A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században - PowerPoint PPT Presentation

A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban
Download
1 / 203

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században. A fejlődést meghatározó tényezők:. a ny-eu-i iparosodás és népességnövekedés a Mo- hoz közeli agrárpiacok kiszélesedése jó értékesítési lehetőségek, szállítás, vasút fejlődése.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

A magyarországi mezőgazdasági termelés átalakulása a 19. században

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

A magyarorszgi mezgazdasgi termels talakulsa a 19. szzadban


A fejl d st meghat roz t nyez k

A fejldst meghatroz tnyezk:

 • a ny-eu-i iparosods s npessgnvekeds

 • a Mo-hoz kzeli agrrpiacok kiszlesedse

 • j rtkestsi lehetsgek, szllts, vast fejldse


A feudalizmus s a jobb gys g rendszere 1848 el tt

A feudalizmus s a jobbgysg rendszere 1848 eltt

 • Mo-n 1848-ig ez a fennll rendszer

 • F jellemzk:

 • minden fldterlet a nemessg kezben van

 • a jobbgyok csak mvelsre kapjk a fldesr fldjeit (rbres fldek)

 • Ezek utn llami adt s fldesrnak jr szolgltatsokat kell fizetni (kilenced, robot, ajndk)

 • nemesi fldek sajt kezels rsze (jobbgyi robotmunkval mveltetve)

 • kzs haszonvtelek


A szabad polg ri f ldtulajdon 1848 ut n

A szabad, polgri fldtulajdon 1848 utn

 • Ny-Eu-ban ez mr a 18. sz folyamn kialakul!

 • K-Eu-ban ez a folyamat elhzdik

 • Mria Terzia 1767: Urbrium

 • A szabad fldtulajdon megteremtsekor a korbbi birtokmegosztst vettk alapul

 • Kvetkezmnyek:

  • nagybirtokrendszer tovbblse

  • fldnlkli parasztok nagy ltszma


A jobb gyfelszabad t s 1848 ban

A jobbgyfelszabadts 1848-ban:

 • Megsznik a szemlyes fggsg (ri joghatsg)

 • Eltrlik a fldesri jradkokat (robot, kilenced)

 • Kimondjk a fldesurak krptlst (a tovbbiakban megszn jradkk helyett, de 1848-ban nincs id ezt vgrehajtani)

 • A volt jobbgyok csak az ppen hasznlatban lv fldeket kapjk meg (50%-uk fld nlkl szabadul fl!)

 • A trvny befejezetlen marad (kzs haszonvtel, krptls)

 • Arnytalan birtokszerkezetet rkt tovbb


Az 1853 as rb ri p tens

Az 1853-as rbri ptens

 • A birtokviszonyokat rendeleti ton 1853-ban rendezik

 • rbri Ptens kimondja:

  • a fldesri krptlst, a fldtehermentestst

  • kzs haszonvtel fldek elklntst (Urbrium alapjn) telekarnyos megoszts

 • Kvetkezmnyek:

  • Gyors vgrehajts, a fldbirtokviszonyok az egsz dualizmus idszakra konzervldnak

  • Nincs szmottev birtokforgalom, sok a kttt birtok)

  • Kevs a rendelkezsre ll fld, nagy a fldigny, n a fld ra, mindez agrr-tlnpesedssel prosul (fldoszts nincs!)

  • Fennmarad a nagybirtokrendszer (a mvelhet fldek tbb mint 50%-n 100 h-nl nagyobb birtokok terlnek el)


A mez gazdas gi zemszervezet talakul sa a 19 sz m sodik fel ben

A mezgazdasgi zemszervezet talakulsa a 19. sz. msodik felben

 • A feudalizmus zemszervezete:

 • a nemesi mvels fldeken a munkaid 50%-a jobbgyi robot

 • Jobbgy munkaereje s munkaeszkzei

 • Msik rsz: brmunka(pl. betakarts)

 • 1848 utn megsznik a robot

 • Feladat: korbbi birtokkzpontok talaktsa (uradalmak)

 • Gpek, eszkzk, pletek fejlesztse

 • Megnvekv kltsgek (ad, munkabr)

 • Kls hitelek


A t k s agr rnagy zem gazd lkod sa

A tks agrrnagyzem gazdlkodsa

 • A megszn jobbgyi munka ptlsa (Uradalmak j alkalmazottai)

 • konvencis cseldek (llandan, fix br) (pl. bres, juhsz, kocsis)

 • Summsok (idnymunkkra) fldnlkli brmunksok

 • A brmunka ra a korszak folyamn alacsony (tlknlat van az olcs munkaerbl, sok a fldnlkli brmunks)

 • Mindez negatvan befolysolja a technikai fejldst

 • j zletforma: a brleti rendszer (20%)

 • Nagy szerepet kap a munkaeszkzk, a mezgazdasgi technika fejlesztse


A paraszti birtokok gazd lkod sa

A paraszti birtokok gazdlkodsa

 • Jelents eltrs a nagybirtoktl

 • A paraszti birtokok adjk a gazdasgok legnpesebb csoportjt

 • Az zemszervezet tpusa: csaldi- nagycsaldi jelleg

 • nelltsra berendezked

 • a csaldi munkaerre pt

 • Az llatllomny itt koncentrldik

 • talakuls: szzad vgi tanysods


A fejl d s tendenci i

A fejlds tendencii:

 • Javul rtkestsi lehetsgek

 • Az ellltott mezgazdasgi termkek mennyisgnek nvelse

  • a mvels al vont terletek nvelse

  • modernebb mvelsi technikk meghonostsa

  • technolgiai fejlds (gpests)


A m vel s al vont ter letek n vel se

A mvels al vont terletek nvelse

 • Eddig nem mvelt terletek feltrse (mocsr, rt, erd, folyamszablyozs)

 • Modernebb mvelsi technikk megjelense (kt- s hromnyomsos gazdlkods vetsforg)

 • Kvetkezmny: mveletlen terletek cskkense

 • 1873-1913 kztt a szntfldek terlete 3,2 mill. Ha-ral ntt.

 • Cskken a rt, legel, ugar arnya (Ugar: 22%-rl 8%-ra !)


A termel s technol giai fejl d se g pes t s

A termels technolgiai fejldse (gpests)

 • A gpek megjelense fleg a nagybirtokokra jellemz

 • Ny-Eu: az iparosods visszahat a mezg-ra is

 • Mo-on ez a folyamat lass, a technikai sznvonal a korszakban alacsony marad:

  • faeke-vaseke eszkzvlts, gzeke alig

  • vetgp csupn nhny nagybirtokon

  • a cspls (1900-ra dnten gpestett lesz)


A mez gazdas gi termel s talakul s nak eredm nyei

A mezgazdasgi termels talakulsnak eredmnyei:

 • Jelentsen ntt az ellltott termkek mennyisge

  • bza: 2,5; kukorica: 2; rpa, zab, rozs kb. 50%-kal

 • Ntt a termterlet (fleg a szntfld)

 • Nvekednek a termstlagok is

  • jobb vetmagvak, nvnynemests

  • talajer-ptls, trgyzs

 • Ntt az gazat jvedelmezsge


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • talakul a vetsterlet struktrja (kenyrgabona: bza)

 • Legfbb kiviteli cikk: bza (monokultra)

 • Megjelennek j nvnyek:

  • takarmnynvnyek (kukorica, rpaflk)

  • Burgonya

  • ipari nvnyek (cukorrpa, repce, kender, dohny)

  • Cskken az gazat kiszolgltatottsga az idjrssal szemben.

 • : modernebb technikk tbb betakartott nvny, a nvekv lakossgszm lelmezse s az export is lehetv vlik.


Az llatteny szt s fejl d se

Az llattenyszts fejldse

 • llattenyszts:a mezg.-bl szrmaz nemzeti jvedelem 40%-t az llattarts adja!

 • Az llatllomny sszettele: fele szarvasmarha, negyede l, hetede serts, kisebb jszgok

 • talakul az llatllomny szerkezete: szarvasmarha, serts mennyisge n, a lovak szma stagnl, a juhok cskken (fleg az uradalmakon)

 • A lbasjszgok dnt rsze a paraszti gazdasgokban koncentrldott.


A fejl d s tendenci i1

A fejlds tendencii:

 • Elterjed az istllz llattenyszts

  • modern tejgazdasgok az uradalmakon

  • modernebb szarvasmarha fajtk (1880: szarvasmarha-llomny 80%-a magyar szrkemarha, 1910-re arnyuk 30% al cskken)

  • Talajer-ptls: trgyzs

 • llami segtsg:

  • nemestett llatok behozatala

  • llategszsggy: llatorvosi hlzat

 • Az gazat fejlettsge eltr a klnbz orszgrszek kztt (Sopron, Vas megye)


Sszefoglalva

sszefoglalva:

 • A magyar mezgazdasg nvekedse vontatott, de tovbbra is a legmeghatrozbb ga marad a nemzetgazdasgnak

  • mind a foglakoztatsi szerkezetet

  • mind a nemzeti jvedelem ellltsa szempontjbl


A magyarorsz gi gy ripar kialakul sa s fejl d se a dualizmus id szak ban

A magyarorszgi gyripar kialakulsa s fejldse a dualizmus idszakban


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

Az ipari forradalom mo.-i sajtossgai:

 • 100-150 ves kss

 • eltoldsok az gazati struktrban

 • arnytalan iparszerkezet

 • kisipar szerepe s arnya

 • klfldi tke befolysa jelents

  Mindez kihat:

 • a trsadalom szerkezetvltozsa

 • foglalkoztatsi szerkezet

 • iparszerkezet


A feudalizmus ipar nak jellemz i

A feudalizmus iparnak jellemzi:

 • A gyripar kialakulsnak felttelei: a 19. sz. msodik felben

  • Ipar sz (nyelvjts)

 • A korbbi ipar: feudlis jelleg, kivltsgos, ches ipar

  • mhely s hztarts nem klnl el, rdekvdelmi szervezetek, de ersen korltoz a szerepk (rak, mdszerek, alapanyagok, mennyisg)

 • A cheket csak 1872-ben szmoljk fel (1884: Ipartestletek)

 • Ezutn: szabad magnvllalkozs s munkaer-ramls

 • A kisipar elmaradott hziiparknt konzervldik

 • Nincs vmvdelem: kiszolgltatottsg

 • 1867 eltt: 1-2 textilipari, lelmiszeripari gp

 • 1848: sszesen 9 gzgp a magyar iparban


A g pi nagyipar kibontakoz sa 1867 ut n

A gpi nagyipar kibontakozsa 1867 utn

 • Fszerepet kap a klfldi tke

 • Alacsony a bels felhalmozs

 • Ms gazatokban felhalmozott tke ritka (gabonakereskedelem)

 • A gpi-nagyipari fejlds els gazatai:

  • a vastptsekhez kapcsold vasipar, sznbnyszat

  • az 1860-as vektl a malomipar


A vas s f mipar fejl d se

A vas- s fmipar fejldse

 • F sztnz: a vastptsek

 • 1852: Rimamurnyi Vasm

  • (1865-re 1 milli mzsa nyersvas)

 • Technolgiai fejlds:

  • a vasntsben: (fatzels szn, koksz)

  • az aclgyrtsban: kevers, befvs, hengerls (Martin- s Bessemer-fle eljrs)


A neh zipar m s gazatai

A nehzipar ms gazatai

 • Gpgyrts,jrmipar (kzlekedsi eszkzk gyrtsa)

  • Ganz-mvek (1844) (kregnts, vasti kerekek)

 • Mezgazdasgi gpgyrts

  • (ekk, kziszerszmok, csplgpek)

  • Rck, Vidacs, Schlick, Khne, Hoffherr & Scrantz


A gy ri magyar waggon s g pgy r

A Gyri Magyar Waggon s Gpgyr


A l ng g pgy r

A Lng Gpgyr


Az lelmiszeripar gazatai nak fejl d se

Az lelmiszeripar gazatainak fejldse

A malomipar:

 • Az els gzmalom mg a reformkorban: 1839: Pesti Hengermalom Rt (Gr. Sz. I.)

