tro kovi proizvodnje i
Download
Skip this Video
Download Presentation
Troškovi proizvodnje I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Troškovi proizvodnje I - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Troškovi proizvodnje I. Troškovi proizvodnje i ravnoteža proizvođača. Uvod. Proizvodna tehnologija definira vezu između inputa i outputa Zajedno sa cijenama faktora, proizvodna tehnologija određuje troškove proizvodnje

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Troškovi proizvodnje I' - rajah-merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tro kovi proizvodnje i

Troškovi proizvodnje I

Troškovi proizvodnje i ravnoteža proizvođača

slide2
Uvod
 • Proizvodna tehnologija definira vezu između inputa i outputa
 • Zajedno sa cijenama faktora, proizvodna tehnologija određuje troškove proizvodnje
 • Proizvođač analizira odnos između razine troškova i razine outputa u slučaju svake od mogućih kombinacija inputa
izotro kovni pravac
Izotroškovni pravac
 • Pravac jednakih izdataka
 • Geometrijsko mjesto točaka koje označavaju različite kombinacije faktora koje poduzeće može kupiti pri datim cijenama faktora uz određeni (jednaki) novčani izdatak
izotro kovni pravac1
Izotroškovni pravac
 • Dva faktora – rad i kapital
 • w – cijena rada
 • r – cijena kapitala
izotro kovni pravac2
Izotroškovni pravac
 • Pravac koji pokazuje sve kombinacije L i K koje se mogu nabaviti za isti trošak
 • Ukupni trošak suma je troška rada, wL, i troška kapitala, rK

TC = wL + rK

 • Za svaku različiti razinu ukupnog troška, jednadžba pokazuje drugi izotroškovni pravac
izotro kovni pravac3
Izotroškovni pravac
 • Preuređenjem izraza, u eksplicitnom obliku dobijemo:
  • K = TC/r - (w/r)L
  • Nagib izotroškovnog pravca
   • -w/r (omjer cijene rada i kapitala)
   • Pokazuje stopu po kojoj se kapital može supstituirati radom bez promjene ukupnog troška
izotro kovni pravac4
Izotroškovni pravac
 • Izokvanta pokazuje količine koje proizvođač može proizvesti
 • Izotroškovni pravac pokazujekombinacije K i L koje daju zadani trošak
ravnote a proizvo a a

Kapital

K2

A

K1

Q1

K3

C0

C1

C2

Rad

L3

L2

L1

Ravnoteža proizvođača
komparativna statika promjena cijene inputa
Komparativna statika: promjena cijene inputa
 • Ako se promijeni cijena rada, nagib izotroškovnog pravca, w/r, se mijenja
 • Sada je potrebna nova količina rada i kapitala da bi se proizveo isti output
komparativna statika promjena cijene inputa1

B

K2

A

K1

Q1

C2

C1

L1

L2

Komparativna statika: promjena cijene inputa

Kapital

Ako cijena rada naraste,

izotroškovni pravac postane strmiji

zbog promjene nagiba -(w/L).

Nova kombinacija K iLkorištena da se proizvedeQ1.. Kombinacija B zamjenjuje kombinacijuA.

Rad

izotro kovni pravac5
Izotroškovni pravac
 • Kako se izotroškovni pravac odnosi prema proizvodnji?
kombinacija minimalnog tro ka1
Kombinacija minimalnog troška
 • Sve dok je MRTS (omjer graničnih proizvoda dva faktora) različit od omjera njihovih cijena moguće je sniziti troškove proizvodnje outputa date razine zamjenom jednog faktora drugim
 • Kad je zadovoljen uvjet kombinacije minimalnog troška, proizvođač je u ravnoteži
minimizacija tro kova uz variranje outputa
Minimizacija troškova uz variranje outputa
 • Za svaku razinu outputa postoji izotroškovni pravac koji pokazuje kombinaciju minimalnog troška
 • Putanja ekspanzijepoduzeća pokazuje kombinacije rada i kapitala pri svakoj razini outputa
 • Nagib je jednakK/L
putanja eks pan z i je u dugom roku

Kapital

$3000

150

Expansion Path

$2000

100

C

75

B

50

300 Units

A

25

200 Units

Rad

100

150

200

300

Putanja ekspanzije u dugom roku

Putanja ekspanzije ilustrira

kombinacije minimalnog troška rada i

kapitala koje mogu proizvesti

razne razine outputa u dugom roku.

