Fir2 0
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 87

FIR2.0 PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FIR2.0. Fejlesztések, változások 2013.03.13. xsd 3.0. FIR xsd 3.0 indulása 2013.03.18. Új verzióban xsd 3.0 Új verzió kihelyezése 03.18. előtt, akkor FIR feladás még nem lehetséges a mert az xsd 3.0 március 18-tól elérhető.

Download Presentation

FIR2.0

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FIR2.0

Fejlesztések, változások

2013.03.13.


xsd 3.0

 • FIR xsd 3.0 indulása 2013.03.18.

 • Új verzióban xsd 3.0

 • Új verzió kihelyezése 03.18. előtt, akkor FIR feladás még nem lehetséges a mert az xsd 3.0 március 18-tól elérhető.

 • 03.18 után viszont a már csak xsd3.0-al készített konténereket fogadja a FIR (a korábbi xsd-vel nem)

 • Verziókiadást követően újra terítést kell kérni!

 • Korábbi összerendelések nem változnak!


FIR xsd 3.0 módosítás érinti

 • Adatkezelést,

 • az adatfeladást,

 • adatok lekérdezését,

 • az adatellenőrzési szabályok,

 • a feladott adatok körének módosítását is,

 • technikai jellegű módosításokat.


xsd 3.0 Adatkezelést érintő változásai:

 • Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása,

 • Külföldi ösztöndíj kategória függetlenítve lett a

  Finanszírozási formától (H0102, H0103),

 • Meghirdethető képzés (Gólya),

 • Oktatói jelentéseknél Fizetési osztály törlésre került,


Adatkezelést érintő változások, verzió kiadást követően javító állományokkal:

 • OEP jelentés információinak megmutatása(Hallgatók menüpont)

 • Számított támogatott idő megmutatása (Hallgatók menüpont)

 • Doktori képzéseknél több tudományág megadási lehetőség


Adatfeladást, fogadást, feldolgozást változása

 • Automatikus üzenet küldés/fogadás 15 percenként (első munkafolyamat),

 • automatikus üzenet feldolgozása óránként (második munkafolyamat)

 • adatlekérés nem változott alapértelmezetten minden este 22:00 – kor (intézményi beállítás).

  Ok: kommunikációs Q -k maximális mérete.


Főbb változások

 • Jogviszony kezelés változás (logikai)

 • Jogviszony ellenőrzés (új menüpont)

 • Oktatási azonosító vált (új menüpont)

 • Képzés összerendelés (tanári mester, doktori, doktorjelölti)


Jogviszony kezelés változása

 • Intézményen belüli képzés váltás, tagozat váltás esetén a korábbi képzés vég dátumát követő napnak kell az új képzés kezdő dátumánál szerepelnie (munkanap, ünnepnap nem számít, csak a 24 óra különbség) - folyamatos jogviszonynak számít!

 • Azonos időintervallumban, ill. időtartambeli átfedésben egy Hallgatói jogviszony típusból csak egy szerepelhet!


Jogviszony kezelés változása

Képzési szint alapján – különböző jogviszony típusok:

 • Hallgatói (doktoranduszi),

 • Doktorjelölti jogviszony,

 • Részismeret,

 • Vendéghallgatói,

 • Előkészítős hallgató.

  Előremenetben minden jogviszony változásnál algoritmus vizsgálat, ill. a jogviszonyok rendezése történik.


Jogviszony ellenőrzés történik:

 • képzés kezdő dátum,

 • képzés vég dátum,

 • új képzés hozzáadásakor,

 • további képzés hozzáadásakor, (képzésváltás, tagozatváltás),

 • képzés törlésekor,

 • képzési szint módosításakor.


Képzési szintek

 • alapképzés (BA/BSc)

 • bachelor (külföldi)

 • doctor (külföldi)

 • doktori képzés (PhD/DLA)

 • Doktorjelölti jogviszony

 • Egyéb

 • egyetemi képzés

 • Egyetemi szintű kiegészítő képzés (nem FIR)

 • egységes, osztatlan képzés

 • Előkészítő tanulmány (ÚJ)

 • Erasmus program (ÚJ)

 • felsőfokú szakképzés

 • felsőoktatási szakképzés

 • főiskolai képzés

 • Középszintű szakképzés (nem FIR)

 • Emelt szintű szakképzés

  (nem FIR)

 • más külföldi képzéstípus szintje

 • master (külföldi)