 • 1867-ig Pesten mr 14 nagy gzmalom mkdik

 • Pest-Buda, ill. az alfldi gabonaterm kzpontok: malomipari Rt.-k (Pannnia, Concordia)

 • Malomalaptsok fleg a kiegyezs utn


A malomipar fejl d s nek sszetev i

A malomipar fejldsnek sszetevi:

 • rszvnygy fejldse

 • kzlekeds fejldse

 • rtkestsi felttelek javulsa

 • az gazat termelsi vertikuma a mo-i alapanyagokra pt: nagy mennyisg s j minsg bza

 • a liszt elhelyezse: Monarchia felvevpiaca, Ny-Eu

 • gzgpek elterjedse (hengerszk, Mechwart Andrs)

 • a beptett gzgpek 60%-a az gazatban koncentrldott

 • 1880: a mo.-i bza 57%-t gzmalmok rltk


Az lelmiszeripar m s gazatai

Az lelmiszeripar ms gazatai:

 • Cukoripar: 1880-as vektl (hazai nyersanyag, termelk megszervezse)

 • Szeszipar (korbban fldesri kivltsg, fleg az uradalmakon)

 • Sripar (Dreher Antal Kbnyn, Haggenmacher)


Az 1873 as v ls g

Az 1873-as vlsg

 • 1873: visszaess, de nem tltermels!

 • pnzgyi s hitelezsi vlsg: lellnak a vastptsek (cskken a kereslet, eladhatatlan kszletek halmozdnak fl)

 • A vasipart rintett leginkbb

 • j fellendls, legdinamikusabb fejlds az 1880-as vektl

 • Oka: llami ipartmogats s ipari forradalom


Az llami ipart mogat t rv nyek

Az llami ipartmogat trvnyek:

 • Cl: a hinyz elfelttelek megteremtse

 • nll vmvdelem hinynakkikszblse

 • Klfldi tkeberamlsnak nvelse

 • Az iparfejlds sztnzse


A z ipart mogat t rv nyek

Az ipartmogat trvnyek:

 • 1881: 15 v admentessg (legjabb technikt alkalmaz, Mo-on addig nem gyrtott termket elllt vllalatoknak)

  • 236 j gyr pl, 187-et feljtanak

 • 1890: szlesed kedvezmnyek (kamatmentes klcsnk, llami szubvencik)

 • 1899: szubvencik kiterjesztse (textilipar, vegyipar, gpipar)

 • 1907: minden eddig Mo-on nem gyrtott termk kedvezmnyeket kaphat (Az admentessget jabb 15 vre lehet meghosszabbtani.)


Ipari s b ny szati tev kenys g a t rt nelmi magyarorsz g ter let n az 1860 as vekben

Ipari s bnyszati tevkenysg a trtnelmi Magyarorszg terletn az 1860-as vekben


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

Ipari s bnyszati tevkenysg a trtnelmi Magyarorszg terletn az 1890-es vekben


Az ipart mogat t rv nyek hat sa i

Az ipartmogat trvnyek hatsai:

 • Kzvetett hats: nem llami alapts, csupn kedvezmnyek!

 • Kedvez a klfldi tkre s a hazai felhalmozsokra is

 • A klfldi tkeberamls hatsra koncentrcis folyamatok kezddnek az ipar egyes gazataiban.

 • Nhny jelents vllalkozs kezn az gazati termels dnt rsze

  • bnyszat Salgtarjni Ksznbnya Rt, Magyar ltalnos Ksznbnya Rt, szak-Magyarorszgi Egyestett Ksznbnya Rt.

  • vasipar: Rimamurnyi-Salgtarjni Vasm (osztrk tks csoportok) alaptke-emels 10 mill. Ft-ra, vertiklis zemszervezet, 16.000 alkalmazott)


A fejl d s j tendenci i a 19 sz v g n

A fejlds j tendencii a 19. sz. vgn

 • Jelents fejlds az 1890-es vekre a vasti jrmiparban:

  • Mozdonygyrts a MV Gpgyrban: 1873: els mozdony, 1893-ig 500 db, majd 1893-1896 kztt jabb 500 db!

  • 1900-as Prizsi Vilgkillts Grand Prix

  • Ganz gpgyr

 • Hajgyrts: Danubius, ill. budai Hajgyr

 • A vas- s fmipar sikertrtnete:

  • Weiss Manfrd Mvek (1884-ben konzervgyrknt alaptottk)


A m vag mozdonya

A MVAG mozdonya


Az budai haj gy r

Az budai Hajgyr


Weiss manfr d s csal dja

Weiss Manfrd s csaldja


A magyar iparfejl d s n h ny probl m ja

A magyar iparfejlds nhny problmja:

 • A szakkpzett munkaer krdse

 • Az iparban dolgozk szmnak gyarapodsa

 • Az gazati szerkezet problmja (arnytalansgok)

 • Ers koncentrltsg

 • Kisipar szerepe


Az ipari forr jabb hull ma a sz zadfordul n

Az ipari forr. jabb hullma a szzadforduln

 • A 19. sz vgn, 20. sz elejn j gazatok fejldse bontakozott ki

 • villamossgi, elektrotechnikai ipar

  • fontos magyar tallmnyok!

  • transzformtor: Blthy-Zipernowsky-Dri

  • rammr: Blthy

  • villanymozdony: Kand Klmn

  • kripton vdgzos izzlmpa: Brdy Imre

 • Fontos vllalatok: Egyeslt Izzlmpa Rt. ill. Ganz Villamossgi Gyr (ramtelepek)


D ri miksa bl thy ott zipernowski k roly

Dri Miksa-Blthy Ott-Zipernowski Kroly


Ganz f le transzform tor

Ganz-fle transzformtor


Ganz f le egyen ram dinam

Ganz-fle egyenram dinam


Kand f le villamos mozdony

Kand-fle villamos mozdony


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • robbanmotor-technolgia: Csonka Jnos, Bnki Dont (porlaszt)

 • 20. sz. eleje: vegyipar, mtrgya gyrts, olajfinomts (kolajlelhelyek feltrsa)

 • technolgiai megjuls az lelmezsi iparban (modernebb, hatkonyabb gzgpek)

 • a magyar gazdasg ersdse az ipari rszvnytke megoszlsban is megmutatkozik


B nki don t s csonka j nos porlaszt ja 1892 illetve csonka j nos aut ja 1904 b l

Bnki Dont s Csonka Jnos porlasztja (1892), illetve Csonka Jnos autja 1904-bl


A magyar ipar fejletts gi szintje

A magyar ipar fejlettsgi szintje:

 • A magyar ipar fejlettsge bizonyos terleteken elri az eurpai sznvonalat

 • Ilyen:

  • a gpgyrts

  • mezgazdasgi gpek

  • kzlekedsi eszkzk

  • a villamossgi ipar

  • a malomipar.

 • ltalnosan elterjed a gzgp alkalmazsa.

 • Mo.tveszi a technika legjabb vvmnyait, maga is hozzjrul fontos tallmnyokkal az ipari forradalomhoz.


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A folyamatok sorn Mo. gazdasga gykeresen talakul.

 • Elterjed a gpi nagyipar, az ipar termelse dinamikusan n, a nemzetgazdasg jvedelmhez mindinkbb hozzjrul.

 • 1860 s 1900 kztt az ipari nvekeds 6,2% vente! (igen gyenge alapokrl indul a fejlds).

 • Az orszg agrr jellege a ksbbiekben is megmarad


A trianoni b keszerz d s

Az I. vilghbor s kvetkezmnyei

A trianoni bkeszerzds


Magyar honv dek rohama a keleti fronton

Magyar honvdek rohama a keleti fronton


Az osztr k magyar monarchia s az els vil gh bor kit r se

Az Osztrk-Magyar Monarchia s az els vilghbor kitrse

 • 1914. jn. 28-n Szarajev egy szerb nacionalista mernyl (Gavrilo Princip) megli Ferenc Ferdinnd trnrkst s felesgt

 • Ekkor mg Eurpban kevesen gondoltk, hogy egy vilghbor veszi ezzel kezdett.

 • Az OMM ultimtumot intzett a szerbekhez, akik nem teljestettk azt, gy a Monarchia hadat zent Szerbinak

 • A Monarchia vezrkara a hbor mellett rvelt, mg Tisza Istvn magyar min. elnk ellenezte a hbort, mert nem ltta elg ersnek a birodalom hadseregt.


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A hbors feszltsg rgta thatotta a nemzetkzi politikt s a magyar belpolitikai letet is: a hbor elkerlhetetlennek tnt.

 • Mr a szzadforduln megindult a szvetsgi rendszerek kialaktsa (gyarmatosts, terleti feloszts)

 • A nagyhatalmak mr vek ta kialaktottk szvetsgesi rendszereiket: Antant s Kzponti Hatalmak (Balkni Szvetsg)

 • Trk Birodalom hanyatlsa j, expanzv nemzetllamok (Szerbia, Bulgria)

 • Monarchia rdekrvnyestse: Bosznia-Hercegovina okkupcija, majd annektlsa 1908-ban


H bor s k sz l d s

Hbors kszlds

 • Vderreform (Tisza Istvn) 1912

 • Hbor esetre szl kivteles trvnyek (rendkvli hatsgi intzkedsek, szabadsgjogok korltozsa, statrium, ellenzki prtok korltozsa)

 • A hbor felsznre hozta a birodalmon belli nemzeti trekvsek flersdst

 • A nemzetisgi mozgalmak terjedst

 • A Trtnelmi Magyarorszg s a Monarchia felbomlsnak veszlyt


Kezdetben minden romantikusnak t nt

Kezdetben minden romantikusnak tnt


A vil gm ret h bor kit r se

A vilgmret hbor kitrse

 • 1914. nyarn megtrtnnek a klcsns hadzenetvltsok (nmet-orosz, nmet-francia, Monarchia-Oroszo., Fro., Anglia)

 • Hbors terv: nmet villmhbor Ny-on, K-en a nmet gyzelemig az oroszok ellen s D-en a szerbek ellen a Monarchia vdekezik.

