Samiske lremidler
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Samiske læremidler PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samiske læremidler. Brukerundersøkelse Gjennomført for Utdanning.no og Sametinget, høsten 2009 Ved Irene Øen og Tonje Haugberg. Formål og bakgrunn.

Download Presentation

Samiske læremidler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samiske l remidler

Samiske lremidler

Brukerunderskelse Gjennomfrt for Utdanning.no og Sametinget, hsten 2009 Ved Irene en og Tonje Haugberg


Form l og bakgrunn

Forml og bakgrunn

 • Sametinget og Utdanning.no samarbeider i et forprosjekt som utreder muligheten for utvikle en samisk lremiddeltjeneste, med blant annet nettportal som samler samiske lreressurser.

 • I den sammenheng har de bedt Opinion om bistand til gjennomfre en elektronisk sprreunderskelse blant samiske lrere og pedagoger i samiske barnehager. Underskelsen tar for seg dagens bruk av lreressurser, bde digitale og tradisjonelle, og forsker ogs kartlegge nsker og behov knyttet til en fremtidig nettportal


Samiske l remidler

Prosjektbeskrivelse


Hovedfunn 1 3

Hovedfunn (1/3)

 • 8 av 10 bruker i dag digitale lremidler flere ganger i mneden eller oftere, omtrent halvparten bruker det ukentlig eller oftere

 • Nr man skal finne informasjon om samiske lringsmidler er det de spesialiserte samiske kanalene, Samisk lringsnett og samiske forlag som er viktigst. Dernest kommer universelle kanaler som aviser og sk p Internett via for eksempel google

 • Samisk lringsnett og google er ogs de viktigste kanalene for finne digitale lremidler. For skoleansatte er skolenettet.no og matematikk.org ogs viktige kanaler

 • Selv om hovedtendensen er relativt hy og hyppig bruk av digitale lremidler, dominerer tradisjonelle lremidler, som trykte bker, temahefter og bilder - digitale lremidler fremstr frst og fremst som et supplement i undervisningen


Hovedfunn 2 3

Hovedfunn (2/3)

 • Lrerne og barnehagepedagogene tror de frst og fremst vil benytte medieobjekter (musikk, film etc) og samiske lreressurser produsert i Finland og Sverige.

 • En stor andel ser ogs positivt p muligheten for dele undervisningsopplegg og erfaringer med andre, samt delta i diskusjonsforum


Hovedfunn 3 3

Hovedfunn (3/3)

 • Nr det gjelder nsker for en ny samisk nettportal er det viktig at alt er samlet p ett sted, og at det er lett finne frem

 • Det er ogs et nske at lremiddelportalen reflekterer mangfoldet i den samiske befolkning bde nr det gjelder sprk og kultur

 • Nettportalen m inneholde tydelig informasjon som knytter lremidlet opp mot lreplanen og viser hvilket alderstrinn det er beregnet p

 • Mange nsker seg ogs spill og interaktive digitale lremidler p samisk, for eksempel spill og velser


70 jobber innen skole mens 30 jobber i barnehage

70% jobber innen skole, mens 30% jobber i barnehage

Sprsml 1: Hvor jobber du?

Base: Alle (n =101)


Totalt har 3 av 4 kun samisk eller b de samisk og norsk som oppl ringsspr k

Totalt har 3 av 4 kun samisk eller bde samisk og norsk som opplringssprk

Sprsml 2: Hva er ditt opplringssprk?

Base: Alle (n =101)


Oversikt over undervisningsfag

Oversikt over undervisningsfag

Sprsml 3: Hvilke fagomrder underviser du i?

 • Totalt underviser 60% av de spurte i samisk

 • En del av de som jobber i barnehage ligger under andre

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

Samiske forlag, Samisk lringsnett og Sametinget er viktigste kilde til informasjon om samiske lremidler

Sprsml 4: Hvor finner du informasjon om samiske lremidler?

 • Naturlige nok er det de rene samiske informasjonsstedene som dominerer

 • I tillegg benytter man mer universelle steder, som google, aviser

 • De tradisjonelle utdanningsportalene, skolenettet, utdanning.no benyttes i mindre grad

Kryss av inntil 5 alternativer

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

Totalt benytter nr 8 av 10 lrere/ barnehagepedagoger digitale lremidler flere ganger i mneden eller oftere

Sprsml 5: Hvor ofte bruker du digitale lremidler til opplringsforml?

