Poduzetništvo i poduzetnik kroz različite znanstvene discipline - PowerPoint PPT Presentation

Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline
Download
1 / 25

 • 212 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Poduzetništvo i poduzetnik kroz različite znanstvene discipline. Ekonomski fakultet u Osijeku Akad. godina 2011./2012. Teorijske koncepcije poduzetništva. Tri metodološka pristupa:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Poduzetništvo i poduzetnik kroz različite znanstvene discipline

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

Poduzetništvo i poduzetnik kroz različite znanstvene discipline

Ekonomski fakultet u Osijeku

Akad. godina 2011./2012.


Teorijske koncepcije poduzetni tva

Teorijske koncepcije poduzetništva

 • Tri metodološka pristupa:

  • Personalno-psihološka škola predstavlja poduzetništvo kao djelatnost ljudi s posebnim psihološkim svojstvima, tzv. generičko poduzetništvo.

  • Neoklasična ekonomska teorija prikazuje poduzetništvo kao djelatnost ljudi u kojoj se postojeća proizvodna matrica optimalno koristi te se kroz nju maksimizira profit.

  • Socio-kulturni pristuptretira poduzetništvo kao ekonomsku djelatnost koja u okviru socio-kulturnih institucija efektivno koristi društvene i ekonomske potencijale.


Kritike pojedinih pristupa

Kritike pojedinih pristupa:

 • Psihološka analiza nije uspjela ponuditi vjerodostojne empirijske dokaze o različitim sposobnostima ljudi za poduzetništvo. Studije psihološko-personalnog pristupa doprinijele su diskusiji o tzv. poduzetničkim atributima i dopustile da se u obzir uzimaju različite karakteristike poduzetnika, ali su otkrile vrlo malo koliko su poduzetnici učinkoviti i da li njihove poduzetničke osobine zapravo pridonose poslovnom uspjehu ili ne.

 • Neoklasična teorija bazira svoje znanstvene premise na racionalnom ponašanju i informiranosti o tržišnim procesima i kao takva isključuje neizvjesnostkoja je po mnogim ekonomistima i istraživačima jedan od neizostavnih elemenata poduzetništva.

 • Socio-kulturni pristup također je ograničen. Mnogi su prepoznali važnost socijalnog konteksta kod poduzetničkog procesa, no premise su im kritizirane jer su naglasak stavljale na kontekstualne varijable, a ne kako ih poduzetnici prezentiraju i kako se na temelju njih ponašaju.


Poduzetni tvo kao dinami na kategorija

Poduzetništvo kao dinamična kategorija

Poduzetništvo je imalo različito značenje u pojedinim razdobljima

razvitka tržišne ekonomije:

Prvo razdoblje: liberalna faza kapitalističkog razvitka

 • Aktivna uloga poduzetnika

  Drugo razdoblje: masovna industrijska proizvodnja

 • Pasivna uloga poduzetnika; aktivna managera

  Treće razdoblje: ponovno oživljavanje svih atributa tržišne ekonomije

 • Proaktivna uloga poduzetnika; poduzetnički management


Semanti ki razvoj pojma poduzetni tvo

Semantički razvoj pojma poduzetništvo

 • Prvotno značenje poduzetništva veže se već u 12. stoljeću uz francuski glagol “entreprender” - nešto činiti, poduzimati.

 • Poduzetnici su avanturisti, osvajači, te ‘poduzimači’ značajnih pothvata i rizika; u 14. st. pojam se proširio na izvršitelje velikih proizvodnih/stvaralačkih projekata – npr. arhitektonska djela poput dvoraca ili utvrda, javnih zgrada, katedrala i slično.

 • Svi se ovi pojmovi odnose na funkcije i kvalitete koje u sebi nose uzbudljiva, do tada nepoznata iskustva, vlastite rizike i izvršenje određenih zadatka koje su vlastodršci nalagali.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline1

Poduzetništvo i poduzetnik kroz različite znanstvene discipline

I. Ekonomski pristup:

 • Srž ekonomskog predmnijevanja poduzetništva jest potraga za mogućnošću, šansom.

 • Ekonomisti poduzetnika lociraju u turbulentna, promjenjiva i ekonomski vrlo zahtjevna okruženja gdje ga onda prikazuju kao destruktivnog kreativca koji nužnost pretvara u vrijednost, a okolnosti u prilike.

 • Različito poimanje poduzetnika/poduzetništva: klasici, neoklasici, moderni teoretičari...