 • De a haditerv eleve elhibzott: Ny-on llhbor alakul ki, K-en gyors orosz mozgsts, tmads: betrnek Galciba, 1915. tavaszn elesik Przemysl.

 • A szerbek is ellenllnak, a Monarchia Dlen is vdekezsre szorul.

 • Az erviszonyok ekkor mg kiegyenltettek.


Fordulatok a h bor menet ben

Fordulatok a hbor menetben:

 • Mindkt fl megprbl j szvetsgeseket bevonni gretekkel, gy j hadsznterek nylnak

 • 1914: Trkorszg a kzponti hatalmak oldaln

 • 1915: Olaszorszg vgl az antant oldaln (Albnia, Dl-Tirol)

 • 1915: Bulgria (szerbek ellen, dli front)

 • 1916. aug.: Romnia (Erdly, Partium, Tiszntl)

 • 1917. okt.: Oroszorszgban bolsevik forradalom tr ki: a nmetekkel elnytelen bkt ktnek Lenin irnytsval (Breszt-Litovszk)

 • 1917: belp az Egyeslt llamok is a hborba: risi gazdasgi, katonai flny az antant oldaln


Az osztr k magyar monarchia az els vil gh bor ban

Az Osztrk-Magyar Monarchia az els vilghborban

 • Az elhzd, tbbfrontos hbor felsznre hozza a birodalom gazdasgi, katonai fejletlensgt

 • A keleti frontot csak a nmetek segtsgvel tudjk tartani

 • 1915-tl az olasz fronton slyos harcok: Doberdi-fennsk, Isonz

 • 1916-ban a romnokat a nmetekkel knyszertik trdre (Bukarest elfoglalsa)

 • A htorszg gazdasgi, trsadalmi feszltsgei egyre nvekedtek


Magyarorsz g helyzete az els vil gh bor ban

Magyarorszg helyzete az els vilghborban

 • A hbors lelkeseds eleinte egyfajta hadikonjunktrval prosult:

 • a hadsereg beszllti, a nagykereskedk, a nagyvllalatok llami, katonai megrendelseket teljestenek

 • De a hbor az llami beavatkozs nvekedsvel, a magngazdasg korltozsval is jrt (hadiszolgltatsok)

 • A hbor kitrsekor bezrjk a pesti tzsdt

 • A nvekv hbors kiadsok cljra hadiklcsnket bocstanak ki (klfldi hitelek megsznnek) [az Antantnak ilyen problmja nincs: USA]


A h torsz g gazdas gi probl m i

A htorszg gazdasgi problmi:

 • Az ltalnos katonai mozgsts sorn Magyarorszg terletrl 3,4 milli embert soroztak be

 • Ezzel a munkakpes frfi lakossg jelents rsze (18-53 v kztt) kiesett a termelsbl

 • Munkaerhiny nk munkba lltsa

 • Cskken a termelkenysg mind az iparban, mind a mezgazdasgban (a megtermelt kenyrgabona mennyisge 1916-ra 2/3-ra, 1918-ra 1/2-re zuhant)

 • Hbors clok eltrbe helyezse lakossg szmra 1915-tl jegyrendszert vezetnek be a legfontosabb lelmiszerekbl (folyamatosan cskkennek a fejadagok)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Rendszeress vltak a rekvirlsok, a szabott ras knyszer-beszolgltatsok

 • Az iparban a termelst teljes egszben a hbors cloknak rendeltk al katonai ellenrzs (kb. 900 nagyzemben, 450 ezer munks)

 • Kzponti termelsszablyozs: llami kszletgazdlkods, knyszertermels

 • A hborval egytt jrt az inflci nvekedse (fedezetlen bankjegykibocsts, cskken relkeresetek, roml letfelttelek)

 • Trsadalmi feszltsgek: terjed a szegnysg, a trsadalmi rtegek kzti klnbsg (sztrjkok, tntetsek)

 • Politikai feszltsgek (fldkrds, vlasztjog)


A monarchia veres ge fegyverlet tel sszeoml s

A Monarchia veresge, fegyverlettel, sszeomls

 • A kzponti hatalmakat a gazdasgi sszeomls veszlye fenyegette mr 1917-ben

 • 1916-ban meghalt Ferenc Jzsef, utda IV. Kroly mr nem tudta a birodalom egysgt megrizni bkeksrletei kudarcba fulladtak

 • 1918-ra az Antant nagyhatalmai gy dntttek, hogy nincs szksg a Monarchia tovbbi ltre, az j nemzetllamokat tmogatjk trekvseikben

 • 1918. nov. 3-n az olasz fronton a Monarchia katonai vezeti alrtk a fegyversznetet s a fegyverlettelt

 • Megkezddtt a birodalom sztesse


A vil gh bor politikai s gazdas gi k vetkezm nyei

A vilghbor politikai s gazdasgi kvetkezmnyei

 • Korbban ismeretlen mret ember- s anyagi vesztesgek

 • A hbort kvet jjpts nagyon lass

 • A gyztesek bkedikttuma, terleti vltozsok (az etnikai elveket figyelmen kvl hagyva) j hbort rejtett magban

 • Az USA elnknek javaslatt (Wilson-fle pontok) figyelmen kvl hagyjk

 • A Monarchia vesztesgi: 9 milli mozgstott ember, ebbl: 1,1 mill. halott, 3,6 mill. sebeslt, 2 mill. hadifogsgba esett!


Az szir zs s forradalom

Az szirzss forradalom

 • Tisza Istvn grf kormnya s a konzervatv parlamenti tbbsg nem vett tudomst a trsadalom egyre mlyl feszltsgeirl (Tisza 1917-ben lemondott, de a httrben maradt)

 • A radiklis polgri demokratikus erk: fldreform, vlasztjog kiszlestse

 • 1918. okt. 17-n Tisza Istvn a parlamentben elismerte a hbor elvesztst

 • Oktber vgn Krolyi Mihly vezetsvel megalaktottk a Nemzeti Tancsot

 • 1918. okt. 31-n gyz a forradalom (radiklis, polgri erk gyzelme)

 • Tisza Istvnt ismeretlen katonk meglik

 • Kosz, felbomls


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • IV. Kroly 1918. nov. 13-n lemond a magyar trnrl

 • 1918. nov. 16-n Magyarorszgon kikiltottk a kztrsasgot

 • A kl- s belpolitikai helyzet azonban katasztroflis:

  • Az Antant s szvetsgesei megkezdik a trtnelmi Magyarorszg megszllst (romnok, szerbek, francik, csehszlovkok)

 • A kormny helyzete instabil: inflci, gazdasgi sszeomls, fedezetlen bankjegykibocsts, frontrl hazatr katonk helyzete, fldoszts krdse

 • Megersdik a Krolyi-kormny szlssges baloldali ellenzke, amit a klpolitika tovbb ront

 • 1919. mrc. 20. Vix-jegyzk: jabb terleti kvetelsek: sszeomls, szlsbaloldali hatalomtvtel


A tan csk zt rsas g

A Tancskztrsasg

 • 1919. mrc. 21. A nagyvrosokban vrs zszlk jelennek meg a kzpleteken: a kommunistk tvettk a hatalmat a Krolyi-kormnytl

 • A politikai, gazdasgi koszbl szeretnnek kiutat tallni Szovjet-Oroszorszg pldja

 • Proletrdiktatrt vezetnek be: szaktanak Mo. minden korbbi trtnelmi, gazdlkodsi hagyomnyval

 • Meghirdettk az llamlet, a gazdasg, a trsadalom gyors, radiklis talaktst

 • A vezets: Forradalmi Kormnyztancs teljhatalm vgrehajt szerv, miniszteri feladatokra: npbiztosok


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A vezet: Kun Bla, klgyi npbiztos (kzvetlen kapcsolatban ll Leninnel) [a Tancskztrsasg vezetinek jelents rsze zsid szrmazs]

 • nkormnyzatok helyett: tancsok (radiklis hivatalnoki s elitcsere)

 • Bels vdelem: Vrs rsg (korbbi belgyi alakulatok helyett) soraiban vrengz, terrorisztikus elitalakulatok (megflemlts, ellenszeglk likvidlsa) [Lenin-fik, Cserny Jzsef vezetsvel kb. 200 f]


Szamuely tibor 1919 prilis 23 1 sz parancs

"A Forradalmi Kormnyztancs megbzott azzal, hogy gy a fronton, mint a front mgtt a rendet s a fegyelmet biztostsam. Feladatom megvalstsra rendelkezsemre ll minden eszkz, s n lni is fogok ezekkel az eszkzkkel.()A proletaritus osztly ellensgeihez, a burzsozihoz nem fordulok semmifle krssel, csak azt szeretnm, ha ezeket a szavakat vsn emlkezetbe: aki a proletaritus hatalma ellen emeli fel a kezt, aki nylt vagy rejtett ton ellenforradalmat szt vagy elsegt, illetve elhallgat, aki a Forradalmi Kormnyztancs s a Hadsereg Fparancsnoksg minden rendelkezst vgre nem hajtja, az a sajt hallos tlett rja al.Az tlet vgrehajtsa a mi feladatunk. Szolnok, 1919. prilis 23. Szamuely Tibor a keleti hadsereg rgtntl trvnyszknek elnke."

Szamuely Tibor 1919 prilis 23. 1. SZ. PARANCS


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Gazdasg radiklis talaktsa: szocializls, llamosts, a magntulajdon flszmolsa (1919. mrc. 26.: minden 20 fnl tbb alkalmazottal rendelkez vllalat llamostsa)

 • Bankok, pnzintzetek, lakhzak, bnyk, ipari zemek kerlnek llami tulajdonba. Kivtel: a kereskedelem, de ott is maximljk az rakat

 • Szocilis intzkedsek: a munkssg pillanatnyi letkrlmnyein javtani (relbr-emels)

 • A Tancskztrsasg trsadalmi bzisa: ipari munkssg, bnyszok


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • De a gazdasg romokban, klpolitikailag elszigetelve (az Antant nem ismeri el a bolsevikokat, Szovjet-Oroszorszg nem tud segteni)

 • Antant 1919. pr-mj. sorn tmadst indt:

 • romnok megszlljk a Tiszntlt, csehszlovkok Miskolcig nyomulnak elre, szerbek-francik Mak, Hdmezvsrhelyig

 • nvdelem: Vrs Hadsereg megszervezse (Bhm Vilmos) 1919. mjus: ellentmads, sikerek: Felvidk

 • A Bkekonferencia ultimtuma: a visszafoglalt Felvidkrt cserbe a Tiszntl tadsa Kun Bla elfogadja

 • A romnok nem vonulnak ki, de ez megroppantja a Tancskztrsasg trsadalmi bzist: ellenforradalmi szervezkeds flersdik


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • sszeomls: 1919. jl. 20.: tmads a romnok ellen kudarc: a romnok elfoglaljk Szolnokot nyitva az t Budapestig. A romnok bevonulnak a fvrosba dlnak, fosztogatnak, rabolnak.