 • mesterképzés (MA/MSc)

 • Részismeret

 • szakirányú továbbképzés

 • Tanfolyam (nem FIR)

 • Vendéghallgató (ÚJ)


Hallgatói(doktoranduszi) típusú jogviszony:

 • alapképzés (BA/BSc),

 • bachelor (külföldi),

 • doctor (külföldi),

 • doktori képzés (PhD/DLA),

 • egyetemi képzés

 • egységes, osztatlan képzés,

 • szakirányú továbbképzés,

 • főiskolai képzés,

 • más külföldi képzéstípus szintje,

 • master (külföldi),

 • mesterképzés (MA/MSc),

 • felsőfokú szakképzés,

 • felsőoktatási szakképzés


Képzési szintek, jogviszony típusok

 • Doktorjelölti jogviszony - Doktorjelölti

 • Előkészítő tanulmány - Előkészítős hallgató

 • Részismeret - Részismereti hallgatói

 • Vendéghallgató - Vendéghallgatói

  Státusz1: Aktív (vendéghallgató)

  Passzív (vendéghallgató)

  Vendéghallgató (végzett)


Korábbi jogviszonyok ellenőrzése, javítása

Adminisztráció/

Jogviszony ellenőrzés(3500) menüpont


Jogviszonyok változása

Hallgatói jogviszony, ahol a típus: Hallgatói (doktoranduszi)

Átrendezés után

Átrendezéselőtt


Jogviszonyok változása

Átrendezéselőtt

Átrendezés után


Jogviszonyok változása

Átrendezéselőtt

Átrendezés után


Jogviszony ellenőrzés


Jogviszony ellenőrzés eredménye


Módosításra kerülő rekordok (mentés export fájlba)


„A”példa:Korábbi jogviszony szétválasztása


„A” példa jogviszony módosítás eredménye


„B” példa összevonásra került jogviszonyok (1nap)


„C” példa jogviszony dátumok módosítása


„D” példa Jogviszony típus változás doktorjelölti jogviszony létrehozása


„D” példa jogviszony típus változás doktorjelölti jogviszony létrehozása


Jogviszony típus változás/Részismereti hallgató


„E”jogviszony vég dátum rendezésre kerül (pótlás)


„F”példavendéghallgatói jogviszony (státusz figyelése)


„G”példa Fogyaték miatt félév kedvezmény feltöltése


Ellenőrzés!!!

 • A jogviszonyok módosítása előtt ellenőrzés szükséges!

 • A képzés jogviszony dátumok kézzel a menüpontban továbbra is módosíthatóak, rendezhetőek (de képzési szint ellenőrzés, és dátumok ellenőrzése megtörténik).


Jogviszony típus módosítása (felületen)


Kollégiumi tagsági jogviszony

 • Kollégiumi jogviszony feladása, automatikus hallgatói feladással együtt történik.

  (nincs Hallgatók menüpontban kollégiumi jogviszony típus megjelenítés)

 • Kollégium jogviszony jelentése valós beköltözés, tervezet vagy valós kiköltözés dátum kerül alapján. (10nap)

 • Kollégium szervezet FIR megfeleltetése szükséges!


Kollégiumi szervezet FIR szervezeti egység megfeleltetése


Kollégiumi jogviszony


Kollégiumi jogviszony feladások megtekintése


Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása


Módosított, végleges Oktatási azonosító elfogadása (Adminisztráció/Oktatási azonosító változás (70450)


Módosított oktatási azonosító elfogadása


Oktatási azonosító csoportos elfogadás


Módosított oktatási azonosító elfogadás dátuma


Módosított oktatási azonosító elfogadás Hallgatónként


FIR feladással kapcsolatos

Felületi változások


Hallgatók/Alkalmazotti adatok menüpontokban hallgatói sorok színezése csak a FIR státusz oszlop megjelenítésével.

.


FIR jogviszony dátum mezők törlésre kerültek


FIR jogviszony dátum oszlopok


FIR szervezeti egység kód megjelenítése


Félévközi passziválás dátum kitöltése

 • A félévközi passziválás dátumát csak akkor kell megadni, ha a félév státusza aktívról passzívra változik! (H0204)

 • Korábbi logika törlésre került! (automatikus passziválás dátum kitöltés HWEB-n passzív félévre történő iratkozáskor)

 • Passziválás indoka továbbra is kötelező passzív félév esetén.


