Linnea m r inte v l jag vill att du ska komma
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma” PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”. Linneaprojekt 5, Hösten 2010. Projektarbete. Pilotstudie: ”Att införa ISBAR och MEWS i Lessebo hemsjukvård och primärvård för en förbättrad patientsäkerhet”. Deltagare. Berit Johansson, verksamhetschef VC Lessebo

Download Presentation

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Linnea m r inte v l jag vill att du ska komma

”Linnea mår inte väl, jag vill att du ska komma”

Linneaprojekt 5, Hösten 2010


Projektarbete

Projektarbete

Pilotstudie:

”Att införa ISBAR och MEWS i Lessebo hemsjukvård och primärvård för en förbättrad patientsäkerhet”


Deltagare

Deltagare

 • Berit Johansson, verksamhetschef VC Lessebo

 • Camilla Miding, enhetschef, hemsjukvården Skruv

 • Malin Möller, avdelningschef, Akutvårdsavdelningen CLV

  Handledare:

 • Per-Henrik Nilsson, chef medicincentrum


Bakgrund

Bakgrund

 • Händelseanalys

  - Brister i kommunikationen kring Linnea

  Flera vårdaktörer var inkopplade men var fanns den strukturerade informationen kring Linnea och hur var hennes habitualtillstånd?


Isbar kommunikationsverktyg

ISBAR kommunikationsverktyg

 • Identifikation

 • Situation

 • Bakgrund

 • Analys

 • Råd


Linnea m r inte v l jag vill att du ska komma

MEWS

 • Modified

 • Early

 • Warning

 • Score


Syfte

Syfte

 • Att implementera ISBAR och MEWS i Lessebo kommun och primärvård


Linnea m r inte v l jag vill att du ska komma

Mål

 • Att korrekt information ges och mottas mellan olika yrkeskategorier samt att ett gemensamt redskap används för att bedöma patientens/personens tidiga försämring


M tningar

Mätningar

 • Genomgång av fax från hemsjukvård till primärvård

 • Övrigt inga möjligheter till mätning i projektet


Genomf rande

Genomförande

 • Kunskapsinsamling

 • Information till berörda parter

  -MAS

  -Läkare

  -Sjuksköterskor

 • Planering av utbildning

 • Bearbetning av material

 • Genomgång av fax information

 • Utbildning 20/1


Hur g r vi vidare

Hur går vi vidare?

 • Utvärdering av sjuksköterskornas arbete med ISBAR och MEWS

 • Skapa struktur på faxinformationen

 • Utbilda undersköterskorna i ISBAR/MEWS

 • Mätning av vitala parametrar som rutin vid inskrivning av personer i hemsjukvården


Slutgiltigt m l

Slutgiltigt mål

Att ISBAR och MEWS införs i hela primärvården och i kommunens hemsjukvård i Kronobergs län!


Stort tack till

STORT TACK TILL

 • Kerstin Cesar, som varit till fantastisk stor hjälp och en förutsättning för att vi har kunnat genomföra vårt projekt.

 • Per-Henrik Nilsson som på ett engagerat och kompetent sätt hjälpt oss framåt i vårt arbete för Linnea.


 • Login