 • A Tancskztrsasg vezeti elhagyjk az orszgot

 • A vlsgos helyzetben a szocildemokratk visszalltottk a kztrsasgot, de soha nem ltott nehz helyzetbe kerlt az orszg:

 • Vesztes, hbor, slyos bkefelttelek, idegen megszlls, romn fosztogats, hinyz kzhatalom


A h bor s a forradalmak k vetkezm nyei

A hbor s a forradalmak kvetkezmnyei

 • Az I. vh. eltt: felemelkeds, konjunktra

 • talakul trsadalom s gazdasg

 • Az Osztrk-Magyar Monarchia fejlettsge s a hbor

 • A hbor elvesztse s a birodalom sztesse (elhzd hbor)

 • Antant s szvetsgeseinek tmadsa

 • Mo.: 1918-19: forradalom, Tancskztrsasg, romn megszlls

 • Ellenforradalom Horthy Mikls kormnyz 1920. mrc. 1. (George Clerk)

 • llamforma: kirlysg

 • Konszolidci 1920 utn (keresztny, nemzeti irny)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • 1919. mj. 1. a romn csapatok ltal szorongatott Vrs Hadsereg kirtette a vrost.

 • Msnap katonatisztekbl, vagyonos polgrokbl s rtelmisgiekbl szervezdtt Fehr Grda vette t a hatalmat.

 • Az elrenyomul romnok egyelre meglltak a Tisza vonalnl s nem vonultak be Szolnokra.

 • A Vrs Hadsereg mj. 3-n tzrsggel s pnclvonattal megerstve visszafoglalta a vrost.

 • A szerencssebbek a Tiszntlra menekltek s romn fogsgba kerltek, az elfogottak kzl nhnyat a vrsk a helysznen agyonlttek, mg a tbbieket forradalmi trvnyszk el lltottk.

 • Szamuely, a rgtntl brsg elnke kevs kivtellel valamennyiket hallra tlte.

 • Klnsen szomor Mellinger Ednek, a Felskereskedelmi Iskola tanuljnak esete. A btor fi lltlag apjt kereste az elfogottak kztt s megsrtette az "rzkeny lelk" Szamuelyt, mire a 16 ves dikot is hallra tlte, jllehet a fehrlzadsban sem vett rszt. desanyja, zvegy Mellinger Izidorn 1944-ben a deportlsoknak esett ldozatul.

 • A hallra tlteket 1919. mj. 4-6 kztt a temet rkban a Vrs Hadsereg tengersz klntmnye ltte agyon. Az utcn s a csendrlaktanyban tlet nlkl meglt fehrekkel egytt 49 kivgzett nevt tudtk utlagosan azonostani. Pusztul sremlkeik egy rsze a temetben ma is megtallhat. Ezek szerint Dunapataj 64 ldozata utn a vrsterror Szolnokon kvetelt legtbb emberletet.

 • http://www.szolarchiv.hu/id-182-majus.html


A trianoni b keszerz d s1

A trianoni bkeszerzds

 • A bkedelegci: gr Apponyi Albert, Bethlen Istvn, Teleki Pl (1920. janur 6. Prizs)

 • Tagjai: a magyar szellemi let, mveltsg s tudomnyossg elismert kpviseli

 • A bkekonferencia 14 pontos tervezete (a hbor alatt megkttt titkos szerzdsek rtelmben)

 • Mo.-ra rendkvl kedveztlen feltteleket szabott


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Az amerikai s brit delegci a meghirdetetteknl kedvezbb, a nemzetisgi elveket is figyelembe vev bkt javasolt

 • A francia klpolitika s a krnyez llamok telhetetlen kvetelsei ezt nem engedtk rvnyesteni (Az USA kivonult a bketrgyalsokrl)

 • A fldrajzi, gazdasgi, nemzetisgi tnyeket tartalmaz magyar vlaszjegyzket a francia diplomatk nem vettk figyelembe

 • A 3 f fejezetbl s 14 rszbl ll bke-szerzdst a magyar delegci 1920. jnius 4-n rta al a versailles-i Grand Trianon kastlyban


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Mo. terlete 282 ezer km2-rl 93 ezer km2-re, vagyis 1/3-ra cskkent (korbbi 63 vrmegybl csupn 10 maradt rintetlen)

 • Lakossgszma a korbbi 18,2 millirl 7,6 millira, vagyis 43%-ra cskkent

 • Egy kzepes mret eurpai orszgbl Mo. a trsg kisllamai kz kerlt

 • Terletnl Romnia terlete tbb mint 3-szor, Csehszlovkia terlete 1,5-szer lett nagyobb


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

Az Osztrk-Magyar Monarchia utdllamainak rszesedse a trtnelmi Magyarorszg terletbl s lakossgbl


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A hatrok kijellsnl nem vettk figyelembe az etnikai elveket

 • 3,2 milli magyar nemzetisg legtbb esetben egy tmbben l kerlt idegen llamokba (Erdly, Felvidk, Bcska, Bnt, Baranya)

 • Csupn Sopron krnykn npszavazs

 • A bkeszerzds nem biztostotta a trianoni hatrokon kvl rekedt magyarok emberi- s politikai jogait

 • Mo. demogrfiai viszonyai is megvltoztak:

  • Az orszg etnikailag homogn lett (90% magyar)

  • Ntt az orszg npsrsge (64f/km2-rl 86f/km2-re)

  • Kb. 300 ezer magyar kltzik be az j hatrok kz


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A bkeszerzds szigor katonai korltozsokat is tartalmazott (max. 35 ezer fs, nkntes hadsereg, pnclozott jrmvek, replgpek nlkl, dunai flottilla nlkl)

 • Magyarorszg 30 ven t jvtteleket kteles fizetni (szn Jugoszlvinak, vgllat Jugoszlvia, Olaszorszg, Grgorszg)

 • A fizets zlogul zroltk Magyarorszg minden llami vagyont s sszes bevteli forrst s ezt a jvttelekhez nemzetkzi ellenrzs al helyeztk


A b keszerz d s fogadtat sa

A bkeszerzds fogadtatsa

 • Magyarorszg a trianoni bkeszerzdst hatalmas igazsgtalansgknt lte meg

 • Hatalmas traumt jelentett Mo. npnek s a hatron kvl rekedt magyarok szmra is

 • Szinte valamennyi trsadalmi rteg tiltakozst fejezte ki a dikttummal szemben

 • A szerzds alrsakor tmegtntetseket szerveztek, az zletek s az iskolk zrva maradtak

 • Az etnikai elvek figyelmen kvl hagysa, s a npszavazs alkalmazsnak hinya a nemzetisgi konfliktusok tovbblst, Mo. s a krnyez llamok hossz tv konfliktust rejtette magban


A trianoni b keszerz d s k zvetlen gazdas gi k vetkezm nyei

A trianoni bkeszerzds kzvetlen gazdasgi kvetkezmnyei

 • Teljesen j felttelrendszert hozott ltre a magyar gazdasg szmra

 • Mo. egyik pillanatrl a msikra kikerlt a hbor utn igen kedveztlen vilgpiaci tendencik kz

 • Megsznt a Monarchia egysges vmterlete, kzs valutja, hatalmas felvevpiaca

 • j nemzetllamok bizalmatlanul, ellensgesen viselkedtek a trianoni Mo-gal

 • Radiklisan megvltozott a gazdasgi trszerkezet jelents kihvsokat okozva a magyar gazdasg szmra


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Mo. hirtelen nll klkereskedelemre utalt orszgg vlt, de ehhez nem volt sem nll valutja, sem vmvdelme

 • Mindez igen kedveztlen vilgpiaci helyzetben trtnt:

  • Az eu-i nagyhatalmak (mg a gyztesek is) a hbor alatt gazdasgilag tnkrementek, eladsodtak

  • Vilgpiaci krzis (Oroszorszg s a bolsevik forradalom)

  • Ny-Eu piacain recesszi lett rr (hatalmas embervesztesgek, piacok sszezsugorodsa, bketermelsre val ttrs)

 • Az USA-bl olcs mezgazdasgi termkek ramlanak be a nyugati piacokra (ez rontja a magyar gazdasg eslyeit)

 • Az eu-i orszgok sorra protekcionista vdvmokat vezettek be (Fro. 1921.)

 • Mo. 1925-ig vmemelseket, protekcionista vdvm-politikt nem folytathatott

 • A krnyez orszgok autarchis politikja (Kisantant)

 • Az j hatrok gyakran vgtak kett korbban jl mkd gazdasgi egysgeket (Partium, Felvidk)


A trianoni b keszerz d s hat sa a magyar nemzetgazdas g gazataira

A trianoni bkeszerzds hatsa a magyar nemzetgazdasg gazataira

 • Trianon valamennyi nemzetgazdasgi gat rintette

 • Az orszg iparosodottabb kpet mutatott (a korbbi npessg43%-a, de pl. az ipari termelsnek 51,2%, a gyri munkssgnak 57%-amaradt az j hatrok kztt)

 • A gyrak, zemek kb. 50%-a, az ipari termels 55%-a maradt a trianoni (1/3-ra cskkent) terleten


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Mo.iparnak nyersanyagbzisa szinte teljesen elvesztek:

 • sbnya (Mramaros), arany, ezst, rz (Nagybnya, Selmec-, Krmcbnya), kolaj (Erdly), vasrc, szn jelents rsze (Felvidk)

 • Mo. nyersanyagokban szegny, behozatalra utalt orszg lett.