Félévközi passziválás dátuma


Moduloknál: Sikeres kimeneti vizsga


Tartózkodási jogcím mező


Tartózkodási jogcím feladásával kapcsolatos hibakódok:

 • (H0025) Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme csak a következők egyike lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott.

 • (H0026) Ha a magyar állampolgársággal nem rendelkező hallgató nem rendelkezik érvényes személyazonosító igazolvánnyal, akkor a tartózkodási jogcíme a következők egyike sem lehet: bevándorolt; letelepedett; menekült; oltalmazott

 • (H0027) Ha a hallgató rendelkezik magyar állampolgársággal, akkor a tartózkodási jogcím nem adható meg.

 • (H0028) Ha a hallgató első és második állampolgársága sem magyar, akkor a tartózkodási jogcíme kötelező adat, mely a kapcsolódó szótárban (TARTJCIM) található értékkészletből vehet fel értéket.

 • (H0058) Ha a hallgató okmányai között bejelentésre kerül tartózkodási engedély, akkor kötelező tartózkodási jogcímet is megadni, amely a kapcsolódó szótárban (TARTJCIM) található értékkészletből vehet fel értéket.


Adatfeladással kapcsolatos változások


Hallgatói adat feladása Képzés adat nélkül (oktatási azonosító miatt)


Hallgatói adat feladása képzés adat nélkül


Hallgatói adat feladása képzés adat nélkül


Hallgatói adatok újra feladása adatváltozás nélkül


Hallgatói adatok újra feladása adatváltozás nélkül


Hallgatói adatok újra feladása adatváltozás nélkül


Hibahatások megjelenítése


SDA hibakódok


Hiba hatások

 • AZ OEP-nek (egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsághoz) nyújtott adatszolgáltatásból az érintett hallgató kimarad (OEP),

 • A támogatási idő számításából az érintett adat kimarad (TMIDK),

 • Az intézményi statisztika számításait torzítja az adat hibája (STATT)

 • Az intézményi statisztikából az adat kimarad (STATK)


Feladható hallgatók menüpontban frissítés


Feladott adatok megtekintése táblázatban


Feladott adatok megtekintése táblázatban


Feladott adatok megtekintése táblázatban


 • FIR- be felad pipák a különböző felületeken alapértelmezetten bejelölésre kerülnek.

 • FIR- be felad jelölőnégyzet értéke importálható

 • FIRHALLGATO, és FIROKTATO paraméter módosítása (Konténerbe rakható gomb tiltása)


ÚJ FIR státusz:Sztornózott


Alkalmazotti FIR jelentés változás

 • Fizetés osztály nem kerül a jelentésbe (mező nem került törlésre)

 • Telephely feladása az alkalmazotthoz rendelt szervezeti egység állandó címéből, ha nincs a szervezeti egységnek megfeleltetése akkor a felettes szervezet és annak állandó címéből.


Gyakoribb hibakódok

(hibakód frissítés javítás, verzió kihelyezés után ellenőrzés)


Gyakoribb hibakódok: Szervezeti egység megfeleltetéssel kapcsolatosan

H0076 – (A hallgató szakjához tartozó képzéshez csak olyan kar adható meg, amelynek a szülő intézménye a bejelentő intézmény. Ha a bejelentő intézményben nincs kar, akkor a bejelentő intézmény azonosítója adandó meg kar azonosítójaként.)

A képzéshez megadott kar nem megfelelő.

Ellenőrzés:

 • Szervezeti egység megfeleltetést,

 • szervezeti egység változások,

 • integrált intézmények esetén.

 • a jelentett képzés valóban az adott szervezeti egységhez tartozik-e (FIR gráf)


Gyakoribb hibakódok: Képzés megfeleltetéssel kapcsolatosan

H0071 : (A hallgató szakjánál az intézmény, az elsődleges képzési elem, a nyelv, a település és a munkarend alapján a nyilvántartott szak nem azonosítható)

A nyilvántartott szak nem azonosítható – NeptunosFIR-res Képzés összerendelés ellenőrzése FIR gráf alapján.

Kapcsolódik:

 • H0061,

 • H0113,


Gyakoribb hibakódok: telephellyel kapcsolatban

 • H0061 –Képzés telephelye nincs megadva vagy értékkészlet-hibás

  Telephely feladása: Hallgató/Hallgató képzése menüpontban Telephely mezőből, ha nincs adat akkor a hallgató képzésének szervezeti egység telephely adatából ( állandó típusú cím).


