Izra ajnost
Download
1 / 28

Izražajnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz Sprachwissenschaftliches SE (B/K/S) (Die Ästhetik des Stils) Sommersemester 2011; 515.056 Tosovic, Branko, O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil. Izražajnost. Darjan Horvat 0613356 [email protected] Sadržaj.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Izražajnost' - rafael-knight


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izra ajnost

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz

Sprachwissenschaftliches SE (B/K/S) (Die Ästhetik des Stils)

Sommersemester 2011; 515.056

Tosovic, Branko, O.Univ.-Prof. Mag. Dr.phil.

Izražajnost

Darjan Horvat 0613356

[email protected]


Sadr aj
Sadržaj

 • Stilska izražajna sredstva

 • Stilske figure

 • Figure ponavljanja

 • Figure konstrukcije

 • Metaplazme

 • Razgovorni stil

 • Publicistički stil

 • Znanstveno - popularni stil

 • Literatura


Stilska izra ajna sredstva
Stilska izražajna sredstva

 • Ne mijenjajući racionalni sadržaj poruke, one dodaju tekstu emocionalnu boju (Charles Bally).

  Stilske figure ili tropi

 • Nastale su za potrebe retorike u antičkoj Grčkoj

 • Ukrašen, lijep govor

 • Stari su retoričari figure/ukrase bilježili i razvrstavali u skupine prema srodnosti.


Stilske figure
Stilske figure

 • Figura je diskurs opažen kao takav (C. Todorov).

 • Odstupanje od uobičajene, neutralne upotrebe jezika, tj. odstupanje od norme

 • FIGURA lat. figura – lik, oblik

  Ne služi slikovitosti izražavanja jer riječi ne rabi u prenesenom značenju.

 • TROP grč. tropos – obrat

  Služi slikovitom izražavanju jer riječi koristi u prenesenom značenju.


Podjela
Podjela

 • 1.) Ponavljanja

 • 2.) Riječi

 • 3.) Konstrukcije

 • 4.) Misli


Nastanak
Nastanak

 • Dodavanje (adiectio)

 • Oduzimanje (detracio)

 • Zamjena (immutatio)

 • Premještanje (transmutatio)


1 figure ponavljanja
1.) Figure ponavljanja

 • Nazivamo ih još glasovne figure, fonološke figure ili figure dikcije.

 • Utemeljene su na glasovnim učincima – ponavljanjem glasova ili riječi ostvaruje se: zvukovna izražajnost (ekspresivnost), blagozvučnost ili eufonija.

 • Povezuje se značenje i zvučanje.


Anafora
Anafora

 • Ponavljanje iste riječi ili skupine riječi na početku više stihova ili strofa

 • Književnoumjetnički stil

  Bele rože

  Kad si Ti znala čez oblok pogledet,Kak da su rože oživele bele,Kak da su dobre Ti dragale ruke,Kak da su k Tebi privinut se štele.Dragutin Domjanić


 • Reklame

  a) Poželi prirodu! Poželi Pago!

  U Merkuru je bolje,u Merkuru je akcija!

  b) Izaberite automobil naglašene estetike i individualnosti.

  Izaberite Peugeot 206. Uvijek poseban.

  Izaberite Peugeot koncesionara naglašene kvalitete i profesionalnosti.

  Izaberite Auto Otok. Uvijek pouzdan.

  (Figurativnost reklamnoga diskursa: 84)


Epifora
Epifora

 • Ponavljanje istih riječi na kraju stihova

 • Književnoumjetnički stil

  Smrt Smail-age Čengića

  Djedi vaši rodiše se tudijer,Oci vaši rodiše se tudije, I vi isti rodiste se tudijer. Ivan Mažuranić


Simploka
Simploka

 • Anafora + epifora

 • Književnoumjetnički stil

  Djetinjstvo

  To sada gleda onTo sada misli onTo sada sanja on Dobriša Cesarić


Asonanca
Asonanca

 • Ponavljanje istih samoglasnika u stihu

 • Književnoumjetnički stil

  Jesenje veče

  Olovne i teške snove snivaju Oblaci nad tamnim gorskim stranama; Monotone sjene rijekom plivaju, Žutom rijekom među golim granama.

  Antun Gustav Matoš


 • Reklama

 • Zvukovna ponavljanja

  Bilo kuda, Kiki svuda; Svijet stane u Importanne, Više cvijeća, manje smeća.

 • Leksička ponavljanja

  Dobar proizvod je dobar proizvod (ma koliko mi šutjeli o tome).

  (Figurativnost reklamnoga diskursa: 85)


Aliteracija
Aliteracija

 • Ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina u stihu

 • Književnoumjetnički stil

  Cvrčak

  Cvrči,cvrči cvrčak na čvoru crne smrče.

  Vladimir Nazor

 • Frazeologija

  Navrh brda vrba mrda.