 • Lecskkent az ipari termels is a hbor, a forradalmak s Trianon miatt: 1913-hoz kpest 1920-ban 40%-os csupn az ipar termelse


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Vaskohszat: a kapacits 31%-a mellett a vasrclelhelyeknek csupn 11%-a maradt az j hatrok kztt

 • Hasonl helyzetben a vasti jrmipar: szinte teljes egszben az j terleten marad, de a vasthlzatnak csak 38%-a

 • Az ipari gazatok kzl a feldolgozipar, a malomipar kerlt a legnehezebb helyzetbe:

 • A korbbi orszg-terlethez kialaktott gazat 65 mill. mzss rlsi kapacitsa kihasznlatlan maradt (legjobb vben is csak 20-28 mill. mzsa bza termett az j terleten)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A mezgazdasg szintn slyos megrzkdtatsokon megy t:

 • a hbor miatt a termels dezorganizldott, munkaer-hiny lpett fl, cskkent a megtermelt termkek mennyisge

 • megszntek a j rtkestsi lehetsgek

 • megvltozik a mvelsi gak szerkezete (ez ltszlag kedvez!) n a szntterletek arnya (60% fl), br fontos termterleteket csatoltak el (Bcska, Csallkz)

 • de cskken a rt, a legel (llattenysztsre nzve kedveztlen), ill. az erd arnya 16%-ra

 • mdosuls kvetkezik be a birtokszerkezetben is: a nagybirtokok arnya nvekszik az j terleten


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A magyar gazdasg finanszrozsi problmi is megsokasodtak:

 • A hbor utn a klfldi tke elapadt, a korbbi hitelezk maguk is ads orszgg vltak (Ausztria)

 • A magyar gazdasg romokban, felgyorsult az inflci

 • Nehz az j krlmnyekhez val alkalmazkods

 • A bketermelsre val tlls, vlsgos klgazdasgi helyzet

 • A lakossg szmra tovbbra is elltsi gondok

 • A legfontosabb feladat: a Horthy-rendszer gazdasgi stabilizcija (klfldi hitelek, export krdse)


Magyarorsz g helyzete a m sodik vil gh bor ut n

Magyarorszg helyzete a msodik vilghbor utn


A h bor s annak elveszt se i

A hbor s annak elvesztse I.

 • Elzmnyek:

 • Magyarorszg s a Trianoni bkeszerzds hatsai

 • A Horthy-rendszer s revzis politika

 • Az 1929-1933-as gazdasgi vlsg hatsa, kvetkezmnyei

 • Az 1930-as vek nemzetkzi politikja

  • Fasiszta rendszerek Eurpban: Olaszorszg, Nmetorszg


Vit z nagyb nyai horthy mikl s magyarorsz g korm nyz ja

Vitz Nagybnyai Horthy Mikls, Magyarorszg kormnyzja


Hitler s horthy tal lkoz ja

Hitler s Horthy tallkozja


A vil gh bor s magyarorsz g ii

A vilghbor s Magyarorszg II.

 • A revzis politika sikerei

  • Felvidk (1938. nov. 2.), Krptalja (1939. mrc.), szak-Erdly (1940. aug.) s a Dlvidk (1941. pr.)

 • A revzi ra: a hitleri Nmetorszg hbors ignyei (1941. pr. Teleki Pl ngyilkossga)

 • A hborba lps krlmnyei Kassa bombzsa

 • Nmet hbors sikerek 1939-41. (nyugati front, keleti front)

 • 1941. jnius: tmads a Szovjetuni ellen (A szovjeteket meglepetsknt ri a tmads: Molotov-Ribbentrop paktum 1938.)

 • Moszkva eltt elakad a nmetek tmadsa 1941. dec.

 • Az USA belp a hborba (Atlanti Charta 1941.)

 • 1942-43 fordulja: Sztlingrd


Magyarorsz g ter let nek s n pess g nek v ltoz sa 1938 1941 k z tt

Magyarorszg terletnek s npessgnek vltozsa 1938-1941 kztt


A felvid k visszaszerz se horthy bevonul sa kass ra

A Felvidk visszaszerzse - Horthy bevonulsa Kassra


A h bor s gazdas gi hat sai

A hbor s gazdasgi hatsai

 • Mo. a kt hbor kztt megrizte korbbi fejlettsgi szintjt

 • Megmaradnak a korbbrl rklt gazdasgszerkezeti problmk

  • Agrr-ipari orszg (foglalkoztatsi szerkezet, mezgazdasgi npessg arnya, iparszerkezeti problmk)

 • 1938-tl gyri program - hbors konjunktra

 • 1943-44-ben elri teljestkpessgnek fels hatrt a magyar nemzetgazd. (megszn munka-nlklisg)

 • Problmk: jegyrendszer, apad nyersanyagkszletek, ersd eladsods s inflci


K pek a h bor b l bevagon roz s ker kp ros z szl alj a keleti fronton

Kpek a hborbl:BevagonrozsKerkpros zszlalj a keleti fronton


Fordulat a h bor menet ben 1943 44

Fordulat a hbor menetben 1943-44

 • A 2. m. hadsereg pusztulsa a Donnl (1943. janur 12-13.)

 • Kiugrsi tervek

 • Mo. nmet megszllsa (1944. mrcius 19.)

 • KVETKEZMNYEK:

 • Mo-i zsidsg deportlsa

 • Szlasi-fle nyilas terror

 • Mo. gazdasgi kifosztsa (Koronzsi kszerek, MNB, gyrak, nyersanyagok, lllat, stb.)

 • A normandiai partraszlls (1944. jn. 6.)

 • A kiugrsi ksrlet s kudarca (1944. oktber 15-16.)

 • A szovjet csapatok elrik Magyarorszg dl-keleti hatrt (1944. sze)


A keleti front 1943 ban

A keleti front 1943-ban


A don foly t rs ge 1943 janu r

A Don foly trsge 1943. janur


A m sodik magyar hadsereg pusztul sa a donn l 1943 janu r 12 13

A msodik magyar hadsereg pusztulsa a Donnl 1943. janur 12-13.


A h bor borzalmai zsid ld z s magyarorsz gon 1944

A hbor borzalmaiZsidldzs Magyarorszgon 1944


Nyilaskeresztes mozgalom sz lasi

Nyilaskeresztes mozgalom - Szlasi


Magyarorsz g 1944 v g n

Magyarorszg 1944 vgn


A szovjet csapatok hadm veletei

A szovjet csapatok hadmveletei

 • 1944 vgre: Tiszntl, Duna-Tisza kze

 • 1944. dec.: Pest s Buda ostroma (1945. janur, ill. februr kzepre szabadul fel)

 • Utols nmet ellenlls: Bakony-trsge

 • Nmetek kizse: 1945. prilis 4. (szovjet tjkoztati iroda szerint)

  • Kisebb harcok: pr. kzepig

 • Felszabadts, vagy megszlls?

  • Trvnytelensgek: nphadsereg-jelleg, fegyveres hatalmi tlsly, beszllsols, drasztikus beavatkozs a legyztt orszg gyeibe

  • Magyarorszgot a nmetek utols, legyztt csatlsnak tekintik a szvetsgesek


Az ideiglenes nemzetgy l s s az ideiglenes nemzeti korm ny megalakul sa

Az Ideiglenes Nemzetgyls s az Ideiglenes Nemzeti Kormny megalakulsa

 • A szovjet hadmveletek kizik az orszg terletrl a nmet megszllkat s a Szlasi-fle nyilasokat

 • Az sszeomls elsprte a Horthy-rendszer llamgpezett, adminisztrcijt

 • A politikai-gazdasgi elit jelents rsze elmeneklt az orszgbl (rszben a szovjetektl tartva)

 • Mindez egyfajta hatalmi rt idzett el

 • Nincs trvnyhoz- s vgrehajt hatalom (gy nincs, aki kilpjen a hborbl, fegyversznetet kssn, stb.)

 • A fokozatosan felszabadul terleteken megindul a politikai prtok jjszervezdse

  • FKGP, SZDP, PDP, NPP, MKP


Az fkgp vezet i

Az FKGP vezeti


Az mkp vezet i

Az MKP vezeti


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • 1944. dec. 2-n Szegeden megalakul a Nemzeti Fggetlensgi Front (antifasiszta, demokratikus erket tmrti)

 • 1944. dec. 15-20 kztt a felszabadtott teleplseken megtartjk az ideiglenes nemzetgylsi vlasztsokat

 • 1944. dec. 21-n Debrecenben sszel az Ideiglenes Nemzetgyls

 • 1944. dec. 22-n megalakul az Ideiglenes Kormny (Dlnoki Mikls Bla vezetsvel)

 • 1945. janur 20-n Magyarorszg fegyversznetet kt Moszkvban


Az ideiglenes nemzetgy l s l sezik debrecenben

Az Ideiglenes Nemzetgyls lsezik Debrecenben


Magyarorsz g al rja a moszkvai fegyversz netet 1945 jan 20 n

Magyarorszg alrja a Moszkvai fegyversznetet 1945. jan. 20-n


A moszkvai fegyversz net rendelkez sei

A moszkvai fegyversznet rendelkezsei:

 • Mo. kilp a hborbl s bekapcsoldik a nmetek ellen

 • rvnytelentik a revzis hatrmdostsokat (1937-es hatrok visszalltsa)

 • Fasiszta prtok felszmolsa

 • Hbors bnsk felelssgre vonsa

 • Jvtteli ktelezettsgek vllalsa

 • SZEB mkdsnek engedlyezse (Vorosilov)


Volt e magyarorsz gnak es lye a f ggetlens gre 1945 ut n

Volt-e Magyarorszgnak eslye a fggetlensgre 1945 utn?!

 • Mo. vesztes orszg

 • A szovjet befolys szovjet rdekszfra (Jalta)

 • Eurpa felosztsa?!

 • Megszlls, vagy felszabadts?!


Magyarorsz g h bor s vesztes gei

Magyarorszg hbors vesztesgei

 • A hbor befejezsnek pillanatban Mo. politikai s gazdasgi szempontbl is rendkvl nehz helyzetbe kerlt

 • Hbors emberi- s anyagi vesztesgek, jvtteli ktelezettsgek, klpolitikai elszigetelds, stb.

 • Mo. az 5 legnagyobb krokat elszenvedett eurpai orszg kz tartozott

 • Ekkora, vagy ennl nagyobb vesztesgek Nmetorszgot, Lengyelorszgot, Jugoszlvit s a Szovjetunit rtk


Embervesztes gek

Embervesztesgek:

 • Honvdsg: kb. 300-310 ezer f

 • Polgri lakossg: 80-100 ezer f

  • Szolnok bombzsa 1944. jnius 2

 • Zsidsg vesztesgei: 420-430 ezer f

 • Magyarorszg msodik vilghbors terletn hadifogsgba esett: 880-900 ezer f

  • Ebbl: angolszsz: 280 ezer f, szovjet: 600 ezer f

  • Vissza nem tr hadifoglyok: 80 s 150 ezer f

 • A hbor alatti s azt kvet npessgmozgsban rintettek szma: 900 ezer f

  • Ebbl: a Krpt-medenct nyugati irnyba elhagyk: 210 ezer f

  • Hbor utn kiteleptett nmetek: 200 ezer f

  • Szlovk-magyar lakossgcsere: 60-70 ezer f

  • Az ismt elcsatolt terletekrl visszakltzk: 300 ezer f


A gazdas gi let vesztes gei

A gazdasgi let vesztesgei:

 • Fbb okok: nmetek s nyilasok fosztogatsai, szovjet hadmveletek, angolszsz bombzsok

 • sszes kr: 22 mrd Peng (1938-as nvrtken)

  • Ez az 1938-39-es nemzeti jvedelem 5-szrse

  • Magyarorszg sszes nemzeti vagyonnak 40%-a

  • Kzte az MNB teljes arany- s devizakszlete s a Szent Korona is

 • Fbb terletek:

  • Ipar: gyrak 90%-a krosodik (55%-a slyosan)

  • Mezgazdasg: llatllomny, 1944 szi munkk elmaradsa slyos lelmezsi problmkat vett elre

  • Magnhztartsok

 • Kvetkezmny: Magyarorszg nemzeti jvedelme 1944-45-re a korbbi vek felre zuhan vissza


A gazdas gi let vesztes gei1

A gazdasgi let vesztesgei:


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

A nemzeti jvedelem alakulsa 1938 s 1947 kztt (milli P, 1938-as rfolyamon):


A nemzetgazdas got rt h bor s k rok megoszl sa

A nemzetgazdasgot rt hbors krok megoszlsa (%)


A magyarorsz gi llat llom ny pusztul sa a m sodik vil gh bor alatt

A magyarorszgi llatllomny pusztulsa a msodik vilghbor alatt


A k lkereskedelmi s t kekapcsolatok talakul sa

A klkereskedelmi- s tkekapcsolatok talakulsa

 • A hbor utn a korbbi nemzetkzi kapcsolatok megsznnek

 • Lecskken a magyar klkereskedelem volumene is

  • 1944-ben a behozatal 803 milli, mg a kivitel 950 milli (1938-as nvrtk) Pengt tett ki

  • 1945-ben az export s az import egytt 3,7 milli P-re zuhant vissza

 • Magyarorszgnak 280 milli USD, behajthatatlan kvetelse halmozdott fel a nmet-magyar klkereskedelemben a hbor alatt!

