuella uppsatser.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sammanfattning av utg ngspunkter och fr gest llningar koppade till aktuella uppsatser

Sammanfattning av utgångspunkter och frågeställningar koppade till aktuella uppsatser.


Sammanfattning av utg ngspunkter och fr gest llningar koppade till aktuella uppsatser

Bakgrund och nuläge inom aktuellt område


Historiska it trender

Historiska IT trender

Vad händer

Redanför 10 år sedan sa vi:“We must Shift IT Focus from ManagingServers and Systems to Enabling Services”


Bakgrund och nul ge inom aktuellt omr de

Bakgrund och nuläge inom aktuellt område


Fr gest llningar fr n thomas och aurora

Frågeställningar från Thomas och Aurora

 • Vad skall företag tänkta på gällande den egna förmågan att åstadkomma en

  tjänsteorienterad arkitektur innan en

  implementation av molntjänster?

 • Hur kan organisationer managera kompetenser vid informationsteknologisk outsourcning(ITO)?


Fr gest llningar fr n jwan

Frågeställningar från Jwan

 • How can stakeholders information sharing and communication add value to the life of frail older adultsby using cloud services when we have growing aging populations, rising health care costs and decreasing resources?


Fr gest llningar fr n jwan1

Frågeställningar från Jwan

 • How can the imminent management of patient-centered healthcare process development be sustained?


Fr gest llningar fr n karl magnus och victor

Frågeställningar från Karl-Magnus och Victor

 • Hur skiljer sig privat och offentlig verksamhets förmåga att etablera Enterprise Architecture?


F r ndrings drivkrafter och it leverant rer

Förändrings drivkrafter och IT leverantörer

Cloud

services

Mobility

Global vendors

Consultants and localvendors

Customers

Vad händer


Olika vinklingar fr n olika sektorer

Olika vinklingar från olika sektorer


Avgr nsningar f r aktuella arbeten

Avgränsningar för aktuella arbeten

 • Lagen om Offentlig upphandling har inte studerats djupare inom aktuella arbeten.

 • Djupare teknisk analys av molntjänster ligger inte om ramen för aktuell arbeten.

 • Akutell lagstiftning som t.ex Hälso och sjukvårdslagen och PUL har inte studerats djupare inom aktuella arbeten.


Drivkrafter f r outsourcing

Drivkrafter för outsourcing


Drivkrafter f r molntj nster

Drivkrafter för molntjänster

http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf

National Insitureof Standard and Tehncology har identifierat fem centrala egenskaper hos molntjänster:

 • Självbetjäning av olika tjänster

 • Bred nätverksåtkomst

 • Sammanslagning av resurser

 • Snabb elasticitet och kortare ledtider.

 • Mätbarhet

  Övriga fördelar som ofta lyfts upp med cloud services:

 • Lägre driftskostnader

 • Förbättrad prestanda

 • Minskade kostnader för programvara och enklare prismodell/licens admin

 • Omedelbara programuppdateringar

 • Ökad tillförlitlighet, kvalitet och säkerhet.

 • Universell tillgång till dokument och information

 • Enklare gruppsamarbeten

Vad händer


Drivkrafter f r enterprise architecture

Drivkrafter för Enterprise Architecture

 • IT – Både affärsvärde och konkurrensfördelar

 • Översätta affärsvisioner och strategier till effektiv förändring av verksamheten.

 • Minska time-to-market – T.ex vid systemutveckling, modernisering av system

 • Skapa konvergens i verksamhetens IT-portfölj

  • Hantera det systemarv som organisationen har byggt upp


 • Login