Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Zdeňka Soprová,.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Nosníky PowerPoint PPT Presentation


  • 154 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nosníky. Nosníky jsou pruty s přímou osou, uloženou na podpěrách, nebo pevně vetknuté a ohýbané různými břemeny Členění nosníků: Staticky určité – na uvolněný nosník působí tolik neznámých složek, kolik je statických podmínek rovnováhy

Download Presentation

Nosníky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Zdeňka Soprová,.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).


Nosníky

Nosníky jsou pruty s přímou osou, uloženou na podpěrách, nebo pevně vetknuté a ohýbané různými břemeny

Členění nosníků:

Staticky určité – na uvolněný nosník působí tolik neznámých složek, kolik je statických podmínek rovnováhy

Staticky neurčité – na uvolněný nosník působí více neznámých složek, než kolik je statických podmínek rovnováhy, není je proto možné řešit jen za pomoci statických podmínek rovnováhy


Staticky určité nosníky

Aby byl nosník staticky určitý, nesmí při rovinném uspořádání sil vzniknout více neznámých složek reakcí než tři.

Staticky určitý nosník připouští tyto možnosti uložení:

Nosník na jednom konci vetknutý

A

F

FRAY

3 neznámé

MA

FRAX


Nosník na jednom konci s kloubovou pevnou a na druhém s kloubovou pohyblivou podpěrou

F

A

B

3 neznámé

FRBY

FRAY

FRBX


Nosník s jedním nebo dvěma převislými konci

F

A

B

3 neznámé

FRBY

FRAY

FRAX


Staticky neurčité nosníky

U staticky neurčitých nosníků je uložení nosníku takové, že neznámých složek vazebních sil a momentů je více než statických podmínek rovnováhy

Příklady staticky neurčitých uložení

F

B

A

4 neznámé


B

F

A

C

4 neznámé


Kontrolní otázky:

Co rozumíme pojmem nosník?

Jak členíme nosníky?

Jaké znáte typy uložení u staticky určitých nosníků?


Řešení:

Nosníkyjsou pruty s přímou osou, uloženou na podpěrách, nebo pevně vetknuté a ohýbané různými břemeny

Staticky určité, staticky neurčité

Nosník na jednom konci vetknutí, nosník na jednom konci s kloubovou pevnou a na druhém s kloubovou pohyblivou podpěrou, nosník s jedním nebo dvěma převislými konci


Citace: MRŇÁK, Ladislav a DRDLA, Alexander. Mechanika:pružnost a pevnost pro střední průmyslové školy strojnické.Vyd. 3. Praha:Nakladatelství technické literatury, s. 151-155


  • Login