 • A hbor utn nagy a bels llamadssg, de a korbbi tkekapcsolatok nem llnak helyre

 • A magyarorszgi nmet vagyon a Szovjetuni tulajdonba kerlt t (szovjet-magyar vegyesvllalatok)


Magyarorsz g h bor s j v t teli k telezetts gei

Magyarorszg hbors jvtteli ktelezettsgei

 • A magyar llamot a moszkvai fegyversznet rtelmben hbors jvtteli ktelezettsgek terheltk

 • Ennek mrtke: 6 ven t, 300 milli USD

  • Megoszlsa: Szovjetuni, Jugoszlvia, Csehszlovkia

 • A jvtteleknl az 1938-as vilgpiaci rakat vettk figyelembe (10-15%-os nvekeds)

  • ruszllts formjban teljestettk

  • A jvttel az 1946-47-es kltsgvetsi vben az llami kiadsok 17%-t emsztette fel

  • A jvttelek fizetse az 1950-es vekre hzdott

 • Egyb terhek:

  • SZEB misszijnak elltsa, szovjet katonasg lelmezse

 • Seglyek:

  • JOINT, UNRRA, Truman-mozdonyok


A j v t teli k telezetts gek al r sa

A jvtteli ktelezettsgek alrsa


Magyarorsz g h bor s j v t teli k telezetts geinek megoszl sa

Magyarorszg hbors jvtteli ktelezettsgeinek megoszlsa


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

Az 1945 utni antifasiszta megtorls, a hbors bnsk felkutatsa s megbntetse:Szlasik kivgzse a Mark utcban


Az 1945 s f ldreform

Az 1945-s fldreform


A f ldreform legfontosabb c ljai

A fldreform legfontosabb cljai:

 • Felszmolni a feudlis eredet nagybirtokrendszert

 • Megszntetni a birtokrendszer arnytalansgait

 • A nincstelen agrrnpessg fldhz juttatsval a demokratikus talakulsoknak trsadalmi bzist teremteni

 • Az elhagyott nagybirtokok felosztsval, megmveltetsvel a lakossg lelmezst javtani


A f ldreform el zm nyei

A fldreform elzmnyei:

 • Az agrrtrsadalom, a szegnyparasztsg fldhz juttatsa 1945-ig nem megoldott

 • A feudlis eredet nagybirtokrendszer talaktsra csak a hbor utn nylt md

 • A fldreform a demokratikus talakuls s a lakossg lelmiszerrel val elltsa miatt is ltkrds volt

  • Nagybirtokosok jrszt elmeneklnek a hbor utn

  • A fldek nagy rsze 1944 vgn bevetetlen maradt

 • Cl:

  • a demokratikusabb fld-, illetve termeleszkz eloszts

  • az rutermel paraszti kisbirtokokra pl gazdlkods megteremtse


Birtokrendszer s t rsadalomszerkezet a f ldreform el tt

Birtokrendszer s trsadalomszerkezet a fldreform eltt

 • A magyar agrrtrsadalom ltszma kb. 4,6 milli f

 • Az agrrtrsadalom 51,6%-a nincstelen agrrproletr, vagy 5 holdnl kevesebb birtokkal rendelkez szegnyparaszt

 • lesen polarizlt agrrtrsadalom s fldbirtok szerkezet jellemz

 • Mindez egy agrr-tlnpesedssel is prosult a hbor eltt


A magyarorsz gi f ldtulajdon szerkezete a f ldreform el tt

A magyarorszgi fldtulajdon szerkezete a fldreform eltt


A magyar agr rt rsadalom szerkezete a f ldreform el tt

A magyar agrrtrsadalom szerkezete a fldreform eltt

 • A II. vh eltt a magyar trsadalom legnpesebb csoportja a parasztsg

 • A nagymrtk agrrszegnysget az 1920-as Nagyatdi-fle fldreform nem tudta enyhteni

 • A trsadalom foglalkoztatsi szerkezetben a mezgazdasgban dolgozk arnya a hbor eltt 48,1%-ot tett ki

 • Az gazat mindezek ellenre a nemzeti jvedelem termelsben igen nagy arnyt kpviselt


A magyar mez gazdas g technikai sz nvonala a m sodik vil gh bor el tt

A magyar mezgazdasg technikai sznvonala a msodik vilghbor eltt


Arat s

Arats


Cs pl s

Cspls


F ldreform 1945 m rcius 17

Fldreform 1945. mrcius 17.

 • Mg az orszg teljes felszabadtsa eltt kiadjk a rendeletet

 • Az Ideiglenes Kormny rendeleteknt lt napvilgot vagyis nem a trvnyhozs alkotja a trvnyt!

 • Valamennyi politikai er tmogatsval (kommunistk is tmogatjk!)

 • Nhny ht alatt gykeres s visszafordthatatlan vltozsokat eredmnyez a magyar mezg-ban


Nagy imre s don th ferenc az mkp agr rpolitikusai

Nagy Imre s Donth Ferenc, az MKP agrrpolitikusai


A f ldreform v grehajt sa

A fldreform vgrehajtsa

 • Kzponti fldalap ltrehozsa

  • fldek elkobzsval, kisajttsval

 • Elkobozzk a fldjt krptls nlkl:

  • A hbors bnsknek, nyilasoknak

 • Kisajttjk:

 • Az 1.000 kat. holdat meghalad tulajdonnal rendelkez ri birtokosok fldjt (krptls nlkl)

 • Az 1.000 kat. hold alatti birtokok esetben (krptls kiltsba helyezsvel):

  • Kisajttjk a volt ri birtokosok 100 hold feletti tulajdonrszt (Azaz: max. 100 hold maradhat)

  • Kisajttjk a gazdagparaszti birtokok 200 hold feletti rszt


A f ldreform sor n ig nybe vett birtokok

A fldreform sorn ignybe vett birtokok


A f ldek kioszt sa

A fldek kiosztsa

 • A kzponti fldalapba kb. 5,6 milli kat. hold fld jutott

 • Ez az orszg mvelhet fldterletnek a 35%-a!

 • Kik kaphattak fldet?

  • Gazdasgi cseldek

  • Mezgazdasgi munksok

  • Trpebirtokosok (5 hold alatti tulajdonnal)

  • Mezgazdasgban foglalkoztatott kpestett, de fldtulajdonnal nem rendelkez rtegek


A f ldreform test letei

A fldreform testletei

 • Kzsgenkt (az orszg valamennyi teleplsn) fldignyl bizottsgokathoztak ltre

  • Feladatuk: sszerni az elkobozhat s kioszthat fldeket

 • Megynknt Fldbirtokrendez Tancsokat alaktanak (mrnkk, szakemberek vezetsvel)

 • Orszgos szinten a testleteket az Orszgos Fldbirtokrendez Tancsfogja ssze

 • A fldosztsban az agrrtrsadalom szles rtegei is rszt vesznek

  • 3.200 fldignyl bitottsg

  • 35.000 tag


A f ldreform hat sa a magyar birtokrendszerre s az agr rn pess g szerkezet re

A fldreform hatsa a magyar birtokrendszerre s az agrrnpessg szerkezetre

 • sszesen 730 ezer fldignyls rkezett be a testletekhez, ebbl 660 ezret tekintettek ignyjogosultnak

 • Hzhelyet 350 ezren ignyeltek, vgl 150 ezer hzhelyet osztottak ki

 • Tbb az igny, mint a kioszthat fld: nem minden ignyt sikerlt kielgteni!

 • Elnyben rszestettk a nincstelen agrrnpessget


A f ldh z jut s ar nya egyes kateg ri k szerint

A fldhz juts arnya egyes kategrik szerint


A kiosztott f ld megoszl sa kateg ri nk nt

A kiosztott fld megoszlsa kategrinknt


A f ldreform k vetkezm nyei

A fldreform kvetkezmnyei

 • Jelents vltozs kvetkezett be a birtokszerkezetben

 • A legnagyobb nvekeds az 5-10 holdas gazdasgok szmban jelentkezett

 • A legnagyobb cskkens a 3.000 hold feletti birtokok esetben figyelhet meg

 • Eredmnyek:

 • Cskkent a birtokszerkezet nagymrtk arnytalansga

 • Az rutermel kisbirtokok szmt kvntk nvelni

 • A fldhz jutottak 90%-a volt korbban nincstelen, vagy trpebirtokos


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • tlagosan 5,1 holdat kaptak az ignylk

 • A kiosztott fld fels hatra a csald ltal megmvelhet birtoknagysg volt (max. 15 hold)

 • A fldnlkli rtegek arnya a korbbi 46%-rl 17%-ra cskkent

 • A kisbirtokos parasztok arnya 47%-rl 80%-ra nvekedett

 • A nagybirtokosok arnya 3% al cskkent


A birtokkateg ri k ter let nek s sz m nak v ltoz sa a f ldreform k vetkezt ben

A birtokkategrik terletnek s szmnak vltozsa a fldreform kvetkeztben


A f ldreform egy b velej r i

A fldreform egyb velejri

 • A fldoszts sorn az j tulajdonosok kztt kiosztjk a kisajttott birtokok vagyontrgyait is (vetmag, takarmny, gpek, szerszmok)

 • A fel nem oszthat vagyont a teleplseknek, illetve fldmves szvetkezeteknek adjk (ndas, halast, szeszzem, malom, olajt, traktor, csplgp, stb.)