 • Tendens til at skoleansatte benytter digitale lremidler litt oftere enn barnehageansatte, men det er ingen stor forskjell

 • Halvparten bruker digitale lremidler ukentlig eller oftere

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

Blant de som bruker digitale lremidler sjeldent er den viktigste grunnen at de ikke finner samiske eller passende digitale lremidler

Sprsml 6: Hvorfor bruker du ikke digitale lremidler oftere?

NB! Liten base (n=23)

 • Jobber ikke med dette da jeg er fagansvarlig

 • Lite utstyr p skolen

 • Sjelden ledig time p datarommet vrt

Base: Bruker digitale lremidler sjeldnere enn noen ganger i mneden eller aldri (n =23)


Trykte b ker og bilder er de mest brukte l remidlene p samisk

Trykte bker og bilder er de mest brukte lremidlene p samisk

Sprsml 7: Hva slags lremidler/ressurser p samisk bruker du i ditt pedagogiske opplegg i dag? Kryss av for de tre mest brukte alternativene i prioritert rekkeflge

Ikke-digitale lremidler

Digitale lremidler

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

Barnehagepedagoger bruker i strre grad samiske bilder, brettspill og musikk i det pedagogiske opplegget enn det skoleansatte gjr

Sprsml 7: Hva slags lremidler/ressurser p samisk bruker du i ditt pedagogiske opplegg i dag?

Base: Alle (n =101)


Samisk l ringsnett og google er viktigste nettsteder for finne digitale l remidler

Samisk lringsnett og Google er viktigste nettsteder for finne digitale lremidler

Sprsml 8: Hvilke av flgende nettsteder synes du er best nr du skal finne digitale lremidler eller fagrelatert innhold til bruk i opplringen?

 • For skolene er skolenett, matematikk.org viktige nettsteder

 • Utdanning.no oppgis som viktig av 15%, likt for skoler og barnehager

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

De fleste foretrekker ske p temaer, fag eller stikkord. Frre foretrekker ske p nyheter, populre ressurser eller anbefalinger

Sprsml 9: Hvordan foretrekker du finne informasjon/ ressurser p en nettportal?

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

9 av 10 svarer at de i stor grad tar hensyn til kompetansemlene i lreplanen nr de lager undervisningsopplegg

Sprsml: 10. I hvilken grad tar du hensyn til kompetansemlene i lreplanen nr du skal lage undervisningsopplegg?

Base: Skoleansatte =54


Samiske l remidler

Nr alle barnehagesansatte tar hensyn til fagomrdene i rammeplanen nr de planlegger et pedagogisk opplegg

Sprsml: 11. I hvilken grad tar du hensyn til fagomrdene i rammeplanen nr du planlegger et pedagogisk opplegg?

Base: Barnehageansatte =29


Samiske l remidler

En rekke forhold rangeres som svrt eller meget nyttig nr det gjelder informasjon om et samisk lremiddel

Sprsml: 12. Se for deg at du skal finne lremidler p en nettjeneste med samiske lremidler. Hvor nyttig vil flgende informasjon om ressursen vre for deg?

Base: Alle (n =101)


Anbefalinger l remiddelets popularitet og produsentens navn oppleves i mindre grad som nyttig

Anbefalinger, lremiddelets popularitet og produsentens navn oppleves i mindre grad som nyttig

Sprsml: 12. Se for deg at du skal finne lremidler p en nettjeneste med samiske lremidler. Hvor nyttig vil flgende informasjon om ressursen vre for deg?

Base: Alle (n =101)


Samiske l remidler

Need to know og nice to know hva slags informasjon om lremiddelet br finnes nettjenesten

 • Nr det hva slags informasjon man trenger er det en noen forhold som kan anses for obligatoriske hygienefaktorer:

  • Sprk

  • Alder/ rstrinn lremiddelet er beregnet p

  • Fagtilhrighet

  • Innhold/tema

  • Type lremiddel

  • Lremiddelets Kompetanseml/ fagomrde fra lreplan/ rammeplan

 • Andre forhold vurderes i mindre grad som nyttige

  • Lisens/ rettighet

  • Kommentarer fra andre

  • Redaksjonelle anbefalinger

  • Popularitet

  • Produsentens navn


Samiske l remidler

Lrerne ser i strst grad for seg at de ville benyttet medieobjekter, samiske lremidler produsert i Finland og Sverige, samt muligheten for erfaringsdeling med andre

Sprsml 13 Hvor sannsynlig er det at du ville bruke flgende muligheter/ressurser p en samisk lremiddeltjeneste?

