Frustracja reakcja organizmu na przeszkod
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

FRUSTRACJA – reakcja organizmu na przeszkodę PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FRUSTRACJA – reakcja organizmu na przeszkodę. PRZESZKODA. STRES BIOLOGICZNY. STRES PSYCHOLOGICZNY. Stres – sytuacja trudna prowadząca do zaburzeń procesów wskutek przeciążenia systemu nerwowego. Odporność psychiczna. WYBRANE SYTUACJE STRESOWE. Realne zagrożenia życia:

Download Presentation

FRUSTRACJA – reakcja organizmu na przeszkodę

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Frustracja reakcja organizmu na przeszkod

FRUSTRACJA – reakcja organizmu na przeszkodę

PRZESZKODA


Stres biologiczny

STRES BIOLOGICZNY


Stres psychologiczny

STRES PSYCHOLOGICZNY

Stres – sytuacja trudna prowadząca do zaburzeń procesów

wskutek przeciążenia systemu nerwowego

Odporność

psychiczna


Wybrane sytuacje stresowe

WYBRANE SYTUACJE STRESOWE

Realne zagrożenia życia:

 • wypadki,

 • katastrofy,

 • napady, rozboje,

 • działania wojenne,

 • choroba zagrażająca życiu…

  Rozpady związków społecznych:

 • rozpad rodziny,

 • rozwód rodziców lub własny,

 • nagłe rozstanie z kimś bliskim…

  Spadek poczucia własnej wartości:

 • utrata pracy,

 • porzucenie przez kogoś bliskiego,

 • niepowodzenia zawodowe, wychowawcze, naukowe…


Frustracja reakcja organizmu na przeszkod

W analizie stresu wszystko może miećznaczenie ale tak naprawdę

MNIEJ WAŻNE JEST TO CO SIĘ STAŁO,

CO SIĘ ZDARZA, CZEGO JESTEŚ ŚWIADKIEM, CZEGO DOŚWIADCZASZ,

NAJWAŻNIEJSZE JEST TO

JAK TO ODBIERASZ,

JAK JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA ODBIÓR

SZKODLIWYCH BODŹCÓW.


Frustracja reakcja organizmu na przeszkod

CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY STRESU

 • 1. Fizjologiczne:

  • bladość, uczucie gorąca, bóle pleców i głowy,

  • suchość w ustach, płytki, szybki, nieregularny oddech,

  • przyśpieszone bicie serca, zwiększone tętno,

  • napięcia mięśni, bezsenność,

  • biegunka, częste oddawanie moczu…

   2. Fizyczne:

  • postawa zgarbiona – zamknięta lub agresywna,

  • szybka mowa, wysoki głos,

  • drżenia rąk, niekontrolowana mimika mięśni twarzy…

   3. Psychiczne:

  • zakłopotanie, zamykanie się w sobie,

  • nerwowość, agresja, rozdrażnienie, nadpobudliwość,

  • chaos myślowy, lęki, złość, depresja…

   4. W zachowaniu:

  • brak apetytu lub nadmierne objadanie się,

  • skłonność do płaczu lub wybuchów gniewu,

  • szukanie alkoholu, narkotyków,

  • duży wzrost ilości wypalanych papierosów,

  • uczucie stałego zmęczenia, wyczerpania,

  • brak poczucia humoru, unikanie towarzystwa…

   5. W myśleniu:

  • trudności w koncentracji i skupieniu uwagi,

  • brak zainteresowań (nawet własnym hobby),

  • zapominanie, luki w pamięci…


Wybrane elementy dzia a redukuj cych stres przeciwdzia aj cych stresowi

WYBRANE ELEMENTY DZIAŁAŃ REDUKUJĄCYCH STRES, PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH STRESOWI

 • 1. Akceptuj siebie i to co robisz…

 • 2. Rozmawiaj z bliskimi ci osobami o swoich kłopotach i problemach…

 • 3. Bądź aktywny umysłowo – ucz się, czytaj…

 • 4. Nie bój się i nie wstydź prosić o pomoc…

 • 5. Bądź aktywny fizycznie – redukuj napięcie wysiłkiem sportowym…

 • 6. Unikaj alkoholu i narkotyków…

 • 7. Zajmij się swoim hobby…

 • 8. Daj sobie czas – zrelaksuj się z muzyką, książką, filmem, modlitwą…


Wybrane mo liwe elementy wywo uj ce stres w s u bie wojskowej

WYBRANE, MOŻLIWE ELEMENTY WYWOŁUJĄCE STRES W SŁUŻBIE WOJSKOWEJ

 • 1. Długa rozłąka z najbliższymi.

 • 2. Nowe, nieznane środowisko.

 • 3. Nowe, nieznane, trudne zadania i obowiązki.

 • 4. Duży wysiłek fizyczny.

 • 5. Zmiana rytmu dnia i wyżywienia.

 • 6. Dyscyplina, obowiązkowość, karność.

 • 7. Częsty kontakt z bronią.

 • 8. Ograniczona prywatność, brak czasu dla siebie.

 • 9. Świadomość zagrożenia zdrowia i życia w czasie działańpoligonowych, w misjach zagranicznych…


Sytuacje zdarzenia mog ce wywo a kryzys psychiczny

SYTUACJE, ZDARZENIA MOGĄCE WYWOŁAĆ KRYZYS PSYCHICZNY

 • 1. Udział w wypadku czy katastrofie spowodowanej przez człowieka lub przez siły natury.

 • 2. Widok zabitych i rannych.

 • 3. Bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia.

 • 4. Bycie ofiarą napadu, rozboju, gwałtu, tortur.

 • 5. Nagła informacja o śmierci lub śmiertelnej chorobie kogoś bliskiego.

 • 6. Duża, niespodziewana strata materialna, katastrofa finansowa.


Frustracja reakcja organizmu na przeszkod

JEŚLI URAZ PSYCHICZNY

JEST SILNIEJSZY NIŻ MECHANIZMY OBRONNE,

NAWET U LUDZI ZDROWYCH

MOŻE ROZWINĄĆ SIĘ

ZABURZENIE PO STRESIE TRAUMATYCZNYM

(POST-TRAUMATIC STRES DISORDER – PTSD)


Mo liwe reakcje na zdarzenia traumatyczne

MOŻLIWE REAKCJE NA ZDARZENIA TRAUMATYCZNE

 • 1. Emocjonalne:

  • lęk, przygnębienie,

  • szok, gniew, wściekłość,

  • poczucie winy, bezsilność,

  • wrogość, agresja, wybuchowość,

  • strach przed pozostawaniem samemu,

  • izolacja od ludzi…

   2. Poznawcze:

  • dezorientacja,

  • niska ocena własnej wartości,

  • strach przed powtórzeniem sytuacji,

  • brak koncentracji…

   3. Biologiczne:

  • bezsenność,

  • koszmary nocne,

  • zwiększone tętno i rytm serca…

   4. W zachowaniu:

  • unikanie ludzi, nawet bliskich,

  • popadanie w uzależnienie od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki),

  • trudności w życiu intymnym,

  • uporczywe unikanie rozmów na temat zdarzenia lub zamęczanie otoczenia ciągłym analizowaniem sytuacji,

  • kłopoty szkolne, zawodowe – odrzucenie obowiązkowości…


 • Login