 • Bizonyos rszekbl llami tulajdont hoznak ltre (1.500 volt nemesi kastly s kria, illetve a hozz tartoz fld, )

 • A krtalants sszegt a fldhz jutottak megvltsi djaibl akartk elteremteni de a fldhz jutottak nem tudnak fizetni


A f ldreform ellentmond sai

A fldreform ellentmondsai

 • Nem elegend a kioszthat fld tovbbra is maradnak fldnlkliek

 • Azokban az orszgrszekben, ahol kevs a fld, trvnytelensgeket is elkvetnek

  • Kiosztjk a volt nemesi-gazdagparaszti birtokok megmarad rszt is

 • Vits krdseket vet fel a fldek minsge, a hatrbeli helyzete

  • Fldmvelsgyi Minisztrium perek sokasgval szmolhat

 • Az j birtokok bizony nem alkalmasak rutermelsre!

 • A nagy horderej vltozsok nem lesznek tartsak: 1948-ban indul a szvetkezetests


V laszt sok infl ci stabiliz ci 1945 46 ban

Vlasztsok, inflci, stabilizci 1945-46-ban


Az 1945 s nemzetgy l si v laszt sok

Az 1945-s nemzetgylsi vlasztsok

 • Cl:

 • A hatalom ideiglenes jellegnek megszntetse

 • A belpolitikai erviszonyok tisztzsa

 • A hbor utni demokratikus kibontakozs megindtsa


Az 1945 s v laszt s keretei

Az 1945-s vlaszts keretei:

 • A demokratikus jelleg garancii:

 • Nincs egyelre egyetlen olyan politikai er sem Magyarorszgon, amelyik monopolizlni tudn a hatalmat

 • A gyztes nagyhatalmak konszenzusa ekkor mg l

 • Az 1945/VIII.-as j vlasztjogi trvny

  • A korbbi idkhz kpest a legdemokratikusabb

  • De mint ksbb kiderl: hossz vtizedekig is a legdemokratikusabb vlasztjogi trvny


Az 1945 s v laszt jogi t rv ny

Az 1945-s vlasztjogi trvny

 • ltalnos vlasztjog

 • Minden 20. letvt betlttt magyar llampolgr vlaszt s vlaszthat (60%-a a magyar trsadalomnak)

 • Kivtelek: hbors bnsk, rtelmi fogyatkosak

 • Nk vlasztjoga most lesz teljes

 • A hbor eltt a legszlesebb vlasztjog a trsadalom 30%-ra terjedt ki

 • Titkos vlaszts

  • Lelkiismereti szabadsg biztostva

 • Kzvetlen vlaszts

  • Prtok listira lehetett voksolni (1 mandtumhoz 12 ezer voks kellett)


1945 november 4

1945. november 4.

 • A vlasztsok nyugodt, korrekt krlmnyek kztt zajlottak

 • Az orszgban 16 szavazkrzet mkdtt

 • A vlasztsra jogosultak 92,4%-a vett rszt a szavazson (4.774.653 f)

 • A vgeredmny a Kisgazdaprt elspr gyzelmt hozta


Az 1945 s v laszt sok v geredm nye

Az 1945-s vlasztsok vgeredmnye


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Az eredmnyek alapjn kijelenthet:

 • Magyarorszg npe 1945. vgn

 • a nyugat-eurpai polgri demokratikus rtkekre

 • a magntulajdon srthetetlensgre s a vllalkozsok szabadsgra pl

 • keresztny s nemzeti jvre voksolt


A p rtok eredm nyeinek megoszl sa az 1945 s v laszt sokon

A prtok eredmnyeinek megoszlsa az 1945-s vlasztsokon


Az j korm ny sszet tele

Az j kormny sszettele

 • Az FKGP akr nllan is kormnyt alakthatna

 • A SZEB ajnlsai s a trsadalom eltt ll kihvsok alapjn KOALCIS kormnyt hoznak ltre

 • A koalci tagja lesz: FKGP, MKP, SZDP, NPP


A miniszt riumok feloszt sa

A minisztriumok felosztsa

 • MKP: belgy (Nagy Imre), kzlekeds (Ger), npjlt

 • SZDP: igazsggy, ipargy, kereskedelem- s szvetkezetgy

 • NPP: valls- s kzoktatsgy

 • FKGP: miniszterelnk (Tildy Zoltn)

 • fldmvelsgy

 • had- s klgy

 • pnzgy

 • jjpts s tjkoztatsgy


Magyarorsz g llamform j nak k rd se

Magyarorszg llamformjnak krdse

 • Magyarorszg 1946 elejn mg mindig kirlysg

 • Az j nemzetgyls tbbsge a kztrsasg eszmjt tmogatja szakts minden korbbi bnnel

 • Katolikus klrus, konzervatvok egyedl a monarchia-prtiak

 • 1946. janur 31-n kikiltjk a kztrsasgot

 • 1946/I. tc. Kztrsasgi elnk: Tildy Zoltn

 • j miniszterelnk: Nagy Ferenc

 • 1946/VII. tc. Az llamrend vdelmrl szl trvny megszletse


A gazdas gi let jraind t s nak l p sei a m sodik vil gh bor ut n

A gazdasgi let jraindtsnak lpsei a msodik vilghbor utn


Az 1945 s v legfontosabb k rd sei

Az 1945-s v legfontosabb krdsei:

 • A fldreform

 • A hbor utni jjpts

 • A kzellts megszervezse

 • A gazdasgi let jraindtsa

 • A kzlekeds helyrelltsa

 • A nemzetkzi ktelezettsgek teljestse

 • A politikai let konszolidcija


A k zell t s megszervez se

A kzellts megszervezse

 • A hbor utn slyos lelmezsi problmk jelentkeztek

  • A kszletek elszlltsa, pusztulsa

  • A mezgazdasgi munkk elmaradsa

  • SZEB, VH lelmezse

 • A lakossg legalapvetbb szksgleteit sem tudja a kormnyzat biztostani

 • Az 1938-as kszletekhez kpest tlagosan 45%-os hinnyal kellett szmolni

  • Cukor, hs, zsr esetben a hiny 80%-os

 • Az tlagos napi kalriamennyisg 1700-1800 kalrira cskkent a korbbi 2700 kalrirl

  • A vrosokban a jegyre kaphat lelmiszer mennyisge: 560 kalria! (20 dkg kenyr)


A k zell t s helyzete 1945 ben

A kzellts helyzete 1945-ben


A magyar lakoss g t panyag ell t si helyzete 1945 ben

A magyar lakossg tpanyag-elltsi helyzete 1945-ben


A k zell t s k zponti megszervez se

A kzellts kzponti megszervezse

 • A kszlethiny fleg a vrosokban, a brbl s fizetsbl lket hozta nehz helyzetbe (+ inflci)

 • Az hezk megmaradt rtktrgyaikat lelmiszerre cserltk

 • Fellendlt a feketekereskedelem, a batyuzs

 • A kormny hatrozott lpsekre knyszerlt:

  • Fejadagok maximlsa

  • Npkonyhk fellltsa

  • Feketzs visszaszortsa

  • Kzelltsi Minisztrium megszervezse

  • Kzponti kszletgazdlkods bevezetse (beszolgltats begyjts, llami kszletfelhalmozs)


Lelmiszer fejadagok magyarorsz gon s n h ny k rnyez orsz gban

lelmiszer fejadagok Magyarorszgon s nhny krnyez orszgban


Feket z k a t zsdepalota m g tt 1945 ben

Feketzk a Tzsdepalota mgtt 1945-ben


Begy jt tt term nyek mennyis ge 1946 s 1948 k z tt

Begyjttt termnyek mennyisge 1946 s 1948 kztt


Az ipari termel s megind t sa

Az ipari termels megindtsa

 • Nyilvnval: csak az llam megersd szerepvllalsval kpzelhet el az ipar jraindtsa

  • Kszlethiny, szovjet ellenrzs, hbors pusztuls

 • Kzponti irnyts:

  • Nyersanyageloszts

  • Munkaer gazdlkods

  • Jvtteli ktelezettsgek

  • jjpts

 • Politikai koncepcik

  • FKGP: magntulajdon, haszonhoz val jog

  • MKP: tudatosan nvelni az llami szerepet


Az jraind t s l p sei

Az jraindts lpsei

 • Szovjet katonai ellenrzs megszntetse

 • zemi bizottsgok ltrehozsa romeltakarts

 • llami hitelnyjts

  • 1945. mrcius: 9,5 milli P, mjus: 25 milli P gyorshitel a Pnzgyminisztriumtl

 • llami megrendelsek nvekedse

 • Kzponti kszletgazdlkods megszervezse

  • Ipargyi miniszter: 550-fle alapanyag, flksz termk zrolsa kzponti eloszts

 • Nyersanyaghiny enyhtse: 1945. aug. 27. szovjet-magyar kereskedelmi szerzds

 • Tulajdonosi rdekek htrbe szorultak a munkavllali rdekekkel szemben az llam is ezt tmogatja (GYOSZ tiltakozsa mellett)


A k zleked s helyre ll t sa

A kzlekeds helyrelltsa

 • Ger Ern vezetsvel

 • arccal a vast fel

 • 1945 vgre a hidak jelents rszt helyrelltottk

 • A vast jjptse a fbb vonalakon megtrtnt

 • A gppark 1947 elejn:

  • 8200 teheraut

  • 8000 szemlyaut

  • 15000 motorkerkpr


K zdelmek a koal ci n bel l 1946 elej n

Kzdelmek a koalcin bell 1946 elejn

 • A Nagy Ferenc-kormnynak kezdettl fogva szmolnia kellett a koalcis partnerek (MKP,SZDP, NPP) llandsul politikai tmadsval

 • Rkosik szmra vilgoss vlt: trvnyes vlasztsokon nem biztos, hogy kpesek hatalomra jutni

 • j kommunista taktika: a koalci s a kisgazda flny felmorzsolsa

 • 1946. febr.-mrc.: Baloldali Blokk ltrehozsa (BB)

 • Tmegtntetsekkel elrik: az FKGP jobbszrnynak kizrsa a koalcibl (20 kpvisel)


A baloldali blokk t ntet se

A Baloldali Blokk tntetse


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Egyre nyltabb hatalommegragadsi trekvsek, a trsadalom mind tbb szntern

 • Kzigazgats megtiszttsa a reakcis elemektl B-listzs 60.000 kztisztvisel elbocstsa

 • Trvnytelen fldoszts ellen: Fldet vissza nem adunk!

 • llamostsok kiterjesztse: Munkskl, vaskl, oda sjt, ahova kell!

