Welkom bij de mastervoorlichting van forensische orthopedagogiek
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek. Mastertraject Pedagogische wetenschappen. Forensische Orthopedagogiek. Prof. dr. Geert-Jan Stams Dr. Eveline van Vugt Prof. dr. Jan Hendriks Dr. Hanneke Creemers Dr. Machteld Hoeve Dr. Jessica Asscher Dr. Inge Wissink

Download Presentation

Welkom bij de mastervoorlichting van Forensische orthopedagogiek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Welkom bij de mastervoorlichting van forensische orthopedagogiek

Welkom bij de mastervoorlichting vanForensische orthopedagogiek

Mastertraject Pedagogische wetenschappen


Welkom bij de mastervoorlichting van forensische orthopedagogiek

Forensische Orthopedagogiek

Prof. dr. Geert-Jan Stams

Dr. Eveline van Vugt

Prof. dr. Jan Hendriks

Dr. Hanneke Creemers

Dr. Machteld Hoeve

Dr. Jessica Asscher

Dr. Inge Wissink

Dr. Xavier Moonen

Dr. Claudia van der Put

Drs. Arna Robsdóttir van Beek

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Wat is forensische orthopedagogiek

Richt zich op het voorkomen en de aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen die vragen om justitieel ingrijpen

Wat is Forensische orthopedagogiek?

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek

3


Vormen van justitieel ingrijpen

Vormen van Justitieel Ingrijpen

Strafrechtelijk

Jeugddelinquentie

Schade aan zelf en anderen

Plaatsing in een justitiële jeugdinrichting

Civielrechtelijk

Kindermishandeling en verwaarlozing

Veiligheid en ontwikkelingskansen

Ondertoezichtstelling (OTS) en/of uithuisplaatsing

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek

4


Welkom bij de mastervoorlichting van forensische orthopedagogiek

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Welkom bij de mastervoorlichting van forensische orthopedagogiek

De forensisch orthopedagoog is gespecialiseerd in:

Juridische en ethische vraagstukken rondom problematische opvoedingssituaties

Specifieke methoden en technieken van forensisch onderzoek: het vaststellen van risico op delinquentie en kindermishandeling

Diagnostiek en behandeling van complexe problematiek, die in de regel plaatsvindt onder dwang

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek

7


Waar werkt de forensisch orthopedagoog

Waar werkt de Forensisch Orthopedagoog?

Politie

Justitie

Justitiële Jeugdinrichtingen en Jeugdzorg Plus

Bureau Jeugdzorg (jeugdbescherming en reclassering)

Jeugdzorgaanbieders (b.v dagbehandeling, pleegzorg, gezinstherapie)

Voorzieningen voor mensen met een

verstandelijke beperking

Forensische Psychiatrie

Raad voor de Kinderbescherming

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek

8


Wat doet de forensisch orthopedagoog

Wat doet de Forensisch Orthopedagoog?

Diagnostiek en behandeling van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen

Implementatie van interventies

Management

Teambuilding

Onderzoek en beleid op het gebied van de Forensische orthopedagogiek

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Onderzoeksthema s 1

Onderzoeksthema’s (1)

Ontwikkeling van jeugddelinquentie:

sekseverschillen, etnische verschillen, ontwikkelingstrajecten, risicofactoren

Effectiviteit van justitiële jeugdzorg (bijvoorbeeld MST, NPT, FFT, NP, Spoedhulp)

Validatie instrumenten (BES, APSD, SDQ, Washington pre-screen)

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Onderzoeksthema s 2

Onderzoeksthema’s (2)

 • Specifieke groepen: Moordende moeders/

  jeugdige zedendelinquenten

 • Leefklimaat in JJIs

 • Probleemgedrag op school

 • LVB en forensische problematiek

 • Middelengebruik en interventies

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


Graduate school of child development and education

Graduate School of Child Development and Education

Tot ziens bij

Forensische orthopedagogiek

Voor meer informatie:

J.J.Asscher@uva.nl

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek

www.studeren.uva.nl/schakelprogrammas

www.student.uva.nl/mowk

www.studeren.uva.nl/ma-forensische-orthopedagogiek


 • Login