Anadiploza
Anadiploza

 • Ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha

 • Književnoumjetnički stil

  Revolta

  ... kad prevratom ću smjelim oboriti Bastilju,Bastilju sviju kriza: moj mozak! Moj mozak!

  Miroslav Krleža


2 figure konstrukcije
2.) Figure konstrukcije

 • Zovemo ih još sintaktičke figure (grč. syntaxis – slaganje riječi).

 • Nastaju odstupanjem od gramatičkoga reda riječi u nekoj cjelini (izrazu, stihu, ulomku).

 • Svako takvo odstupanje je uočljivo i izražajno, sredstvo ostvarenja posebnoga stila: stilogeno sredstvo.

 • Njima se postiže ritmičnost pjesničkoga izraza.


Elipsa
Elipsa

 • Izostavljanje dijelova misli, ali tako da se smisao ipak može razabrati

 • Književnoumjetnički stil

  Plameni vjetar

  Sverazorni će ritam po ulici da ori:„Gori! Gori!“

  Miroslav Krleža

 • Razgovorni stil

  Ana je zagrlila Marka, a Marko Anu.(Ana je zagrlila Marka, a Marko je zagrlio Anu.)

 • Došli su.(Oni su došli)Retori ko pitanje
Retoričko pitanje

 • Pitanje na koje se ne očekuje odgovor; postavlja se radi postizanja dojma.

 • Književnoumjetnički stil

  Slap

  Teče i teče, teče jedan slap; Što u njem znači moja mala kap?Dobriša Cesarić

 • Publicistički stil

  Naslovi

  Gdje je osam miliona dolara? (Dani, 2011)


Asindeton
Asindeton

 • Izostavljanje veznika

 • Književnoumjetnički stil

  Postolar i vrag

  Vrag da skoči, pa se trza,Trese tamo, trese sjemo,Bijesno škripi, lud se vrza,Ko’tamjanom da ga kadišIli svetom vodom hladiš.Psiče, puše, kune, psuje,Grize, plače, jadikuje:Zalud! – krušku uhvatio,Ko’ da si ga prilijepio.August Šenoa


Polisindeton
Polisindeton

 • Gomilanje veznika bez gramatičke potrebe

  Na Drini ćuprija

  Čovjek je na njoj kao na čarobnoj ljuljačci: i zemlju prelazi, i vodom plovi,i prostorom leti, i opet je čvrsto i sigurno vezan za kasabu i svoju bijelu kuću.Ivo Andrić


Inverzija
Inverzija

 • Poredak riječi obrnut od gramatičkoga

  Utjeha kose

  U dvorani kobnoj,punoj smrti krasne U dvorani kobnoj,mislima u sivim.Antun Gustav Matoš


Metaplazme
Metaplazme

 • Proteza: vuho – uho

 • Epenteza: zdrio – zrio dodavanje

 • Paragoga: njiha – njih

 • Afereza: vako – ovako

 • Sinkopa: kol’ko – koliko oduzimanje

 • Apokopa: bit – biti

 • Metateza: cavti – cvati permutacija


Razgovorni stil
Razgovorni stil

 • Moram priznati da mijenjam stanicu kad vidim tj. čujem: „Više smeća, manje cvijeća!“ il’ tak nekakNeznam dal se sjećate one legendarne:„Ali haljina je nova!Sada više nije!Ti ćeš je oprati mamice!Ah srce!“E, ovo je bila biser među biserima prije negde 5 godina, a sad su sve takve!!!

  (forum.hr)


Publicisti ki stil
Publicistički stil

 • Reklame

  http://www.najreklame.com/

 • Recepti

  Korabica zelenglavica

  Krastavac za lijepi stas

  Poljupci artičoka

  (Lingvistička stilistika: 63)


Znanstveno popularni stil
Znanstveno-popularni stil

 • „Ako se ponekad čitajući knjigu ili slušajući navečer učene rasprave na radiju,osjetite strancem u svojem materinjem jeziku, ako vam se učini da netko prekrasno govori ali da nemožete nikako proniknuti u to o čemu govori, razmislite da li ste doista vi sami tome krivi ili se možda ipak negdje iza takva iskaza pomaljaju golema usta malenog vražićka, idola Jezika.“ (Lingvistička stilistika: 66)

 • Ironija

 • Metafora

 • Drugo lice množine


Literatura
Literatura

 • Tošović, Branko (2002): Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga.

 • Anić, Vladimir (2006): Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber.

 • Silić, Josip (2006): Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.

 • Katnić-Bakaršić, Marina (1999): Lingvistička stilistika. Budapest: Research support scheme

 • http://www.najreklame.com/ (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)

 • http://kultura.net46.net/rekdiskurs.pdf (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)

 • www.forum.hr (Preuzeto: 15. lipnja 2011.)ad