Gjenbruk av offentleg informasjon
Download
1 / 7

Gjenbruk av Offentleg Informasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Gjenbruk av Offentleg Informasjon. Nasjonalt Møte ePSIplus. Ei lita gjenbrukshistorie 1/2. I 2002 trefte Heather og eg ein skotte ved namn Dan Cookson. Dan dreiv si eiga IT-verksemd og starta på slutten av ’90-talet å utvikle mobille tenester

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gjenbruk av Offentleg Informasjon' - raiden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gjenbruk av offentleg informasjon

Gjenbruk av Offentleg Informasjon

Nasjonalt Møte

ePSIplus


Ei lita gjenbrukshistorie 1 2
Ei lita gjenbrukshistorie 1/2

 • I 2002 trefte Heather og eg ein skotte ved namn Dan Cookson.

 • Dan dreiv si eiga IT-verksemd og starta på slutten av ’90-talet å utvikle mobille tenester

 • Han tok i bruk viktig infrastruktur som micro-payment (via mobilselskapa) og PSI frå eigedomsregistra i Edinburgh

 • Tenesta han laga heitte: housepricereports.com og er like enkel som den er genial

 • Ved å søke etter område eller velje dei i eitt kart kan ein få opplyst gjennomsnittleg og faktisk omsetjingspris for bustader

 • Betaling skjer ved ”opplading” av ein konto via SMS

 • Brukarar kan deretter gjere så mange oppslag som dei har betalt for


Ei lita gjenbrukshistorie 2 2
Ei lita gjenbrukshistorie 2/2

 • Då innhaldsleverandørane til Dan såg at han tente pengar på dette vart dei irriterte og ynskte å stenge av tilgongen hans til innhaldet

 • Dette var ei svært enkel og åpenlyst nyttig teneste som kven som helst kunne ha laga og som såleis kunne ha bidrege til verdiskaping i privat sektor nær kvar som helst.

 • Det finst såleis eitt stort potensiale i PSI utover berre å vidareformidle eller nytte rå/uprosesserte data


Agenda for dagen
Agenda for dagen

 • ePSIplus og gjenbruksdirektivet i EU-landa

 • Politsk og juridisk rammeverk for Noreg

 • Geografisk Informasjon

 • Statistikk

 • Kulturinformasjon

 • Det offentlege si rolle i å utvikle gjenbruksområdet i privat sektor

 • Offentleg infrastruktur

 • Erfaringar med gjenbruk i privat sektor

 • Interesseorganisasjonane sitt perspektiv


Og kven er eg
Og kven er eg?

 • Stein Runar BergheimIKT-rådgjevar i Asplan Viak Internet

 • Har drive med utvikling av tenester basert på offentleg informasjon i 10+ år

 • Mest erfaring innan gjenbruk av statistikk, geo- og kulturinformasjon

 • Interessert i gjenbruk av både samfunnsmessige og kommersielle omsyn

  • Stort potensiale i betre tenester for tenestetilbydarar og innbyggjarar

  • Interssant økonomisk potensiale

 • Pr tida involvert i m.a.

  • Kartportalar ulike stader i Noreg og Europa

  • EuropeanaLocal: Kulturinformasjon

  • Plan4All – plandata i INSPIRE

  • SDI prosjekt i Abu Dhabi, UAE


Kven har bidrege til agendaen
Kven har bidrege til agendaen?

 • Heather Broomfield, Enterprise Europe Network / Innovasjon Norge

  • Meir enn 10 års erfaring frå prosjekt knytt til m.a. offentleg informasjon. Fyrst i Irland – deretter i Vestlandsforsking. Har omfattande ekspertise innan IPR og nettverksbygging. No ein viktig aktør i Innovasjon Norge si satsing mot små og mellomstore verksemder i Noreg

 • Svein Ølnes, Stiftinga Vestlandsforsking

  • IT-forskar med meir enn 15 års erfaring innan arbeid med offentlege informasjonstenester. Spesielt fokusert på tilgong og brukarvennlege grenseflater – samt strukturering av offentleg informasjon.

 • Rob Davies, ePSIplus / MDR Partners

  • Direktør for MDR Partners og prosjektleiar for ePSIplus-prosjektet. Eitt utal års erfaring innan kulturfeltet frå Europa, Afrika og Midt-Austen. Har dei siste åra køyrd ei rekkje prosjekt med fokus på PSI. Er årsaka til at vi er samla her idag.


Kven manglar
Kven manglar?

 • Brønnøysundregistra

 • Nærings og Handelsdepartementet

 • Skattedirektoratet

 • Meteorologisk institutt

 • Andre statlege fagetatar, m.a.

  • NGU

  • DN

  • SFT

 • OG: Eit større aktivt utviklarmiljø / entreprenørar / tenkjarar frå privat sektor


ad