 • Tmads a katolikus ifjsgi szervezetek ellen

 • Rajk Lszl rendelettel betiltja a katolikus ifjsgi szervezeteket (Cserkszszvetsg, KALOT, KALSZ)

 • A trsadalom megflemltse, bizonytalansgrzet keltse


Infl ci s stabiliz ci 1946 ban

Inflci s stabilizci 1946-ban


Az infl ci 1945 46 ban

Az inflci 1945-46-ban

 • Mr a hbor alatt is zajlik a pnz elrtktelenedse, de az kezelhet mrtk marad (hbors kiadsok)

 • 1945-tl kezdve a folyamat felgyorsul

 • Okok:

 • A gazdasg hbors sszeomlsa

 • Lecskken gazdasgi teljestkpessg

 • llami bevtelek elapadsa

 • Megsokszorozd kltsgvetsi kiadsok

 • Az jjpts feladatai bketermelsre val tlls

 • A jvttelek kiadsai

 • Kszlethiny, lelmiszerhiny

 • Az MNB arany- s devizakszletnek elrablsa


Korm nyzati int zked sek direkt infl ci s finansz roz s

Kormnyzati intzkedsek, direkt inflcis finanszrozs

 • A hatalmas tke- s pnzigny elteremtsre a kormny fedezetlen bankjegykibocstsba kezd

  • Erre a kormnynak trvnyi lehetsge van a hbor elttrl

 • Knyszert krlmny: 1945. msodik felben a kormnyzati bevtelek az llami kiadsok csupn 7%-t fedeztk

 • A hinyz pnzmennyisg elteremtse: bankprs

 • A bankjegyforgalom (a forgalomban lv pnz mennyisgnek) vltozsa 1945-ben:

 • 1945. mjus: 21,2 mrd P, 1945. december: 765,4 mrd P

 • Tovbbi nvekmny: SZEB: 5 mrd P, nyilasok ltal elhurcolt pnz visszaramlsa: 9 mrd P


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Az MNB a kormnytl kapott felhatalmazs alapjn megkezdte a fedezetlen bankjegykibocstst

 • Az MNB szerept mindez jelentsen megnveli: a legfbb, st, kizrlagos hitelforrs az llam lesz (magnpnzintzeteknek nem marad kihelyezhet pnze)

 • Megjelennek a mind nagyobb s nagyobb cmlet pnzek

  • 1944 nov.-ig a 100 P volt a legnagyobb cmlet bankjegy, ekkor vezettk be az 1.000 P-t. Ezt kveten msfl v alatt az 1.000 P-tl az egymillird milpengsig jutottak el. A vsrlk nem a cmletek, hanem a pnz szne alapjn klnbztettk meg a bankjegyeket.

 • Felgyorsul a mind nagyobb mennyisg pnz rtkcskkense


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A forgalomban lv pnz vsrlerejnek cskkense:

 • 1938 elejn a forgalomban lev pnz vsrlereje kb. 512 milli peng volt

 • 1945 vgn a 765,5 mrd P-re duzzadt forgalomban lev pnznek a valsgos vsrlereje alig haladta meg a 20 milli P-t

 • Ez a vsrler 1946 nyarra, amikor a forgalomban lev pnz mennyisge 47,4 quadrilli P-re ntt, az 1938-as rakon mindssze 3,5 milli P tnyleges rtkre zuhant vissza


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

A peng elrtktelenedse s az inflci alakulsa 1945-46-ban

* Egy billiban 12, egy trilliban 18, egy qadrilliban 24 nulla tallhat.


K s rletek az infl ci meg ll t s ra

Ksrletek az inflci meglltsra

 • 1945. dec.: vagyondzsma

 • A kormny 75%-kal cskkenti a forgalomban lv pnz mennyisgt (A pnzre a nvrtk 75%-nak megfelel sszeg blyeget kellett ragasztani)

 • Az gy kapott 380 mrd-os kincstri bevtel az llami kiadsok akkori egyhavi sszegnek 1/3-t fedeztk

 • Maguk az llami bevtelek is inflldnak!

 • 1946. jan.: adpeng (napi rfolyam-meghatrozs)

 • Az llam, a kormnyzat nem csak vesztese lehet az inflcinak:

 • A kormny tudatosan adssgot halmoz fel a vllalatokkal, magnvllalkozkkal szemben (ksve fizet az llami megrendels, beszolgltats utn) mindez elinflldik

 • A peng teljes elrtktelenedse s a hiperinflci nem jrt egytt a kormnyzat gazdasgi sszeomlsval


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • 1946 tavaszn kiderlt: a kormny nem tudja kordban tartani az inflcit

 • A pnzromlsbl ered problmk, bevtelcskkensek llandsultak

 • 1946 nyarn az rnknt 12%-kal emelked rak s az inflci vesztese: a brbl s fizetsbl lk tmege lesz

 • Az amgy sem magas letsznvonal a hbor utnihoz kpest is 50-60%-kal cskkent.

 • A gazdasgi letben a pnz megsznik pnzknt funkcionlni

 • A pnzforgalom helyett a naturlis rucsere lett a jellemz


Infl ci s b rkifizet s bankjegyk tegekkel

Inflcis brkifizets (bankjegyktegekkel)


Rt ktelen peng k tegek az utc n

rtktelen Pengktegek az utcn


A gazdas gi f tan cs l trehoz sa

A Gazdasgi Ftancs ltrehozsa

 • A vlasztsok utn valamennyi politikai er egyetrtett az inflci meglltsnak szksgessgvel

 • De ezt csak az llam gazdasgi letbe val radiklis beavatkozsval, a kttt gazdlkods bevezetsvel lehetett elrni

 • Kommunistk javaslata: az llam gazdasgirnyt szerept nvelni (burkolt cl: llamosts)

 • 1945 vgn az MKP javaslatot tesz egy gazdasgi cscsintzmny ltrehozsra: Gazdasgi Ftancs

 • Feladata: anyageloszts, megrendels, hitelezs, br-, munkaer-gazdlkods, stb.

 • A GF eredetileg koalcis elvek alapjn plt fel, de az MKP a testleten bell ltrehozott egy n. TITKRSG-ot ()Ez a dnts-elkszt testlet!)

 • A Titkrsgon keresztl (vezetje: Vas Zoltn) az MKP teljes befolyst szerzett a testletre, s gy az egsz gazdasgirnytsra


Stabiliz ci a k t tt gazd lkod s jegy ben

Stabilizci a kttt gazdlkods jegyben

 • 1946 tavaszn megkezddnek a konkrt elkszletek

 • A krlmnyeket alapveten meghatrozza:

  • Csak bels erforrsokra plhet

  • A SZU engedlyezi a jvttelek ttemezst

 • Cl:

  • Az llami kiadsok cskkentse (jvttel ttemezse, jjpts visszafogsa, SZU ruklcsn)

  • llami bevtelek nvelse (ademelsek)

 • Segti a stabilizcit: az USA visszaszolgltatja az MNB arany- s devizakszleteit

 • A gyors eredmny zloga: a gazdasgi s pnzgyi szektorra teljes kren kiterjed kormnyzati beavatkozs


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

Az 1946-os stabilizcis kltsgvetsi kiadsok s bevtelek tervezete (milli P, 1938-as rfolyamon)


Az j r s b rrendszer

Az j r- s brrendszer

 • tfog s szigor adreformot hajtottak vgre

 • 1946. augusztus 1-jvel j pnzt vezettek be: FORINT

 • Ezzel prhuzamosan: kzpontilag j r- s brrendszert lptettek letbe

 • Az j forint-rakat az 1939-es peng-rakbl kpeztk mestersgesen

 • Az iparcikkek esetben az j rakat az 1939-es rak 4,97-es szorzsval kaptk meg

 • A mezgazdasgi termkek (nvnyi s llati termkek) rt 1939-es rak 3,2-vel val szorzsval kaptk meg

 • Mestersgesen klnbsget hoztak ltre az ipari- s mezgazdasgi rak kztt (megnyitottk az n. AGRROLL-t)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Elszakad a magyar rrendszer a vilgpiaci raktl: a vilgpiacon a mezgazdasgi termkek ra emelkedett

 • Az j rak kvetkeztben a mezgazdasgi rak 40-50%-kal elmaradtak a hbor eltthz kpest az ipari raktl

 • A brek kialaktsnl egysgesen a hbor eltti brek 50%-t vettk alapul

 • A stabilizcis brviszonyok helyrelltottk az inflci sorn felborult rtkviszonyokat, de a relbrek emelkedse csak igen lassan haladt elre

 • Kibvtettk a munkavllalk szocilis jogait


A p nz rufedezet nek megteremt se

A pnz rufedezetnek megteremtse

 • A sikeres stabilizci egyik felttele: az j pnz rtkllsgnak megrzse, vsrlerejnek nvelse

 • Vsrler nvelse: rukszletek forgalomba vitele

 • Anyag- s rhivatal: rszablyozs, rellenrzs, gazdasgi rendrsg

 • rdrgtk, kszletrejtegetk slyos bntetse (internls, brtn, hallbntetse)


Llami bev telek j p nz s hitelpolitika

llami bevtelek, j pnz- s hitelpolitika

 • Ademelsek: forgalmi adk: 75%-os nvekeds, egyenes adk 28%-os emels

 • j pnz- s hitelpolitika lnyege: restrikci, mestersges pnzszke

 • 1946. augusztus vgig mindssze 240 milli Ft forgalomba hozst irnyoztk el (Ez az 1938. januri pnzmennyisgnek 10%-a!!!)

 • Az egy fre jut bankjegyforgalom 1946. dec. vgn alig haladta meg a 100 Ft-ot!

 • A bankjegykibocsts lass temt azrt lehetett fenntartani, mert a pengt nem vltjk t j forintra

 • 1 Ft = 400.000 quadrilli P (Az ssze kidobott P = 47,4 quadrilli)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • A deflcis pnzpolitika mestersges pnzhinyt idzett el

 • Ez az eddig rejtegetett kszletek elcsalogatst idzte el

 • Aki kereskedni akart, annak forintra volt szksge, de forintot csak az MNB-tl lehetett aranyrt s devizrt vsrolni (a peng nem kerl tvltsra!)

 • Mr 1946. aug.-ban 10 mill USD rtk aranyat s devizt vltottak forintra az MNB-nl

 • Az j pnz kizrlag az MNB ltal kerlt forgalomba, a kereskedelmi s hitelbankok kimaradtak ebbl

 • Megersdik az MNB pnzforgalmi szerepe, a magntulajdonban lv bankok kiszolgltatott vlnak az llammal szemben

 • A hitelkibocsts elmarad a vals szksgletek mgtt kormnyzati ellenrzssel zajlik

 • A hiteleket fleg az llami rdekeltsgek kaptk


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

A Nemzeti Bank vlttrcja 1947. janur 31-n

(a folystott hitelek gazatok kzti megoszlsa)


A magyarorsz gi mez gazdas gi termel s talakul sa a 19 sz zadban

 • Az j pnz-, hitel- s bankpolitika tulajdonkppen megvalstotta az llam hitelezsi monopliumt

 • A magnpnzintzetek a hbor eltti tkesszegyjt s kihelyez szerepket nem tudtk jra elfoglalni

 • A vllalatok s zemek a hitelezsi folyamatok rvn is ers fggsbe kerltek az llammal szemben


 • Login