Base: Alle (n=101


Vinger og oppgaver medieobjekter og spill oppleves som mest aktuelle for dagens pedagogiske opplegg

vinger og oppgaver, medieobjekter og spill oppleves som mest aktuelle for dagens pedagogiske opplegg

Sprsml: 14? Hvilke typer digitale lringsressurser er mest aktuelle for ditt pedagogiske opplegg i dag?

Base: Alle (n =101)


Analyse pne svar

Analyse pne svar

 • For f et mest mulig utfyllende bilde av lrerne og barnehagepedagogenes nsker for en ny lremiddeltjeneste stilte vi to pne sprsml:

  • 1) Har du andre innspill til utforminga av en ny lremiddeltjeneste?

  • 2) Finnes det ressurser eller digitale lremidler du i dag savner?

 • P de neste sidene har vi trukket frem noen hovedtendenser fra disse pne svarene, og sortert de under noen hovedoverskrifter

 • Alle de pne svarene, uredigert, blir levert i et eget vedlegg


Hva savnes i dag og hvilke nsker har m lgruppen for en fremtidig samisk l remiddelportal

Hva savnes i dag og hvilke nsker har mlgruppen for en fremtidig samisk lremiddelportal

 • 1) Alt p ett sted:

  • Prosjektet med en nettportal med samiske lremiddeltjeneste svarer til et behov mange har for et sted der alt av samiske lreressurser er samlet p et sted

 • 2)Representere mangfoldet

  • nske om at lremiddelportalen reflekterer mangfoldet i den samiske befolkning bde nr det gjelder sprk og kultur

 • 3)Ta utgangspunkt i lreplanen

  • Nettportalen m inneholde tydelig informasjon som knytter lremidlet opp mot lreplanen og viser hvilket alderstrinn det er beregnet p

 • 4)Spill og interaktive digitale lremidler p samisk, for eksempel spill og velser


1 alt p ett sted brukervennlig og oversiktlig 1 2

1) Alt p ett sted, brukervennlig og oversiktlig (1/2)

Eksempler pne svar:

 • Dette hres bra ut

 • Nye lremiddel m innholde alle anbefalte materialer i pakke, at lrer/bruker slipper leite i forselige kildrer.

 • Alle digitale lremidler m samles under en paraply. Det m lages en stram struktur inndelt i rstrinn, fag og emner. Brukerne m kunne ske etter, eller legge inn egne undervisningsopplegg under disse tre hovedkategoriene. Det finnes mye bra p nettet i dag, men det er dessverre et sant kaos og ofte er det bare p slump om man kommer over gode opplegg. ()

 • Samle alt p en plass s det er lettere finne materiale. Jeg savner en ordentlig ordbok p nettet. Og en nettverk hvor det finnes pedagogiske materiale. Ogs spesialpedagogiske veiledninger, materialer og bker.

 • Brukervennlig med klare instrukser s den egner seg til bruk for fjernundervisning.


1 alt p ett sted brukervennlig og oversiktlig 2 2

1) Alt p ett sted, brukervennlig og oversiktlig (2/2)

Eksempler pne svar:

 • At det skal vre lett bruke, oversiktelig og at uaktuelt stoff nyttes ut

 • nsker at det er lett komme inn p nettside f informasjon om p en enkel mte

 • Evt lremidler m vre enkel i bruk!!

 • Mange muligheter fornyes lett ske knyttes opp mot mlene

 • Lett finne, lage en oversikt til hva slags trinn lremiddelet er ment for

 • Lett bruke, skal ikke behve s store tekniske kunnskaper til det.

 • Jeg hper p en oversiktelig lringsportal. Der det er lett finne fram i forhold til hvilket niv jeg underviser i.