Richard cantillon

Richard Cantillon

“…Svi drugi su poduzetnici, bilo da otvore posao s kapitalom da vode svoje poduzeće, bilo da su poduzetnici sa svojim vlastitim radom bez ikakvog kapitala, te se može smatrati da žive u neizvjesnosti. Čak i prosjaci i lopovi su poduzetnici ove kategorije.”

R. Cantillon

 • U djelu “Opća rasprava o prirodi trgovine” slijedi fiziokratsku liniju podjele društva u klase: nezavisna klasa koju čine vladari i zemljoposjednici te zavisna klasa koja se sastoji od radne snage i poduzetnika.

 • Prvi koji je poduzetništvo i poduzetnika opisao ekonomskim pojmovima:

  • Poduzetnik je osoba koja kupuje po poznatim cijenama da bi prodao po onima koje će se tek formirati na tržištu; snosi riziksvog pothvata koji je veći što je veća neizvjesnostu pogledu budućih poslovnih prigoda


Joseph a schumpeter

Joseph A. Schumpeter

 • Otac koncepta poduzetništva: u “Teoriji ekonomskog razvitka” (1951.) veže poduzetništvo uz dinamiku, promjene i inovaciju iz čega se dalje razvija ideja o važnosti poduzetnika u objašnjavanju ekonomskog razvitka.

 • Čuvena Schumpeterova oksimoronska definicija poduzetnika kao “kreativnog destruktora” koji dok razara staro, stvara nešto novo i na taj način potiče ekonomski razvitak:

  • normalne promjene u gospodarstvu ne potiču od želja kupaca već proizvođača koji nudeći nove proizvode induciraju potražnju potrošača za njima

 • Srž Schumpeterovog ekonomskog razvitka: Razvitak je u definiran kao provođenje novih kombinacija.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

 • Nove kombinacije nisu rezultat kontinuiranih, postupnih promjena, već se moraju dogoditi spontano i diskontinuirano:

  • uvođenje novog proizvoda/kvalitete proizvoda;

  • uvođenje nove metode proizvodnje,

  • otvaranje novog tržišta,

  • osvajanje novih izvora sirovina ili poluproizvoda,

  • provođenje nove organizacije u bilo kojoj industriji.

 • Svatko tko ima (dodijeljenu ili inu) moć i/ili sposobnost uočavati i iskorištavati nove mogućnosti koje se javljaju u poslovnoj domeni, tko može tradicionalni način iskorištavanja nacionalnih resursa zamijeniti novim kombinacijama, je poduzetnik.

 • Uloga poduzetnika u društvu: destruktivni kreator + još jedna značajna funkcija – liderstvo:

  • Poduzetnik se prirodno izdvaja kao lider onda kada se pojave nove mogućnosti.

  • Na poduzetniku leži zadatak da teoretska znanja o novim mogućnostima primjeni po prvi put u praksi.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

 • Tri druge kategorije motiva koje dominiraju željom za poduzetničkim statusom:

  • san i želja ostvariti svoje vlastito carstvo;

  • želja za osvajanjem: želja za dokazivanjem vlastite superiornosti, želja za uspjehom radi samog uspjeha a ne njegovih plodova;

  • sreća stvaranja, realiziranja stvari i situacija ili jednostavno korištenje vlastite energije i ingenioznosti.

  • Iako je financijski dobitak izraz poduzetničkog uspjeha, iz šumpeterovog portreta poduzetnika da se zaključiti da je on dio, ali ne ultimativni, njegova ekonomskog cilja.


Frank h knight

Frank H. Knight

 • Jedan od osnivača tzv. čikaške škole postavlja svoj vlastiti koncept o poduzetniku: Poduzetnik je osoba koja spremno preuzima rizik i ostvaruje profit.

 • Srž njegove definicije poduzetničke funkcije je naglasak na postojanju i važnosti rizika i neizvjesnosti:

  • rizikje nesigurnost o budućnosti koji se može mjeriti s određenom vjerojatnošću i zbog toga se od njega može do neke mjere i osigurati; neizvjesnostse ne može predvidjeti ni jednom od distribucija vjerojatnosti i zbog toga se ne može ni izmjeriti niti od nje osigurati.

  • Poduzetnik je inovator i lider, ali i nositelj rizika.

 • U svom radu “Rizik, neizvjesnost i profit”argumentira tezu da je poduzetništvo rezultat neizvjesne okoline:

  • Samo se u onom gospodarstvu u kojemu vlada neizvjesnost javlja potreba za odlučivanjem i poduzetnikom.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

 • Menadžer postaje poduzetnikom kad se njegov sud temelji na mogućim pogreškama za čije je ispravljanje sam nadležan, što uključuje:

  • znanje i sposobnost donošenja prave odluke

  • sposobnost predviđanja budućnosti

  • superiorne menadžerske sposobnosti

  • povjerenje.

