Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. - PowerPoint PPT Presentation

Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej
Download
1 / 28

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej. Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski kmark@igf.fuw.edu.pl www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/. VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego, 27.09.2012. Klimat. Średnia pogoda panująca w danym miejscu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej.

Krzysztof Markowicz

Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

kmark@igf.fuw.edu.pl

www.igf.fuw.edu.pl/meteo/stacja/

VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego, 27.09.2012


Klimat

Klimat

Średnia pogoda panująca w danym miejscu.

Średni przebieg warunków atmosferycznych charakterystyczny dla danego obszaru i określony na podstawie 30 letnich serii pomiarowych.

Klimat to pojęcie statystyczne zdefiniowany w terminologii prawdopodobieństwa

Gdy znamy klimat jakiegoś miejsca to potrafimy określić np. jakie jest prawdopodobieństwo że średnia temperatura lutego np. 2015 roku będzie w przedziale od -3 do -4 oC.

10/13/2014

Krzysztof Markowicz kmark@igf.fuw.edu.pl


Anomalie

Anomalie

Anomalia - czyli odchylenie od wartości średniej (przeciętej)

Pojecie stosowane często w klimatologii do analizy zmienności warunków pogodowych.

Czy anomalie pogodowe świadczą o zmianach klimatu

Nie, gdyż anomalie są naturalnie związanie z klimatem.

Dopiero gdy anomalia utrzymuje się przez odpowiedni długi okres czasu (30 lat) może to świadczyć o zmianach klimatycznych.

10/13/2014

Krzysztof Markowicz kmark@igf.fuw.edu.pl


Anomalie 2

Anomalie (2)

Czy w dobie globalnego ocieplenia możemy spodziewać się chłodnych zim?

Czy chłodne lato jakiegoś roku może dowodzić, że nie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem?

10/13/2014

Krzysztof Markowicz kmark@igf.fuw.edu.pl


Zmiany klimatu w ostatnim milenium

Zmiany klimatu w ostatnim milenium

Średnie globalne anomalie temperatury powietrza przy powierzchni ziemi za ostatnie dwa tysiące lat. Kolorowe linie odpowiadają różnym rekonstrukcjom temperatury.

Źródło wikipedia.


Zmiany temperatury w ostatnich 150 latach

Zmiany temperatury w ostatnich 150 latach

Średnie roczne i pięcioletnie anomalie temperatury powietrza przy powierzchni ziemi wyznaczone względem referencyjnego okresu 1961-1990. Dane pochodzą z bazy danych HadCRUT3 opublikowanej przez Centrum Hadleya oraz Uniwersytet Wschodniej Anglii. Źródło wikipedia.


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Comparison of ground based measurements of surface temperature (blue) and satellite based records of mid-tropospheric temperature (red: UAH; green: RSS) since 1979. Trends plotted since January 1982.

7


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

8

NASAGISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP)


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Zmiany klimatu na Antarktydzie

Zmiany temperatury powietrza za ostatnie 100 lat z niepewnościami i poziomem istotności trendudla stacji pomiarowych na Półwyspie Antarktycznym. Wykres zapożyczony z artykułu Vaughan i inni, Devil in the Detail, Science, 293 1777-1779, 2001,


Zmiany klimatu w polsce

Zmiany klimatu w Polsce

Średnie roczne oraz trendy liniowe temperatury powietrza w Polsce na podstawie 82 stacji meteorologicznych.

W okresie od 1964 do 1973 nie ma dostępnych danych.


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Średnie roczne liczby dni z burzą w Polsce na podstawie 82 stacji meteorologicznych.


Zmiany klimatu w strzy owie

Zmiany klimatu w Strzyżowie

Zmiany czasowe średniej rocznej temperatury powietrza, rocznej sumy opadu w [mm] oraz trendy liniowe w okolicach Strzyżowa.


G wne przyczyny zmian klimatu

Główne przyczyny zmian klimatu

IPCC, 2007 (wikipedia)


Emisje co 2 i zmiany sk adu izotopowego

Emisje CO2 i zmiany składu izotopowego


Sk d wiemy e wzrost co 2 jest zwi zany z dzia alno ci cz owieka

Skąd wiemy, że wzrost CO2 jest związany z działalnością człowieka?