 • H0113 – A képzési elem nincs megadva vagy értékkészlet – hibás.

  Ellenőrizni kell az összerendelt képzési elemet:

 • képzés nyelve,

 • tagozat,

 • munkarend adatokat.

  Képzés hatályosság alapján.

  Hatályosság –FIR gráfban!


 • H0211: (A képzés elsődleges képzési elem kötelező érték, mely a kapcsolódó törzstáblában (KEPZES_ELEM) található értékkészletből vehet fel értéket.)

  A képzés elsődleges képzési eleme nincs megadva vagy értékkészlet hibás – Neptunos FIR- res képzés összerendelés ellenőrzése FIR gráf alapján.


Gyakoribb hibakódok:jogviszonyokkal kapcsolatban

 • H0184 - Átfedő időtartamban több hallgatói jogviszony került megadásra.

  Új verzióban a jogviszony ellenőrzés, módosítás futtatása.


Gyakoribb hibakódok: Elismert, megszerzett kreditek

 • H0106,H0107 (A teljesített, elismert kreditek száma nincs megadva) – Féléves adatok/ Átlagok tab fül kumulált elismert és megszerzett kredit mezők.

 • Passzív féléven is fel kell adni!

 • Ha nincs adat a passzív félévnél akkor szabály alapján.

  (legnagyobb félévszámú aktív státuszú féléves sor melynek a félévszáma kisebb, mint a feladandó passzív félév félévszáma)


Gyakoribb hibakódok: Képzési időszakra=félévhez vonatkozóan

 • H0270- A hallgató képzéséhez tartozó képzési időszakok sora hibás.

  Ellenőrzés:

  Félév hiányzik!

  Feladásra az a félév kerül, amelynél a státusz2-ben aktív vagy passzív érték szerepel.


Gyakoribb hibakódok: Képzési időszakra=félévhez vonatkozóan

 • H0103 – (Külföldi hallgató esetében a képzési időszakhoz kapcsolódó ösztöndíj kategória megadása kötelező, amely csak a kapcsolódó szótárban (KULFFIN) található értékkészletből vehet fel értéket.)

  Külföldi hallgató ösztöndíj kategóriája nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.

  H0102 –(félév finanszírozási formája) hibával együtt egymást kizáró adat.

  xsd 3.0-ban javításra került.


Külföldi finanszírozási forma


Gyakoribb hibakódok: Képzési időszakra=félévhez vonatkozóan

 • H0102 – A hallgató képzésének finanszírozási formája nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.

  Ellenőrzés:

  Féléves adatok menüpontban pénzügyi státusz2 értéke.


Kimeneti vizsga eredménye

H0040 - Kimeneti vizsga eredménye nincs megadva


Sikeres kimeneti vizsga


Gyakoribb hibakód: cím feladással kapcsolatban

 • H0030 – A cím települése nincs megadva vagy értékkészlet-hibás.

  Egyes települések esetén az állandó cím adat feladásba a település azonosító adat nem került bele a feladott adatok közé. Azoknál a településeknél fordult elő, amelyek település részeket tartalmaztak és zárójellel kerültek megjelenítésre a település részek pl.

  Aba (Belsőbáránd),

  Gárdony (Agárd),

  Győr (Gyimrót) stb.


Gyakoribb hibakódok: Hozott dokumentumokkal kapcsolatban

 • H0128- (Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés intézményének típusa kötelező adat. A típus csak a kapcsolódó szótárban (KOZISKTIPUS) található értékkészletből vehet fel értéket.)

  Javítva:Következő feladásnál a típus bekerül a feladott adatokhoz.

 • H0126 - Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés országa kötelező adat. Az ország csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.

  Hozott dokumentum: Előképzettségnél bizonyítványok


Gyakoribb hibakódok: Hozott dokumentumokkal kapcsolatban

 • H0126 - Ha a hozott dokumentum középfokú végzettséget igazol, a végzettséghez kapcsolódó képzés országa kötelező adat. Az ország csak a kapcsolódó törzstáblában (ORSZAG) található értékkészletből vehet fel értéket.

  Javítás:

  Szervezeti egység (középiskola, gimnázium, stb.) állandó típusú címéből kerül feladásra.

  (feltölthető: Adminisztráció/Külső szervezeti egységek/Címek tab fül)


Köszönjük a figyelmet!


 • Login