 • Poduzetnički se prihod sastoji od dva dijela: plaće za njegove/njezine sposobnosti i plaće za preuzimanje rizika

 • Poduzetnici postoje u svim vrstama organizacija, čak i velikim;

  • najbolji poduzetnici svojim sposobnostima i aktivnom konkurencijom „zasjedaju“ na vrh takvih poduzeća

 • Izbor između samozapošljavanja i rada za drugoga temelji se na visini nadnice; poduzetnik će odabrati samostalan posao ako mu nosi veću zaradu


Wiliam j baumol

Wiliam J. Baumol

 • U nastojanjima da prezentira poduzetnika, Baumol naglašava da je vrlo važno uvidjeti distinkciju između poduzetničke i managerske funkcije:

  • Manager je pojedinca koji nadgleda efikasnost kontinuiranog procesa. Njegov je zadatak vidjeti da su raspoloživi procesi i tehnologije kombinirane u proporcijama adekvatnim za trenutnu razinu outputa i za buduću razinu outputa koja se već predviđa. On se brine kako se s inputima ne bi razbacivalo, da se rasporedi i ugovori poštivaju, određuje rutinske cijene i najavljuje odluke o raspodjeli troškova, itd.

  • Poduzetnik (bez obzira da li se on pojavljuje ili ne u ulozi managera) ima drugačiju funkciju. Njegov je posao locirati nove ideje i pokrenuti ih. Mora predvoditi, čak i inspirirati; ne smije dopustiti da se stvari pretvore u rutinu i za njega današnja praksa nikako nije dovoljno dobra za sutra. Ukratko, on je šumpeterijanski inovator i nešto više.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

 • Baumol nije pobornik eksplicitne definicije poduzetnika:

  Poduzetnika naziva “bilo kojim članom gospodarstva čije su aktivnosti na neki način nove i koje zahtijevaju imaginaciju, smjelost, kreativnost, vodstvo, upornost i predanost u potrazi za bogatstvom, moći i pozicijom iako ne nužno ovim redoslijedom.”

 • Baumol poduzetniku priznaje značajno mjesto u procesu ekonomskog razvitka, no isto tako tvrdi da poduzetništvo može biti dvostruki mač:

  • Uključivanje poduzetništva u bilo koju domenu ljudskog ponašanja zahtijeva promišljanje o implikacijama;

  • Poduzetništvo se ne može koristiti kao apsolutni sinonim za vrlinu.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

Nekoliko oblika poduzetništva koji se mogu pojaviti u gospodarstvu:

 • Osnivanje poduzeća i management – poduzetnik se definira kao organizator ili efektivni upravitelj jednog poduzeća.

 • Inovacijsko poduzetništvo – poduzetnik je svatko tko se angažira u inovativnim aktivnostima gdje se inovativnost definira kao proces koji do tada neutemeljenu ideju pretvara u funkcionirajući i ekonomski oživotvorenu operaciju.

 • Imitacijsko poduzetništvo – poduzetnik-imitator označava osobu koja je zaposlena transferom tehnologije ili nekih drugih inovacijskih ideja/procedura s jedne geografske lokacije na drugu.

  Kao njihove potkategorije pojavljuju se slijedeći oblici:

 • Neproduktivno poduzetništvo – ponekad poduzetnička aktivnost može biti inovativna, a da ne pridonosi realnom gospodarskom outputu ili čak ograničava rast.

 • Poduzetništvo potraživanja rente – ovaj se koncept poduzetništva veže uz bilo koju aktivnost koja ima za namjeru pribavljanje monopolskog profita ili ekonomske rente koja je trenutno ili potencijalno prisutna u gospodarstvu.


Ii bihevioristi ki koncepti poduzetni tva

II. Bihevioristički koncepti poduzetništva

 • Poduzetnik se predstavlja putem funkcija pri čemu se ne vodi računa da su one refleksija kompleksnog ponašanja poduzetnika u danom vremenu i prostoru.

 • Zbog svojih tradicionalnih zahtjeva da se u ekonomske modele uključuju samo oni elementi koji su podložni kvantitativnom izričaju, analiziranju i dokazivanju, psihološki i sociološki elementi su zanemareni.

