Mgr in adam kessler
Download
1 / 30

mgr inż. Adam Kessler - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Zastosowanie systemów geokomórkowych w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu. mgr inż. Adam Kessler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' mgr inż. Adam Kessler' - rafiki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr in adam kessler

Zastosowanie systemów geokomórkowych w budowie i modernizacji infrastruktury drogowej, kolejowej oraz lotniskowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa ruchu

mgr inż. Adam Kessler


 • Rozwój infrastruktury komunikacyjnej powoduje bardzo często ekspansję na tereny o gruntach gorszej jakości wymagających zastosowania specjalnych metod do ich wzmocnienia i stabilizacji

 • Uszkodzone drogi i pobocza są przyczyną wielu wypadków

 • Słabe i niestabilne podłoża gruntowe,„przepracowane” podbudowy oraz nasypy drogowe i kolejowe są powodem:

  - kosztownych remontów i napraw,

  - ograniczeń w ruchu,

  - zmniejszenia rozkładowych prędkości

  - wyłączenia z ruchu niebezpiecznych odcinków


Kom rkowy system ograniczaj cy znalaz zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym ze wzgl du na to e
Komórkowy System Ograniczający znalazł zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym ze względu na to, że:

 • umożliwia eliminację zjawiska koleinowania

 • umożliwia ruch ciężkich pojazdów kołowych na słabonośnych gruntach

 • pozwala na wykonanie podbudowy o wysokiej wytrzymałości na zginanie, działającej jak „półsztywna płyta”, dzięki częściowemu przeniesieniu obciążeń pionowych przez naprężenia boczne i redukcję ciśnień kontaktowych na podłoże gruntowe

 • umożliwia redukcję ugięć pionowych, a przez to ograniczenie zjawiska „pompowania” drobnych cząstek słabego podłoża gruntowego do warstwy ziarnistej podbudowy

 • pozwala na ograniczenie osiadania różnicowego i całkowitego, nawet w przypadku podłoży o bardzo niskiej wytrzymałości

 • umożliwia redukcję grubości elementów konstrukcyjnych drogi i potrzebę znacznej wymiany gruntu

 • jest łatwy do instalowania nawet w bardzo trudnych warunkach i daje się łączyć z materiałami i technologiami tradycyjnymi


Pobocza dr g
Pobocza dróg budownictwie komunikacyjnym ze względu na to, że:

 • Trwałe i stabilne pobocza obok właściwego stanu drogi są jednym z ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu


Drogi kolejowe
Drogi kolejowe budownictwie komunikacyjnym ze względu na to, że:

Technologia oparta na systemach geokomórkowych pozwala na:

 • stabilizację i wzmocnienie podtorzy trakcji szynowej na miękkich i plastycznych gruntach (istotne przy stosowaniu podkładów i podrozdjezdnic strunobetonowych oraz torów bezstykowych)

 • budowę stabilnych i trwałych skrzyżowań szynowo-drogowych

 • likwidację zjawiska tzw. ”wychlapek”

 • ograniczenie głębokiej wymiany gruntu

 • konstrukcje trwałych i funkcjonalnych „płyt przejściowych” podtorzy na mosty i wiadukty

 • ograniczenie propagacji drgań i wibracji pionowych i poziomych torowisk (ochrona budowli zabytkowych)

 • szybszą modernizację lub naprawę torowiska często z możliwością utrzymania ruchu na sąsiednim torze.


Budowa lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego
Budowa lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego

Systemy geokomórkowe są stosowane w budowie:

 • pasów startowych (podbudowy nawierzchni konwencjonalnych lub bezpośrednio jako nawierzchnie darniowe i gruntowe)

 • obramowań pasów startowych (runway borders)

 • platform do odladzania samolotów (de-icing pads)

 • miejsc postojowych samolotów

 • podbudów i platform gruntowych dla urządzeń specjalnych (np.wolnostojących stanowisk radarowych)

 • zbiorników na odcieki po myciu nawierzchni lotniskowych

 • podbudów i wanien bezpieczeństwa zbiorników paliw

  Systemy geokomórkowe stosuje się również w zestawach naprawczych pasów startowych lotnisk po bombardowaniach tzw. ADR-y ( airfield demage repair)Platformy do odladzania samolot w problem geoin ynierski i ekologiczny
Platformy do odladzania samolotów przy zastosowaniu technologii KSO – problem geoinżynierski i ekologiczny


 • Zastosowanie systemów geokomórkowych do budowy dróg , poboczy dróg, wzmocnienia i stabilizacji podtorzy oraz nasypów a także podbudów nawierzchni lotniskowych w znacznym stopniu podwyższa bezpieczeństwo eksploatacyjne tych obiektów, zwłaszcza w przypadku ich usytuowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.

 • Zastosowanie systemów geokomórkowych przynosi wymierne korzyści ekonomiczne

  przy budowie obiektów komunikacyjnych poprzez:

  - ograniczenie znacznej wymiany gruntu

  - zastosowanie kruszyw niższej jakości do zasypu a zatem tańszych chroniąc wartościowe złoża

  - umożliwienie zastosowania korzystniejszych rozwiązań technologicznych

  a w czasie eksploatacji poprzez:

  - ograniczenie nakładów na naprawy i remonty ze względu na zwiększoną trwałość i dużą odporność konstrukcji, tak na czynniki techniczne jak i atmosferyczne


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ poboczy dróg, wzmocnienia i stabilizacji podtorzy oraz nasypów a także podbudów nawierzchni lotniskowych w znacznym stopniu podwyższa bezpieczeństwo eksploatacyjne tych obiektów, zwłaszcza w przypadku ich usytuowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.


ad