Monitoringrendszerek
Download
1 / 10

MONITORINGRENDSZEREK PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MONITORINGRENDSZEREK. Biomonitoring…/3. Dr. Kárász Imre egyetemi tanár EKF Környezettudományi Tsz. Biológiai monitorozás.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MONITORINGRENDSZEREK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Monitoringrendszerek

MONITORINGRENDSZEREK

Biomonitoring…/3.

Dr. Kárász Imre egyetemi tanár

EKF Környezettudományi Tsz.


Biol giai monitoroz s

Biológiai monitorozás

Állati vagy emberi eredetű anyagok (vér, vi-zelet, haj, köröm, fog, toll, szövetminta) vizsgálata annak megállapítására, hogy a környezetben található szennyezőanya-gokból mennyi található egy adott időpont-ban a mintában, amely értékből következ-tetni lehet az expozíció mértékére. (Becslés).


Monitoring monitoroz s fogalma

Monitoring (monitorozás) fogalma

 • Valamilyen objektum kiválasztott sajátságainak hosszú időn keresztül, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételekkel történő nyomon követése.

 • A természetes vagy mesterséges környezet állapotának nyomon követése rendszeres megfigyelő- és mérőhálózat alkalmazásával.


Monitoringrendszerek fogalma

Monitoringrendszerek fogalma

 • 1. Talaj, víz, levegő vagy biológiai rendszerek

  minőségét, egyes szennyezőanyagok

  mennyiségét folyamatosan jelző és rögzítő

  műszerek együttese.

 • 2. Meghatározott helyeken és időben vett minták

  elemzése után a környezet jellemzésére

  szolgáló minőségi és mennyiségi analízisre

  alkalmas módszerek és berendezések

  összessége.


A monitoroz s t rt nete

A monitorozás története

 • Éghajlati megfigyelések és mérések

  - XVIII. sz. közepe: első mérőhálózat az atlanti térségben,

  - 1854. Krimi háború - francia flotta megsemmisülése vihar miatt (nov.14.)

 • Le Verrier csillagász megbízása (45 mérőállomás vizsgálata – előrejelzés lehetősége ?!)

 • 1870. Mo.-on megalakult az Országos Meteorológiai és Földdelejességi Intézet – 1888-tól előrejelző szolgálat – közzététel postahivatalokban

 • Járványokkal kapcsolatos megfigyelések és adatgyűjtés

 • Árvizekkel kapcsolatos megfigyelések

 • Földrengéssel kapcsolatos megfigyelések


Monitoringrendszerek p ld k

Monitoringrendszerek (példák)

 • Globális Éghajlati Megfigyelő Rendszer

 • Integrált Bioszféra Rezervátum Monitorozó Program (UNESCO MAB BRIM)

 • Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

 • Országos Imissziómérő Hálózat

 • Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer

 • Országos Meteorológiai Szolgálat


A monitoroz s elemei technikai s h l zati k vetelm nyei

A monitorozás elemei, technikai és hálózati követelményei

 • Jogi feltételek

 • Végrehajtásért felelős szervezet

 • Technikai háttér

 • Személyi feltételek

 • Hálózati feltételek

 • Folyamatos adatértékelés és prevenció


A meteorol giai monitoring hazai rendszere

A meteorológiai monitoring hazai rendszere

 • A meteorológiai szolgáltatást törvény írja elő

 • Országos Meteorológiai Szolgálat

 • Országosan kiépített meteorológiai mérőállomás hálózat – felszerelve

 • Meteorológus képzés

 • Automata és félautomata hálózat kiképzett szakembergárdával

 • Folyamatos adatértékelés és tájékoztatás


Omsz kapcsolata a meteorol giai vil gszervezettel wmo

OMSZ kapcsolata a Meteorológiai Világszervezettel (WMO)

 • A meteorológiai és légkörmegfigyelés nemzeti keretben, de régiós és világhálózatban történik

 • A nemzeti szervezetek tagjai a WMO-nak

 • Rendszeres adatközvetítés és gyors adatátvitel

 • Kiépült monitoring hálózat


Eger s k rny k nek helye s szerepe a meteorol giai monitoring rendszerben

Eger és környékének helye és szerepe a meteorológiai monitoring rendszerben

 • Automata meteorológiai állomás

 • OMSZ szakember felügyeli és gyűjti a kiegészítő adatokat

 • Része az országos hálózatnak

 • Része az országos tájékoztatásnak

 • Helyi adatszolgáltatásra és adatbázis építésre is alkalmas


 • Login