 • Upravo zbog toga se razvila nužnost da se polju poduzetništva pristupi s aspekata drugih teorija, prvenstveno biheviorističkih, ne bi li one nadopunile praznine ekonomskih koncepata o poduzetništvu.

 • Bihevioristi-psiholozi svoju pažnju usmjeravaju na uspostavljanju veze između poduzetništva i stupnja motivacije, osobnih karakteristika i spremnosti na inicijativu u okviru ekonomskih aktivnosti.


David mcclleland

David McClleland

 • Napravio jednu od najpoznatijih ranih psiholoških studija o poduzetništvu:

  • posebno se fokusirao na varijable motivacije koje utječu na ponudu poduzetništva (supply of entrepreneurship);

  • pojedinci s visokom potrebom za uspjehom (n-Ach) karakteriziraju se kao osobe koje su sklonije biti odgovornima za rješavanje problema i postavljanje ciljeva koje postižu vlastitim naporima, kao i one koje imaju jaku želju da dobiju direktan odgovor o uspjehu vlastitog zadatka.

 • Poznata je McClellandova hipoteza da će poduzetnici imati visoki n-Ach zato što se čini da posjeduju jednake osobine:

  • na primjer, ponuda poduzetništva ovisi o psihičkim potrebama pojedinaca za uspjehom prije negoli o njihovoj želji za novcem; poduzetnici imaju veće zadovoljstvo od pronalaženja rješenja problema negoli novca iako monetarna nagrada i dalje ostaje simbolom nečijeg uspjeha.

 • Odgoj i obrazovanje djece smatra ključnima u razvijanju visokog n-Ach, a kroz to i razvoju poduzetništva:

  • razumno visoki standardi izvrsnosti, samoincijativa kod obrazovanja i usavršavanja, majčina toplina i mala dominacija očeva;

  • ponašanje djece i roditelja prvenstveno ovisi o roditeljskim religijskim i ideološkim vrijednostima.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

Rotter (1966.)lokus kontrole definira kao raspon shvaćanja pojedinaca do koje mjere su rezultati događaja pod ili izvan njihove kontrole:

 • Pojedinci koji smatraju da su rezultati izvan domašaja njihove kontrole imaju tendenciju k pasivnim i reakcijskim strategijama jer vjeruju da ishodi odluka ovise o sudbini, vjeri i sreći. Oni koji imaju osjećaj o lokusu kontrole vjeruju da su tvorci vlastite sudbine i prema ovoj teoriji najčešće će i postati poduzetnici;

  Brockhaus (1982.) tretira interni lokus kontrole kao kriterij razlikovanja uspješnih od neuspješnih poduzetnika:

 • uspjeh predstavlja relativni koncept i kao takav se u različitim kontekstima može različito mjeriti. Ako se uspjeh mjeri u odnosu na ispunjenje ciljeva određenog poduzetnika, onda se samozaposlenje može kategorizirati kao uspjeh ako osigurava kontinuirani zadovoljavajući standard života;

 • postoje tri kategorije koje utječu ili motiviraju poduzetništvo:

  • psihološke karakteristike – potreba za postignućem, lokus kontrole i osobne vrijednosti; prošla iskustva – nezadovoljstvo s prethodnim zaposlenjem, utjecaji mentora; osobne karakteristike – starost, razina obrazovanja, itd.


Iii sociolo ki pristup

III. Sociološki pristup

 • Sociološki orijentirani autori tvrde da je pojmom i fenomenom poduzetništva nemoguće ovladati ako se na poduzetnika ne gleda kroz prizmu sociološkog okruženja u kojem egzistiraju:

  • Ne uključiti sociološke pretpostavke u model poduzetništva značilo bi na poduzetnika gledati kao na slučajno odabranog predstavnika ljudske vrste, a unaprijed se zna da je on predstavnik određene grupe ljudi svog socio-kulturnog okruženja.

 • Ovu ideju posebno podržavaju antropolozi koji problematici poduzetništva pristupaju kroz sociološke i kulturalne promjene sredine iz koje poduzetnici dolaze:

  • Iako ne postoji teorijski razlog zašto inovacije ne bi bile uvjetovane samo jedinstvenim karakterom poduzetnika, praktično se pokazalo da jednako važnu ulogu igraju egzogeni čimbenici.

  • Na primjer, poduzetnici u jednom društvu konceptualizirat će i koristiti nove stvari dok druga društva, gdje su te novine jednako dostupne, ne moraju biti svjesna da one uopće postoje.