 • Brukervennlig

 • Ryddig side, brukervennlig

 • Oversiktlig, fagbasert, tema, rstrinn, nyheter, rask oppdatering av sider, gratis


Samiske l remidler

2) nske om at lremiddelportalen reflekterer mangfoldet blant samer, bde nr det gjelder sprk og kultur (1/2)

Eksempler pne svar:

 • En lremiddeltjeneste br ogs vre p lulesamisk. Denne underskelsen var for eksempel ikke mulig besvare p lulesamisk. Samisk, men da nordsamisk.

 • Det er viktig lre enkle sprklige ting, slik at elevene kan kommunisere. Det er viktig peke p likheter mellom det nord-norske og det samiske. Sprklig og kulturelt. Det er utrolig viktig jobbe mot begreper som "kjerneomrder" nr en snakker om det samiske. Dette er med p fremmedgjre og uviktiggjre det samiske for spesielt den nord-norske befolkning. I dag er samisk kun forbundet med indre finnmark og reindrift. Dette er deleggende og diskriminerende for alle med samisk bakgrunn i norge generelt, og nord-norge spesielt. Her ligger mye av kjernen til uforming av samiske lrermidler, mer enn om ditt og datt rundt hvordan vi finner det.


Samiske l remidler

2) nske om at lremiddelportalen reflekterer mangfoldet blant samer, bde nr det gjelder sprk og kultur (2/2)

Eksempler pne svar:

 • Nr en skriver samisk, husk at det finnes flere samiske sprk. Samisk er ikke bare nordsamisk

 • Joiken, kjennskap til naturen/ ord i naturen, nordsamisk - lulesamisk ordbok, og ogs ordbok mellom de nordsamiske dialektene.

 • Sanger rim og regler p lulesamisk

 • Lulesamisk opplring p videregende skole mangler det meste av lremidler. Jeg savner det meste,slik at jeg slipper bruke fritiden til lete etter ressurser og lage undervisningsopplegg til mine elever.

 • Tilpasset dagens levemte og dagens situasjoner .nsker i digitalformat


3 m ha stoff tett knyttet opp mot l replaner og kunnskapsl ftet

3) M ha stoff tett knyttet opp mot lreplaner og kunnskapslftet

Eksempler pne svar:

 • Lremidler med undervisningsml fra kunnskapslftet

 • Lremidler som flger kunnskapslftet!!!!

 • Digitale ressurser for ungdom knyttet opp mot samisk kunnskapslftet

 • () lett ske knyttes opp mot mlene

 • Det er vanskelig oppfylle lreplanens alle ml i dag. Det mangler fagstoff p mange omrder og ulike sjangere, f.eks. reklame, kseri, grammatiske vinger med progresjon.

 • Bruk fagomrdene i rammeplanen for tips til type innhold.

 • Det meste som gjelder samisk lreplan 06

 • Tips / henvisning til lreplanml - ogs de norske lreplanene i fag.


4 nske om flere dataspill og andre interaktive ressurser p samisk

4) nske om flere dataspill og andre interaktive ressurser p samisk

Eksempler pne svar:

 • Finnes ikke dataspill p samisk

 • Flere pc spill p samisk

 • Gode spill med srsamisk tekst og tale

 • Interaktive ressurser som er p samisk

 • Lremiddel til barn under 6 r m vre spill som aktiviserer barna i form av feks de m tenke logisk. Bruk fagomrdene i rammeplanen for tips til type innhold. Fenge barna - oppdatert i forhold til andre type spill barna er vant med forholde seg til i dag- feks josefine spill,

 • Skulle ha vrt filmer, flere praktiske oppgaver, interaktive arbeidsoppgaver og flere spill tilpassen elever p videregendes kole.

 • Medieressurser: filmer, bilder, lydfiler

 • Hvis en trykt lrebok med arbeidsoppgaver skal bli digitalisert, da m det gjres endringer tilpasset digital arbeidsmte for eleven og lreren. For smskole elever er det sikkert artig oppn poeng. Mellom- og ungdomstrinnselever br f anledning sende sitt arbeid fortlpende til lreren og samme mulighet m lreren ha..

 • I konkurranse med nettspill og andre PC-spill p norsk/engelsk, m en gjre oppgavene morsomme, med lyd, film og fargeeffekter.


Hovedfunn

Hovedfunn


Kj nn

Kjnn

Sprsml: Er du ?

Base: alle (n =)


Alder

Alder

Sprsml: Hvor gammel er du?

Base: alle (n =101)


 • Login