50

putanja ekspanzije
Putanja ekspanzije

U dugom roku poduzeće može promijeniti sve, čak i veličinu postrojenja

  • Kapital i rad su obadva promjenjivi
  • U kratkom roku neki su troškovi fiksni
 • Možemo usporediti kratki i dugi rok ako držimo kapital fiksnim u kratkom roku
usporedba ekspanzije u kratkom i dugom roku

E

C

Putanja ekspanzije

u dugom roku

A

K2

Putanja ekspanzije

u kratkom roku

P

K1

Q2

Q1

L1

L2

L3

B

D

F

Usporedba ekspanzije u kratkom i dugom roku

Kapital

Rad

ravnote a poduze a u slu aju vezane proizvodnje
Ravnoteža poduzeća u slučaju vezane proizvodnje
 • Vezana proizvodnja – kada poduzeće sa raspoloživim resursima proizvodi niz proizvoda različitih:
  • tehnoloških karakteristika
  • utjecaja na troškove
  • utjecaja na veličinu prihoda poduzeća
ravnote a poduze a u slu aju vezane proizvodnje1
Ravnoteža poduzeća u slučaju vezane proizvodnje
 • Vezani proizvodi – koji se dobivaju na osnovi jednog ili više međusobno povezanih tehnoloških procesa
 • PROBLEM: izbor moguće kombinacije koja maksimizira dobit poduzeća (izbor optimalnog asortimana proizvodnje)
krivulja transformacije
Krivulja transformacije
 • Krivulja maksimalnih proizvodnih mogućnosti
  • Povezuje geometrijsko mjesto točaka koje označavaju kombinacije vezanih proizvoda što se mogu sa raspoloživim resursima istovremeno proizvesti u maksimalno mogućim količinama (razina pune zaposlenosti faktora)
krivulja transformacije1

O2

O1

Krivulja transformacije

B

Svaka krivulja prikazuje

kombinacije proizvoda

sa datimresursima L i K.

O1 ilustriranisku razinu

outputa. O2 ilustrira

višurazinu outputa sa

dvostruko više rada i kapitala.

A

krivulja transformacije2
Krivulja transformacije
 • Pokazuje uvjete transformacije A u B ili B u A osnovom prebacivanja faktora proizvodnje
  • Opadajući prinosi – konkavna
  • Konstantni prinosi – pravac
  • Rastući prinosi - konveksna
krivulja transformacije3
Krivulja transformacije
 • Sve točke na krivulji transformacije predstavljau ISTI UTROŠAK FAKTORA
 • Ako su date cijene faktora, onda je i isti ukupni trošak TC
krivulja transformacije4
Krivulja transformacije
 • GRANIČNA STOPA TRANSFORMACIJE – nagib (derivacija) krivulje transformacije
  • MRT = dqB/dqA
  • Za koliko je potrebno smanjiti proizvodnju B da bi se omogućilo infinitezimalno povećanje proizvodnje proizvoda A
  • Trošak proizvodnje jednog proizvoda u izrazima drugog – krivulja oportunitetnog troška
krivulja transformacije5
Krivulja transformacije
 • Uslijed konkavnosti MRT rastuća
 • Da bi se osigurali jednaki sukcesivni prirasti proizvodnje A, treba u sve većoj mjeri smanjivati proizvodnju B (posljedica zakona opadajućih prinosa)
krivulja transformacije6
Krivulja transformacije
 • Kretanje po krivulji transformacije može se prikazati pomoću totalnog diferencijala
 • 0 = hAdqA + hBdqB
  • hA i hB su prve parcijalne derivacije h po qA i qB
krivulja transformacije7
Krivulja transformacije
 • Proizlazi da je nagib krivulje transformacije

-dqB/dqA = hA/hB

hije u naturalnim jedinicama izraženi granični trošak

Ako je data cijena faktora proizvodnje, hi se očituje kao MC proizvoda A i B

krivulja transformacije8
Krivulja transformacije

MRT = -dqB/dqA = hA/hB =

dTC/dqA//dTC/dqB = MCA/MCB

Izvršena tehnološka optimizacija

Za ekonomsku optimizaciju trebamo znati TR i TC da bismo ustanovili koja kombinacija maksimizira dobit

krivulja transformacije9
Krivulja transformacije
 • IZOPRIHODNI PRAVAC – geometrijsko mjesto točaka koje povezuju sve one kombinacije količina vezanih proizvoda koje daju isti ukupni prihod
krivulja transformacije10
Krivulja transformacije
 • Pretpostavke:
  • cijene proizvoda pA i pB su date (parametri)
  • količine qA i qB su varijable

Jednadžba izoprihodnog pravca:

pA qA + pB qB = TR , ili eksplicitno

qB = TR/pB – pA/pB qA

-pA/pBje koeficijent smjera izoprihodnog pravca

krivulja transformacije11
Krivulja transformacije
 • Ako se TR varira kao parametar, dobije se mapa izoprihodnih pravaca sa istim nagibom
 • Odsječci na osima TR/pA, TR/pB
krivulja transformacije12
Krivulja transformacije
 • Ekonomski je optimalna ona kombinacija kod koje su, pri datim cijenama, izjednačeni nagibi
 • -dqB/dqA = pA/pB
 • MCA/MCB = pA/pB
krivulja transformacije13
Krivulja transformacije
 • U slučaju monopola izoprihodna krivulja nema oblik pravca nego krivulje konveksne prema ishodištu
 • Tamo se nagib izražava ne odnosom cijena nego graničnih prihoda (jer je u monopolu p>MR)

ili MCA/MCB = MRA/MRB

ekonomija spektra1
Ekonomija spektra
 • SC>0 postoji ekonomija spektra
 • Efikasnije je da jedan proizvođač proizvodi oba proizvoda
 • SC<0
 • Bolje je da za svaki proizvod postoji posebni proizvođač
ad