Max weber

Max Weber

 • U svom čuvenom djelu “Protestantska etika” povlači paralelu između uzdizanja kapitalizma i protestantske etike kao opozicije srednjovjekovnog katoličkog "Zeitgeista".

 • Po njemu, akumulacija kapitala i proizvodnja zahtijevaju specijalni duh koji lidere kapitalizma, odnosno poduzetnike, usmjerava k materijalnom i emocionalnom asketizmu, odnosno intenzitetu, racionalnosti i ekonomičnosti.

 • Weber zagovara da religijska motivacija, poput kalvinističke i/ili protestantske, jedina odgovara zahtjevima kapitalizma:

  • Kao potporu svojoj tezi nudi primjer protestantskih zemalja u kojima je kapitalizam cvjetao dok zemlje drugačije religijske orijentacije nisu imale neophodni duh;

   • Teološke doktrine kalvinizma imaju izravne posljedice na to kako se ljudi trebaju ponašati u svakodnevnim poslovima.

   • One potiču pojedince da stvaraju opipljive znakove da su bili izabrani od Boga za spas od prokletstva (tzv. doktrina predestinacije).

 • Pojavljivanje poduzetništva stavlja se u funkcionalnu vezu egzogenih religioznih i društvenih vrijednosti.


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

Reynolds (1991.) također polazi od tipične sociološke premise da je poduzetnik skup karakteristika koje ga opisuju kao socijalno biće, a kao takav proizvod je svoje okoline.

Vesper (1980.) vjeruje da postoji nepregledni niz socio-čimbenika koji bitno utječu na poduzetništvo od kojih posebice izdvaja očekivanja djece i roditelja (Pigmalionov učinak), društvene devijacije, rat i invazije, migracije, stavove prema inovacijama, bogatstvu i klasnoj razlici vezanoj uz rad, itd.


Koncepti promi ljanja poduzetni tva sa eto

Koncepti promišljanja poduzetništva: sažeto

 • Četiri moguća koncepta promišljanja:

  • poduzetnik kao individualni subjekt na tržištu,

  • poduzetnički duh kao način ponašanja na tržištu,

  • poduzetništvo kao kombinacija subjekta i ponašanja na tržištu,

  • poduzetnički proces i događaj kao kombinacije vremenske dimenzije i ponašanja na tržištu.


Srodni pojmovi korporacijsko poduzetni tvo

Srodni pojmovi: korporacijsko poduzetništvo

 • Pojam korporacijskog poduzetništva (tzv. intrapreneurship) prvi put uvodi Gifford Pinchot (1980-ih) aludirajući na slamanje ponašanja hijerarhijsko-organizacijske prirode: “Brojne, male grupe korporacijskih poduzetnika međusobno surađuju na način prekompleksan i sinergijski da bi se mogli planirati odozgo.”

 • Korporacijsko poduzetništvo je proces organizacijskog obnavljanja koji obuhvaća dvije međusobno različite, ali povezane dimenzije:

  • strateški naglasak na kreiranje novog proizvoda, procesa, tehnoloških i administrativnih inovacija;

  • aktivnosti s kojima se povećava konkurentska sposobnost poduzeća i sposobnost preuzimanja rizika.


Poduzetni tvo kao dru tveni fenomen

Poduzetništvo kao društveni fenomen

 • Otvorena pitanja:

  • Srž poduzetništva: ishod ili ponašanje?

  • Kriteriji: stvaranje bogatstva ili stvaranje vrijednosti?

 • Austrijska ekonomska škola (npr. Kirzner) o ulozi poduzetništva u društvu:

  • Poduzetništvo se sastoji od konkurentskog ponašanja koje pokreće tržišne procese (prema učinkovitijem korištenju resursa).

Poduzetništvo čini razliku na tržištu!


Poduzetni tvo i poduzetnik kroz razli ite znanstvene discipline

Poduzetništvo kao fenomen društva predstavlja uvođenje novih ekonomskih aktivnosti koje dovode do promjene na tržištu.

Tržišta

Novo

Staro

 • Nova ponuda:

 • Proizvod / usluga

 • Konkurent

 • Odnos cijena / vrijednost

I

 • Organizacijska promjena:

 • Akvizicije

 • Interna reorganizacija

 • Spin off / otkup

II

Novo

Poduzeća

 • Ekspanzija geografskog

 • tržišta

 • internacionalizacija

IV

 • Uobičajeno poslovanje

 • Poznati proizvod za poznate kupce

 • Ne-poduzetnički rast:

 • Promjena opsega proizvodnje

III

Staro


 • Login