Węgiel wchodzący w skład paliw kopalnych ma trochę inny skład izotopowy niż węgiel budujący "świeże" tkanki roślinne, i węgiel nieorganiczny rozpuszczony w oceanach.

Węgiel z paliw kopalnych podobnie jak węgiel "roślinny", ale w odróżnieniu od "oceanicznego", posiada więcej atomów izotopu 12C

Węgiel z paliw kopalnych podobnie jak większość węgla "oceanicznego", ale w odróżnieniu od "roślinnego", nie zawiera atomów radioaktywnego 14C). Wynika to z czasu rozpadu 14C w paliwach kopalnych znajdujących się pod ziemią gdzie promieniowanie kosmiczne jest zbyt słabe aby produkować ten radioaktywny izotop.

Mierząc zmiany składu izotopowego CO2 w atmosferze można stwierdzić, skąd bierze się dodatkowy węgiel w atmosferze.

15


Symulacja zmian klimatu zwi zana z usuni cie wszystkich gaz w cieplarnianych

Symulacja zmian klimatu związana z usunięcie wszystkich gazów cieplarnianych

Lacis et al., 2010


Rozk ad po udnikowy temperatury powierzchni ziemi po usuni ciu ghg

Rozkład południkowy temperatury powierzchni Ziemi po usunięciu GHG

Porównanie efektów cieplarnianych na różnych planetach

Lacis et al., 2010


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Bezpośredni wpływ aerozoli na klimat

wzrost albeda planetarnego

wzrost absorpcji w atmosferze

warstwa aerozolu

redukcja promieniowana słonecznego dochodzącego do powierzchni ziemi

10/13/2014

Krzysztof Markowicz kmark@igf.fuw.edu.pl


Wp yw aerozolu na klimat

Wpływ aerozolu na klimat

Efekt bezpośredni

poprzez rozpraszanie i pochłanianie promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemi.

Efekt pośredni

oddziaływanie aerozolu na własności chmur oraz ich czas życia

Aerozole chłodzą klimat!


Poland aod

Poland-AOD

Powołana w 2011 r.

Koordynowana przez Instytut Geofizyki, Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2013)

www.polandaod.tk

 • Stacje Badawcze:

 • Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Stacja pomiarowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

 • Prywatna Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie

 • Statek badawczy Oceania

 • Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku Polskiej Akademii Nauk


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

IGF-UW

Warsaw

IO-PAS Sopot

SolarAOTStrzyzow


Stacja badawcza solaraot w strzy owie

Stacja Badawcza SolarAOT w Strzyżowie

Założona w 2002 r.

Położenie: Podkarpacie 443 mn.p.m. (200 m nad kotliną Strzyżowa), 49.8790oN, 21.8631oE

Bardzo dobre miejsce do badań klimatycznych w tym własności optycznych aerozoli


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

10/13/2014


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Fields campaign in 2010


Plany

Plany

 • Instalacja wiosną 2013 r. nowego przyrządu w ramach sieci AERONET koordynowanej przez NASA. Będzie to druga taka stacja w Polsce.

 • Projekt edukacyjny: Uczniowska Kampania Klimatyczna 2013-2014


Obserwacje prowadzone przez uczni w

Obserwacje prowadzone przez uczniów

Aerozole

 • Grubość optyczna aerozoli, wykładnik Angstroma

 • Zawartość pary wodnej w pionowej kolumnie powietrza

 • Współczynnik ekstynkcji aerozoli

 • Koncentracja węgla cząsteczkowego

  Pomiary dodatkowe

 • Zachmurzenie

 • Widzialność pozioma

 • Kolor nieboskłonu

 • Podstawowe pomiary meteorologiczne


Fotometr s oneczny

Fotometr słoneczny

Nowy

fotometr


Zmiany klimatu ziemi w skali lokalnej i globalnej

Wyznaczanie widzialności i współ. ekstynkcji

kontrast w zerowej odległości

kontrast w odległości r


 • Login